Dharma Wacana – Tawur Kesanga

Rahina mangkin wantah Tileming Kesanga, wantah pamargi nglaksanayang Tawur. Napike sane ngamawinang tawure puniki kalaksanayang ring Tileming Sasih Kesanga ?

Tawur Kesanga

Sasih mateges bulan, asasih pateh artinipun ring abulan, nanging rahina ring sajeroning sasih nenten pateh ring sane abulan kalender/masehi. Sapunika taler sasih kapertama nenten pateh ketekanipun ring bulan-bulan Masehi.

Wenten tetiga sane pinaka dasar nganenin indik sasih, inggih punika :

 1. Wenten sasih sane madasar antuk pananggal – pangelong utawi madasar antuk purnama lan tilem, suennyane sane asasih, yening nenten wenten “ngalantaka” pateh 30 rahina, yening wenten ngalantaka, asasih wantah 29 rahina.
 2. Wenten taler sasih sane madasar antuk patemon dina, sane asasih 35 rahina.
 3. Wenten taler sasih sane mawasta masa/musim, sane amasa wenten sane 27, 25, pinih akeh 43 dina, sane pinih alit 23 dina.

Kadadosanipun sasih punika wantah bulan Isaka, Isaka punika tahun Hindu, Jimakhir tahun Arab/Islam lan Masehi tahun Nasrani. Tahun Saka punika kakawitin saking Soma Wage wara Tambir, pananggal 1 (pisan) Waisakamasa warsa 1 Saka, utawi 22 Maret 79, wite saking India (Darsanadwipa), kabakta ka Nusantara pamekas Jawa lan Bali.

Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Ring sajeroning awarsa wenten 12 bulan utawi 12 sasih. Ring pawarigan ring Bali, wenten wilangan sasih : Kasa, Karo, Ketiga, Kapat, Kelima, Kenem, Kepitu, Kewolu, Kesanga, Kedasa, Jyesta lan Asada. Yening ninutin Isaka, mabasa Sansekerta : Srawana, Badrawada, Asuji, Kartika, Margasira, Posya, Magha, Palguna, Cetra, Waisaka, Jyesta lan Asada.

Sapunika taler indik bulan Masehi : Januari lan selanturipun. Ring sajeroning pamargi pawarigan/asronomi : Sasih Bali ngawilang saking utara, ngawit saking kasa …….. Ngawilang sasih Masehi saking kelod ngalerang lan yening ngawilangin sasih ring sajeroning Saka saking tengah ngalerang ngawit saking Caitra, pinaka panguntating sasih, jejer ring garis katulistiwa.

 • Yening punika temuang, kasinahanipun :
 • Caitra = Maret = Kesanga
 • Waisaka = April = Kedasa
 • Jyesta = Mei = Jyesta
 • Asada = Juni = Asada
 • Srawana = Juli = Kasa
 • Badrawada = Agustus = Karo
 • Asuji = September = Ketiga
 • Kartika = Oktober = Kapat
 • Margasira = Nopember = Kelima
 • Posya = Desember = Kenem
 • Magha = Januari = Kepitu
 • Palguna = Pebruari = Kawolu
 • Caitra = Maret = Kesanga

Caitrane punika wenten ring tengah-tengah katulistiwa, wawu nguttarayana saking Waisaka/Kedasa pinaka sasih kepertama.

Tilem wantah waneng pagentosan sasih, saking peteng dados galang, sane peteng kawastanin panglong, huwusan purnama, sane galang kawastanin pananggal, huwusan tilem. Ri kala pagentosanne punika patut ngawentenang yadnya.

Makadi :

 • Purnama = terang = galang = Dewa
 • Tilem = peteng = gelap = Bhuta
 • Pananggal = bertambah terang = Manusa
 • Panglong = bertambah gelap = Pitra

Sane patut elingang sabilang nemu gelang becik pisan wenten Yadnya, punika taler pamargi ring bhuwana agung lan bhuwana alit.

Sangkaning punika ring Tileming Sasih Kesanga/Caitramasa, wenten pamargi sane becik kekalih, inggih punika :

 • Tileming Caitra/Kesanga, punika wantah becik pamargin Tawur/Bhuta Yadnya.
 • Tileming Kesanga, wantah pinaka pagentosan warsa anyar Saka. Sangkaning punika rahina mangkin patut pisan ngawentenang Tawur/Caru/Bhuta Yadnya.

Yening rerehang ring Pustaka “Surya Sewana”, wenten kabaos, asapuniki :

Caitra masa iki sasih dahat hala, tan wenang anangun karya, salwiring karya hayu, tan wenang, apan pasamwaning bhuta mwang kala. Bhatara sami jumeneng ring kadatwanira, maineb babahaning Pitraloka mwang Dewaloka, kawahe kaingsahin, kajenengin antuk Sang Suratma, Sang Jogor Manik, mwah Sang Dorakala. Bhuta kalane pada pagrunying ring desa-desa, mawinan patut wehin “caru” ring tileming Caitra, masih kapenpen Pitrane kasasar ring kawahe, sami keni danda, ciri kawahe kaingsahin wenten uled/krimi pagerayang ring margi-margi, pagridip pagulanting, wrestipat hudan adres angin aliyus,  tan pahingan, guntur, manusane kebus uyang, pabulisah.

Punika duaning benjangnyane, rahina sane benjang Pananggal apisan sasih Kedasa, ngawit Warsa Anyar Hindu sane kawastanin Nyepi, sipeng arahina.

Inggih asapunika jagra winungun titiang dumogi wenten pikenohnyane.

OM Santih Santih Santih OM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s