Atur Pakeling Karya Anta Sapa lan Pegat Sot Warga Arya Wang Bang Pinatih

OM Swastiastu,

Melarapan antuk manah suci nirmala makamiwah dreda bakti pacang ngaturang upacara yadnya manut kadi kecaping sastra agama, atur uningayang titiang mungguing para panglingsir Puri Sulang lan Puri Pinatih, Pengurus Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih Provinsi Bali, Kabupaten/Kota se-Bali sampun sampun sumanggem jagi ngelaksanayang upacara/karya sane mamurdha “Anta Sapa lan Pegat Sot” nemonin rahina Soma KliwonKajeng KliwonWuku KrulutSasih Katiga tanggal 24 Agustus 2015 magenah ring pecak (bekas) Kerajaan KertalanguKesiman.

122913_1214_SlokaRajaPu1.jpg

Anta Sapa metu saking basa Sansekerta, wit kata “Anta” lan “Sapa“. Anta mapiteges maka Pemuput lan Sapa mapiteges Pastu. Dadosnyane Anta Sapa mapiteges mapralina/muputang/mucekang/nyirnayang pastu.

Pegat Sot mawiwit sakeng kruna Pegat lan Sot. Pegat mapiteges putus, puput. Sot mapiteges sumpah, sesangi, dosa, pastu. Dadosnyane Pegat Sot mapikenoh memutus sumpah, sesangi, dosa, pastu. Raris wenten basa “Megat Sot” mapiteges naur sesangi, ngelepasang sumpah/pastu.

Upacara Anta Sapa lan Pegat Sot pinaka upacara mamutus, ngicalang, muputang, sahananing pastu, sumpah, sesangi. Makakalih kruna inucap kayuwaktiannyane semaih, wantah ring pemargin upacara mabinayan sakemaon pikenohnyane pateh.

Ring Upacara Anta Sapa, eedan ngaryanin tirtha ngangge piranti ali-ali permata utawi simsim sane mautama.

Elingan bhisama/pastu Ki Dukuh Pahang sane katiba ring Kyai Anglurah Agung Mantra (Kyai Anglurah Pinatih) Raja Kertalangu sawatara warsa 1615 (400 warsa sane sampun lintang), manut Raja Purana Arya Wang Bang Pinatih : “……….. mangke iki simsim hulun sira ngambil, mangda sampunang Kyai Anglurah kena tatun titiang, tekaning kabhajrasiwa sira…. Inggih Kyai Anglurah Pinatih Ratuning Jagat Kerthalangu, Jnah Tasmat, dumogi Kyai Anglurah Pinatih karusak olih semut.”

Mungguing pemargin Upacara Pegat Sot, eedan ngaryanin tirtha ngangge piranti janur kelapa sudamala utawi janur kelapa gading sane kasurat puja “Pegat Sot“.

Raris napi mawinan ngelaksanayang upacara/karya Anta Sapa lan Pegat Sot, indike punika wenten seos duaning wenten pastu, wenten sumpah, wenten sesangi duk kantun nyeneng ring marcapada durung prasida kataur (katebus), punika mawinan pretisentana patut naur gumanti nenten malih dados hutang, dados pikobet lan selanturnyane prasida ngamolihang kategtegan, keharmonisan, kerahayuan, kasukertan sekala lan niskala.

Karya Anta Sapa lan Pegat Sot dahat mapikenoh pisan ring para Warga Arya Wang Bang Pinatih, duaning upacara/karya punika wawu mangkin prasida iraga naur sane dados hutang sakeng 400 warsa sane sampun lintang, tur karya punika pastika sampun nenten wenten malih iraga jagi manggihin. Dadosnyane iraga patut rumasa bagia prasida naur antuk ngewangun karya sekadi ring ajeng.

Duaning kadi asapunika titiang pinaka pengayah ring pemargin karya banget mapinunas ring Maha Warga Arya Wang Bang Pinatih ring dija ja pada magenah mangdane sida ngerestitiang gumanti karya puniki prasida mamargi antar, rahayu sidaning don lan labda karya saha paripurna antuk :

  1. Nyikiang pikayun, nelebang rasa pada nruenang tur ngeretitiang antuk yasa kerthi.
  2. Nyarengin ngaturang pangayah-ayah manur swadharma soang-soang saha nginutin dudonan karya sane sampun kajantenan, minakadi : Tawur Balik Sumpah nemonin Sukra Paing Pahang 21 Agustus 2015, Melasti rahina Redite Wage Krulut 23 Agustus 2015 lan Adining Karya (Puncak Karya) rahina Soma Kliwon Krulut – Kajeng Kliwon – Sasih Katiga 24 Agustus 2015.
  3. Dening karya puniki pinaka naur utang tur iraga sane patut naur, titiang nunas ngiring taler sareng-sareng ngaturang “Punia” saka sidan metu sakeng manah sane suci ning nirmala inggian marupa “Jinah” utawi “Sarana Upakara“.

Inggih mungguing sekadi asapunika atur pakeling titiang, dumogi wenten pigunannyane ring sajeroning nyanggra karya puniki, tur makasami warih Ida Bhatara Lelangit ngamolihang karahayuan tur mangda karya sane mabuat puniki mamargi antar rahayu nenten wenten pikobet sakadi kaaptiang sareng sami.

OM Santih, Santih, Santih OM

Panitia Karya Anta Sapa lan Pegat Sot Maha Warga Arya Wang Bang Pinatih Provinsi Bali Tahun 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s