Pigunan Sekar Ring Sajeroning Pamuspan

Sekar, sering kabaos kusuma, puspa, kembang; pinaka lambang kesucian, duaning asapunika patut kautsahayang sekar sane alab, bersih maka miwah sane miyik. Sane pinaka dewaning sekar, kaloktah kabaos Sanghyang Puspadanta.

Ngangge sekar, pinaka cihna pikayunan suci, lascarya sane pacang katur ring sang sane kasembah. Wenten makudang-kudang sekar sane becik angge ri kala Muspa.

Ring pustaka Agastya Parwa, wenten kabaos :

“Nihan tang kembang tan yogya pujakena ring bhatara, kembang uleren, kembang ruru tan inunduh, kembang laywan ngaranya alawas mekar, kembang mungguh ring sema, nahan ta lwirning kembang tan yogya pujakena de nika sang satwika”.

Artosipun :

Puniki sekar sane tan kapatut pacang kaatur ring Ida Betara, inggih punika : sekar sane uledan, sekar sane ulung sangkaning tan kalontek, sekar sane layu sane sampun sue kembang (sekar sane aas), sekar sane mentik ring setra, punika sami bacakan sekar sane tan kapatut angge aturan, olih sang sane wicaksana.

Ring Siwagama Sesana, wenten kabaos sane tan dados angge, sekar kadukduk utawi sekar tutuk mungmung, sekar punika taler tan becik angge ri kala ngastawa Sanghyang Widhi.

“…….. kacerita ring pangasraman Ida Betara Siwa sareng Ida Betari Uma, ri sampun ida awor semara sareng kalih, raris ngamedalang putra lanang sanunggal, marupa kadi danawa, sane mapesengan Sanghyang Gana Kumara. Ri sampun medal anake alit Ida Betari Uma raris ngumbah sinjang ring telaga Ranubawa, tur kajemuh irika, duaning akeh madaging rah, kakerubung punika olih buyung, suarannyane ngeriung, sangkaning punika mentik raris wit sekar turuk mungmung/kadukduk, punika raris kapastu olih Betari, sekare punika nenten kangge ngastawa Betara”.

Sapunika taler ring Pustaka Aji Janantaka, wenten sekar sane tan kadadosang angge ngastawa Ida Betara, inggih punika : sekar Salikonta lan sekar Jempiring Alit (Tulud Nyuh).

“Wenten pawarah Bhatara Sakti Wawurawuh, uduh nanak i sekar jempiring, haywa kita makon sanakta maparek mara ngke ring ingsun, mangke ri sira i jempiring alit, ngaran i tulud nyuh, nyai salikonta, baan nyai ngarawos liyu, nyai i tulud nyuh nyeh nunas tirtha ring manira, wastu nyai apang masari uled, i tulud nyuh apang masari semut, tan kalugra nyai dadi bungan banten, pet prade yen ada anak ngangge bungan banten, sinah tan katampi olih Ida Betara, ida Betara pacang matilar “.

Yening cutetang, sekar sane tan dados angge ring sajeroning pamuspan, sekar banten, manut pustaka ring ajeng, sinah sekar uledan, sekar karereh antuk semut, sekar sane layu, sekar sane ulung tan katuduh, sekar mentik ring setra, makadi : sekar tulud nyuh (jempiring alit), salikonta, turuk mungmung (kadukduk). Sakewanten sane becik angge ri kala pamuspan, wantah sekar sane miyik, seger, miwah sekar sane sios-siosan, sekadi sane munggah ring Pustaka Wariga Gemet. Irika makatah pisan warnan sekar sane dados angge ring sajeroning upakara.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s