Babad Majengan

OM AWIGHNAMASTU,
Aum aryam mahadiwyam, majamulyam wiryam suram, malyandham palajer asimam, sentong aryam wittasuksmam.

Kalinganya sira Arya Sentong, awesma ring Pacung, apasajna Kyayi Ngurah Pacung, aputra kakung apasajna sira Arya Putu, wibuhing pariwara, saloring Palwagambhira, sawetaning kali Panahan, sakuloning kali Wos, tekeng ukir mwang wana, ya ta kapunpunan denira, alama pwekang kala, hana pratikulanira, kakung roro, Kyayi Ngurah Ayunan, Kyayi Ngurah Tamu, Kyayi Ngurah Ayunan, angalih mareng Perean, teher angawe wesma, Kyayi Ngurah Tamu, tanana wija, pejah Ngurah Tamu, saraja druwene ring Pacung makadi keris mwang watang, sama winwat maring Perean, dene Kyayi Ngurah Ayunan, wadwanira kena giniring dene Kyayi Ngurah Pupuan, Kyayi Ngurah Ayunan teher asima ring Perean, apasajna Kyayi Ngurah Pacung, alama pwekang kala, pasilihning bhanukula, hana pratikulanira, apasajna Kyayi Ngurah Pacung Sakti, aswami makapadmi ngaranira I Gusti Luh Pacekan, asunu sira jalu sawiji, anama Kyayi Ngurah Batanduren, teher apasajna Salit Pacung, ndah ta mangko, mangke I Gusti Luh Pacekan, kala lungha ring pangempuan ring tirtha gangga katemu Hyang Um ring Watulumbang, katon Sang Pandya holeng-holeng, sinampenana dene I Gusti Luh Pacekan, weruh Hyang Um, henengakena ika.

Lontar

Tucapa Kyayi Ngurah Pacung, anyolong smara ring pariwaranya, kang ngaran Luh Jepun, pinih ameteng huwus tigang lek, weruh I Gusti Luh Pacekan, krodha teka amupuh wong ameteng ika, tur ya malayu manangis. Kyayi Ngurah Pacung umeneng juga, dadi hana Si Ungasan, wong Badung pradesi, dinol badeg, kulanya titising Pamecutan, nguni duk I Gusti Ngurah Pamecutan, abuburu ring alas Ungasan, hana ta wang kanya angwan, ya ta jinasmara de Kyayi Ngurah Pamecutan, matangnyan hana Si Ungasan, kadi dinwating Hyang, prapteng Perean, ya ta sinang siptengaksi, de Kyayi Ngurah Pacung, kinon amupu paricaraka ameteng, tutut Si Ungasan, dadi winwat mareng Marga.

Continue reading