Babad Kryan Munang

OM Awighnamastu namo sidham.

Pranamya sira sadewam, bhukti mukti hitartaya, prawaksyam tattwa wijneyah, ksatriya kulangsa tattwaya, kalingannya siddha sembah ninghulun, ri pada nira bhatara, sira sang manganugraha bhukti mwang mukti, siddha saprayojana, tan pamangguha wighna, kamenaning hulun umujarakna iking katha, ksatriya kulawangsa.

Lontar

Mwah pangaksamaning hulun ri pada bhatara hyang mami, sang ginelar Om kara mantra, wastu paripurna mami manemwakna hayu dirghayusa, katekeng kula gotra santana, siddha saprayojana, tan pamangguhang wighna, nghulun umajarakna iking katha, anambat-nambat pasajnanira sang huwus lepas.

Wiwaksitan nguni, ri kadwastanikang Dalem Bedamuka, ing Bali Rajya, de sang andiri Wilwatikta, Sri Aji Kalagemet pasajnanira, maka hetu wicitranira Kriyan Patih Gajah Mada, anglepasakna upaya sandhi aji suksma kajanardanan, mwang dening saktinira Arya Damar, sang andiryeng muktyeng Palembang, kawekas hana sira Danghyang Kresna Kepakisan pasajnanira, pandita paramartha, huwus limpad sakeng sunyata, kanggeh cudamanya de nirang Mada, hana tanayanira catur diri, kakung katrini, stri sawiji, ya ta tinur de nira Mada, anyakra dala, sang matuha andiryeng Blangbangan, sang ari sumendi ring Pasuruhan, sanak sira stri ring Sumbawa, kanghing wekas sira andiryeng Balirajya, Sri Maharaja Kresna Kepakisan pasajnanira, inarpanan dening Rakryan Mada, sang raja kadatwan, mwang bhusana kadipatyan, sregep tan hana kurang, siniwi dening para arya, lwirnya : Arya Kenceng, Arya Kanuruhan, Arya Wang Bang, Arya Dalancang, Arya Kutawaringin, kataha yan ucapang, padha wreddhi santana sira, kunang sira Sri Aji Kalagemet, wekasan lina pwa sira, keneng sandhi upaya de nira Mada, apan sira lupa ring yasa kawiryan, sari-sari anamtam panca wisaya, amet rabining arabi, nir uninga ring rat, salinira ginantyan tekapira Sri Aji Hayam Wuruk.

Waluy punang katha, tucapa sira Arya Kenceng, apan sira juga manggala pinaka patih Sri Aji Bali, wenang amratingkah sapunggawa kabeh, wineh ta sira unggwan haneng Pucangan, ngaran bwahan, panagara Tabanan, ingkana pwa sira anangun greha, mwah wineh ta sira wadwa wong sinaringan kabeh, yanin pindha, enem puluh ewu diri, yan pira lawas nira andiri haneng Pucangan, wreddhi putra sira, pasamuhaning aranira : I Dewa Raka, ngaran Sri Magada Prabhu; I Dewa Made, ngaran Sri Magada Natha, Kyayi Tegeh, ngaran Kyayi Tegehkori, angalih unggwan maring Badung, I Gusti Ayu Tegehkori aswami ring Kyayi Asak, haneng Kaphal.

Kunang sira Dewa Made, kang sinanggeh Sri Magada Natha mwah Sira Arya Ngurah Tabanan pasajnanira waneh, hana tanayanira sapta diri, pratyekaning aranira : I Gusti Made Kaler, sira anurunaken Subamya mwang Pameregan; I Gusti Nyoman Dawuh; I Gusti Ktut Dangin Pangkung, sira anurunaken Pragusti Lodrurung, Kasimpar mwang Srampingan; Sirarya Ngurah Langwang, Sirarya Ngurah Tabanan aranira waneh, apan akadatwan haneng Linggasana, ngaran Tabanan; I Gusti Nengah sampingboni, sira anurunaken Pragusti samping; I Gusti Batanancak, amangun greha haneng Nambangan, ri wekasan mwah sira atilar sakeng Nambangan, amangun greha haneng Pandak, panagara Tabanan, sira anurunaken Pragusti Batanancak mwang Angligan, kang hing wekas anama I Gusti Ktut Lebah.

Mangke kawarna Sirarya Ngurah Langwang, hana tanayanira catur diri : Sirarya Ngurah Tabanan, sira sinanggeh Bhatara Makules, amangun asrama haneng Bontingguh; I Gusti Lodcarik; I Gusti Dangin Pasar, wetning sira awesma wetaning pasar Linggasana, wekasan abhiseka sira I Gusti Resi Suna sakti; kang pamungsu anama I Gusti Dangin Margi, anurunaken watek Pragusti Dangin.

Mangke waluy mwah ikang katha, kawuwusan I Gusti Wetaning Pasar, I Gusti Resi Suna sakti tengeranira waneh, apan sira huwus diniksa brata sangaskara, prajneng sastra wahyadyatmika, siddhi ajnana, dana punya, matangnyan byuh sisyanira, ri wekasan sira atilar kadatwan, angalih maring Pucuk, ingkana sira amangun greha mwah, yan pira lawasnira haneng Pucuk, mwah sira atilar sakeng rika, angalih mareng madhyaning lwah wetan, ingkana hana walulanganing lwah, alwa arata, irika sira akarya wesma iungaranan Hyang Soka, jenek ta sirangkana, saha anak rabinira, paran marmanira kesah sakeng wetaning pasar Linggasana, wetning sira dinalih prasangga denira andiryeng Tabanan, maka hetuning sira angaturaken bhoga ri sadakala tengah dalu, nguni duk sira amangun karya manusa yajna nrisasihin, ya ta amangun salah arsa sira sang andiryeng Tabanan, tinundung sakeng wesmanira, angalih mareng Hyang Soka.

Gumanti kawuwusan sira Pasek Tangguntiti, sisya de nira I Gusti Resi Suna sakti, ri hananing subha dewasa, Ki Pasek bhipraya amangun karya atatiwa, tan hana kapangguh pingrwa sira pareka, ri wesmanira sang pinaka pawitran, aptyanira nora hana waneh, lamakane sira I Gusti Resi Suna Sakti wikwaning yajna nira, maweh tirtha dalan apadang ri laluhur nira sang sinangaskara, nghing tan katemu sira sang Resi, apan sira kahadang mahas ring pasir wukir, atirtha gocara, ya ta matangnyan manastapa cittanira Ki Pasek, mangen-angen ri tan mulusing karya nira, ri tan hananing sang pinaka wikwaning karya nira.

Wetning padewasaning karya huwus maparek, ya ta matangnyan sira Ki Pasek, dinulur dening sasanakira, mahas ring pasir wukir, angulati kahananing sira sang Resi, dadi ta sangkaning sihning Hyang ri sira, kapanggih sira sang inulatan, alinggih haneng pagagan, atyanta sukha twas nira Ki Pasek, laju sira umatur, awarah ri marmanira prapti, tuhu sira awarah-warah, sumahur sira I Gusti Resi Suna sakti, ling ira :”OM kamung Pasek, haywa kita salah arsa ring kami, apan kami mangke sedeng atirthayatra, tan siddha nghulun angisyani naya pamintanta, maluy mantuk mareng grehanta, kewalya mangke nghulun maweh kita, tirtha dalan apadang, maka pangruwat malaning laluhurta”, mangkana ling nira, tumuluy sira amet tirtha ring kepwaning kruwak, tan doh sakeng unggwanira, ikung tirtha winadahan dyun, huwus pinuja krama, neher tinarimaken ring Ki Pasek, sukha cittanira Ki Pasek narima, laju ta sira amwit mantuk, titanen Ki Pasek ring hawan, apan dahat anghel, wetning huwus tigang dina sira kesah saking wesmanira, dadi araryan ta sira soring wunut wulu, kunang ikang tirtha inenah ira ring carang wunut wulu, tan doh luhur ira araryan, kala sira araryan akweh wetuning angen-angenira dwapara, kadya tan anggeh ring uttamaning tirtha ika, apan sangkaning tirtha ring pakipwaning kebo, kagyat ta sira yan manon ikang tirtha tiba maring lemah, matemahan geni murub, angeseng witning wunut, kascaryan twas ira mulat, ri uttamaning tirtha ika, mangke manastapa cittanira, apan tan pasesa ikang tirtha, telas matemahan geni, ya ta marmanira agya mintar sakeng irika, ngungsi ri kahanan sang Resi mwah, sapraptanira, pinanggih sira sang Resi tan molah, sakeng unggwanira nguni, laju Ki Pasek umatur, nuhun kaluputan, neher awarah ri mulaning tirtha ika tibeng lemah, matemahan geni, angeseng witning wunut,, huwus sira umatur, sumahur sira I Gusti Resi Suna sakti, ling ira : “Huwus kacipta tekapku, ri marmaning ikung tirtha tibeng ksiti, niyatanya hana cittanta tan anggeh ring kauttamaning ikang tirtha, apan nghulun amet nguni ring lubuking kebo, aja kita larang ambek, mangke hana paweh kwa muwah, wastu kaluhuranta sang sinangaskara siddha ruwat malanya, dening tirtha iki, anghing hana piteketku ring kita, iki tirtha raksanen de pahenak, dening jnana pageh ekatana, yan tan mangkana tan siddha don “. Mangkana wuwus sira sang Resi, neher sira Ki Pasek paweh tirtha, atyanta garjita ambekira, angelung angga atalangkup anembah, tumuluy amwit mantuk, tan titanen ring hawan, huwus prapteng ring umahnya, padha girang sanak rabi miwah potra-potrakanya anungsung, ri reh praptanira sidha amakta tirtha dalan apadang, tan ucapan ramya ikang karyanira Ki Pasek, sidha swastha, dening kottamaning tirtha nira.

Mangke wuwusen anakira I Gusti Resi Suna Sakti, kang pamungsu anama Kryan Munang, karananing inaranan Munang, ri reh hana kawyajnananira I Gusti Resi Suna sakti, tirthane matemahan geni, amasmi wunut wulu.

Kunang sira Kryan Munang angalaih unggwan mareng Nambangan, amrekawan ring I Gusti Tegehkori, hana anakira Kryan Munang asta diri, pratyekaning aranira : I Gusti Munang, kadi namaning sang yayah, I Gusti Putu Tegeh namanira waneh; I Gusti Made Munang; I Gusti Nyoman Purwa; I Gusti Ketut Tilar, I Gusti Ketut Namlang aranira waneh; Gusti Putu lungguh; I Gusti Made Kulon; I Gusti Nyoman Pascima; I Gusti Alit Babrasan.

Ki Gusti Ketut Namlang, umiring sira I Gusti Agung Di Made, kula wangsaja Sira Arya Kresna Kepakisan, mrekawan ring sira Pangeran Kaphal, nihan tattwanira nguni.

Titanen I Gusti Agung Di Made, manda bhagya ta sira, wetning sor pawidangan sira ring I Gusti Kaler,ya ta marmanira mahyun amrekawan ring I Gusti Tegehkori, sang andiryeng Nambangan, sira I Gusti Tegehkori tanarep anampi, inaturan sira amrekawan ring Pangeran Kaphal, mwah inaturan prasanakira sanunggal, anak De Kryan Munang, sang anama I Gusti Ketut Namlang, ya ta marmanira sira I Gusti Agung Di Made, mintar sakeng Nambangan, dinulur dening putranira katrini mwang I Gusti Ketut Namlang, sukha nayanira sira pangeran Kaphal anarima, huwus asubhaya sira amrekawan ring Pangeran Kaphal, sakeng pangatagning kali sanghara, wetu acengilan Pangeran Kaphal lawan Pangeran Buringkit, maka hetu anaknira Pangeran Buringkit stri listuhayu paripurna, inamet de Pangeran Kaphal, tinemwaken ring wajinira, ya ta matemahan susrameng laga.

Mangke pangeran Buringkit marasa kawesan yan atanding lawan I Gusti Agung Di Made, ika marmaning Pangeran Buringkit, aminta sraya ring I Gusti Kaler, awesma ring Jimbaran, neher ubhaya hita adun bhukti, sukha I Gusti Kaler anampenin, enjing ryangkat ira saka ring Jimbaran jumujug mareng paperangan, kacunduk ring I Gusti Agung Di Made, dadya rame patangkep perang sang karo, katitihan payudhan sira I Gusti Agung Di Made, wetning lumawana keris kaliliran Ki Panglipur, ika marmaning sira I Gusti Agung Di Made, anghel ring payudhan, anyujue mareng wana Rangkan, dinulur dening atmajanira tigang diri, tan doh I Gusti Ketut Namlang, dadi tan katemu rinuruh de I Gusti Kaler, tucapa sapih paperangira Pangeran Kaphal lawan Pangeran Buringkit, sama pejah ring ranangga, wekasan I Gusti Kaler, angalih kadatwan mareng Buringkit, ngawisesa Kaphal Buringkit.

Titanen I Gusti Agung Di Made, huwus alawas pwa sira haneng wana Rangkan, adan ataki-taki akarya wesma, wetning agungning swakarya, ika marmaning I Gusti Ketut Namlang ingutus anilib teka mareng bhumi Jimbaran, Bwalu mwang Serangan, aminta sraya praya kinon amabad alas agawe kuwu, akweh kang bala sumanggup ri pamintanira I Gusti Ketut Namlang, maluy subhakti kumawula, ring sira I Gusti Agung Di Made, kadi nguni.

Tucapa mangke sagrehan ikang bala, amabad ikang wana, dadi hana katon geni murub angarab-arab, ri telenging alas lwir cayaning kanaka. Ri reh mangkana dadya agya kinon amabad benering caya ika, tandwa anemu pwa sira Parhyangan, laju pinahayu ikang Parhyangan, inaranan Parhyangan Masceti, mwah neher pwa sira akarya desa mwang wesma pakuwoning bala ingaranan desa Kuramas, irika sira I Gusti Agung Di Made, dina latri hana ring Parhyangan Masceti, tan len de nira andewasraya, ri kasidhaning anjaya satru, dadi hana ta sih ira Hyang-Hyanging Dalem Tawangalum, ri sira I Gusti Agung Di Made, manugraha duhung sanunggal, maka prabawang kukus mwang ageni, neher tang kadga inaranan I Bintang Kukus.

Gumanti kawuwusan I Gusti Kaler sang angawisesa Kaphal lawan Buringkit, salah arsa ambekira ri sira I Gusti Agung Di Made, apan sira dinalih angulung-ulung wadwanira mareng Jimbaran, Bwalu mwang Serangan, akweh maluy sumawita ri I Gusti Agung Di Made mwah, mangko I Gusti Kaler bhipraya angendoni perang, aptya angrejek sira I Gusti Agung Di Made.

Titanen hana wletik ikang wretta, teka ring I Gusti Agung Di Made, snadha anganti tekaning ripu. Enjing prapta I Gusti Kaler saha sanjata anglurug mareng Kuramas, tan ucapan rame ikang laga, silih arok, silih tujah, silih watang, dadya ta sor paperang balanira I Gusti Agung Di Made, wetning kakwehan lawan.

Irika I Gusti Agung Di Made krodha dadagen sahasa kinunusira I Bintang Kukus, tuhu kadi namanira, angob di pabratan tang kukus ambubu, peteng tan panon rat, teka gumigil sabalanira I Gusti Kaler, irika sira I Gusti Kaler, muringang panonira, mawedi ri kawisesaning sira I Gusti Agung Di Made, tan wenang lawanan.

Wireh mangkana mundur ta sira I Gusti Kaler sakeng pabratan, bonglot atinggal bala, dadya kinepung dening ripu kabeh, tan ucapen ring hawan rinutburi, neher pinejahan ring Pangkung Pegat, mwang keris kaliliran inamet, de nira I Gusti Agung Di Made, ri huwus paratranira I Gusti Kaler, maluy I Gusti Agung Di Made mareng Kaphal, angawisesa Kaphal lawan Buringkit, dinulur dening anakira, kang apasajna I Gusti Agung Anom, tan doh iniring olih I Gusti Ketut Namlang.

Kunang atmajanira I Gusti Agung Di Made, kang abhiseka sira I Gusti Agung Putu mwang sira I Gusti Agung Ayu Made, manggeh haneng Kuramas.

Mangke wuwusen I Gusti Agung Di Made huwus lumaheng acintya, sira I Gusti Agung Anom amukti sukha, angantyani kawitanira, hana atmajanira asiki laki, apasajna I Gusti Agung Putu Agung. Kunang I Gusti Ketut Namlang asuta rwang siki jalwistri, wetu sakeng stri Serangan, anakira I Gusti Ketut Namlang stri, anama I Gusti Putu Alangkajeng, Ni Gusti Putu Munang aranira waneh, mwang kang laki mangaran I Gusti Made Kadwa, I Gusti Made Serangan aranira waneh, pinaka tunggul bhaktinira sakeng nguni tumut saparan lampahira, amanggih sukha duhkha mwah halahayu.

Titanen ri kala I Gusti Agung Putu Agung sedeng rumaja putra, tininggal mantuking nirbhana de nira sang bapa. Ri mangke andiri sira I Gusti Agung Putu Agung angantyani, nghing sira tan weruh ring catur nayopaya, kewala sira jenek anamtami tamah, tanidep ring pawarahing len, kewala sira bwat ri sukhanira, mwah tan umenget ri raraning bhretyanira, makadi manca, ika matangnyan rundah ikang nagara, prasama ambalik, maka manggalaning atungkas, sira I Gusti Ngurah Batutumpeng, sang asrama mareng Kekeran, ri weruh sira I Gusti Agung Putu Agung, dadi ngembros pwa sira, arep angadu kasuran, neher sira lumampah saha wadwa sahananing kari bhakti, aptya angrejek I Gusti Ngurah Batutumpeng, tandwa perang ring loring desa Kekeran, atyanta rame ikang perang, akeh kang mati mwang kanin.

Ri kakwehaning lawan, sesaning pejah sawadwanira I Gusti Agung Putu Agung, neher tumungkula, sok sira andewek tan hana gingsira, liniput sira dening ripu, hana amatang, ambedil, linindesin watu, tan wilangan sanjata tumempuh ri angganira, dadi murca sira angarempong mareng lemah, padha anengguh sira huwus pejah, kunang I Panglipur tan katon dening ripu, ika matangnyan tar inalap, kewala tinilar mantukeng wesma, dadya ta sepi ring madhyaning pabratan, ri kala mangkana, prapta I Gusti Made Kadwa anglawada, wetning rumasa bhaktinya magusti, tan ngetang durga westi, tandwa katemu pwa sira I Gusti Agung Putu Agung, anglumah haneng ksiti, tan molah kadya huwus angemasi antu, irika I Gusti Made Kadwa nangis asekel, wetning sih twasira umulat, ri kasyasihning tuhanira, laju inalapaken roning liligundi, rinurubaken ri angganira I Gusti Agung Putu Agung, dadya teduh angganira, sakeng sihning Hyang, wekasan urdaning sira I Gusti Agung Putu Agung, tonira I Gusti Made Kadwa nangis asekel ri samipanira, tumuli sira awasana amegat-megat metunya, uduh prapta kita Kadwa lawanku, tuhu parikedeh sih tang hulun. Mene teki ta kadganku iki, kekesanta denta pahenak, didine tan hana katawan dening ripu, kunang ring dlaha aja kita maweh kadga iki ring wong lyan, yan sampun ryaku, mangkana lingira I Gusti Agung Putu Agung, neher tang kadga tinarima denira I Gusti Made Kadwa, kinonta sira agya mantuka, didine tan kacihnan dening ripu, anuhun pwa I Gusti Made Kadwa, laju mantukeng wesmanira, tulusakna ikang katha mwah.

Ryulih I Gusti Made Kadwa, dadi prapta wadwa nira I Gusti Ngurah Batutumpeng, anawan sira I Gusti Agung Putu Agung, neher pwa sira inuwat mareng Linggasana, bhipraya katur ring sang anindyeng nagara Tabanan, sakeng pakon I Gusti Ngurah Batutumpeng, lamakane kinekes ringkana.

Mangke tucapa pwa sira I Gusti Gde Bebalang, sang anjuru ring Wratmaranagara, asewaka ri sira I Gusti Ngurah Tabanan, jumujug ring pangastryan, kahadang sira I Gusti Ngurah Tabanan, pinarekaning para tanda, sadateng ira I Gusti Gde Bebalang amareka, tandwa katon denira I Gusti Agung Putu Agung, adudwan lungguh, laju tinanyan de nira I Gusti Gde bebalang, lingira I Gusti Ngurah Tabanan :”Lah iku I Gusti Agung Putu Agung ngaranira, sang angwengku Kaphal, nghing huwus kandaping ranangga, aperang lawan I Gusti Ngurah Batutumpeng, inaturaken marangke”.

Dadi hana cittanira I Gusti Gde bebalang, asih ri sira I Gusti Agung Putu Agung, laju ta sira umatura ri sira I Gusti Ngurah Tabanan, anuhun pwa sira I Gusti Agung Putu Agung, bhipraya winawa mareng pradesa Marga. Lingira I Gusti Ngurah Tabanan :”Kita Gde Marga, apa gunanta amawa mareng Marga, apan iku saksat anaking mrega iningunta, mene yan huwus dewasa, tan urung kita dinemaknya”. Umatur mwah I Gusti Gde Bebalang :”Aparan sih calaning tumulunga sang sedeng manastapa, mene yan hana sihning Hyang ri sira, sayogyanya amalesa sih ring sang angasihi”, mangkana pwa atur sira sang amengkweng Wratmara nagara; sinungan sapaminta nira de nira I Gusti Ngurah Tabanan; laju pwa sira I Gusti Agung Putu Agung winwat mareng Wratmara nagara, dahat kinasihan de nira I Gusti Gde bebalang, nitya ta sira inaturan rinasa, tekaning japa puja mwang yoga samadhi, ri huwus lama sira I Gusti Agung Putu Agung hana ing Marga, asalinan pwa cittanira, alusing budhi, angasor sarira, mwah anut ri sapakonira I Gusti Gde Bebalang, ika marmanira sayan atambeh sihira sang anjurweng Marga mwah antenira anama I Gusti Celuk, dahating lulut ri sira I Gusti Agung Putu Agung, tan pasah sira sang karo, rahineng kulem; kunang pwa sira I Gusti Agung Putu Agung tan pegat sih ira umangen-angen ri citta, didine sidha amalesa prang mwang wirang, ring Ki Ngurah Kekeran, dadi wetu cittanira kaya tinuduh dening Hyang, sumusup mareng suket nikang alas, umungsi ri agraning parwata mangu, tan len denira andewasraya, wetning tepeting jnana, olih sira nugraha kawiryan, de nira Hyang Gunung Mangu.

Titanen sira I Gusti Agung Putu Agung, ri huwus polih kerta wara nugraha, mangke laju sira angalih unggwan haneng Balahayu, hiniring dening I Gusti Celuk, mwang wadwa papilihin 200 diri, ri huwus nira pratista ring Balahayu, sinelir malih kang kawula 40 kwehnya, ginawe taruna, sami kumis, prasama sureng rana, sapaksa kabeh, apan titahing Hyang, dadi wak bhajra sira I Gusti Agung Putu Agung, tan hana piwal ri sapakonnira, alawas-lawas sira I Gusti Agung Putu Agung mareng Balahayu, akweh para anglurah angaturaken awaknya, sumiwi pwa sira.

Mangke menget pwa sira I Gusti Agung Putu Agung ring keris kawitanira, kang wineh Ki Gusti Made Kadwa mareng Kaphal, mangko kinonira I Gusti Tangeb aminta keris ika, nghing tan paweh de Gusti Made Kadwa, tulak I Gusti Tangeb, tan angawa duhung, dadya salah arsa sira I Gusti Agung Putu Agung, mahyun angrejek I Gusti Made Kadwa, apan kacitta tah manggeh bhaktinira kadi nguni, laju sira adandan bala, saha sanjata, nuli lumaku bhipraya angrejek I Gusti Made Kadwa, prapteng kuloning we Sungi, tandwa prapta I Gusti Made Kadwa, amundut krise Ki Panglipur, jumujug umarek ring I Gusti Agung Putu Agung, tan hana wang weruha, ri salakunira I Gusti Made Kadwa, prasama kimpasin ring marga, sadateng ira neher anembah, katur tang kadga, kagyat sira I Gusti Agung Putu Agung, neher awacana : “Angapa marmaning kita tan paweh ring Ki Tangeb, aminta kerisku”. Umatur ira I Gusti Made Kadwa :”Sajna sang Kasuhun, apan umenget kang kawula rahadyan sanghulun, ri panamaya nguni, yan nora hasta sang Kasuhun anangaping kris, nora kawula aweha”. Mangkana ature I Gusti Made Kadwa, dadya kanggek sira I Gusti Agung Putu Agung, nepak pupu, duh umenget ring panumaya dangu, lingira :”Ah, pageh kita Kadwa kadi namanta, mangke witaning hulun lawan kita, hana ubhaya hita, padha tan yogya megat bhakti asih, katekeng dlaha, kalinganya nghulun sapratisantana tan wenang lupa ri kita, mangkana juga kita sapratisantananta, juga tan wenang lupa ringhulun, mwah hana panugrahangkwa ri kita ri kalaning patinta mwang sapratisantananta katekeng dlaha, wenang angrangsuk bhusana ksatriya kadi bhusanangku”, mangkana ling ira I Gusti Agung Putu Agung, sinembah dening I Gusti Made Kadwa, cupwaen ira haneng hredaya, mahening sajna ira I Gusti Agung Putu Agung ika, tan ucapen lawas ira I Gusti Agung Putu Agung awesma maring Balahayu, laju sira angalih unggwan haneng Kaleran Bekak Mangwi, neher asalinan bhiseka apasajna sira Cokorde Ngurah Made Agung, Cokorda sakti Balngbangan wanehira, ri sira angawisesa bhumi Jembrana mwang Blangbangan.

Kunang sira I Gusti Made Kadwa, kinon ira angawe umah maparek, ingaranan Jeroan Munang, sanak sira stri kang anama I Gusti Putu Alangkajeng, ingamet maka stri de nira Cokorde Ngurah Made Agung, neher anerehaken atma 3 diri; kang panuha apasajna sira I Gusti Agung Made Alangkajeng, kang manengah abhiseka sira I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, kang pamungsu apasajna sira I Gusti Agung Istri Alangkajeng, inamet stri de Brahmana sakeng Taman Intaran Sanur, anerehaken atmaja adiri apasajna Ida Padanda Made Alangkajeng, ri huwus nira apodgala.

Ri wekasan lina pwa sira Cokorde Sakti Blangbangan, stri nira kang anama I Gusti Putu Alangkajeng, parama satya malabuh geni, neher kinaryanang sthana marupa Tugu, ngaran Ibu, ya ta sinungsung de sapratisantanan ira I Gusti Made Kadwa.

Mangke tucapa I Gusti Made Kadwa, hana suta nira 4 diri, pratyekaning aranira : Ni Gusti Putu Munang, manggeh mareng Jeroan Munang, I Gusti Made Jayeng, akarya wesma mareng Alangkajeng, I Gusti Ktut Nurida, dhatu pwa sira wetning kari jejaka pejah, sapih aperang lawan I Gusti Ngurah Ayunan; I Gusti Putu Serangan, angalih wesma, anama Jeroan Serangan.

Tucapa mangke I Gusti Putu Serangan, huwus lami asrama ring Jeroan Serangan, hana sutanira 2 diri, pratyekaning aranira : I Gusti Putu Tagtag, angalih wesma mareng desa Bindu, punpunan Menghapura; I Gusti Made Mintar, manggeh hana mareng Jeroan Serangan.

Wuwusen I Gusti Made Mintar,hana sutanira 3 diri, pratyekaning aranira : I Gusti Putu Kukuh, manggeh mareng Jeroan Serangan, I Gusti Made Munang, asalin aran, anama I Gusti Made Cepuk, I Gusti Nyoman Serangan, angalih wesma mareng Buduk, punpunan Menghapura.

Sira I Gusti Made Serangan, angamet stri mwah, putrining Celuk, saking Phalwadesa, asuta lanang wadhu, kang lanang apanengeran I Gusti Alit Munang, I Gusti Alit Serangan aranira waneh. Sira angalih wesma maring daksinaning Karang Dalem, anyabeng sang widon. Arawas-rawas witadesa pwa sira angungsi pradeseng Samwan, kang stri inalap dening menaking Pangingsantun tereh Pacung pwa sira, nghing tan paputra, mawali mwah ri sang kaka.

Hana stri nira mwah putrining Tumbakbayuh, nghing tan paputra, mangkana kacaritanira munggwing lepihan.

Hana mwah kang awesma mareng Buduk I Gusti Nyoman Serangan, wreddhi santana pwa sira, kang lanang jenek ring Jeroan Buduk, nghing kang wadhu, kari jajaka anama I Gusti Luh Kantha, amurang-murang lampah, mintar saking Buduk, apan sira oneng ring karasmin, arawas-rawas jenek pwa sira ri wawidangan sira Pangeran Kerthajiwa, ri Diksampi, ngaran Sampidi. Dadi hana pwa wang lanang saking Jeroan Samwan, angamet pwa sira, anerehaken sira I Gusti Gde Sampidi, wredhi santana katekeng mangke, mangkana hanane ring Candipuspalingga.

Walinin ikang katha I Gusti Madhe Jayeng, kang awesma maring Jerowan Alangkajeng, atemaja jalu 1, mangaran I Gusti Madhe Selog. Kunang I Gusti Madhe Selog, atemaja 2 jalu-jalu, kang atuha ingaranan I Gusti Gde Lalis, kang pamungsu ingaranan I Gusti Madhe Tagtag.

Wistarakna I Gusti Madhe Tagtag, mandha bhagya sira, wetning olih congah, ri jongira Sang Natheng Menghapura, ya ta marmaning kesah sangkeng wesmanira Jerowan Alangkajeng, amurang-murang lampahira, wekasan amener wayabhya desa, tinut de strinira mwang rwang sanunggal, amawa sarwa druwenira, luwire : sapraboting pahoman, wawadah patirthan, keris, gender 4 rancak, gong mwang kempul.

Tan kawarneng hawan, huwus prapteng madhya nikang wanadri, punpunaning Tabanan. Yan pirang dina lawasnira, tengahing wana, dadi katemu wana pagpag, tan hananing taru agung tumbuh ingkana, hinidhep becik unggwanning wesma. Matangnyan manggeh sirengkana, neher amangun wesma tekaning pamarajan. Wus puput winangun neher inupakara, anut linging agama, kalaning isaka 1735.

Kasuwen-suwen awewehwonging desa lyan, angwangun wesma ngkana, neher inaranan desa Tagtag. Pirang warsa suwenira I Gusti Madhe Tagtag, agreha hanengkana, tandwa pejah strinira, atyanta dukitaning twas nira kapaten stri, neher ikang sawa bhinasmi, manut pangupakaraning masmi sawa, wekasan angatma wedhana.

Mangke wiwaksanen I Gusti Madhe Tagtag, ri huwusing karyanira, mahas ta sira ring wanagiri, atirthayatra, kunang tekang wesma tekaning pamrajanira, kinemit de rowangira. Kawuwusan pirang dina lawas ira atirthayatra, mahas haneng wanacala, araryan sira ri soring taru parijata, ri reh dahating nghel nira, sinambi nira sakalangoning wanacala, ri dhik dasa desi. Dadi ta adbhawa twas nira manon, hana tlaga ri madhyaning trebis nikang jurang, tirthanya mahening, rinuruban kamuda nedeng mekar, pinggiranya kinulilingan de nikang sarwa sari.

Tadanantara hana wang listuhayu kadyangganing apsari manurun, neher asibuh haneng tlaga ika. Ri sadakala samangkana, wetu hidhepira I Gusti Madhe Tagtag, bhipraya sinomah ikang stri ika.

Mangke wiwaksanen huwus ida sang kalih alakibi, wekasan maluy mantuk pareng strinira, tan ucapan sukhaning twasira I Gusti Madhe Tagtag, anguluri kapti, aruwang salulut lawan strinira.

Yan pirang warsa lawasira I Gusti Madhe Tagtag atemu raga, manak sira jalu sanunggal, atyanta rupawan ikang wadhana kadyangganikang bapa, gargita twas ira, tan marya angemban ikang rare. Ri huwus kumalenjeng angintak ikang rare, dadi ta mulih ikang ibu mareng sunyata.

Irika pwa sira I Gusti Madhe Tagtag lawan ikang rare, mwang rowang ira, jenek ring wesmanira, neher amuja Hyang Kawitan ri pamrajanira. Dadi ta ri huwus wredha I Gusti Madhe Tagtag, hana ghositanira ri putra mwang rowangira, tan dadi kita lupa, yan kita lupa, jhah tasmat amanggih duhkita saparaning lakunta.

Tan kacrita munggwing putranira ri huwus jajaka, angamet pwa sira stri, wanging Tagtag, apan rumaket sih ira, kadi pawekasing sirang bapa nguni. Hana para putranira angeker ikang tanah janggala, sauttaraning Pamrajan, mwang rowangira, wekasan anados desa, ingaranan desa Kekeran.

Ri huwus lama sira ring desa Kekeran, hana pratisantana nira, angungsi lungguh ri tengahing sawah, mwang janggala. Wekasan anados desa, ingaranan Umahanyar mwah desa Tegal.

Mangkana katatwanira I Gusti Madhe Tagtag, sang huwus amor ing nirbhana, sinanggah Bhatara Wayah, dening para putra mwang rowangira, ri pamrajanira, sinungsung de pratisantana mami, mwang sakulagotra kang bhakti ring sang huwus lepas.

Kunang ri kala sira I Gusti Agung Made Raka, umadeg iwa raja, ginelaran Anak Agung Gde Alangkajeng, raju pwa Puri Mbahyun pinaro kalih, kang sabhagi anepi lor, manggeh anama Puri Mbahyun, lungguhira I Gusti Agung Gde Mbahyun, Anak Agung Gde Mbahyun aranira waneh. Kunang kang sabhagi mwah anepi Kidul, inaranan Puri Anyar, maka Puri nira Anak Agung Alangkajeng. Kalaning ika sira amangun Pamrajan, kewalya tinambeh dening Paibon mwang Tugu. Kang sinanggeh sthana haneng Paibon, anama I Gusti Putu Alangkajeng, stri de nira Cokorde sakti Blangbangan, prenah bibi de nira Bhatara Soring Blingbing, kang anurunaken Catur Puri, lwire : Puri Gde, Puri Mbahyun, Puri Anyar mwang Puri Grana Selat. Kunang kang sinanggeh sthana haneng Tugu, prenah ari de nira I Gusti Putu Alangkajeng inucap nguni, anama Ki Kadwa, sinembah de nira pratisantananira Ki Kadwa.

Ikang Paibon, sinembah de nira katurunan Catur Puri, inucap haneng arep. Apa marmaning sira Anak Agung Gde Alangkajeng, amangun Paibon mwang Tugu haneng Pamrajan nira ? Sawetning menget pwa sira ri pabhisaman kawitanira, sang apanelah Cokorde Sakti Blangbangan nguni, anganaken bhisama lawan Ki Kadwa, pinaka tunggal pangeling-eling bhisama nguni, lamakane para putra-putri Puri Menghapura, lawan sasantanane Ki Kadwa katekeng dlaha tar lupa susatya ri hananing bhisama nguni. Kang pratisantananira Ki Kadwa wenang angemit bhakti mwang sutindih ring Puri, sinanggeh anyarik ring Puri, kadi kawitanya nguni. Puput winangun Pamrajan mwang Puri Anyar, kalaning Isaka 1782.

Mangkana kang mungguh ring Babad Sirarya Kenceng mwang ring Pamancangan Kriyan Munang. Puput kasalin Buda Wage Klawu,tanggal Masehi 27 September 1995, olih kang apanelah Sira Anwam Kerthadana, sakeng Uttaraning Wreksa, wawidangan Menghapuradesa.

Advertisements

One thought on “Babad Kryan Munang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s