Upacara Matelubulanan/Nyambutin

Ring pamargin upacara Nyambutin, wenten upakara makadi :

  1. Panglepas Aon
  2. Sambutan
  3. Jejanganan
  4. Tataban

Mapetik1

Sadurunge ngawitin patut pisan nunas  ”Tirtha Panglukatan“, angge ngetesin upakarane, wawu ngaturang upacara Panglepas Aon, nunas pabersihan lan pasucian, huwus punika laksanayang Penyambutan, ngiderang Lesung/magogo-gogoan, ngruruh eteh-eteh papayasan. Sesampun mapangangge wawu Muspa, mangda suci bersih hening. Lanturang antuk ngayabang Jejanganan, katur ring Babu/Rare Bajang, matetujon ngicalang sahanan gegodan, pinih ungkur wawu Natab.

Banten Panglepas Aon

Maled antuk don telujungan, madaging muncuk kukusan, raka-raka, rerasmen, sampian Nagasari, canang buratwangi, pasucian, lis bebuu. Ring muncuk kukusan madaging linting 3, tur kagantungin antuk pipil (pesengan rare).

Saa/Puja :

”Pukulun Bhatara Brahma, Bhatara Wisnu, Iswara, manusa nira Si Anu, anglepas aon ring Bhatara Tiga. Pukulun anyuda letuh ipun, teka sudha teka sudha teka sudha, lepas malanipun”.

Banten Panyambutan

Matatakan Ngiyu, madaging beras, kelapa, adeng bebek, tingkih, pangi, pisang, kayu peselan, gantusan, sabilang bucu madaging tumpeng, genep saha raka-raka, rerasmen, iwak ayam mapanggang, canang burat wangi, sampian nagasari, peras sesayut, sangga urip, panyeneng, pasucian, pada atanding.

Saa/Puja :

”Pukulun Kaki Prajapati, Nini Prajapati, Kaki Citragotra, Nini Citragotri, ingsun aneda sih nugrahane ring kita, sambuta, ulapi, atmane Si Anu, manawi wenten atmanipun, anganti ring pinggiring samudra, ring tengahing udadi, ndaweg ulihakna ring awaknya Si Anu, depun tetep, mandel, depun kukuh, pageh aweta urip. (sambung antuk Ayu Wredhi)”.

Banten Mapetik/Magundul

Matatakan dulang utawi piranti siosan, madaging tumpeng 2 bungkul (tumpeng putih 1, tumpeng kuning 1), raka-raka, rerasmen, iwak ayam mapanggang 1, sampian nagasari. Ring sampingnyane banten wakul 2 (jerimpen), eteh-etehnyane madaging tumpeng 1, raka-raka, rerasmen, iwak ayam mapanggang, ngangge sampian jerimpen. Yening upacara mageng iwaknyane guling bawi muani, ane suba materes. Piranti sane siosan peras, ajuman, daksina, tulung, sesayut, pabersihan, panyeneng, saha suci 1.

Saa/Puja :

”Pukulun Hyang Samuddhaya, makadi paduka Bhatari Prethiwi, Bhatari Amangkurat, Bhatari Sawitri, Bhatari Kedep, muang widyadhara-widyadhari, manusanira angaturaken banten parurubayaning wong rare, makdi paingkup mwang panumbasing bhumi, katur ring Pitaranipun, kajenengana de Paduka Bhatara sadhaya, muah kahilanganing lara rogha wighnaning wong rare, tan kasengkalen den sang Dewa Pitara, yan dewa rumaksa atma jiwitanipun, antukakena juga ring ipun, sungana urip waras dirghayusa. Poma 3X”

Piranti-piranti ri kala mapetik :

Gunting, ali-ali (masoca mirah), kalpika 5, seet mingmang, sirowista, belayag (genah rambut sane sampun kagunting).

Saa/Puja :

Gunting : OM yatawya sakalpanam, sucika tri kusuma,anindih papa klesa winasasyat, Tang kara mantram uttamam.

Ali-ali : OM Heng teja sakalpanam, sucika tri mahasidhi, papa klesa winasa syat, Ta kara mantram uttamam.

Seet Mingmang : OM kusa sri kusa widnyanam pawitram, papa nasanam, papa klesa winasa syat, Mang kara uttamam.

Saa/Puja Paguntingan Rambut :

Masarana bungan tunjung, kaketisin antuk toyan candana, ngambil gunting, tangan madaging andel-andel, ali-ali madaging sirowista. Rambut rarene sane kagunting, masarana kalpika, seet mingmang, gunting saking arep.

Rambut ring arep : OM Sang Sadyaya namah, hilanganing papa klesa pataka.

Rambut ring tengen : OM Bang Bamadewaya namah, hilanganing lara rogha wighna.

Rambut ring kiwa : OM Ang Aghoraya namah, hilanganing gering sasab marana.

Rambut ring ungkur : OM Tang Tatpurusaya namah, hilanganng gagodan satru musuh.

Rambut ring tengah : OM Ing Isanaya namah, hilanganing sebel kandel sang pinetik.

Banten Ngilehang Lesung

Matatakan lesung/lumpang, madaging paso jangkep saha toya, jejahitan tetamanan antuk janur, sekar 11 warna, jejahitan padma, gelang, kalung, ali-ali lan subeng.

Upakara : peras, ajuman, daksina, suci, pangulapan, pangambeyan, panyambutan, jejanganan, tataban sakasidan, anak-anakan antuk blego, ketimun lan pusuh, kategepin antuk tungked bungbung, sarana angge ngilehang lesung.

Saa/Puja :

OM sang wawu pada wawu,anakira Tunggul Ametung, putunira Sang Karangjarat, sira anak-anakan blego, ingsun anak-anakan pusuh, ingsun anak-anakan watu, sira anak-anakan antiga, ingsun anak-anakan manusa.

Banten Tedaksiti/Tedun Kapretiwi

Upakara : peras, ajuman, daksina, tipat kelanan. Genah tedun ke Prethiwi, magambar Badawangnala, masurat ANG. Sering kategepin antuk Guwungan Sudhamala.

Saa/Puja :

Pukulun Kaki Citragotra, Nini Citragotri, ingsun minta nugraha nurunaken rare ring lemah, turun ayam, ameng-ameng sarwa kencana sri sadhana, katur ring Bhatari Amangkurat, Bhatari Wastu, Bhatari Kedep, makadi Kaki Citragotra, Nini Citragotri, iki aturanipun saha artos, ameta urip, waras dirghayusa, tan keneng geget wewedian, asungana aweta urip, teguh timbul, abujangga kulit, kulit tembaga, aotot kawat, abalung wesi, anganti matungked bungbung, angantos batu makocok, ulihakena pramananya maka 108 maring raga, waluyanya Si Bajang Bayi.

OM tebel aksa, tebel prethiwi, mangkana tebel akukuh atma yusane rare Bajang Bayi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s