Kawentenan Desa Karangjung, Sembung, Kuwum lan Nyelati

Kacerita ri sapamadegan Ida Cokorda Nyoman Munggu I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, raja kaping III ring jagat Menghapura. Maka pangendaning Hyang bendu Ida Cokorda Nyoman Munggu majeng ring Ida I Dewa Karang, kabaos malikang gumi, sampun prasida ndawuhin manca Mengwi, pacang angrusak I Dewa Karang, tur angrejek I Dewa Karang ring Mambal. Dening asapunika, lunga I Dewa Karang, agendurasa ring ipenidane ring Puri Bun, sampun puput bebaose ring Puri Bun, mantuk I Dewa Karang, tan sangsaya kayunne.

011914_1138_BabadMunang1.jpg

Kacaritanen dateng sikep Mengwi, ingaterin ingadu olih para putra makabehan, makadi Ida I Gusti Agung Putu Mbahyun, ingiter Purine ring Mambal. Dadi erang I Dewa Karang, dateng maka manggala sikep Bun, ri mukaning Puri, mula kapiandel sikep Bun punika, ring sang sida nyakrawreti ring Mengwi, maka don angemit I Dewa Karang. Mijil I Dewa Karang saking mukaning Puri, angungsi sikep Bun, adwa kayunne I Gusti Ngurah Bun, tur kaliput kasaruang Ida I Dewa Karang, olih i sikep Bun, ika krananne luput I Dewa Karang, tan kena rinusak, angob tang wong Mengwi, ring kawidgdanidane I Dewa Karang. Mangke I Dewa Karang angetan angalih sanake I Dewa Bata, ida asrama ring Banjar Tegal, wewengkon Tegallalang. Pirang lawase I Dewa Karang, malinggih ring Banjar Tegal, dadia uning Ida Cokorda Ngurah Made Agung, ida I Gusti Agung Mbayun, ring wiwekanne adwa I Gusti Ngurah Bun, krana luput I Dewa Karang, dening ipah miwah mantu, awanan tan enti pidukane Ida Sri Aji Mengwi. Putusing wirasa, atabeh teteg agung, mangkat Ida I Gusti Agung Putu Mbayun, saha sanjata muang wadwa makabehan, praya ngusak angrejek I Gusti Ngurah Bun. Yenya wani atangkep perang, telasakena tekaning anak putunya, rawuhing kapinggel laweyan, yan tan wani kewala ulah juga tur randahin rawuh wadwanya, sampun puput punika warah sira Sri Aji ring bahu dandanya makabehan mwang wadwanya sami.

Tan ucapan sampun pada tragia sikep Mengwi, sami pada ngungsi kasuran, akeh malok-alok wadwa Mengwi, tan weruh I Gusti Ngurah Bun, kagiat angebug gendongan, saha sikep tur surak-surak, egar kayunne I Gusti Ngurah Bun, raris atukar Mengwi kalawan Bun, ngonekang kaprawiran, asurak-surak raris atangkep perang, gorok-ginorok, saling tujah-katujah, macepuk tang perang adadagan, tan uning ring timpal, akweh anandang kanin mwang pejah, mur Ida I Gusti Agung Putu Mbayun, olih I Gusti Ngurah Bun, lilih sikep Mengwi, palas tang perang.

Ri sampun mur Ida I Gusti Agung Putu Mbayun, dadi resres pikayunne, asesirig I Gusti Ngurah Bun, saha wadwa sami, anak rabi mantu cucu umungsi bumi Badung, alinggih ring Puri Bun Tainsiat, kawulane magenah ring Banjar Bun mwang ring Banjar Ambengan.

Walinin ikang carita Ida I Dewa Karang jumeneng ring Banjar Tegal, hana swecaning Hyang, andewasraya ring Pura Dalem Pamwasan, polih lelandep kekalih, tineher kapracayeng kayun. Raris inundang I Gusti Ngurah Bun ring Badung, mangke sinarengan ring Banjar Tegal, tan henti sukanya I Gusti Ngurah Bun apan kacunduk mwah lawan Cokorda Karang. Irika sira angeka citta, agendurasa sareng kalih saha wadwa makabehan. Puputing wirasa amerih ikang desa Kengetan mwang Singakerta, tinantangan olih Cokorda Karang, sareng I Gusti Ngurah Bun, dadi res I Gusti Kengetan, atilar apanjeran, ri kalaning wengi, angungsi desa Sigaran, terus ka Karangjung Sembung Mengwi. Mangkat Ida I Dewa Karang ka Kengetan, dadi sunya wong Kengetan, tekaning Singakerta  mwang Jukutpaku. Ika matangnyan  I Dewa Karang angidul lampahira, akarya pondok-pondok saha wadwa. I Dewa Karang anangun Puri ring Tegal Tapesan, mangaran Negara lan I Gusti Ngurah Bun anangun Puri, mangaran Negari. Henengakena.

Kacarita mangke ri sapamadeganira I Gusti Agung Madhe Munggu sang abhiseka Cokorda Ngurah Made Agung, raja kaping V ring Menghapura. Kunang strinira putrine Anglurah Tabanan sang apura ring Bon Tingguh, atyanta hayu paripurna. Mwah hana kaping rwa strinira, ngaran I Gusti Ayu Oka, putri de I Gusti Ngurah Teges, apura ring Kaba-Kaba, juga listuhayu rupanira, tan pendah Nilottama, sira atatadan kawula Cemagi, saha sawah mwang raja druwe makweh, apan sira maniking Puri Kaba-Kaba, wijiling babecik.

Pira lawas nira Cokorda Made Agung anyakrawarti, sutrepti ikang bhuwana sapunpuning Menghapura, mangke teka pwa nalikan ira, pejah pwa sira mulih ring kanirbanan, teher tiniwa-tiwa, sopacareng ratu mwang panileman, neher sinanggah dening loka “Bhatara Ndewata Ring Saren Gede”

Salinan ikang katha. I Gusti Ayu Oka gumantya ratu patni, apan kawalonira sang apasadnya I Gusti Agung Putu Agung mwah kaponakan ira putra de Bhatara ring Bun, prasama kari rare, ika marmanya rundah swanagareng Menghapura, akweh para Manca kalap dening ratu waneh, mwang Punggawa agung ambalik, apan Sang Nrepa Wadhu dahat anguluri sakarsa, liniput dening pancendriya mwang rajah tamah, makadi asuwuh-suwuhan, tan manut ulahing stri adi.

Kancit prapta I Dewa Manggis Sukawati saking Gianyar, kaya solahing amrakawan ri jongira Sang Natheng Putri Menghapura. Atyanta dredanira anawita, tan piwal ring sapakon ireng Natha patni, dadi sayan atambeh sih ira narendra widwan, apan I Dewa Manggis tan pahingan wighnanira, asolah ring pagambuhan. Yan kalaning kinon amanji, atyanta apekik warnanira, swara amanis anudut citta, ya ta angde kung alulutnira Sang Supatni. Mwah ri kalanira kinen amrabhangsa, atyanta prakosanira anut solah, swara bangras, agegawok sahananing anonton.

Tan ucapan lila swacittan ira Sang Natheng Patni, apan keket dening wisaya, atemahan kapiluging citta, tan menget ring kawekasing kaprabhon. Katuhwan ring ulahing stri, tan matra-matra weruha, ring pangupaya sandhinira I Dewa manggis, neher asung brana, artha, mwang urangka jajamprahan aran Ki Prabhangsa, tekaning gagelungan panji, kaliliran praja kawyapura sangka ring kuna, sama cinaraneng mas tatur.

Mwah sapamintanira I Dewa Manggis, byakta tan luput neher inugrahan de Sang Supatni. Yan pirang wulan lawas nira I Dewa Manggis amrakawan. huwus rumase citta, dahat sih Sang Nrepa Wadhu, ri mangke I Dewa Manggis, aminta nagaranira I Gusti Agung Banyuning ring Sayan, mwang nagaranira I Gusti Gde Jelantik ring Kengetan, lamakane I Dewa Manggis nadtad subhaktinira ri Sang Narendra Duhita, juga inasungan sapamintane. Nghing sira sang amengku ring Sayan mwang ring Kengetan, tan anut budhinira tinadtad ring I Dewa Manggis, ika matemahan perang mageng.

Tan titanen rame ikang laga, tandwa kawes Sayan lan Kengetan, laju pwa sang rwa apotusan, asung weruh ring Nrepa Wadhu ring Menghapura, nghing Sang Natheng Menghapura tan asung tulungan. Yapwan sang rwa tan arsa tinadtad de I Dewa Manggis, ika matangnyan laju alaradan lungguh, tekaning kawulanira asing manggeh bhakti ri sira sang kalih.

Sira Natheng Menghapura asung unggwan ri sira I Gusti Agung Banyuning ring Sayan mwang kawulanira sinung unggwan ring Bongkasa, sira I Gusti Gde Jelantik sasanak ira mwang bala, sinung unggwan ring Banjar Samu. Hana sasanakira anama I Gusti Madhe Dawan, sinung unggwan ring Sembung katekeng mangke, nghing sira sang rwa tan surud ameseh lawan I Dewa Manggis.

Kacarita ri sampun polih unggwan, agawe pwa sira pagrehan mwang pondok-pondok, kuwu-kuwu, ring kawulanira makabehan. Duaning sareng makweh, hana ngungsi utaraning Sembung mwang pascimanya. Kang uttara desa, akweh amangun kuwu-kuwu winatesan ring wewengkon I Gusti Pacung ring Perean, suwening asuwe kuwu-kuwu ika matemahan desa Kuwum, mangkana juga ri pascimaning desa ika, winatesan dening wewengkon Wratmara I Gusti de Bebalang, maka ngaran Nyelati. Dadi ta tan hana panguluning desa, ika marmanya amedek ring Menghapura, aminta sang siniwi ring Kuwum mwang Nyelati. Ika marmanya pratisentana I Gusti Madhe Dawan ring Sembung, ginenahaken ring desa-desa ika. Hana ikang pasubhayanira pinaka bhisama salunglung sabhayantaka, sira ta lali keneng upadrawa.

Henengakna.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s