Babad Majengan

OM AWIGHNAMASTU,
Aum aryam mahadiwyam, majamulyam wiryam suram, malyandham palajer asimam, sentong aryam wittasuksmam.

Kalinganya sira Arya Sentong, awesma ring Pacung, apasajna Kyayi Ngurah Pacung, aputra kakung apasajna sira Arya Putu, wibuhing pariwara, saloring Palwagambhira, sawetaning kali Panahan, sakuloning kali Wos, tekeng ukir mwang wana, ya ta kapunpunan denira, alama pwekang kala, hana pratikulanira, kakung roro, Kyayi Ngurah Ayunan, Kyayi Ngurah Tamu, Kyayi Ngurah Ayunan, angalih mareng Perean, teher angawe wesma, Kyayi Ngurah Tamu, tanana wija, pejah Ngurah Tamu, saraja druwene ring Pacung makadi keris mwang watang, sama winwat maring Perean, dene Kyayi Ngurah Ayunan, wadwanira kena giniring dene Kyayi Ngurah Pupuan, Kyayi Ngurah Ayunan teher asima ring Perean, apasajna Kyayi Ngurah Pacung, alama pwekang kala, pasilihning bhanukula, hana pratikulanira, apasajna Kyayi Ngurah Pacung Sakti, aswami makapadmi ngaranira I Gusti Luh Pacekan, asunu sira jalu sawiji, anama Kyayi Ngurah Batanduren, teher apasajna Salit Pacung, ndah ta mangko, mangke I Gusti Luh Pacekan, kala lungha ring pangempuan ring tirtha gangga katemu Hyang Um ring Watulumbang, katon Sang Pandya holeng-holeng, sinampenana dene I Gusti Luh Pacekan, weruh Hyang Um, henengakena ika.

Lontar

Tucapa Kyayi Ngurah Pacung, anyolong smara ring pariwaranya, kang ngaran Luh Jepun, pinih ameteng huwus tigang lek, weruh I Gusti Luh Pacekan, krodha teka amupuh wong ameteng ika, tur ya malayu manangis. Kyayi Ngurah Pacung umeneng juga, dadi hana Si Ungasan, wong Badung pradesi, dinol badeg, kulanya titising Pamecutan, nguni duk I Gusti Ngurah Pamecutan, abuburu ring alas Ungasan, hana ta wang kanya angwan, ya ta jinasmara de Kyayi Ngurah Pamecutan, matangnyan hana Si Ungasan, kadi dinwating Hyang, prapteng Perean, ya ta sinang siptengaksi, de Kyayi Ngurah Pacung, kinon amupu paricaraka ameteng, tutut Si Ungasan, dadi winwat mareng Marga.

Continue reading

Advertisements

Mlaspas Payadnyan – Karya Pegat Sot lan Anta Sapa Maha Warga AWBP

Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, Maha Warga Arya Wang Bang Pinatih menggelar upacara Mlaspas Payadnyan yang merupakan rangkaian dari Karya Pegat Sot lan Anta Sapa yang bertempat di Ex. Balitex, Kesiman – Kertalangu (bekas lokasi Kerajaan Kertalangu).

awbp1

Upacara ini bertujuan untuk menyucikan lokasi dan uparengga yang akan digunakan dalam rangka Karya Pegat Sot lan Anta Sapa Maha Warga Arya Wang Bang Pinatih. Seperti yang telah diketahui, Karya Pegat Sot lan Anta Sapa ini dimaksudkan untuk memutus dan menetralisir sesangi (sumpah), dosa, kutukan yang terjadi sejak abad ke-17 saat Raja Kyai Anglurah Agung Mantra memimpin Badung di Puri Kertalangu.

Continue reading

Nyukat Genah Karya Anta Sapa lan Pegat Sot

Pasemetonan Maha Warga Arya Wang Bang Pinatih akan melaksanakan Karya Anta Sapa lan Pegat Sot yang bertempat di bekas Kerajaan Kertalangu – Kesiman pada Soma Kliwon – Wuku Krulut – Sasih Ketiga tanggal 24 Agustus 2015 mendatang. Serangkaian karya tersebut, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 lalu dilaksanakan nyukat genah dan bangunan upakara di lokasi upacara.

IMG_0996

Upacara nyukat genah dan bangunan upakara dipimpin oleh Ida Pedanda Wayahan Bun dari Griya Sanur Pejeng. Hadir pula Wabup Badung I Ketut Sudikerta, Wakil Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, penglingsir puri, panitia karya dan warga Arya Wang Bang Pinatih se-Bali.

Rangkaian karya setelah upacara nyukat, akan dilanjutkan dengan mulai mendirikan bangunan penunjang upacara/upakara.

IMG_1014 IMG_1008

IMG_0978

IMG_0974 IMG_0963

IMG_0962

IMG_0957

IMG_0948

IMG_0933

IMG_0921

IMG_0911

Matur Piuning Karya Anta Sapa dan Pegat Sot Warga Arya Wang Bang Pinatih

Denting genta mengalun dibarengi lafalan mantra Tri Sandya dari puluhan warga Arya Wang Bang Pinatih di Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Desa Adat Kesiman yang menggelar ngatur piuning sembahyangan untuk mengawali upacara Anta Sapa dan Pegat Sot Maha Warga Wang Bang Pinatih, Senin 6 Juli 2015 sore.

IMG_0782

Mereka mengenakan pakaian adat Bali untuk melaksanakan persembahyangan, hadir Wakil Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE. yang juga Ketua Umum Pengurus Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih Provinsi Bali.

Acara dimulai dengan persembahyangan Tri Sandya dan dilanjutkan kramaning sembah dan terakhir pengumuman terkait upacara Anta Sapa dan Pegat Sot bulan Agustus mendatang.

Continue reading

Atur Pakeling Karya Anta Sapa lan Pegat Sot Warga Arya Wang Bang Pinatih

OM Swastiastu,

Melarapan antuk manah suci nirmala makamiwah dreda bakti pacang ngaturang upacara yadnya manut kadi kecaping sastra agama, atur uningayang titiang mungguing para panglingsir Puri Sulang lan Puri Pinatih, Pengurus Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih Provinsi Bali, Kabupaten/Kota se-Bali sampun sampun sumanggem jagi ngelaksanayang upacara/karya sane mamurdha “Anta Sapa lan Pegat Sot” nemonin rahina Soma KliwonKajeng KliwonWuku KrulutSasih Katiga tanggal 24 Agustus 2015 magenah ring pecak (bekas) Kerajaan KertalanguKesiman.

122913_1214_SlokaRajaPu1.jpg

Anta Sapa metu saking basa Sansekerta, wit kata “Anta” lan “Sapa“. Anta mapiteges maka Pemuput lan Sapa mapiteges Pastu. Dadosnyane Anta Sapa mapiteges mapralina/muputang/mucekang/nyirnayang pastu.

Pegat Sot mawiwit sakeng kruna Pegat lan Sot. Pegat mapiteges putus, puput. Sot mapiteges sumpah, sesangi, dosa, pastu. Dadosnyane Pegat Sot mapikenoh memutus sumpah, sesangi, dosa, pastu. Raris wenten basa “Megat Sot” mapiteges naur sesangi, ngelepasang sumpah/pastu.

Continue reading

Katatwaning Desa Adat Balangan

Ring sajroning maosang parindikan Desa Adat Balangan, sayuwakti tadah sukil pisan, duaning kawentenannyane wantah rihin pisan, tur arang sang sane uning lan nyurat indik punika. Duaning asapunika sane kangge babon ring ring sajroning nyurat utawi nyatuang parindikan Desa Adat Balangan, wenten sane kangge maka dasar likita utawi sesuratan, lan satua-satua wenten ring pambiaran. Gegambelan pamekas inggih punika Babad Ida Arya taler kabaos Babad Pamecutan, kategepin antuk nunas bebaosan ring sang sane maraga uning lan oneng ring babad lan satua.

Babad

Ri kala pangrawuh para Aryane (Sapta Arya) ka jagat Bali (Bangsul), tur pedek tangkil ring linggih Dalem ring Gelgel. Pingajeng kabaosang tan sios Sira Arya Sentong, sane rawuh saking jagat Majalangu. Para Aryane sane rawuh sami kapica genah lan pangabih, makadi Sira Arya Sentong, kapica genah ring pradesa Pacung, tur kabiseka Kiyai Ngurah Pacung. Purin idane mawates :  Loring  Pallawa Gambhira, Wetaning Kali Panahan, Kuloning Kali Wos. Ida madruwe parekan sane dahating subakti, sane setata ngiring sapamargin idane, mawasta Ki Pasek Pranata, pungkuran kabaos Pasek Sabeng Puri.

Continue reading

Kawentenan Desa Karangjung, Sembung, Kuwum lan Nyelati

Kacerita ri sapamadegan Ida Cokorda Nyoman Munggu I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, raja kaping III ring jagat Menghapura. Maka pangendaning Hyang bendu Ida Cokorda Nyoman Munggu majeng ring Ida I Dewa Karang, kabaos malikang gumi, sampun prasida ndawuhin manca Mengwi, pacang angrusak I Dewa Karang, tur angrejek I Dewa Karang ring Mambal. Dening asapunika, lunga I Dewa Karang, agendurasa ring ipenidane ring Puri Bun, sampun puput bebaose ring Puri Bun, mantuk I Dewa Karang, tan sangsaya kayunne.

011914_1138_BabadMunang1.jpg

Kacaritanen dateng sikep Mengwi, ingaterin ingadu olih para putra makabehan, makadi Ida I Gusti Agung Putu Mbahyun, ingiter Purine ring Mambal. Dadi erang I Dewa Karang, dateng maka manggala sikep Bun, ri mukaning Puri, mula kapiandel sikep Bun punika, ring sang sida nyakrawreti ring Mengwi, maka don angemit I Dewa Karang. Mijil I Dewa Karang saking mukaning Puri, angungsi sikep Bun, adwa kayunne I Gusti Ngurah Bun, tur kaliput kasaruang Ida I Dewa Karang, olih i sikep Bun, ika krananne luput I Dewa Karang, tan kena rinusak, angob tang wong Mengwi, ring kawidgdanidane I Dewa Karang. Mangke I Dewa Karang angetan angalih sanake I Dewa Bata, ida asrama ring Banjar Tegal, wewengkon Tegallalang. Pirang lawase I Dewa Karang, malinggih ring Banjar Tegal, dadia uning Ida Cokorda Ngurah Made Agung, ida I Gusti Agung Mbayun, ring wiwekanne adwa I Gusti Ngurah Bun, krana luput I Dewa Karang, dening ipah miwah mantu, awanan tan enti pidukane Ida Sri Aji Mengwi. Putusing wirasa, atabeh teteg agung, mangkat Ida I Gusti Agung Putu Mbayun, saha sanjata muang wadwa makabehan, praya ngusak angrejek I Gusti Ngurah Bun. Yenya wani atangkep perang, telasakena tekaning anak putunya, rawuhing kapinggel laweyan, yan tan wani kewala ulah juga tur randahin rawuh wadwanya, sampun puput punika warah sira Sri Aji ring bahu dandanya makabehan mwang wadwanya sami.

Continue reading