Andha Bhuwana Batubolong

Om Awighnamastu Nama Sidham.

Pangaksamaning hulun de Bhatara Hyang mami, singgih ta sira Hyang Bhatara Pasupati, alungguh pwa sira ring sunyataya, jumeneng ring giri Jambhudwipa, tabe-tabe pwang hulun ri olih Bhatara Hyang kabeh, sang ginelar OM- kara ratna mantra hredaya suci nirmalam, yogiswaranam sira sang anugraha, hana wak kapurwa sang huwus lepas, luputakna ring tulah pamidhi de Hyang mami, mwang wigrahaning mala papa pataka, tan katamanana upadrawa de Hyang mami, wastu wastu wastu paripurna, anemwaken hayu, katekeng kula gotra mwang santana, namostu jagadhitaya.

Babad

Iki kandhaning Parhyangan. Hana waking purwakala, hana maya sakti tar Parhyangan, krura kara asyung dangastra lungid, tiksna angamah-amah, kadi trapning dhanawa, lobha moha murkha, de sastra pramadeng hayu, cinacad sarwa tattweng atita, ya ta wisirna binuru huta kantep, ring puput nikang kasmala, umantuk mareng swarga sabha, pira ta kunang kala nira mwah ta sira tinuduh dening Hyang anjadma, sinung nugraha suksma ardhanareswari pwa sira, ri wekasan matangnyan sinuksma ring tata kalapa, pinuter dening pedang, wus pinalinira binresihan, de sang pratapeng Tohlangkir, tinuduh de Hyang Pasupati, malinggih ring Balirajya, maka panguluning nagantun, aganti puja stawa ring sthulanira, jumeneng ratu ring Balirajya abhiseka Sri Aji Masula Masuli, teher winiwaha pwa sira ri sang ari, tan lingen prakertan ikang sanagara, sawijil ira nguni, pira ta kunang kala nira amukti, aganti puja stawa ganta-gumanti, genep pwa ya ri yoganta, padha muksa sira teka ring antaralaya, nahan ikang tattwa ring Usana.

Apiccha rinincinira Paduka Bhatara Hyang Pasupati maring giri Mahameru. Ndya kunang kasihana tumoning bhumi Bali lawan Selaparang, duk Hyang Kumalencong, lwirnya satata marayegan Bali mwang Selaparang ri nguni, nimittaning hanane gunung ring Bali, hana gunung catur, ngaran, Gunung Catur Lokapala, ring wetan gunung Lempuyang, ring Kidul gunung Andakasa, ring Kulwan gunung Watukaru, sama lawan gunung Bratan, kunang ring Lor gunung Mangu, parek lawan giri Tulukbiyu, ya matangnya ingan de Hyang Haribhawana. Sadakala ginggung tang bhumi Bali, matangnyan Hyang Pasupati umupak parswanikang giri Mahameru, tinurunaken mareng Balirajya tekeng Selaparang, Ki Badawangnala kinwan maka bungkahing wukir mwang Sang Naga Basukih, maka bandhanikang giri, Sang Naga Taksaka umiberaken giri, tangeh yan kathakna.

Kalanyan, di we, wre.,ka., pretitinya jati, kresnapancadasi, rudhira bhumi, sirsa wulan, isakyam 11, ika nimitaning eka tang bhumi Bali, mari marayegan, nahan ikang carita.

Samangkana anakku dewata, kita kabeh hana katemu denta gunung Agung, ika tinengeran giriraja, mareng airsanya, ya ta gunung mas mapucak manik, adasar ratna komala winten, akrikil mirah, apasir podi, ya tika ngaranya Hyang Mahameru, nguni ingsun anggawa mareng Bangsul, ingsun parah tiganen, kang sabhagi dadi gunung Tampud, maka dapur candi Hyang Agni, mareng prethiwitala, ikang sabhagi ri sornya, ingsun dadyakna gunung Rinjani, ikang pucaknya dadi Hyang Tohlangkir, ngaran gunung Agung, ikang pucuk dadi pagunungan mwang geger, sasor ikang gunung Agung ika, saka purwa amilangi, kaweruhakna pangaranya, gunung Tapsahi, kulontya gunung Pangelengan, gunung Mangu, kulonya gunung Silanjana, kulonya gunung Bratan, kulonya gunung Watukaru, kulonya pagunungan Nagaloka, kulonya hana gunung Pulaki, mangidul wetan sangkeng rika hana gunung Pucak Sangkur, Bukit Rangda, Trate Bang, mangetanya hana mwah Pucak Padangdawa, mwah ring pasisir kidul hana gunung Andakasa mwah Uluwatu, terus mangetan mareng ghneya hana gunung Byaha mwah Biyas Muntig, mareng purwa hana gunung Lempuyang, mangalor hana gunung Sraya, samangkana pasamudayaning acala sumipa mareng Bangsul, ndan makweh kari geger kang mareng madhya, tan ucapakna. Ika ta kabeh wenang maka unggwaning Dharma Kahyangan para dewa kita makabehan.

Pira ta kunang ikang kala, prapta sadintenya siwa kuye, wara prangbakat, sasadhara retu, suklapaksa, pancendriya bhumi, 15, purnama, titi ngaran swanita pawaka, rah 3, mastake witangsi, tenggek 1, isakyam gni bhudara, warsa nikang rat, mangkana mwah makeplug parwateng Tohlangkir, umijil Bhatara Putrajaya, tumut Bhatari Dewi Dhanuh, aparhyangan mareng Ulundhanu ngaran Tampurhyang, kunang Bhatara Putranjaya, aparhyangan mareng Basukih, maka panguluning Gelgel. Pinasihanira tumut Bhatara Brahma, abhiseka Hyang Gnijaya, aparhyangan mareng gunung Lempuyang, mangka katatwanya ring kuna.

Nihan iki rengen pidhartanya, nguni duking adan Bhatara Tiga, tumiba mareng Balirajya, pangutus Bhatara Jagatkarana, ling Bhatara : “Kamung anakku Hyang Tiga, Mahadewa, Dewi Dhanuh, Gnijaya, mangke nora waneh anakku, tumurun wonten ring Bali, maka lingganing bhumi, apan tistis asamun tang Pulina Bali, maka panembahing rat kabeh, katekeng jemah “, mangka wakya Bhatara Kasuhun. Angastungkara Bhatara Tiga :”Sajna Hyang Mami, dudu saking anwal ajna Bhatara, ndya dumehnya, apan kari rare nanak Bhatara, tuhu tan weruhing marga”. Ling Bhatara :”Anakku Hyang Tiga, aja walang hati, hulun anugraha anakku, apan kita anak manira, nihan anugrahangku, tarimanakna aja cawuh”. Angastungkara Bhatara Tiga Sakti, adulur pangalpika, apan huwus sinimpening tattwajnana, tangeh yan warnanen. Wus winastwa Bhatara Tiga, sinuksma ring tata kalapa, nyuh gading, hawan soring arnawa, cet dateng ring samipaning samudra kidul, anuli rumasuk ring welahing sila, metu pwa sira mareng Batur. Ika marmanya Bhatara Mahadewa Putranjaya, aparhyangan mareng Basukih, Bhatara Gnijaya aparhyangan ring giri Lempuyang, kunang sira Bhatari Dewi Dhanu, tumuli aparhyangan mareng Ulundhanu, maka nguni Tampurhyang, nahan wijil ira Bhatara ring Usana.

Katattwan welahing sila, welah ngaran sigar, sila ngaran watu, watu sigar, arawas-rawas mangdadi Watubelah, kaloktah Watubolong, mangke Batubolong. Ri mangke hana mijil tirtha tabah ri telenging sagara, pinaka panglukatan, panglebur sahananing mala papa pataka, tusning ranu Batur. Ika matangnyan pinaka pasucian, patirthan, Hyang-Hyangning Wukir, sakeng dangu katekeng mangke.

Hana pwa ya wuwusen mwah, sutanira Sanghyang Pasupati, tinurunaken wontening Bali, maka sinembahakening praja, mangiring Bhatara Putranjaya, abhiseka Bhatara Tumuwuh, aparhyangan mareng Giri Watukaru, ngaran; mwah Bhatara Hyang Manik Kumawang, aparhyangan mareng Giri Bratan, ngaran; mwah apuspata Hyang Manik Galang, aparhyangan mareng Pejeng, ngaran; mwah Bhatara Hyang Tugu, aparhyangan mareng Giri Andakasa, sama ayoga samadhi, tanpopama marenes parhyanganira Bhatara sowang-sowang, mangka pidhartanya Bhatara mareng Kahyangan Bali haywa predo, wus sinurat dera Dwijendra Wawurawauh, duking Samprangan.

Hana mwah ikang Dewata Nawa Sanggha, tumurun mareng Balidwipa mwang aparhyangan, makadinya, ring purwa gunung Lempuyang, parhyangannira Hyang Iswara, ring daksina gunung Andakasa, parhyanganira Hyang Brahma, ring pascima gunung Watukaru, parhyanganira Hyang Mahadewa, ring uttara gunung Batur, parhyanganira Hyang Wisnu, ring ghneya Goalawah, parhyanganira Hyang Mahesora, ring Nairiti bukit Uluwatu, parhyanganira Hyang Rudra, ring wayabya gunung Mangu, gunung Pangelengan, parhyanganira Hyang Sangkara, ring Airsanya gunung Agung, gunung Tohlangkir, parhyanganira Hyang Sambhu mwang ring madhya hana Pusering Jagat, parhyanganira Hyang Siwa. Mangkana kramanya ring Padma Bhuwana, mawit saking panglukuning Dasaksara. Hana mwah kang sinengguh Tri Kahyangan, Desa, Puseh mwang Dalem, pinaka pralinggan Hyang Tri Murti mwang Bhatara Akasa, Bhatari Prethiwi, Bhatara Jagatnata. Lwir ikang Sad Kahyangan ring Balidwipa, Besakih, Lempuyang, Andakasa, Uluwatu, Watukaru mwang Batur.

Lahya kita manusa kabeh haywa kita tan menget ri kami, kami mulaning sariranta kabeh, kami Sanghyang Gurureka, angreka sahisining rat kabeh, kami sinanggah Bhatara Hyang Widhi, Dewa Hyang Kawitanta kabeh, kami panunggalaning Sanghyang Siwa Uma Kala, kami masarira Sanghyang Brahma Wisnu Iswara, mengeta kita kabeh, mangke wenang kita samuha, magawe sanggar kawitanta rong tiga, apan mabheda-bheda pawitaning wwang, padha wijiling Panca Siwa, Sad Paramartha teke kami, kami utpeti sthiti linanta. Maka hetu bhaktinta ring kawitan, mwah yan kita tan bhakti sthiti ring kawitan, Sanghyang Kala pinaka tadahane kita, nda tan urung pwa kita amanggih bhaya agung, haywa kita wismreti.

Awakyam purwa bhadrante, wiplatomakhyatam bhawah, samagatah dewa bharyam guru dewa wiparyam. Tan ucapen tikang dewata sanggha, lepasakna kawastwanikang katha, patemu-temu nirang dewata sanggha, padhanggeng harep ri paswaminira sowang-sowang, ndan sira Bhatara Guru gumanti warnanen. Tryambaka tasyapewaca. Sambhodananira Bhatara Guru, ri sang Asta Dewata kabeh mwang Catur Loka Pala, dewa gandharwa, kinara mahoraga mwang daitya dhanawa, yaksa raksasa, tan kari anak ira Bhagawan Kasyapa kabeh mwang wekanira Bhagawan Pulaha, Sang Banaspati, Sang Pisaca, Sang Dengen, Sang Bhuta Kubandha Putana, tekeng Bogala-Bogali, ala-ala, anja-anja, sighran dateng sang inajnan sira kabeh, padha pranata ri sukunira Bhatara Jagatpati, manembah mucap caranarenu, ling Bhatara Guru, kinon tekang dewata kabeh, den padha snaha, mangkateng mahagiri amupak sikharaning Meru, pinundut mareng Jawadwipa, maka titindih wukir, apan menggang-menggung pwekang Jawadwipa, lwir bhanawa munggweng tasik, yan tan wonten Sanghyang Mahameru, pinaka lingganing bhuwana, ya ta dumeh nirangangutus para dewata kabeh, umajar ikang jagat ring Jawadwipa, gawe Sanghyang mahulun dangu, mangkana ling Bhatara Guru. Padha sahur manuk sang inajnan kabeh, prasamawot sekar, mamwit mangkateng Mahameru, pira kunang antajinya, ikang dewasura, anggawa pucaking Mahagiri mareng Jawadwipa, malawas pwekang dewasura, mangarjana mandhala, sampun mapageh lwir ikang Jawamandhala.

Ndah waluyakna ikang katha, waneh ling ira Sri Jagatguru, ri sang para dewata, lawan widyadhara-widyadhari, padha kinon tumurun mareng bhumi Jawa, mangajar-ajar ikang manusa, ikang ginawe Sanghyang Widhi nguni, maka manggala, Bhatara Brahma Wisnu Iswara Mahadewa, apan akweh tang manusa ginawe de Sanghyang Widhi nguni, manak-gumanak, katekan maputu mabuyut, sangkayan wreddhi kamaning janma manusa, dumehnya tan paumah, tan padodot, tan pakupik, tan paken, tan pasampur-sampur, tan pabasahan, tan pakendhit, tan pajambul, tan pagunting, prasama wudha-wudha, yanya angucap, tan hana kinaweruhan ujarnya, rondon pinangannya, lama mangkana gati nikang manusa ring Usana.

Pranidhanam jagatpati, bhadrayuwati manggalam, manggalam dewa karmani, usnudhretim awapnuyat.

Kunang mangke, ambekira Bhatara Guru, magawe tantu ring Jawadwipa mandhala, kinon tang para dewata mwang dewati, tumurun mareng bhumi Jawa, mangajar tang para manusa kabeh, sakramaning dadi wwang ring madhyapada, kamnanya wruh ring tata titi, pamahayuning sarira, maka manggala sira Bhatara Brahma Wisnu Iswara Mahadewa, padha mahurhuran kapwa sira tumurun mareng Jawa mandhala, manuhun ajnan ira Bhatara Guru. Bhatara Brahma kathakna rumuhun, datengeng madhyapada, tumangga ri pucaking gunung Brahma, anglandepi prang-prangning manusa, sira pinaka pagurwaning wwang amandhe wesi, magawe astra, tatah, luke, usu, prekul, pacul, salwiring gagawaning manusa, weruh ring sotanng wesi, kunang denya anglandepana astra, hana windhu prakasa ngarannya, pada mpune sukunira karo, mangapitana buka, paradhaken pangayah, maka sarana manglandepana astra, de mpune sukunya karwa, ya ta matangnyan, Mpu Suntiwana ngarannya sang apandhe wesi, apan mpuning suku manglandepingayah, ya dumehnyan Mpu ngarannya sang apandhe wesi, ndah sinundatang tang panca mahabhuta, prethiwi pinaka paron, apah pinaka sepit, teja pinaka api, bhayu pinaka ububan, akasa pinaka palu-palu. Ya ta matangnyan hana gunung Brahma ngarannya nguni kateka mangke, nahan tantu Sanghyang Brahma, kacaritanya nguni, duk amandhe wesi, irika ring gunung Brahma, palu paronya sawitinmg tal gengnya, sepitnya sawiting pucak gengnya, Sanghyang Bhayu tan sah umetu sakeng gahwara jero, Sanghyang Agni hana rahina wengi, mangkana kalingannya nguni

Mandhamayuswakarmanca, kusalah ruciralaya.

Lagya anurun Sang Wiswakarma, mareng Jawadwipa, sira angajaraken tikang magawe kuwu-kuwu, asing wwang weruha mangkana, tineher Undahagi ngarannya katekeng mangke, Sang Wiswakarma katiruning manusa wekasan, salwiring magawe kadatwan, sira nimittaning janma nguni momah-omah, samangkana mulanya, denya desa ring Medangalas ngarannya, purwakaning wwang momah-omah, nguni kacaritanya.

Gancatena dewadisyam, karotih dhruma awyayam.

Sighra anurun Sanghyang Mahadewa, hinganya weruh ira ri sotaning sarwa mulya, sarwa sat ngaranya, Sanghyang Mantana namanira waneh , mantana ngaran mas, man ngaran lewih, anggaluh sajnanira waneh, ri wekasan, daha pananggahing wwang kabeh. Sanghyang Mahadewa pagurwaning wwang apandhe mas, magawe pirak, riti, tembaga, timbrah, rajata, kancana, tan waneh Sanghyang Mahadewa, nimittanya dangu katekan mangke.

Iswaram panyarikanca, dorakalecca gacchiti.

Mangke tumurun Sanghyang Iswara mwang Sang Jogormanik, Sang Citragopta, Sang Dora Kala, irika Sanghyang Iswara pinaka Ramadesa, guru desa ngaranya waneh, sira Sang Jogormanik, kinon de Sanghyang Iswara, dadi panyarikaning desa, tineher Sang Panyarikan ngaranya mangke. Kunang Sang Citragopta, kinon anuratana wwang amarna-marna, magawe citra lingkara, angadu-adu warna, sira pagurwaning macicitran, tineher ta sira maka nama Sang Citrangkara. Kunang sira Sang Dorakala, wineh wwang agawe babahan, awan-awan, pinaka lampahing wwang manjing mijil mwang lunga teka. Dora ngaran lawangan, kala ngaran dina. Ya ta lawanging wwang lunga teka sadina-dina, mangkna mulanya nguni.

Waisnawanca sthatah rajye, sridewi awiwarjitah.

Tandwa tumurun Bhatara Wisnu mwang dewinira Bhatari Sri, inutus de Bhatara Guru, pinaka bhupati ring Jawadwipa, wyapaka dadi lingganing bhuwana, wasawasitwa phalaning sarwa tumuwuh, kunang lampahira Bhatara Wisnu mwang Bhatari Sri, metu sangkeng awang-awang, a ngaran tan hana, wang ngaran maruhur, hyang ngaran bhatara. Ya ta matangnyan Sang Kandhyawan nama nira Bhatara Wisnu, Sang Kandhyahyun ngaranira Bhatari Sri, ardhanareswari sira, apan mulaning kasihira nguni, duk hana ring Wisnuloka, kunang mangke jumeneng ratu kapwa sira, ring Medhangkamulan ta ngarane nagaranira, kinon sang Wiswakarma gumawe pura nira, mwang pathani gilanggila, malalayan magopura, tumut sahelwaning bancingah, sakrama tekeng manguntur watu, mwang rancahing padangkur, samangkana de nira aniungkah kadatwan, tan alang-alang tambekira Bhatara Wisnu, mangraksa bhuwana, tekwan sira weruh ri mangkana paraning dadi kabeh, samangkana purwakanya nguni.

Siwampatinca madhasca, Umadewincami sritah, maya rupesyacchalena, sardham cakre manomahi.

Kawuwusan sira Bhatara Siwa, pareng lawan Bhatari Uma, parengira tumurun Bhatara Iswara, padha mangarani sarira nira maka nama Kaki Manuh Nini Manuh, swakarya nira ambabad-babad mara ring alas, rumatakna undhung-undhung, mabakanang punang luwang, sira pinaka pagurwaning magaga sawah, tinut dening manusa makabehan, sira Bhatari Uma, kinonira mangdadi caraking tahun, denyan Uma ngaraning sawah katekan mangke, lawan sinangguh satahun pasurupaning pantun. Mangkana katatwanya nguni.

Pungsakah wisnu wijendra, wiparyayam syadimeri.

Wuwusen sira sang ratu Kandhyawan, hana sutanira sang wenang sumiliha ratu, sang Wrettikandhyun swanamanira, marare pwa sira hana kaganira Bhatari Sri, inutusira amawa wija catur warna, tandwa turun pwekang kaghadhara mwang puter, mawa wija catur warna, datengeng Medangkamulan, kature Bhatari Sri, ndah Bhatari Sri angaturaken ring Kaki Manuh, kinena nguritana, pinet ira tang wija kuning, nda tan hana kari, telas inilut de sutanira marare, apan dahating harum ikanang wija kuning, alemuh kadi ambonikang gadhung sumekar, inetekaken luwuking pari kuning, pinendhem nira ri limahing tretepan, ya ta matangnyan mastikamasmi matemahan dadi kunir kawenangne, panggenep ikang wija catur warna, nguni katekan mangke. Tucapa tikang wija tri warna, putih, abang, ireng, inipuk denikang wwang ring Medangtantu, ginuritaken ring sawah, winahaning toya esuk, sore kurangana, yeka donyan ngaran sarah-arah ngaran sawah katekan mangke, mangke warahira Kaki Manuh Nini Manuh, yeka donikang wwang weruha magaga sawah, mangkana katatwanya nguni.

Udahretomahadewah. Warnanen Sanghyang Mahadewa, manggalaning weruh sira ri siksaning lemah ikang mulya lawan tan mulyanya, sawetanya sakeng prethiwi, ikang ratna kancana rajata, riti tambaga timbrah, makaphala mulening wwang kabeh, Sanghyang Mahadewa paguruning wwang kumaweruhi mangkana, donya Sanghyang Panataran panangga i wwang kabeh, marmanyan pagrehanira, ginawe de sang Wiswakarma, Pura Panataran pangaranikang sakeng dangu katekan mangke.

Weswarami bhumyalaye. Mwah kahyanganira Sanghyang Iswara, winangun de sang Wiswakarma, hetunyan guru desa tanggeh ira, Pura Desa Lingganing wwang ring Medangkana, nguni katekan mangke.

Jyamanuh siwa palinah kruwatsyuwaih mbham bhutwa, mahilayena bhijneyah, anugatah janakascit.

Kunang sira Kaki Manuh Nini Manuh, putus de nira ngajaraken wwang magaga masasawah, sampun weruh tikanang wwang kabeh, amuter-muter dening kebo sapi, mangkana hetunya Bhatara Pamutering Rat nama nira mangke, hana grehanira de sang Wiswakarma, hana ring Puser Bhuwana ngganira, tineher Puseh ngaranya mangke,

Iswaranca samakhyatam. Muwah hana pakonira Bhatara Iswara, ri sang Wiswakarma, kinen magawe salu agung apanjang, lungguhira angajarakna wwang, kinon weruhing sastra dresta, lawan sastragama, pinten lama sang Wiswakarma magawe yasa panjang, telas paripurna, ngkana Sanghyang Iswara ngajaraken wwang, pira kunang lawas nira mangajar tan hana kasangsange ri idhepnya sanilamatra, atyanta dahat mudhanya, irika Bhatara Iswara, lumaris mareng gunung Brahma, paminta Sanghyang Saraswati, sumurupeng manahing wwang, ri sira Bhatara Brahma, sanyasa ambekira Sanghyang Guru Widdhi, wineh Sanghyang Saraswati, ya ta matangnyan hana Pura Sima, maka sthananira Hyang Brahma Saraswati, wekasan lumra sarira Sanghyang Dhatradewi haneng jihwagra sthana nira ring wwang kabeh, yeka marmanya tekang wwang kabeh, magyagyan padha weruh inajarajaren de Hyang Guru Iswara, pira kunang kweh ning wwang arepa aguru ri sira, hanan rare kewalya huwus akupak, hanan wredha, lyan papangkas, magya wredhi kaweruhanya, sakari kayanira Sanghyang Saraswati, wyapake manahing wwang, mangkana sotanya nguni.

Yasarwih gunawatinca, sri dewi utkantah priye.

Kunang swagunaning wwang stri, sira Bhatari Sri pinaka gurwyuwati, ginawe yasa ri hulwaning salu agung, irika wwang para kanyaka, winarah de Bhatari Sri, Sri Guru Nini namanira waneh, sira Hyang-Hyanging weruh ring stri guna, akweh tang para wini mungup ring stri guna, maka nimittaning wwang wruh anglimbur mwang awusu-wusu, anukit, anenun, padha weruh apapanen, agawe basahan, sawarnaning swakaryaning stri, weruh sira mangajarakna, samangkana wasiteng dangu. Hana pwa wwang mangajya unyan-unyan, anabuh, angigel, angidung, manapuk, ika marmanya hana Palinggih Ratu Pragina, Ratu Panji ngaranya waneh.

Tistati mretyunjayasya, kanyawati laksmi dewi, antarthe buddhisthapitah, sthitinagyanti bhawanti.

Mwah tumurun Sanghyang Mretyunjaya sakeng Yamalaya, mwang dewi nira maka nama Bhatari Sadhana, maya tattwa rupanira, amagehaken pati uriping wwang, masthana ring buddhi manah ahangkara.

Dhupayani wisarate. Irika Bhatara Mahadewa, uminta Bhatari Sadhana, kinen amarakna sarwa mulya, sarwa pirak rajata kancana, mirah inten sarwa ratna, didine sira madhu mamilih, pinaka Hyang-Hyanging sarwa dhana, kumaweruhi ulahning wwang hala hayu, ring wwang dharma lawan dusta, pamintanira ri Sanghyang Mretyunjaya, iccha sanghyang Mretyunjaya, ri paminta Sanghyang Dhupayani, irika Bhatari Sadhana, lunga mareng Puser Bhuwana, mangayapi Bhatara Siwa mwang Bhatari Uma, aminta nugraha amwitaken ikang desa ring Medangalas, sawatara kwehning wwang wwalung ewu, ikang wwang ring kana pinaka ambanira kabeh, suruh nira lumrakening ikang dhana ring Jawa Mandhala, muterakna laksmining wwang, samangkana pamintanira Bhatari Sadhana.

Sighra amwit lumarista Bhatari Sadhana, datengeng Medangalas, ghumosanan tikang wwang ngkana, dadi hana wang kapangguh, wwang stri sukla listuhayu paripurna, susila budhi, satya wacana, atyanta sih Bhatari Sadhana ri ya, tandwa wineh wara anugraha de Bhatari, tan keneng tuha pati salawasing jagat, sira matemahan dewati, sinung parab de Bhatari, maka nama Dewi Mayasih, pinaka rowanging malocita, kumaweruhi dharmaning wwang lawan duskreti, sira pinaka dewaning wwang mule, wenang wasawasayitwa, i pasuk wetuning Sri Sadhana, inanggeh Saciwapati Bhatari Sadhana, samangkana tantunya nguni, donya sinanggah wwang mula, donya anggaduh mulyaning wwang kabeh, lawan wwang Sumedang pangaranya waneh, apan tustusning wwang ring Medangalas kamulane nguni. Hana pasanggrahanira Bhatari Sadhana, de sang Wiswakarma, asanding ri sthana nira Bhatari Sri, irika Bhatari Sadhana, inayaping wwang mule lawan Dewi Mayasih, gumunaganang sarwa mulya, kunang Bhatari Mayasih, henti dasa malaning dadi wwang, mwah sinung parab de Bhatari Sadhana, maka nama Bhatari Malanting, wenang mahurup sarira lawan Bhatari, sira pinaka Hyang-Hyang ning Pasar. sakeng dangu katekeng mangke, apan sira pinaka patwaning rat kabeh , samangkana kramanya nguni.

Waluyakna ikang katha, mapan ikang sima dresta mareng Jawadwipa, winawa ri Balidwipa, ika matangnyan ikang sthana nira para Hyang hana juga ring Balidwipa. Makadi hananira ring Desa Adat, Sad Kahyangan Desa, Puseh, Desa Baleagung, Dalem, Prajapati lan Panataran. Puseh Desa Baleagung mwang Dalem pinaka sthananira Hyang Tri Murti, Prajapati Hyangning Mrajapati, angemit angraksa ikang atma ring Semasana. Panataran, maka sthananira Bhatari Mahadewi, sakti sira Sanghyang Mahadewa, micayang ajah-ajah ring para wwang stri, mahyas, ameriking sarira, payodhara, mwang amangan sirih, micayang kalanduhaning jagat, mangkana juga wwang stri mapolah prawretti rahayu, satya, ngandap kasor, magegitan, makekidungan, unyan-unyan, angigel, anapuk, matangnyan hana Pura Dalem Sima, maka sthana Hyanging Pangawruh Brahma Saraswati, asanding ring Kahyangan ira Ratu Pragina, Ratu Panji Agung, mangkana kramanya ring jagat Bangsul, yan huwus samangkana landuh trepti kang swa mandhala.

Mwah Pura Malanting, maka sthana nira Bhatari Sadhana lawan sira Dewi Mayasih, pinaka Hyang-Hyanging Pasar.

Hana ikang carita mwah ri asitkala, kang jumeneng ratu ring Bali Pulina, anggawe pwa sira Tri Kahyangan, makadi Kahyangan Pucak ri parwata, Kahyangan Panataran ri palemahan kadatwan mwang hana Pura Sagara, ri tepining samudra.

Mangkana katatwanya nguni, mungguh ring Padma Bhuwana, Siwagama, Andhabhuwana.

Mwah walinin ikang katha, hana ri pantaraning saka warsa 1272 – 1311, sira Sri Ayam Wuruk anyakradala, ratuning uttama, wiyosning Kahuripan, tekeng Nusantara ajerih, sama atur sembah, aseraha jiwa pati. Pinarek pwa sira ring palimanan, manggalaning pasebhan sira Patih Madhu, Marga Lewih, Teteg Ra Bungsang, Lembu Wredha pinatih. Kang ginocara dera Srinatha, umundangeng para aji, prapteng Wilwatikta, makadi Sri Aji Bali mwang Brangbangan lawan Pasuruhan. Palembang sutanira sirarya Damar, Jaran Panolih sira haneng Madhura, nguni sampun paratra, anakira anggantyani, sira inundang datengeng Majapahit.

Mangkat tang potusan manunggang banawa, ambabar layar angrawit, agelis kapawanan, tan koninga mareng marga, huwus tekeng paraneki , lagi atulak kang utusan wus prapti. Ring basanta dasami suklapaksa, praptanira para aji, samangka katura ring aji dewanatha, sukha sira sri bhupati, kinen bhusanan, lebuheng Majapahit. Tekeng manguntur eng pasar sakamarga, tan kocap hana malih, hana ring pangastryan, padha natar awastra, mulya wijiling banawi, meh panamaya, sampuning dina latri. Kawarna sang haneng Linggarsapura, adan sirangangajawi, pinarek ta sira dening mantri samanta manggala sira Kryan Patih, munggwing ing bale bang, pepek sakadang mantri. Mantri pura prasama pareng asabha, ndan kapinguntat malih, mantring Gajah Para, rupanya padha menak, tan pendah bateling tulis, pantes ta sira haneng nagari. Henengakna ikang katha.

Ri sampun puput Sri Narendra mahyas masuci, makampuh songket nguranyab, banyumas matepi kuning, wastra masulam ring pinggir, mawarna guleme pelung, mapetet gringsing wayang, asin tuhu mangedanin, bapang dadu ebek madaging sasocan. Lenggang ning bahu angraras, pamulu jenar awilis, roma apanjang angrebo, lwir jalada amem riris, tinapuking kiriti, ginaruda marep mungkur, bek dening nawa ratna, muntab punang cuda mani, winten murub, amagut rumning nayana. Agelung sinupit urang, anting-anting mirah adi, asekar sumanasa pita arja rinondon rukmi, apinggel karna kalih, kembang sedah atetebus, tridhatu angraksa jiwa, akalpika roro sisih, sasa rudhira rupek ring ring tumuduhan. Dera alunggwing patarana, sasolah menggep raspati, akeris alalandeyan kawot, mas pindha bhayu angrawit tinrapan manik warih, abhra aselut bang biri, khyarti Si Tanda Langlang, wyakti kajerihan dening ari, maka astra Sanghyang Narayana

Ri sajeroning crancang kawat, pepek punang para mantri, upacara asri tinon, prasama nandang lewih, endah kadi gunung sari, kascaryan punang andulu, kidepe tang manusa, gandharwa apsara angutpeti, munggweng hayun, sira Rakryan Patandakan. Mwah hana kang Panginte, Singharsa, Pinatih, Manguri, Pangalasan, Klapodyana, Buringkit, Tegehkori, Abiansemal, Pacung, Cemanggaon, Cacaha, Tabanan, Cagahan, Pring, Pagatepan, Brangsingha, Tangkas, Tohjiwa mwang Sukahet. Ri sampun sregep kang acaranira, manuting sangsipteng aji, saha samita amanis, kramaning nawa natya.

Kang anangkil sami padha luwar, kuneng Sri Bhupati lumarising jro kadaton, sapraptanira ring puri, sinungsung dening rabi, manggeh sopacareng dangu, kramaning adinatha, anamtami sestining ati, huwus manemu, cakrawartining raras. Tan kocapan ratri dina, pamungpunging karasmin, amuktining rum ring paturon, among raras pawestri, kadyangganing puspalit, angisep sarining santun, tan kawarna mangko, prapta subha dewasa nirangajawa.

Ndan sang ing Bali kocapa, iniring dening para mantri, lampahira asri tinon, banawanira angrawit, maya kasturi mar mrik, sarwa puspa kang winangun, pininda grehalata, inuparenggeng banawi, amangun kung lwir saking Smarabhawa. Asari-sari ring marga, apan sotaning lagyawilis, sumelang raralalangon, ring ulusan mwang ring pasir, oyeng wimba sawengi, ring Kuta sira sawegung, tinut maring Tuban, kang akuwu ring Tuban gipih, tumuli abhyagata pun atur tadahan. Ikang aerak bras len arak manis, jiniwir len arak anggur, gula manggala tan kari, kang teh sampun sumaji, pamanisanne tan ketung, lawan ulam sagara, mangkana rakwa pinanggih, sang anemu prabhu cakrawartining sarat. Enjing ira lumapah, andarung banawi, Kelahan lawan Kadonganan, Seseh, Ganggodaka, Bangkah, Uman, Jambrana, pinareking jong tinonton dening wong. Kalintangeng Kapurancak, panabrang ikang banawi, muksa leyep tinon, aminda ring wening pasir, angalor anut pinggir, sagara rupek linakun, prapta sireng rring Pulyawan, Pagametan, Tlagorung lan Pajarakan. Pitung ratri sireng marga, prapta ta sireng Bubat, akeh punang wong aniningal sri aji Bali, sang akuwu ring Bubat, bale wus binresihan, maka dunungan sira sang dewanatha. Huwus sira tinamuy dening bhoga uttamaning sad rasa, akeh yan ucapan.

Tan asowe pwa sira pinendak dening patih Madhu, sregep sahopacara uttama, Kryan Patandakan, Pinatih, Klapodyana, Tan Mundur, Tan Kawur, Tan Kober, Gajahpara, wonging menak, waluyeng kaya surat. Ri huwus pwa sira tinarima dening Sri Wilwatikta, kancit prapta wong ka aryan, nampa nanampan mas adi, mesi wastra saparanggon, asri padha rinukmi, adulur kadga asarung wijiling Brambangan, alandeyan mas inukir, pinda bayu sinalageng mirah abang. Sinembaran manik toya, kaya kukunang angrawit, sri dewanatha angling alon, iki wastra lawan keris, anghing hana katur, nanging rupa tan sawawa, suksman kang jnana bwatin, angge negul subhakti kalawan tresna.

Iki katatwan ikang kadga maka pangresresning ari, maring carita Bhujagarajastra, pasungingsun ring kaki, iki maka cihnaningsun anunggala saprana, sopetti alenggeng amukti, salawas inucapen ring jagatraya. Ri huwus tinarima ikang pasunga sri dewanatha, andulur anembah pwa sira, asasirig angungsi dunungan. Asuwe ring Wilwatikta, wyatara wonten asasih, anuli apamit ring sang katong, marek i jeng nrepati, sukha pwa sira, sama sinungan wastra, mulya makadi mas manik, piniteketan rehning angraksa rajya. Ri sampun sah sakeng Wilkwatikta, mantuk prapteng nagari ing nusa Bali.

Nda kawasita mwah sira sang mantuk maring Bangsul Nagari, prapta ring Bhangawan Canggu, yaya binancaneng Hyang, kontal tekang keris pasung Sri Ayam Wuruk, tiba ring madhyaning lalasti, enti dalemning warih, lastari digelis pinintonan, sarung ika lumunjuk tekang keris, muwah ring sarungipun, nimitanyan ingaranan mangko punang keris Si Bhangawan Canggu, kakhyating rat suguna sakti, kinajrihan dening ari. Kascaryan sakwehing wong mulat, sahur paksi saharsa prasama amuji, kuneng pwa Sri Aji Bangsul, enti hrestining citta, luwir kawahan urip kaya anenemu kastubha ri telenging pasir, pasungira Hyang Hari. Wus liwat lalasti ambabar layar mudik tekang banawi, tan kawarna ring henu, sampun prapta ring nagara, tumut ikang para mantri, enti sukhaning hati. Pirang warsa sawatara, lamining angrajeging jagat Bali, sangka prakertanira kukuh, kadi ring kertayuga, pandiri nrepati tan hana pakewuh, tulya Sanghyang Mahadewa, ngutpeti manyakrawarti. Nengakna ikang katha.

Warnanen mangke kang anyakradala ring Mengharajya, abhiseka sira I Gusti Agung Sakti, apanelah Cokorda Sakti Blambangan, madeg natha ring pantaraning warsaning loka dwaraning sagara wisaya tunggal, 1549, sira angamet putranira I Gusti Panji Sakti sakeng Den Bukit, kang apuspata I Gusti Ayu Panji, lan huwus kawisesa ikang jagat panepi kiduling Bhandananagara mwang jagat Blambangan, apan sira ratu nyakrawarti panugrahan Hyang-Hyangning Mangu, dadi ta sira angayum ikang pangastulan Sakenan, Uluwatu, Ulunswi, Watubolong, Watumejan, Purusada, Dalem Puri, Bukitsari, Panarajon, Bukit Kembar, Bratan, Pucak Mangu, Pucak Entapsai, Pucak Padangdawa, Tratebang lan Pucak Sangkur. Ri huwus sira angayum ikang pangastulan Uluwatu, ikang watu matemahan prasada, kaharan candi kahucap dening rat. Apan katekaning kadurmanggalan bhumi, hana lindu agung, rusak ikang prasada candi ika, mangdadi rubuh. Candi rubuh ika ginanti de nira Cokorda, wangunakna mwah arupa meru tumpang katrini. Ya ta mangke kahucap juga stanan Ida Danghyang Nirartha, Danghyang Dwijendra bhiseka wanehan.

Ri sampun puput palinggih ring Uluwatu dadi ta sira angayum juga ikang stananira Sanghyang Tiga Sakti, Sanghyang Hari Murti mwah jajar kameri, kang haneng Batubolong. Henengakna ikang katha.

Ri meh sampun lawas ri panumadegan sira I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, Cokorda Nyoman Munggu panelahira, pinaka raja kapang trini, sira juga angayum ikang pangastulan para Hyang ri pajajahanira. Samangkana juga ri panumadegan sira I Gusti Agung Madhe Munggu, abhiseka Cokorda Ngurah Madhe Agung, raja kaping panca.

Walinin ikang katha, saking arep, nguni ri kala panumadegan sira I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, asering pwa sira umarek ri jeng sira Sri Agung Anom ring Sukawati, apan dahat asih kinasihan, dadi ta akolem pwa sira ri umahe I Gusti Ngurah Bun, sari-sari lampahira mangkana. Hana ta strinira I Gusti Ngurah Bun hayu, kinen angladeni ri jengira I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, ika ta jinasmaranira. Apan sering de nira mangkana, ri gatinira samangkana, aprasasat stri de nira I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng. Wruh pwa I Gusti Ngurah Bun ri strinira rinajasan, tar asenghit pwa sira, makin asukha manahira. Yan pira lawasira mangkana, ametemg pwa strinira Anglurah Bun, mijil tang atmaja jalu, ri wusing jajaka, ginawa maring Mengharajya, aparek ri sira I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, laju sira hingaranan I Gusti Gde Maliling, neher sinungan stri anakira Bandhesa Tibubeneng, laju kinen awesma ri ngkana, sinungan wadwa Tibubeneng, tekaning Padhanglwah. Hana putra nira apanelah I Gusti Gde Mangku, huwus maputra katrini, jalu-jalu, mangaran I Gusti Gde Rai Sempidi, I Gusti Made Saren mwah I Gusti Nyoman Alit, sira I Gusti Nyoman Alit kesah ka Brawa. Tucapen I Gusti Nyoman Alit, asrama ring Brawa, saha wadwa 200 kuren, angungsi tur ngardi pangastulan, maka pangulu Pura Kadaton, amuja sira Hyanging Pangulunira maka ngaran Hyang-hyanging Mengharajya lan Pura Dalem Purancak, raris angawangun karya irika Ambhuta Yadnya Manawa Ratna, wastan karyane, hana pinunas I Gusti Gde Mangku ri Sri Aji Mengwi, I Gusti Agung Madhe Munggu, abhiseka Cokorda Ngurah Madhe Agung, ri pacang mutus karyane ring sor, Kandikayang olih Sri Aji Mengwi, nunas ring sira Dalem, tur kapicayang watek sira Rsi Madhura Kayu Manis, lungsuran Bhujangga Aji, ika sane kapicayang Ida Bhatara Dalem, tur angawa genta uter, gongsyang, oreg mwang sunghu, katipluk mwang saha sanjata sara – sinara, ika sane kamanggehang ring Ida Bhatara Dalem. Iki kapicayang manira ri kita, anghing hana pawarah ingong ri kita, anghing kon ring Canggu, saturun kawitan ira ring dangu, rawuhe ring Wilwatikta, rawuh ring samudra bingung, ida ring madhyaning lod, rawuh ring pasisi Batubolong, kampih ring Kadonganan, ika matangnyan hanane Bhatara Batubolong, hanane Bhatara Bhujangga, hanane Bhangawan Canggu, mangka ling ira Bhatara Dalem ring I Gusti Gde Mangku, anyuhun pada I Gusti Gde Mangku, anampa hyun ida Bhatara, mapamit saha sembah.

Hana carita mwah ri kalaning panumadegan sira I Gusti Ayu Oka, hana ikang byuta ri tiraning daksina pasara, dening ikang jumeneng ring Bandhananagara, winantu dening wong Bugis, kang pinaka pangoreg yudha, panepining sagara daksina alah, kinuwasa dening Badung. Alah ikang panepi daksina ri warsaning loka sadti karna saptaning wong, mangkana ptratyekanya.

Ri kalaning warsa eka agni parwataning jagat, ikang jagat Sahibang rinujah dening satru, Padangluwah rinejek saking Badung, huwus sami alah dening satru. Ika matangnya kakisiking samudra pinaka panglapwan huwus kakuwasa dening Badung, kari kang samudra Seseh, pinaka panglapwan, genah juragan adol awelya.

Ri alah ikang Puri Sibang, pinaka panebasannya anggawe arungan, maka margining toya saking tukad Ayung, angecoki kang sawah ring Badung. Alah ikang Padangluwah, wang Tibubeneng angungsi jagat Parerenan, samangkana katattwannya.

Mangke carita mwah, apan huwus jagat panepi daksina kinuwasa dening Badung, ikang Pura Segara lan Pura Ulunswi ring Jimbaran, mangkana juga Pura Batubolong, hana ring sawewengkoning Badung, eweh wang Manguwi angaturaken upakara, ika matangnyan ikang Pangastulan winawa ring panepining Samudra Seseh, apan kinuwasa dening Menguwi. Mangkana kahanan ikang Pangastulan Ulunswi Seseh lan Batubolong Seseh. Pura ika winangun ri pantaraning warsaning loka ekagni parwataning jagat, saptagni wiku tunggal. Pura Batubolong kawangun tur inupakara ri Buda Umanis wara Prangbakat, sasih Srawana, Pancadasi Suklapaksa, warsaning loka rah 6, teng. 3, Sad Guna Turangga Tunggal.

Ri sampun puput winangun ikang Pura ika, dening sira sang angwengku jagat Mengapura, huwus kalugraha dening sang apanelah Sira Cokorda Ngurah Madhe Agung, kasuksara makadi pangempon pakramaning desa Seseh, Pakaseh lan Para Bendega sang akarya ri madhyaning samudra.

Mangke tucapakna ikang wewangunan lan palinggih hana mareng Uttama Mandala ring Pura Batubolong, lwirnya :

 1. Candi Bentar
 2. Candi Gelung
 3. Bale Sambiyangan
 4. Bale Gong
 5. Limas/Mundaksari, sthana sira Mpu Kuturan
 6. Gedong, sthana Ratu Nyoman Sakti
 7. Padmasana, Sthana Sanghyang Sadasiwa
 8. Meru Tumpang 3, sthana sira Danghyang Dwijendra
 9. Gedong, sthana Ida Bhatara Tengah Empul
 10. Gedong, sthana Ida Bhatara Toya Anakan
 11. Limassari, sthana Ida Ratu Gede Gongsyem
 12. Padma Capah, sthana Ida Bhatari Gangga
 13. Sumur
 14. Sambiyangan
 15. Pangaruman
 16. Pangaruman, sthana Bhatara Turun Kabeh

Wewangunan mwang palingih ring Madhyaning Mandala, makadi :

 1. Bale Sambiyangan
 2. Gedong, sthana Ida Ratu Nyoman Sakti Pangadangan
 3. Gedong, sthana Ida Ratu Madhe Jelawung
 4. Candi Bentar

Palinggih ring Nistaning Mandala :

 1. Wantilan
 2. Taru Ketapang, sthana Ida Ratu Gede Gongsyem.

Mangkana katattwaning hanane Pura Batubolong, ring Pradesa Seseh, wewengkon jagat Menghapura, ring Bandhananagara.

Subal.

Advertisements

2 thoughts on “Andha Bhuwana Batubolong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s