Babad Majengan

OM AWIGHNAMASTU,
Aum aryam mahadiwyam, majamulyam wiryam suram, malyandham palajer asimam, sentong aryam wittasuksmam.

Kalinganya sira Arya Sentong, awesma ring Pacung, apasajna Kyayi Ngurah Pacung, aputra kakung apasajna sira Arya Putu, wibuhing pariwara, saloring Palwagambhira, sawetaning kali Panahan, sakuloning kali Wos, tekeng ukir mwang wana, ya ta kapunpunan denira, alama pwekang kala, hana pratikulanira, kakung roro, Kyayi Ngurah Ayunan, Kyayi Ngurah Tamu, Kyayi Ngurah Ayunan, angalih mareng Perean, teher angawe wesma, Kyayi Ngurah Tamu, tanana wija, pejah Ngurah Tamu, saraja druwene ring Pacung makadi keris mwang watang, sama winwat maring Perean, dene Kyayi Ngurah Ayunan, wadwanira kena giniring dene Kyayi Ngurah Pupuan, Kyayi Ngurah Ayunan teher asima ring Perean, apasajna Kyayi Ngurah Pacung, alama pwekang kala, pasilihning bhanukula, hana pratikulanira, apasajna Kyayi Ngurah Pacung Sakti, aswami makapadmi ngaranira I Gusti Luh Pacekan, asunu sira jalu sawiji, anama Kyayi Ngurah Batanduren, teher apasajna Salit Pacung, ndah ta mangko, mangke I Gusti Luh Pacekan, kala lungha ring pangempuan ring tirtha gangga katemu Hyang Um ring Watulumbang, katon Sang Pandya holeng-holeng, sinampenana dene I Gusti Luh Pacekan, weruh Hyang Um, henengakena ika.

Lontar

Tucapa Kyayi Ngurah Pacung, anyolong smara ring pariwaranya, kang ngaran Luh Jepun, pinih ameteng huwus tigang lek, weruh I Gusti Luh Pacekan, krodha teka amupuh wong ameteng ika, tur ya malayu manangis. Kyayi Ngurah Pacung umeneng juga, dadi hana Si Ungasan, wong Badung pradesi, dinol badeg, kulanya titising Pamecutan, nguni duk I Gusti Ngurah Pamecutan, abuburu ring alas Ungasan, hana ta wang kanya angwan, ya ta jinasmara de Kyayi Ngurah Pamecutan, matangnyan hana Si Ungasan, kadi dinwating Hyang, prapteng Perean, ya ta sinang siptengaksi, de Kyayi Ngurah Pacung, kinon amupu paricaraka ameteng, tutut Si Ungasan, dadi winwat mareng Marga.

Pirang dinten ulananyasan, kinon amarekeng Sang Pangempuan ring Watulumbang, aminta gangga kumbhasca, tan winopaken ring henu, prapteng ring asrama Sang Pandya, dadi kagyat, ih sakeng ndi kanya manohareng rupa, syapa namanta warahakna. Sumahur sang tinanyan, sajna Mpungku, mami pariwaran Kyayi Pacung, jinasmara mami, pinih ameteng wus tigang lek, weruh I Gusti Luh Pacekan, datra ujare asah prethiwi, tur dinedel pinupuh mami, kinon manira asenetan ring kuwune Si Ungasan, de Kyayi Pacung, sih ta Sang Pandya, arah kapuhan kami, ring kaduradigamane Kyayi Pacekan, ah haywa sangsaya kami ahyun asanggameng sira, sumahur sang pariwara, aparan ra Mpu arep amarigraha kami, sumahur Sang Pandya, Aum kanya manohareng rupa, pirengwakna ude mami, apan aptya amalesakna, sampene Kyayi Pacekan nguni, aptyang dadi sulaksmyaning swa atmajanta, teher angasorakna pratikulanira Kyayi Pacekan, mangka wuwus Sang Mahapandya, henti arsanirang pariwara rumengwa pasajnan Sang Mahapandya, tumuli rinowang asanggama tiniban rasa angrimangi, ri huwus mangkana, sumahur Sang Mahapandya “dwityam manungsatah, brahmangsa aryate dwitah, patyapung wara atmajah, sulaksmya sajna daryate”. Kalinganya, rwa sangkaning garbhini, kang pwa wetwaning cumbananta, kula-kulanning Ki Arya, tinitising brahma kula, ateher pasajna nika Si Darya, nuhun kang pariwara sa ling Sang Mahapandya, neher aminta mantuk, tan lingen ring henu, prapteng Marga, awarah kadi rahasya sanghyang Amaribhawa, umangen-angen Si Ungasan, wita desa pwa sangkaning dungusing kidul nusa wangsul, warih Kenceng pwa sira, ring sredahaning Hyang, ya ike margwangku yukti, kadohan ikang kala, tutug wulananya ameteng, mijil tang cumbhana laki, paripurna, alawas iningu I ngupakara, teher maka ngaran Ida Arya, sedeng hora-hora, katon listuhayu rupanira, amrakawan sirang bapa, alama pwekang kala, mogha tumiba prakertining ulah, dusta kretha maha jantyam, wero putra durlabhanca, kanyaghnanca ya durlabha, sutenapti lasmanam. Kalinganya dustaning citta mangke pinangguh, syapa pwa yukti, maka sadhana ambek irsya drembha ahangkara, duradigama, angedohing kanya sasana, ndya pwa ya I Gusti Luh Pacekan, amupuh pariwara ameteng, mangke teka-teka pwa ya puputra mahardhika gunawan tuwi, sadakala ambhyasa sangsipta sanghyang sastra, nadpada atwang ring padya wedaparaga, ya marganya pretakjana sarupa dusun, katekeng kulina tempek, makadi Kyayi Ngurah Pacung ingeta atanaya, tan wiwaksan polahe Ida Arya, drena awor tis, anganggo watek sewaka, yaya blabur juruh wetuning sabda, harum amanis, uwaca.

Tucapa pitane I Gusti Luh Pacekan wetuning wakya lwir brahmasara, sogsog sapakadya sira, guragada pambekanya, junjung sayan murkha,, sira maka ngaran Salit Pacung, henengakna sang anwam kalih. Pratutya mahadukhanca, wane wadwa aburwanam, rinatingala dredhakam, subham mretam praputanca.
Kalinganya, tucapa ike prakretining ulah, katancit Kyayi Ngurah Pacung abuburwa ring kanana wela, mogha pangendaning kali, tan hananing ruru, kalungha-lungha katekeng durgadesi, kali trebis, tan ucapen ring panusupnya. Satigunawancah, sati, ngaran teleb, wat, ngaran setu, gu, ngaran pageh, na, ngaran kaniratmakan, wanca, ngaran awanin dane. Matangnyan apasajna Dukuh Titigantung, sadakala angarcana Hyang Atitah, Hrih, Adwa Adawaya, mwah hana mitra kasihnya kang ngaran Si Ungasan, dinol badeg, henengakna sakareng.

Tucapa Kyayi Ngurah Pacung, tiniban warsa, saha wretipatha, dadi suminggah ring padukuhan, tan sipi segehe Ki Dukuh, katekeng pradhananya, sira atur pasusuguh, sad rasa bwat padukuhan, nghing tan kaworan campur mwah bahisa, suci juga segeh ira, uning sang haneng padukuhan angiwakiwaki potrakanya, Kyayi Ngurah Pacung tinuhur tan angga, waksanen mangke, gumiwang kilen sanghyang sitakara, mantuk Kyayi Ngurah Pacung, wus prapteng greha pinapaging sopacara, saji sumaji, kilang drewina, tar sukha Kyayi Ngurah Pacung, sotaning besur anadah ring padukuhan, kabangan I Gusti Luh Pacekan, ujare angebek dikwidik desantara, sinanggah I Gusti Ngurah Pacung tedah, wetning pangendaning hyang, padmayoni I Gusti Ngurah Pacung anembang pangarah, dale-dale nirantara, prapta wong awusungan, atiyang sanjata, ngawa winanganya, neher dinawuhan ujar, ih ko kita wong ginulang alu, atadah parung jurang jamparing, kretala tameng bali, mangkat sahananmu, bhrasta enti sang haneng padukuhan haneng wot gantung, tuhanta sinanggah tinamui teda, gadgada umangkat kadi pepelika, anon daging akrak lwir grehing maha pralaya, dumona ring padukuhan, dadi bhrasta henti tekeng anak bibinya, potraka cumbhana, tan winopaken pejah de dukuh, enjing prapta Si Ungasan, angadol sajeng, sumimpang ring padukuhan, kagyat anon sawa, anglenda ring lemah, neher binecikaken tur angucap ananda manis, sangapa asung lara kapati ring sang haneng padukuhan, dene enggal tiwaken prekeretiing ulah, mula hala, wawu samangkana udani de dukuh, aweh padma kancana, antarlina mwah, tumuli pinendem sawanya kabeh, tan wiwaksan ikang katha. Tapaghna mahadukham. Kalinganya kadya pira rakwa pahinganing tapaghna, lengeng-lengeng wiwaritha, lupta ring catur upeksa, urugadung, tan eling anelehi praja mandala, kewala teleb abuburu sadakala, enjing tan haneng umah, Si Ida Arya kari aturu ring sayanane Kyayi Pacung, teka agebras I Gusti Luh Pacekan, angugah pada, dadi ungu Ida Arya, datra Kyayi Pacekan, teka amupuh si Ida Arya, asemu masamaya, praptane Kyayi Pacung sakeng paborosan, krodhane I Gusti Luh Pacekan, tan kena ingamer, ngutus si Alit Pacung amejahi Si Ida Arya, ling nirang bapa, aja amejah I wang tan pasayaka, hila-hila kajarnya, yeku watang katrini, ingalap Ki Baru Bantal ping tri, tan mantuk kewala Si Holang-Holang Guguh, kena inamet, mwah sira amet curiga, titir si Majapahit, tan keni, sok Si Sekargadung kena ingalap, wekasan kinon Si Ida Arya amet de Sang Bapa, kadi dinuduting Hyang, apwara kena inalap kalih, tandwa umulih sireng Marga, tumuli abalik, kena giniring saking lening kali Sunghi, wekasan amerang mareng Perean, tinadahan dene Si Alit Pacung, tinuting wadwa ginulanghalu, tandwa patangkep prang ring pasebhan, Kyayi Pacung ninjo sakeng lemah urdha, atiyang sanjata sinarupas, winwat dening sasadwan, anama Si Pladung, tinuting wadwa kapracaya sahatiyang sanjata. Tucapen ikang prang, jemur arurek arok, halong linong, ngunggul kaunggul, tan ucapen ikang pejah, apan pangendaning Hyang, alah Si Alit Pacung, umundur ngawetana, tekeng para istrinira, mwang wadwa akweh anutan, tinut de Si Ida Arya, tinuting bala kosa, humung asurak gurnita, kascaryan Kyayi Pacung, udaning titahning Hyang, tumuli winuwusan Si Ida Arya, uduh anakku Si Ida Arya, prastawani ramanta, haywa lumintang anuti kakanta, tekeng purwaning kali Penet, mangka kayogyanta, nuhun Si Ida Arya, tumuli lumampah anut, apan krodhanira tan kena tinahenan, apti amrang Si Alit Pacung, ringsakuloning kali Penet, tan ucapen lampahira, apan panitahing Hyang, apwara lintang I Gusti Alit Pacung ring kali Penet, mangsul Ida Arya, akridan lampahira, umungsi tayeng pasebhan, katemu Kyayi Ngurah Pacung, ring panti panarajon, ling nira Kyayi Pacung : Punapa kita Ida Arya, anut kakanta, singgih sang natha, tantuking lampah, apan huwus lintanging kali Penet, meneng Kyayi Ngurah Pacung, umanjing ring wesma.

Tucapen I Gusti Alit Pacung, huwus prapteng Pahyangan, hana papali, santananingsun ring dlahaning dlaha tan amet pinet, ri pratikulane Kyayi Darya, tan wiwaksen ikang katha.

Tucapa Kyayi Ngurah Pacung, lwir sungsang carik, iningu de Kyayi Darya, alawas punang kala, mur Kyayi Ngurah Pacung, pinulapali sabwatning sawa, hana bhusananya gringsing wayang, ya tinuha-tuha, teher dhinarmakna ring Pamrajan, uwaca.

Tucapa Kyayi Alit Pacung ring wus prapteng Pahyangan, sira anarmaken Kyayi Pacung Pahyangan, alah de Dalem Tampaksiring, pratikulane titir kagarit, matangnyan sumamburat ring desa-desa, mwah atilar aniryeng pangning santun, anuwuhaken kula putra, kari awangsa wetalika majelekak, henengakna ikang katha ika.

Walinin ikang katha ri panghob ikang I Gusti Alit Pacung, huwus alah dening Ida Arya, hanane ring Pahyangan, ring pradesa Sabali, irika sira anemu rimang lawan wang kanya Sabali, tur prasidha ameteng, kang bobotan kangkenin olih sira, nghing anyineb pwa sira, lamakane tan katangehan dening ripu, mwang durung jenek alungguh, nghing kawekas yan sampun jenek tur angawisesa jagat, ika sinanggeh putra mwang kapaica pacek linggih. Kacarita tutug wulanan ikang bobotan, dadi embas putra jalu sanunggal, apekik kadi rupa nirang bapa, kabhiseka sira Halangkajeng, jejer ring Sabali desa. Huwus alama pwa sirangkana, hana putranira sakeng Halangkajeng, rwa sanak, padha jalu-jalu, anama pwa sira Mahajengan mwang Mahayun.

Ri Sampun alama pwa sira I Gusti Alit Pacung rendah kang putra mwang pratikulanira, hanane ring pangning santun, Carangsari ngaranya waneh, kang para warih Sabali, amaceki ring Sabali, panyabeng puri Pahyangan, Carangsari mwang Petang, rawuhing kawekas. Ri sampun wredhi kang santana, akweh para putra santana, kadyangganing wahning wandhira mateb, maweltik ring desa-desa, hana ngungsi jagat Sahibang, hanane ring Alangkajeng, hanane ring Kuta Bandhananagara, hanane ring Sedang, Abiansemal, hanane ring Pupuan Menghapura, mwang desa pradesa. Mangkana katatwanya duke nguni.
Tucapa sira Ida Arya, luwih pangubaktine ring ida Cokorde Ngurah Made Agung, sinungan angadipati, winenang haneng pura horatri mwang maguling, kinon angemit praja wigraha katekeng nusantara, apan sira apakayeng tuhan, junjung tan guragada pambekanya, tan mari anganggo watek sewaka, madana, yateka pinuji, atwang aniwi ring Kyayi Ngurah Made Agung Sakti Blambangan, apan sira kangge sanak dharma, bahu pita lakibi, pratyekaning aranya I Gusti Putu Balangan, andiri ring Marga, I Gusti Nengah Balangan, kari andiri mareng Perean, I Gusti Celuk awesma ring Blayu, kanya jinasmara maring Samu, mwah kalap maring Kaphal, wiswa sawijya, pinarigraha ring Kyayi Panji sawiji, maring Toya Anyar, kang uruju, padha anuwuhaken kulaputra; astam I Gusti Putu Balangan, anarmaken I Gusti Balangan, I Gusti Oka, I Gusti Tembahu , kang uruju angalih maring Perean; I Gusti Oka asunu roro, kang jyesta kari ring kuwu, kang panengah angalih maring Kukuh, asajna I Gusti Tabanan, I Gusti Oka anarmaken sang haneng Taman.

Wantunakna ikang katha, kunang I Gusti Nengah Balangan apetalasan duk dumoning ler ing gunung, sira anarmaken sawatek Karang katekang Pinge; astam sang haneng Blayu, moktah ring Jambi, pinranging ripu, inanjaran rinebut, tinundesin lawan, anangguh I laruting bala, pejah pwa sira, dumununging ariya wira apakayeng tuhan, matangnyan pratikulane, wineh raja sima, angarimbhawa peka yukti, wibuhing pratikula tekeng dlaha. Uwaca.

Wantunakna ikang katha, I Gusti Made Celuk, sang moktah ring Jambi, hana pratikulanya, apasajna I Gusti Nengah Celuk, sira tan awija, I Gusti Made Celuk Pitasari, kang pamangun nyasa angurdha, ring asrama Ganta, sira angalap rabi ring Jro Tangeb bhumi Mengwi, aparab I Gusti Luh Tangeb, mababaktan keris kakalih, mawasta I Sekar Sandat ring I Embah Pangkung, sira ta awija I Gusti Made Celuk Pasaren, sira angalap rabi mareng Kukuh, awija I Gusti Nyoman Celuk, sira angalap patni ka Marga ring Puri Kelodan, asunu I Gusti Gde Alit Celuk, yeki pratukulane I Gusti Idarya, wetallika majalekak, poma haywa angedohi pasawitan, ring pratikulane I Gusti Agung Kaler, sotaning anut tinut, haywa sira sumeleng panawitan ring pratikulane Kyayi Agung Kaler, apan hana sosot Kyayi Ngurah Made Agung Agung Brambangan, nguni duk sira dalidra, pinupu dening pratikulane I Gusti Idarya, wekasan sidha makacatraning jagat Mengwi, katekeng nusantari, ndah ta mangko, santanan ingsun ring dlaha haywa angedohi pawargan ring pratikulane Si Ida Arya, pratikulane Si Ida Arya, tan wenang angedohi pasawitan, jhah tasmat.
Babad iki pinaku ring pamancangah Dalem, mwah wenang wantun-wantunin, antuk pratikulane sira Arya Pacung, sira Ida Arya, pascat linikhiteng ring we metri madhura, kirangga yudha, saka kala, angalih ring leng sapta sela, arthanya, 1792, bhuwana umur, uwaca.
Wantunakna ikang katha, I Gusti Gde Alit Celuk, asanak istri, kakalih, apasajna Ni Gusti Luh Rai, kambil ka Puri Agung Mengwi, mwah apasajna Ni Gusti Luh Saren kambil ka Gria Gde ring Blayu, mwah kajeng nawi, I Gusti Ketut Rai ajero ring Jero Kanginan, I Gusti Nyoman Tembau, ajero ring Jero Kajanan, I Gusti Made Bantas, majero ring Jero Kelod Kawuh, I Gusti Nyoman Bringkit, ajero ring Kuwum Mambal, Ni Gusti Luh Rangda, kambil ka Jero Kanginan, Ni Gusti Luh Geria, kambil ka Jero Kelod Kangin.

Mwah wantunakna niking katha, I Gusti Gde Alit Celuk, ngalap rabi ka Kukuh, anarmaken putra, kakalih, kakung I Gusti Made Celuk, arine wadhu Ni Gusti Luh Made Kaba-Kaba, mwah angalap rabi ka Jero Kanginan, anarmaken putra kakung, I Gusti Gde rai, I Gusti Gde Nyoman, wadhu Ni Gusti Luh Putu,kajeng nawi, I Gusti Pengkuh,, I Gusti Ketut Jambe, wadhu Ni Gusti Nyoman, Ni Gusti Kumit, Ni Gusti Nyoman Kuwum, Ni Gusti Made Mranggi, Ni Gusti Made Geria, Ni Gusti Nyoman Alit, Ni Gusti Made Anom.

Mwah wantunakna niking katha, I Gusti Ktut Rai, angalap rabi saking Marga, anarmaken putra, kakung, I Gusti Made Kandel,, I Gusti Ketut Grudug, wadhu Ni Gusti Luh Raka,, Ni Gusti Made Rai, Ni Gusti Nyoman Rai, mwah I Gusti Nyoman Tembau, anarmaken putra kakung, I Gusti Made Tembau, mwah I Gusti Made Bantas, anarmaken putra wadhu, Ni Gusti Luh Made Kedong.

Mwah wantunakna iking katha, Ni Gusti Luh Geria, atemu tangan ring I Gusti Made Munggu, ring Jero Kelod Kangin, anarmaken putra kakung, I Gusti Gde Dublag, I Gusti Nyoman Cuki, I Gusti Made Padang, panawing wadhu, Ni Gusti Luh Raras, Ni Gusti Luh Cublek. Mwah Ni Gusti Luh Rangda, atemu tangan ring I Gusti Made Rai, ring Jero Kaja Kangin, anarmaken putra kakung, I Gusti Ketut Gde, wadhu Ni Gusti Luh Putu Hompog, Ni Gusti Made Nir, Ni Gusti Nyoman Cenik, panawing kakung, I Gusti Ktut Rangga, wadhu Ni Gusti Luh Sena, mwah I Gusti Nyoman Beringkit, kang awesma ring Kuwum Mambal, ngedih putra kang anama I Gusti Made Padang.

Mwah wantunakna niking katha, I Gusti Gde Tembau, angalap rabi ka Puri, kang anama Ni Gusti Luh Made Geria, asuta lakibi, kang laki anama I Gusti Tembehan, I Gusti Tor, I Gusti Nyoman, I Gusti Kaler, wadhu Ni Gusti Luh Rai Abug, panawing kakung, I Gusti Umungan, I Gusti Tambar, I Gusti Pongpongan, wadhu Ni Gusti Luh Beten, Ni Gusti Luh Tingkih.

Kunang I Gusti Made Padang, angalap rabi, aparab Ni Gusti Made Nir, asunu kakung, I Gusti Rebeg, I Gusti Rage, mwah angalap rabi ka Puri, kang anama Ni Gusti Made Ambon, asuta kakung I Gusti Leyar, wadhu Ni Gusti Luh Menol, Ni Gusti Luh Alit.

Mwah I Gusti Ktut Gde, ngambil ka Puri, kang aparab Ni Gusti Luh Putu, nama putra kuwalon panawing, anama I Gusti Talun. Mwah I Gusti Rangga, ngambil ka Puri, kang anama Ni Gusti Luh Komak, asunu kakung, I Gusti Gangsar, I Gusti Degdeg, I Gusti Siring, I Gusti Bokor, wadhu Ni Gusti Luh Srinteng, panawing Ni Gusti Luh Srintung.

Mwah Ni Gusti Luh Kumik, kambil antuk I Gusti Sana, sakeng Jero Kelod Kawuh. Ni Gusti Ketut Bangli, kambil antuk I Gusti Made Rantab sakeng Jero Kelodan.. Ni Gusti Luh Made Mranggi, kambil ka Geria Gde. Ni Gusti Luh Nyoman Rabig, kambil ka Puri Anyar Mengwi.

Mwah wantuniking katha, kang jumeneng ring Puri Blayu, I Gusti Made Celuk, atemu tangan ring Ni Gusti Luh Gde, sakeng Marga Puri Kelodan, anarmaken putra lakibi, pratekaning aranya, kang laki, I Gusti Gde Nyoman Celuk, I Gusti Ktut Brindung, kang wadhu, Ni Gusti Luh Kompyang Gabur, Ni Gusti Ketut Rai Gabir, Ni Gusti Luh Rai. Mwah ngalap rabi mingsiki, kang anama Ni Gusti Luh Raka, anarmaken putra kakung, I Gusti Gde Oka Brindeng, mwah kang panawing kakung I Gusti Made Sobrah, I Gusti Ketut Gondros, I Gusti Made Taram, I Gusti Gde Rateng, I Gusti Pogog, I Gusti Gde Aji, mwah kang wadhu, Ni Gusti Luh Nyoman Raka, Ni Gusti Luh Cublik, Ni Gusti Luh Nyoman Mukrek, Ni Gusti Luh Teplok, Ni Gusti Luh Dibleg, Ni Gusti Luh Diblug.

Mwah I Gusti Gde Rai, angalap rabi mingsiki, kang aparab Ni Gusti Luh Nyoman Rai, asunu wadhu Ni Gusti Luh Ngurah; kang panawing kakung, I Gusti Ampug, kaperas antuk Ni Gusti Luh Nyoman Rai; mwah panawing kakung, I Gusti Tongkol, I Gusti Reweh, wadhu Ni Gusti Luh Rendah, Ni Gusti Luh Ampeg, Ni Gusti Luh Cublek.

Mwah wantunakena iking katha, I Gusti Nyoman Celuk, atemu tangan ring Ni Gusti Luh Ngurah, asunu lakibi, kang kakung, I Gusti Ngurah Putu, I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ngurah Alit, kang wadhu, Ni Gusti Luh Oka, Ni Gusti Luh Rai Yona, Ni Gusti Luh Alit Yoni. Mwah ngalap rabi ka Puri Kaleran, kang anama Ni Gusti Luh Beten, asuta kakung, I Gusti Gde raka Pegug; mwah angalap rabi Ni Gusti Luh Gontek, asuta wadhu, Ni Gusti Luh Alit Sunil. Mwah angalap rabi Ni Luh Made Mekar, asuta kakung, I Gusti Lenyon; mwah asuta kakung panawing I Gusti Lenyod, I Gusti Lenyad, I Gusti Togog, I Gusti Patrem. Mwah kang wadhu Ni Gusti Luh Musen, Ni Gusti Luh Patra.

Mwah I Gusti Gde Ketut Brindung, ngalap rabi ring Puri Kaba-Kaba, kang anama Ni Gusti Ayu Putu Toprok, asuta lakibi, kang kakung, I Gusti Ngurah Gde, I Gusti Ngurah Made, wadhu Ni Gusti Ayu Mas, mwah angalap rabi ka Jero Kukuh, asuta wadhu Ni Gusti Luh Putu Nyota, mwah suta panawing kakung I Gusti Doglog, wadhu Ni Gusti Luh Nyuti, Ni Gusti Luh Honta.

Mwah I Gusti Gde Oka Brindeng, ngalap rabi ka Jero Kukuh, kang anama Ni Gusti Luh Rai, asuta lakibi, kang laki I Gusti Ngurah Cakra, wadhu Ni Gusti Luh Alit, Ni Gusti Luh Rai, Ni Gusti Luh Made; mwah ngalap rabi Ni Luh Ketut Jero, asuta kakung I Gusti Dupa. Mwah panawing kakung I Gusti Endog, I Gusti Kembar 2, I Gusti Mredangga, I Gusti Sele, wadhu Ni Gusti Luh Lengkung, Ni Gusti Luh Kinkeng, Ni Gusti Luh Siti, Ni Gusti Luh Riti.

Mwah wantunakna iking katha, sanak I Gusti Nyoman Celuk, Ni Gusti Luh Ketut Rai Gabir, kambil ka Geria Gde, Ni Gusti Luh Rai, kambil ka Geria Taman, Ni Gusti Putu Kompyang Gabur, kambil antuk I Gusti Ketut Grudug, angemban kopanakan ring mingsiki, asuta lakibi, kang lakiu I Gusti Rai Sana, wadhu Ni Gusti Luh Putu Alit, Ni Gusti Luh Rai Sinu, Ni Gusti Luh Ketut, Ni Gusti Luh Putu Abeg, kalap makapatni antuk I Gusti Ketut Raka Ampug, Ni Gusti Luh Rai Sinu, kalap antuk Anak Agung Putu sakeng Puri Marga, Ni Gusti Luh Ketut, kalap antuk I Gusti Riyeh, putran I Gusti Gde Kandel, I Gusti Tongkol, angalap rabi Ni Gusti Luh Diblug, asuta lakibi,, kang laki I Gusti Kantor, I Gusti Lodra, wadhu, Ni Gusti Luh Alit, Ni Gusti Luh Tamba, Ni Gusti Luh Redep. I Gusti Reweh, ngalap rabi ka Jero Kajanan, asuta lakibi, laki I Gusti Dar, I Gusti Koder, mwah I Gusti Ngurah Gde, atemu tangan ring mingsiki, kang apasajna Ni Gusti Rai Yona, Ni Gusti Luh Alit Yoni, kalap antuk I Gusti Agung Anom, sakeng Puri Marga, Ni Gusti Luh Alit Sunil, kalap makapatni, antuk I Gusti Ngurah Made, asuta wadhu. I Gusti Gde Lenyon, angalap rabi putran I Gusti Gde Oka Brindeng, mabiang Ni Gusti Luh Rai Merog, kang aparab Ni Gusti Luh Alit, I Gusti Togog, ngalap rabi Ni Gusti Luh Kinteng, panawing Ni Gusti Luh Alit. I Gusti Lenyad, ngalap rabi Ni Gusti Luh Kunik.

Mwah wantunakna iking katha, I Gusti Lembeyan, ngambil rabi ka Puri, kang anama Ni Gusti Luh Nyoman Mukrek, asuta lakibi, kang laki I Gusti Embung, I Gusti Konco, wadhu Ni Gussti Ketut Apuan, Ni Gusti Luh Jelantik, Ni Gusti Luh Breset, mwang ngalap rabi ka Puri, kang anama Ni Gusti Luh Kunek, asuta wadhu, Ni Gusti Luh Tengkob, Ni Gusti Luh Alit.

Mwah wantunakna ikang katha, I Gusti Ngurah Putu Celuk, angalap patni ming siki, kang anama Ni Gusti Luh Alit Tingset, wekan I Gusti Tongkol, asuta wadhu, Ni Gusti Luh Alit Mar, kakung panawing I Gusti Pursaka, wadhu, Ni Gusti Luh Citar. I Gusti Ngurah Rai, angalap patni ming siki, kang anama Ni Gusti Luh Rai, asuta lakibi, tan hana kari, hana suta panawing, kakung I Gusti Bana, wadhu Ni Gusti Luh Soka. I Gusti Ngurah Alit, ngalap rabi panawing, asuta I Gusti Mustika, mwah I Gusti Gde Raka Pegug, angalap patni mingsiki, kang anama Ni Gusti Luh Putu Bota, asuta tanhana kari, hana suta panawing, kakung I Gusti Sandhi, I Gusti Sadhu, Ni Gusti Luh Honek, Ni Gusti Luh Katha. Ni Gusti Luh Honek, kambil ka Geria Gde, antuk Ida Bagus Oka. Uwaca.

I Gusti Gde Sobrah, ngalap rabi ming siki, wekan I Gusti Ketut Jambe, kang anama Ni Gusti Luh Coblong, asuta kakung, tan kari, hana puta di semeton, kang aparab I Gusti Lenyod, ngalap rabi wekan I Gusti Lambeyan, kang anama Ni Gusti Luh Jelantik, asuta laki, panawing wadhu.

Mwah wekan I Gusti Ketut Jambe, kakung ngaran I Gusti Dugleg, ngalap rabi ka Puri, kang anama Ni Gusti Luh Teplok, asuta kakung, I Gusti Rentuh, I Gusti Rentih, panawing wadhu,.

Mwah I Gusti Gde Aji, ngalap rabi wekan I Gusti Lembeyan, kang nama Ni Gusti Luh Cublik, nama putra di semeton, kang anama I Gusti Patrem. Mwah I Gusti Ketut Gondros, ngalap rabi mingsiki, kang anama Ni Gusti Luh Made Rendah, tan pawija, hana suta panawing I Gusti Kekeng, I Gusti Keking, panawing wadhu, Ni Gusti Luh Saprig, Spreg. I Gusti Kekeng, ngalap rabi panawing; I Gusti Ngurah Gedong, kang anama Ni Gusti Luh Honta, asuta wadhu.

Mwah I Gusti Rateng, ngalap rabi, nyaman I Gusti Tebor, ngaran Ni Sumbrug, asuta kakung I Gusti Codet, I Gusti Kuat, wadhu nira pug.
Mwah wantunakna ikang katha, I Gusti Nyoman Cuki, angalap rabi Ni Gusti Luh Kedong, asuta laki I Gusti Big, I Gusti Gruh, I Gusti Toblo, wadhu Ni Gusti Luh Buwen, Ni Gontok, Ni Rahi, Ni Sokrok, Ni Alit. Mwah I Gusti Dublag, angalap rabi Siluh Gideng, asuta kakung, I Gusti Kretu, wadhu Siluh Kuncung, I Gusti Toblo, ngalap rabi ka Puri, kang anama Ni Gusti Luh Ampeg, tan pawija, hana suta panawing, Ni Luh Dipa Ni Luh Dipu, kakung I Kebo. Mwah I Gusti Kretu ngalap rabi ka Puri, kang anama Ni Gusti Luh Ukek, asunu kakung I Gusti Janteng. Wadhu Ni Luh Kuncung nyaman I Gusti Kretu, anasar laku, mwah wadhu nyaman I Gusti Janteng, Ni Luh Putu.
Mwah wantunakna ikang katha, I Gusti Celuk, ngalap rabi ka Jero Kukuh, kang anama Ni Gusti Luh Peron, asuta wadhu, Ni Luh Genik,, hana suta panawing, anama I Gusti Gewar, ngalap rabi ka Puri, kang anama Ni Gusti Luh Musen, asuta kakung, ngaran I Gusti Sadul. Mwah Si Kronging len meme, panawing Si Pujar. Mwah I Gusti Degdeg, ngalap rabi ka Puri kang anama Ni Gusti Luh Cuglik, asuta kakung, I Gusti Tungkeng, I Gusti Tabanan; I Gusti Tungkeng, ngalap suami ka Puri, kang anama Ni Gusti Luh Nyuti, asunu kakung, I Gusti Patrang. I Gusti Tabanan, ngalap suami ka Puri Perean, kang anama Ni Gusti Luh Alit, asuta wadhu. Mwah I Gusti Bokor, aswami wekan I Gusti Nyoman Cuki, kang anama Ni Luh Alit, asuta laki I Gusti Debot, I Gusti Kasar. I Gusti Debot, aswami wekan I Gusti Lembeyan, kang anama Siluh Ketut Apuan. I Gusti Kasar, aswami wekan I Gusti Gde rateng, kang anama Si Luh Rapug. I Gusti Gongsor, aswami kawula, asuta kakung, Si Gde Jurit, Si Gde Jurat.
Mwah wantunakna ikang katha, I Gusti Pasaren wawu kesah saking Puri, mapuri ring Jero Kelodan, I Gusti Sengguhan, ka Jero Kajanan, I Gusti Pasaren, ngalap rabi Siluh Kajeng, sakeng umah I Nyoman Domplong, mawija luh, Ni Gusti Luh Kajeng, mwah ngalap rabi pora, Jero Pasek, Jero Perahupan, Jero Kadaton; Ni Gusti Luh Kajeng, kambil ka Puri Kaba-Kaba, antuk Anak Agung Ngurah Teges, asuta wadhu Ni Gusti Ayu Kajeng, kambil ka Mengwi antuk Anak Agung Gde Putra. Jero Pasek asunu wadhu, Ni Gusti Luh Nyoman Tegal, kambil ka Puri Kanginan, antuk I Gusti Gde Perean; Jero Perahupan, asunu wadhu, Siluh Perahupan, kambil ka Geria Kelodan, sering malon-alon, adol atuku ka Tabanan, kandeg ring Jadi, raris kasedayang makakalih. I Gusti Pasaren, asunu kakung, I Gusti Ketut Sobangan, mwah I Gusti Pasaren, nunas putra istri ka Puri, kang anama ni Gusti Luh Rai, kasemetonang ring I Gusti Ketut Sobangan; Ni Gusti Luh Rai, kambil ka Kaba-Kaba, antuk Anak Agung Ngurah ring Puri Kaleran; I Gusti Ketut Sobangan, ngalap rabi ka Jero Kanginan, pernah biang antuk I Gusti Made Rai, asunu kakung Si Gde Raka, Si Nyoman Kaler, Si Ktut Lantar, wadhu Siluh Sobar, kambil antuk Ida Nyoman Huyang, ring Geria Kelodan, asunu kakung Ida Bagus Gladig, mwah sutan I Gusti Ketut Sobangan panawing, Si Ketut Neca, wadhu Siluh Tumbuh,, kalap antuk Si Ketut Tandrang, tan pawija, hana suta panawing Si Nyoman Karang.
I Gusti Gde Raka, ngalap rabi ka Kukuh, sutan Si Ketut Pandak, kang anama Siluh Nyoman Tunjung, asunu lakistri, kang laki Si Gde Gedab, Si Made Rantab, Si Nyoman Lampias, Si Ketut Ngocol, Si Nyoman Grodog, wadhu Siluh Song, Siluh Gabur,. Si Gde Gedab, ngalap suami ring Jero Kelod Kangin, kang anama Siluh Made Raras, asunu kakung, Si Gde Goyal. Si Made Rantab ngalap rabi ka Puri, kang anama Ni Gusti Luh Ketut Bangli, tan pawija, kakung Si Gde Buwel, wadhu Si Luh Kular, kambil ka Puri Kaler Tabanan, asunu wadhu maparab Sagung Oka, mwah hana suta panawing kakung, Si Gde Rasun, wadhu Ni Luh Resi, Ni Luh Resa, Ni Luh Reson. Si Gde Buwel hana suta panawing, Ni Luh Sekar. Si Nyoman Lampias, ngalap wadhu, wekan I Gusti Ketut Gelgel, kang anama Si Luh Made Ngeloh, asunu kakung I Gde reren, wadhu Ni Luh Klepon, Ni Luh Nambereg. Si Ketut Cocol, ngalap wadhu nyaman I Ketut Mencur, asuta kakung Si Gde Cor, Si Gde Bandha, Si Gde Kertha, Si Gde Samprangan, Si Ketut Alit, Siluh Semong, kalap antuk Si Gde Sereg, asunu kakung, Si Gde Jedeng, wadhu Siluh Nyambrig. Siluh Gabur kambil ka Geria Belang, antuk Ida Made Grodog, asunu wadhu Dayu Lukar. Uwaca.

Si Ketut Ceca, ngalap wadhu penawing, asuta wadhu Niluh Kampih, Niluh Degeng, Niluh Kupik, kakung Si Rangkep, mwah wadhu Ni Luh Giwang. Mwah I Gusti Ketut Lantar, ngalap wadhu Silih Made Srija, asunu kakung Si Gde Golan, wadhu Niluh Deming.

Wantunakna ikang katha, I Gusti Sengguhan ring Jero Kajanan, anarmaken suta, Si Gde Blembeng, ngalap rabi ring Jero Kelod Kangin Siluh Made Montog, tan pawija, nama putra Si Ketut Cocol, kang mungguh ring arep, hana suta panawing Si Nyoamn Demung, Si Ketut Gepek, wadu Si Luh Made Srija, sane kalap antuk Si Ketut Lantar. Si Nyoman Demung, ngalap Siluh Nyoman Cenik, raris kagawenang kuwu irika kaja kangin, asuta kakung, Si Nengkuk, wadhu Siluh Srintek, Siluh Amir, Siluh Sapleg, penawing kakung, Si Gledag, wadhu Siluh SengkrongNiluh Puglik, Niluh Cuklik. Si Gde Nengkuk, angalap swami ka Kukuh ring Jero, kang anama Siluh Sugi, asunu wadhuNi Luh Nuk, hana sunu panawing Si Ewa, Si Kontrak. Ni Luh Sengkrong, kalap antuk Si Nyoman Karang, Ni Luh Puglik, kalap antuk Si Gde Golan, asunu kakung Si Made Tanda, wadhu Ni Luh Sukri. Si Made Tanda kaperas antuk Si Nyoman Karang. Si Made Gledag, ngalap Siluh Deming, asunu wadhu, Ni Luh Tandi.

Mwah wantunakna ikang katha, I Gusti Nyoman Celuk, meneng ring Puri Blayu, hana panawing I Gusti Wayan, angalih maring Jero Kelod Kawuh, angalap pora sakeng Mambal, asunu Si Gde Mambal, angalap rabi ka Kukuh, kang anama Siluh Nyengnyeng, asunu I Gusti Dawuh, I Gusti Sana, I Gusti Wungu, panawing I Gusti Saguh, Si Ketut Muwuk, wadhu Siluh Nyarikan. I Gusti Dawuh, ngalap rabi kaler kangin, wekan I Gusti Ketut Gelgel, asunu I Gusti Udeg, Si Ketut Muwug, angalap pora, asunu Si Gde Jantan, Si Ketut Badung. Si Gde Jantan ngalap Siluh Mukrek, asunu Si Gde Gemuh, Siluh Suntel. Si Gde Gemuh, kaperas antuk Si Ketut Badung. I Gusti Udeg, angalap pora, asunu Si Gde Tebor, wadhu Siluh Sumbrag, Siluh Sumbreg. Si Gde Tebor, ngalap rabi ka Puri Kukuh, kang anama Siluh Sikat, mangkana katatwanya nguni, wenang wantun-wantunakna.

Mwah ri nguni kalane sira sang huwus amoring acintya, amalaku lampah sakeng jagat Pacung, hana carakanya sira Ki Pasek Gegel saking Pagatepan Klungkung, satata anut lampahira. Apan sira subhakti atwang ri Tuhanya, hana bhisama kateka tekeng wekasan, Sapratikulane sira Arya Pacung, Sira Ida Arya tan wenang apasah lawan sapratikulane sira Ki Pasek Gelgel, ika matangnyan sira Ki Pasek, abhiseka Ki Sabeng Puri mwang Si Pakandelan, Ki Pranatha arannya waneh, satata aparek lawan Tuhanira.

Mangkana hanane ring Pamancangah Dalem, Pamancangah Ida Arya, Pamancangah Pacung, Pamancangah Mengwi.

Henengakena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s