Babad Madhura

Babon Padruwen I Nyoman Sukada (Banjar Denkayu Delodan, Desa Werdi Bhuwana, Mengwi – Badung), Kasalin tanggal 26 Maret 2010.

OM Awighnamastu namo siddham

OM nama dewaya, panamaskaraning hulun ri bhatara Hyang mami, sajna paduka Bhatara Manu, sira anugrahi bhukti mwang mukti, sidha saprayojana, nitya pratisteng urddhaning siwadwara, adi manggala sembahen, kamenani swakula wandhu warga, amwita anguncarakena ikang katha, ikang munggwing purana raja samana, candi supralingga bhuwana, astam wistarakening Pamancangah, de nira Adi Hyang amurti sunyatmaka. Purwa rembha karuhun, swasti dirghayuh, tan kabeting tulah pamidhi, cinakra bhawa bhajra wisa, amogha langgeng sinewaka ring bhumi, OM siddhirastu swaha.

Babad

Purwakaning katha rinancaneng Pamancangah sira sinanggah Dalem Madhura. Duk Hyang Gnijaya tumurun ring desa Kuntul, hana putra nira roro, pingajeng Mpu Witadharma, kang ari Sang Kulputih. Mpu Witadharma aputra tunggal, ngaran Mpu Wiradharma, sira Sang Kulputih, aputra tunggal juga, kang ngaran Dokuh Sorga. Mwah Mpu Wiradharma, maputra tatiga, kang jyesta Mpu Lampita, naruju Mpu Ajnana, ping untat Mpu Pastika. Samaliha Mpu Lampita, aputra rong siki, ping ajeng Mpu Kuturan, kang ari sira Mpu Pradah.

Mpu Kuturan agriya ring Lemah Tulis mwah sira Mpu Pradah, lungha ka Daha, kasungsung antuk jagate ring Daha, sira aputra sawiji, atengeran Mpu Bahula, Mpu Bahula aputra rong siki, kang jyesta atengeran Mpu Tantular, kang ari Mpu Candra.

Mwah walinin Mpu Tantular, hana atmajanira petang siki, kang jyesta apanengeran Mpu Panawasikan, naruju apepasih Mpu Asmaranatha, kaping tiga Mpu Siddhimantra, kanghing wekas Mpu Kapakisan.

Walinin kang katha Mpu Panawasikan, aputra stri sawiji, papasih Ida Patni Talaga Urung. Mpu Asmaranatha, aputra roro, pingajeng Mpu Angsoka, kang ari Mpu Nirartha. Mpu Siddhimantra, bekung pwa sira. Mpu Kapakisan ngaranira Mpu Paramartha, sira kanggeh cudamani de nirang patih Mada, maputra ta sira mijil saking watu, olih sira asurya sewana, sthulaniran amupu surapsari ring Taman, ya ta kanggeh padmiswari de nira, aputra pwa sira petang siki, kakung tetiga, stri sawiji, ya ta tinur de nirang Mada, anyakradala. Putra kang matuha sumendi ring Blambangan, kang pamadhe sumendi ring Pasuruhan, kaping tiga sinuruhing Baliaga, kang pawestri ring Sumbawa.

Mangke tucapen sira Mpu Siddhimantra ring Janggala, bekung tan adruwe putra, dadi misadia ida mangda wenten putra, wetu saking siddhi ajnana yoga nira, mangke ngardinin ida pahoman, masadhana bahan kawu-kawu sagombang, maduluran manik sanggustha gengnya, sahopacara kading lagi. Ri sampun puput saupakara yajnanira, laju kinayogan ikang pahoman de nirang Mpu, ri sedeng murub dumilah Sanghyang Agni, dadya ta mijil ikang rare lanang sawiji, agelis ingambil ikang rare, olih nirang Mpu, papareng lawan patninira, mapekik warna ikang rare, alawas sedeng ira amihara, tan ucapan sampun luhur kumalenjeng, pinaraban Sang Manik Angkeran.

Kawangsita sira Mpu Nirartha ngaranira, ngambil rabi ring Daha, maputra kekalih, stri sawiji, apapasih Ida Ayu Wayan Kanya, kakung apasajna Ida Madhe Kulwan; malih ida Mpu Nirartha ngambil rabi sakeng Pasuruhan, aputra lanang kakalih, Ida Lor Ida Ler. Malih matilar Mpu Nirartha sakeng Pasuruhan, raris ida ngambil desak sakeng Blambangan, ngawentenang putra tigang siki, apasajna Danghyang Wetan, sane istri apapasih Ida Ayu Swabhawa, kanghing wekas Danghyang Sakti Talaga. Marmanya kapareng Balirajya, dalihira apasang guna, apan amerik tan pagagandhan karinget ira, asing kesed ira merik ambonira, apan kaya ermawa karinget ira.

Kunang Sri Juru de nira den edan, kon tang rabi anguritakena awak nira, ya manginggita, sapasira sajampyaning ulangun, de patni Kaniten, byakta Saraswati, sang Nirartha angiseni, adawa yan kathakena.

Mangke walinin kang katha, sira Sang Manik Angkeran, sira ta jenek ring Bali Bangsul, akarya ananapuh ring Basukih. Sira Sang Manik Angkeran, adruwe rabi tigang diri, widyadhari sakeng Kendran, aputra Sang Tulusdewa, sane ngawentenang Sirarya Sidemen. Luh Pasek Prateka uthawi Luh Pasek Warsiki, putra sakeng Dukuh Balatung, maputra jalu anama sira Banyak Wide, sira maputra Sirarya Adikara, Sirarya Adikara, mabhiseka Ranggalawe. Luh Pasek Kajakawuh, putra Pasek Kajakawuh, sakeng pradesa Basukih, maputra jalu Sirarya Wayabya, sira aputra anama I Gusti Dawuh Baleagung. Ikang putra makatrini, sira Tulusdewa, sira Banyak Wide, sira Wayabya, Budhapaksa Mahayana pwa sira, kadi kawitannya. Nghing sira makatrini katinggal seda olih yayah mwang ibu, dadi ta sira prihawak tur daridra.

Sasampunne munggah truni, Sirarya Banyak Wide, amwit pwa sira ri sasanaknya, pacang ngruruh kakyang idane Danghyang Siddhimantra ring Jawadwipa. Nanghing Sang Banyak Wide tan papanggih ri sirang kakyang, mapan ring tengahing awan kacandak olih Mpu Sedah, tur kadadosang putrotpadana. Mpu Sedah Siwapaksa pwa sira, sirang Banyak Wide tinut sira Siwapaksa.

Kacarita sira Arya Buleteng kang pinaka patih manggala ring Jawi, sira adruwe putra apuspata Ni Gusti Ayu Pinatih. Sasampunne padha anom, raris katekan raga pwa sira, sinomah Ni Gusti Ayu Pinatih olih sirang Banyak Wide, tur kapupu mantu olih sira Arya Buleteng, ri samangkana Sang Banyak Wide mangdadi Arya.

Ri Sakakala 1176, sirang Banyak Wide kajumenengang Demung olih Prabhu Singhasari Sri Kerthanagara, mabhiseka Demung Wiraraja. Mapan sira Banyak Wide dahating purusa, tur sering langgah anuturi sang prabhu, raris kapencak kadadosang Adipati, ring Sumenep jagat Madhura.

Ri kala sira Sri Sanggramawijaya, mantu dening Sri Kerthanagara, huwus kalahing yuddha, sira malayu ka Madhura, nunas pangayoman ring Adipati Sumenep sira Arya Wiraraja. Sri Sanggramawijaya aganti nama Raden Wijaya. Sasampunne lami ring Madhura, sangkaning piteket Adipati Sumenep, Raden Wijaya lungha ka Jawi, nyadpada ri sirang prabhu, dadi ta sira wineh Tanah Trik.

Walinin ikang katha, sira Banyak Wide, sira maputra Arya Adikara, Arya Kuda Panolih mwah Arya Pinatih. Arya Adikara mabhiseka Ranggalawe, miwah Arya Kuda Panolih, mabhiseka Arya Kuda Pangasih.

Sira Arya Sidemen, malingga ring pradesa Sidemen, wawidangan Karangasem, sira Arya Kuda Panolih, malingga ring Madhura mwang sira Arya Pinatih malingga ring pradesa Sulang Klungkung. Sira I Gusti Dawuh Bale Agung, malingga ring pradesa Campaga Bangli.

Walinin ikang katha mwah sangkaning piteket sira Adipati Arya Wiraraja, Raden Wijaya madeg agung ring Jawi, panagareng Majapahit. Raden Wijaya mabhiseka prabhu, ring Purnamaning Kartika Masa Pancadasi Sukleng Catur, pananggal limolas (15) Purnamaning Kapat, Isaka 1216, sira mabhiseka Sri Kertharajasa Jaya Wardhana. Kraton Majapahit punika pinaka lanturan kraton Singhasari, sane sampun sirna duk warsa 1214.

Para pangabih sira Raden Wijaya mwang Arya Wiraraja, sami polih linggih, makadi : sira Arya Adikara, pinaka manggalaning patih; Mpu Nambi, patih Mangkubhumi; Rakryan Patih Daha, sira Mpu Sora; Rakryan Patih Hino Dyah Pamasi; Rakryan Patih Halu Dyah Singlar; Rakryan Mantri Sirikan Dyah Palisir; Rakryan Mantri Prana, Rakryan Mantri Adikara, Rakryan Mantri Wiraraja, Rakryan Demung Mpu Renteng, Rakryan Demung Daha Mpu Rakat, Rakryan Kanuruhan Mpu Helam, Rakryan Rangga Mpu Sasi, Rakryan Rangga Daha Mpu Dhipa, Rakryan Tumenggung Daha Mpu Pamor, Sang Nayapati Mpu Lungguh, Sang Pranaraja Mpu Sina, Rakryan Tumenggung Mpu Wahana, Sang Satyaguna Mpu Bango, siosan ring asapunika makueh wenten para nayakottama, makadi : Dharmadhyaksa Kasewan Dang Acarya Agraja; Dharmadhyaksa Kasogatan Dang Acarya Ginantaka; Pamegat Tirwan Mapanji Paragata; Sang Pamgat Di Pamotan Dang Acarya Anggaraksa; Sang Pamgat Di Jambi Dang Acarya Rudra; makweh hana wanehan.

Sira Sang Arya Adikara, pinaka Rakryan Mantri Mancanagara ring Dataran, Sang abhiseka Ranggalawe, santukan tan manut ring arsa, mapan ikang yayah sira Arya Wiraraja tan inasunga olih sirang prabhu Majapahit Sri Kertharajasa Jaya Wardhana. Matangnyan sira Sri Ranggalawe, manghanakan yuddha ri sirang Majapahit, Prabhu Kertharajasa Jaya Wardhana, ri kalaning yuddha alah Sri Ranggalawe, nanghing tan pasantana sira. Ikang Dataran mangke mangaran Tuban.

Matangnyan mangkana Sri Arya Wiraraja amaksa samaya ri sirang prabhu, mangdadi inasunga Majapahit sisi wetan ri sira Wiraraja, ikang sthana ring Lumajang. Sira Arya Kuda Panolih, abhiseka Arya Kuda Pangasih, ri masa Kapat, Isaka 1272, dening prabhu Majapahit, sira inabhiseka Adipati ring Madhura; ring Nusa Bangsul kaloktah sira Dalem Madhura mwah sira Arya Pinatih ri Saka 1272 tumut sira Arya Adipati Sri Kresna Kapakisan sakeng Majapahit lungha ka Bali, jumeneng Dalem ring Samprangan. Olih sira Dalem Samprangan sira Arya Pinatih, inabhiseka Sira Arya Wang Bang Pinatih pinaka mantri. Saparisantananira Dalem Madhura, sira Arya Kuda Panolih, abhiseka sira Arya Kuda Pangasih, jumujug ring jagat Bangsul, mapan ikang desa Mayong Putih, huwus alah dening wong Bala Demak, para warga Mayong Putih, matilar ngungsi jagat Bangsul, mangke magenah ring pradesa kaloktah Desa Mayong ring wawidangan Buleleng. Mangkana katattwan sira Arya Wiraraja kang maka putra dening Sang Bang Manik Angkeran.

Mangke walinin ikang katha, kunang kala kahadang I Gusti Agung Sakti, pinareking pangastrian, pepek tang tanda mantri, mwang manca sangangjuru, tan doh I Gusti Babalang pareng I Gusti Celuk mwang sang Pandita, pepek supenuh kang wong ring pangastrian prasama rarem mangher ajnanira sang natha. Kamenanya mojar ta sira sang mundering Manghapura : “Uduh paman Babalang, yayi Ngurah Teges, tan doh kita samoddhaya, rengo pwa ujarku, mangke huwus lama pwanghulun maka palingganing Manghapura, mapeki sojaring janapada mupawada ryadegku mwah hananing sandang pangan sabhinuktining jana kabeh, warag sanghulun sajatinya”. Umatur Gusti Babalang, pranamya saha sembah :” Sajna Sang Kasuhun, pangrengoning patik rahadyan, tan hana wyadhi nirpakewuh, murah kang sarwa bhaksana, tan hana wang acengilan mwang mambek durjana, prasama wedi asih sumiwi ri padukanta”. Mangkana atur nira para tanda kabeh angaywani ature I Gusti Babalang. Suka hyunira I Gusti Agung Sakti angrengo, mwah I Gusti Babalang umatura, ling nira : “Sajna Gustingku, dunungning sembahku, hana wretta rinengo dengku, sang amundering Buleleng, atyanta wisesa saktimanta, abhiseka I Gusti Ngurah Panji Sakti, hana ta atmajanira apatra I Gusti Panji Wayahan atyanta wegignira, angambil wana jajahan Pangeran, kang dinamel dening pun kawula, tan wenang inuhutan, apan sira umandeling citta, ri denya adruwe prajurit linuwih, anama I Truna Gowak, rong atus kwehnya, huwus jayeng rana, umalahaken Blambangan, tekeng Banyuwangi mwang Jambrana, ika matangnyan tan wenang inamberan.

Ndah ta ri mangke, wenang rinasan de rahadyan sanghulun, mangka pwa atur nira sang anjuru ing Wratmaradesa, sighra sumahur sira I Gusti Agung Sakti, ling nira : “Lahya Paman, yan mangkana ri mangke praya nghulun angendon yuddha, atanding yasa ri sang lering adri, amintonaken kasuranne Ki Bata Batu, nghing sira mwang Paman Celuk, papareng lawan lakuningong, tekaning amanca sapalih; kunang yayi Teges, kinon atunggweng praja, oma sira dandana, ngong mangkata ri sukla paksa maseng asuji”.

Tan titanen dina latri, mangke tekaning suklapakseng asuji, lumampah ta sira I Gusti Agung Sakti, akweh tang wadwa angiring, saha manca tanda juru, makadi sang anjurweng Marga, Balahayu, saha sanjata sregeping sopacara, awijah-wijah ring hawan, tandwa numpaking Selamejan, anuli araryan ring Giri Katipat, neher kon akarya pasanggrahan. Ri huwus samapta, lajwa sira akarya surat, lingning tulis : “Ndah ta iki tulising hulun, sang amundering Kawyarajya, abhiseka I Gusti Agung, katura ri bapangku sang andiri ring Lering Adri, kasub tekeng jana loka, apasajna I Gusti Ngurah Panji Sakti, apa ta kalingannya, tan len ranak rahadyan sanghulun, apanengeran Kyayi Wayahan, angamet wana jajahing hulun, tan wenang inuhutan de nira sang anjurweng Marga, ndah ta ri mangke, yan tan sira arep apasihan lawan nghulun, age ta rahadyan datengeng Giri Katipat, papareng lawan ranak andika, saha angawa atur-atur, kang prayoga, sidha anedha luputaning putra, ring pinakang hulun; mene yan tan samangkana, katon ta rahadyan tekaping hulun, angwangun kirti ring samara, ataker prabhawa maka byayang urip, age ta rahadyan adandan sarwa yuddha, angatag bala, yayatah praptang hulun, dinane benjang angrabaseng Rajya Sangket”. Mangkana rasa nikang tulis, neher sinungan I Gusti Celuk, kinon amawa mareng Sangket, akweh tang wadwa umiring ri lakunira.

Tan katha keneng henu, huwus prapteng Rajya Sangket, kahadang ta I Gusti Panji Wayahan, tinangkiling yawa, kang ginostinira tan len ri praptaniran I Gusti Agung, asrama ring Giri Katipat. Sapraptane sang anjurweng Balahayu, laju kinon umareking arsa umambil kang suwala, neher winaca de I Gusti Wayahan. Ri huwus sira rumeseping rasaning surat, atyanta krodhanira, mukhanira mabang, mawing-awinga, laju ta sira sumahura :”Lah ta kita potusan, age ta sira mawangsula, awarah ring tuhanta, tan arsa tang hulun uamreka, mene ring enjang juga ingsun apanggiha ring madhyaning laga, maka silunglungan sarwastra”. Mon sira tinanyanan, awarah ta kita, yan I Gusti Wayahan ananggaping surat, prasidha atmaja de nira I Gusti Panji Sakti, ri wus sinung wenang angreh sahananing bala, sapunpunaning lering adri. mangkana pawalesira I Gusti Panji Wayahan. Atyanta krodhanira sang anjurweng Balahayu, laju pawangsula.

Tan kawarnaneng hawan, prapta nireng Giri Katipat, asung weruh ri jong ira i Gusti Agung Sakti, laju sira kon anata bala. Kunang ri tingkah nikang perang, pinaro kalih, ring Padang Bulya sabhagi, maka panguluning laga I Gusti Babalang mwah ring Gitgit, maka panguluning yudha I Gusti Celuk. Yapwan I Gusti Agung Sakti, pinaka bahu kiwa-tengen, umunggwing untat.

Tan warnanen paprange ring Padang Bulya, titanen paprange I Gusti Celuk ring Gitgit. Atyanta ramenya ikang yuddha buru-binuru. Dadi tumandang I Gusti Celuk ring Gitgit, angamuking arsa tan sah iniring de Truna Batu, tan asuwe alah desa Gitgit. Padha malaku urip, neher kinekep laju amangun pasanggrahan, henengakna.

Warnanen I Gusti Panji Sakti, pareng I Gusti Panji Wayahan, alinggih ring pangastriyan, pinareking Truna Gowak, satak kwehnya, pangulunira Ki Macan Gadhing, terehing baladhika Mayong. Kadacit prapta pamekel Gitgit papalaywan, asung weruha yan huwus alah ikang pradesa Gitgit, huwus kinekes dening ripu. Laju I Gusti Wayahan gisuh kon angatag bala mwang Ki Truna Gowak, hyunira umangkata enjang makolihang satru. Kunang I Gusti Ngurah Panji Sakti, meneng kapenetan ing naya. Tan kawarnaneng kulem, huwus bang-bang wetan, umangkata I Gusti Panji Wayahan, krigan balanira ngiring, tan sah Ki Macan Gadhing mwang Ki Truna Gowak, sumandinga. Ginerek lakunira. Tandwa tangkeping yuddha ring kiduling desa Gitgit, atisaya ri rame nikang perang, buru-binuru, long-linongan, padha kweh pejah mwang kanin. Dadya mundur wadweng Sangket, malayu kawerin-werin, laju tinanggala dene Truna Gowak pareng Ki Macan Gadhing mwang I Gusti Panji Wayahan, angamuking arsa. Enak patempuhing laga, padha kral abhuteng, teguh timbul. Apan Ki Truna Gowak caciring ring yuddha mwang kawighnanira Ki Macan Gadhing angareping ripu, amerih suraning wadwa, dadi sayan ares-res sawadweng Kawyapura, neher murud akudkud tan wenang inameran, ika matangnyan I Gusti Celuk, tekaning Truna Bata-Batu, dahat kepwaning naya, huwus tininggal de wadwa kabeh, kapilayu pati purug-purugin, tan wanya apulih, sama ngungsi untat. weruh pwa I Gusti Agung Sakti, yan I Gusti Celuk mwang Ki Truna Bata-Batu meh kandaping rana, neher ta sira mangarsa, angembat watang Ki Olang-Olang Guguh, laju pinapag de Ki Macan Gadhing pareng Ki Truna Gowak, tan doh sira Ki Panji Wayahan, tan kinaweruhan apan nyaru abhusana kaya I Truna Gowak.

Ri patempuhing laga, kasep atangkis pwa sira I Gusti Agung Sakti, winatang saking iringan de nira Ki Gusti Panji Wayahan. Ri wawu anolih tinumbak muwah dening Ki Macan Gadhing. Neher tinitir-titir de ne Ki Truna Gowak, tan kena winilang tempuh ikang sanjata. Metu geni muncar-muncar, sayan muntab krodhanira I Gusti Agung Sakti, saksat Sanghyang Kalantaka arep amuburang tri loka, laju kinuding dening tangan kiwa, kon yatna-yatna, arsa amales amatang, huwus pinusti Ki Olang-Olang Guguh, metu geni saking pucuknya, angarab-arab, kagyat kares-res ikang ripu, layu kapilayu, tan tolih ri rowangnya, mahet-hetan. Ki Macan Gadhing tan karwan palayunya angungsi wana. I Gusti Panji Wayahan, iniring de Truna Gowak, lumayu ngungsi Jero Kuta, umatura ring I Gusti Panji Sakti. Ling nira I Gusti Panji Sakti ring I Gusti Panji Wayahan :”Lahya Barak, kita tan weruha ika I Gusti Agung Sakti aranira, sedeng kinasihaning Hyang, dudu kaya kita, kewala wira tan siga sigun, tan werua ring kira-kira, apan durung kapangpang, ndah ta ri mangke, haja kita mangkana, sedeng ta anungkula, aserah pati urip mwang putrya, anuta salakungku”.

Anuhun I Gusti Panji Wayahan, neher asalin bhusana, asalah sanjata, tekaning kawula kabeh, laju lumampah, lumakwa ri urining sang bapa, pareng arinira stri saha karandan. Akweh stri rahayu angiringa. Tan ucapan ring hawan, tucapa wadweng Manghapura, sahundura Ki Truna Gowak prasama prapta tinata de I Gusti Celuk, arep acampuh perang mwah ring Sangket.

Sadateng Janggala Ambengan, dadi prapta ta sira I Gusti Ngurah Panji Sakti, iniring de stri ratna kweh, pareng anak ira, pranata nyambrama ring ujar manohara harumamanis, ling nira : “Sajna I Gusti, ampunana ranten sanghulun pun Wayahan, wani mangpang angadu kasuran, arep weruha ring kadibyan rahadyan sanghulun, mangke huwus katon kasuran saktinta, haywa ta I Gusti adawan runtik, mangke nghulun aweh panungkul sakahyunta, sahananya ring Sangket, yan stri kunang”. Mangkana pwatur nira, neher ngujiwat ring putra putrinira kon anembaha. Amisinggih pwa sang rwa, laju anembah aminta ksama ring jongira I Gusti Agung Sakti. Atyanta sukhanira sang sinembah, apan katon sang raja putri listuhayu paripurna, saksat Hyangning Kendran.

Ri huwusing mangkana, laju ta sira I Gusti Agung ingaturan pamantuking Puri Sangket. Ri sampun dina rahayu, winarang ta sira I Gusti Agung Sakti atemu lawan I Gusti Ayu Panji, ingadegaken ardhanareswari nira I Gusti Agung Sakti, angreh swaminira kabeh.

Warnanen ta I Gusti Panji Sakti, papangguhan ri mantunira iniring de Pangeran Blambangan mwang Ngurah Jambrana tan doh I Gusti Panji Wayahan. Huwus prasama atateng lungguh, umatur I Gusti Panji Sakti :”Uduh mantungku, sedeng maniking idhepku, mangke hana pawehangku ring ranten rahadyan, nihan Ni Ayu Panji tadtadanira sumiwi aguru laki ring rahadyan, bhumi Jawa samatra, maka panghulunira Pangeran Blambangan mwah Bali Jambrana, panghulunira Ki Ngurah Jambrana, iki sama mareka ring rahadyan, sredha pwa mantungku hulun-huluna basa nanak ring rahadyan. Apan mantu wenang sumiliha ring sukha-duhkha mwang rahadyan tetep abapa ring pinakanghulun”. Mangkana pamintanira I Gusti Ngurah Panji Sakti, anarima pwa I Gusti Agung Sakti.

Ri huwus samangkana, atakwanta sira I Gusti Agung Sakti, sangapa aranya manggalaning yuddha nguni wenang mapaga sanghulun ri ranangga. Dadi kinen I Gusti Wayahan de sang bapa, umatur sajatinya mwang kinon basa kaka, apan I Gusti Agung Sakti sinanggah atuha, laju I Gusti Panji Wayahan, umatur saha sembah, ling nira : “Sajna kakangku, sang tujuning sembahing hulun, ampunana patik rahadyan, langgana mangpang ri pada kakanta ri madhya ranangga, apan nghulun nguni jatinya nyaru abhusana kaya Truna Gowak, amatang saking iringan. Kunang ri arep rahadyan sanghulun Ki Macan Gadhing ngaranya, panghuluning Ki Truna Gowak. Anghing pun Macan Gadhing, tan wani umarek ri jong andika, tekeng mangke, atyanta kares-res manahnya, apan iriya tibaning gelengta nguni, ika matangnyan werin-werin mara ngke”. Mangkana aturira I Gusti Panji Wayahan, saha sembah. Sukha hyunira I Gusti Agung Sakti, neher angol gulunira kang ipe, saha sabda manohara :”Antenku Wayahan, tan sipi sukhaning kakanta mulat ri wiranta nguni, tuhu-tuhu terehning ksatriya kula, wenang magpag awakku ring yuddha muwah tan pira sukhangku mulati ri digjayanira pun I Macan Gadhing; lah age sira kon umundanga, parek lawan kakanta”. Tar alawas, prapta pun Macan Gadhing, kang tos-tosing Madhura, nghing kari ya wedi-wedi, kumeter tanganya anembah, laju kon umareka, donira I Gusti Agung Sakti. Neher awacana : “Lah ta kita Macan Gadhing, haywa ta mawedi, ku asih ri kita, apan kita tuhu-tuhu wireng rana, wanya mulati mukhangku ring laga, mon hana sira putra jalu, ku minta sanunggal, ginaweng Manghapura”. Umatur pun Macan Gadhing, anembah yan hana adruwe suta laki roro, inaturaken sanunggal kang ngaran pun Macan Guguh. Tinarima de nira I Gusti Agung Sakti, laju Ki Macan Gadhing sinungan wastra saparanggen, tekaning artha sewu. Kunang sira I Gusti Panji Sakti, asung keris mwang cendek ri Ki Macan Guguh, ginaweng Mangharaja, henengakena sakareng.

Ri meh rwang lek lawasira I Gusti Agung Sakti haneng lering gunung, neher amwit muliha mareng Kawyapura, pareng Ni Gusti Ayu Panji. Akweh tang raja brana sinungan de sang bapa, mwang I Gusti Panji Wayahan, Pangeran Blambangan, Ngurah Jambarana, prasama kinon angiringa.

Tan wuwusen lampahira ring hawan, mangke prapteng Kawyapura, jumujug ring Jero Pura. Kunang I Gusti Panji Wayahan, Pangeran Blambangan muwah Ngurah Jambarana, sami sinungan pasanggrahan kang prayoga, tinamuy ring sarwa bhoga sad rasa amenuhi sukha ta ambek ira. Huwus amadhyeng sasih pwa sira ring Mangharaja, sami sinungan pamuliha, muwah hana pwa pawarah sira I Gusti Agung Sakti, ring Pangeran Blambangan, Ngurah Jambarana, ri kalaning ngaturang salaran nangken tahun, lamakane tinarimaken ring i Gusti Babalang, kang uamdeg adi mantri, anuhun pwa sang rwa, neher anembah amwit muliha ring rajyanya sowang-sowang. Mangkana juga ngaturi putri sowang-sowang, pinaka ganjaran sira, mantuka ri sira I Gusti Agung Sakti.

Walinin kang katha muwah, sang apanelah Ki Macan Guguh, sinungan pasanggrahan ri kiduling Puri Kawyapura, saha baladhika saseliran. Mangke tucapa wang sanakira sakeng Mayong, aniliki kahanan Ki Macan Guguh, hanane ring Mangharajya nagara, apan sira rare durung weruha ring naya inggita. Ikang Panca Sanak Mayong, sami amawa keris mwang cendek, pinaka gagelaran ring hawan. Hanane amawa pustaka pyagem, pinaka kawitan sira. Nghing kang wang Mayong ika, kinaweruhan dening tatelik Mangharajya, raris kagenahang apasah desa, hana ring wawidangan I Gusti Nengah Tabanan, hanane ring wawidangan I Gusti Ngurah Celuk, mwang hanane ring wawidangan I Gusti Babalang. Kang wang mangkana kajajuluk Bandesa Mayong, sami padha anyineb kawongannya.

Hana mwang pangning carita, kang ajajuluk Panca Sanak Mayong, kang wite sira hana kang pratisantana Dalem Madhura, Kanuruhan pwa sira, hana sira Ki Pasek Bandesa Mayong, Gelgel pwa sira, apan nguni wite saking Gelgel maka iringan sira Ki Panji Barak, hanane sira Ki Pasek Gobleg, Ki Pasek Tirtha Wulan, hanane ring Wangaya Bandhananagara, lan Wong Demak, Wong Mayong Putih arannya waneh. Kang wanak sanak ika kapasah genahnya ring Kawyapura.

Mangkana munggah ring lepihan. Apan sira kadi angganing wwah wandhira ateb, sumirataning dening maruta, akweh pateletik ring desa-desa, hanane ring panepi kidul sagara, purwaning desa Klungkung lan pascimaning desa ring Silasana, padha angruruh genah, hana sugih, hana daridra.

Byatitan I Gusti Agung Sakti, mwah huwus lama sira amukti wibhawa, maka catreng jagat, amundering lering gunung, Blambangan mwah Jambarana, mangke mahyun pwa sira angwangun swajakarya, abhiseka ratwa, saha bhuta yajna mwang pitra yajna, amuja kawitanira sang huwus amoring suksma. Irika sira sinembah dening para ratu, sang prasama sumiwi ing Mangharajya. Tan kari para manca, para tanda samangjuru mwang prabekel samoddhya, neher sira asalin ajajuluk, apasajna I Gusti Agung Ngurah Madhe Agung Bhima Sakti mwang apanelah Cokorda Sakti Blambangan, Henengakena katha sakareng.

Iki Pamancangah sira Ki Bandesa Mayong, tereh sira Dalem Madhura, huwus hanane ring wawidangan Manghapura.

Samapta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s