Babad Aryeng Kaderi

OM Awighnamastu namo siddham

OM ksama swamam mahadewah, antyesti OM-kara mantram, hredaya suddha nirmalam, mpu yoga yogiswaranam.

Pangaksamaning hulun ri pada Bhatara Hyang mami, sang ginelaring sarining OM-karatma mantra, sira ta manganugraha, hana ta purwakaning sang huwus lepas, luputa mami satulahing pamidhi, mwah sapamigrahaning mala pataka, tan kataman hulun upadrawa de Hyang mami, wastu-wastu paripurna, manemwahayu dirghayusa, tekaning kula gotra santana mwang pratisantana kabeh, namostu jagadhitaya.

Lontar

Ri telas nikang purwa kandha carita, ri turunanira Nararya Kresna Kapakisan mwah Nararyra makabehan saking Yawa dwipa, sang prasiddha ngawengkweng Balirajya, huwus sama munggah ing pralampita, munggwing babad.

Nguni ri asitkala, tumurun pwa Sanghyang Hari, maka pralingganing praja, jumeneng ri Medang Kahyangan, atmaja Hyang Manu Manasa, atyanta listuhayu warna nira. Huwus tan pangruwa lawan Sanghyang Kamajaya, sira makanak Sri Dharmawangsa Teguh Ananta Wikramatunggadewa. Sira teher anarmaken Sri Kameswara Hyang rupa nira, tan hana ceda nira ring yowana, apan sanghyang Smara ngawatara.

Sri Kameswara aweka sri Airlangghya, maka pralingganing rat Yawa dwipa. Cudamanya nira pandita paramartha sang abhiseka Sri Mpu Pradah, sira umatyani walwaning Arang.

Sri Airlangghya rwa pwanaknira, kang jyesta abhiseka Sri Jayabhaya, arinira Sri Jayasabha, maka pralingganing Kaderi. Sri Jayabhaya anerehaken Sri Jayakatong, Sri Dangdang Gendis panelahnira waneh, kang bhrasta ring ranangga, laju pinanjara, neher sira tan anuwuhaken wija. Sri Jayasabha asuta Aryeng Kaderi, sira ta pinaka bapa de Arya Kresna Kapakisan, sang mara ring Balirajya, de Kryan Mada, maka papatih de nira Sri Wawudateng, sang andiri ring Samprangan.

Kunang Arya Kresna Kapakisan awesma ring Nyuhaya, aputra I Gusti Made Asak, I Gusti Wayahan Patandakan, mebu Ni Ayu Dalancang. Kunang I Gusti Made Asak angendon ring rakanira mareng pradesa Kaphal. Sira ta pinaka mantu olih Ki Patih Tuha, marmane hana putra sawiji, anama Ki Gusti Nginte, maka papatih Dalem Bekung, munggwing Swecapura, sapejahe I Gusti Batanjeruk, sang kinucap alpe ring Dalem. Mangkana katatwanya.

Kunang kari ring Nyuhaya Ki Gusti Wayahan Patandakan, maka papatih Dalem Ketut ring Gelgel. Mwah hana arin Ki Gusti Wayahan Patandakan sios bibi, Ki Gusti Satra, Ki Gusti Pelangan, Ki Gusti Akah, Ki Gusti Kloping, Ki Gusti Cacaran, Ki Gusti Anggan.

Ki Gusti Wayahan Patandakan maputra Ki Gusti Batanjeruk, Ki Gusti Bebengan, Ki Gusti Tusan, Ki Gusti Gunung Nangka. Ki Gusti Batanjeruk, papatih Dalem Waturenggong, ring Swecapura.

Sira Kryan Dawuh, I Gusti Agung Nginte panelah sira waneh, atemaja rwang siki, kang atuha apenengeran Kryan Widhya, I Gusti Agung panenggah ikang sarat, sang ari abhiseka Kryan Pranawa, I Gusti Di Ler ling ning loka.

Kunang I Gusti Agung jumeneng apatiha, anggantyani sang bapa, maka papatih Sri Agung Sagening, isaka eka windhu panca bhumi, 1501, pareng lan pejahe Kryan Pande. I Gusti Di Ler demung pwadegira, ling Dalem, si Widhya jumeneng agung, si Pranawa jumeneng Di Ler.

Tucapa pwa atmajanira I Gusti Agung, jalu-jalu gangsal siji, patunggalaning aranira, Kyayi Kedung, Kyayi Kalanganyar, Kyayi Batulepang, Kyayi Basangtamiang mwang Kyayi Karangasem, dudu Batanjeruk. Stri tatiga, aparab I Gusti Stri Bakas, I Gusti Stri Mimba, I Gusti Stri Kacangpawos. Kunang I Gustri Stri Bakas, I Gusti Stri Mimba, sama kalap de Sri Agung Pamadhe.

Ri pejah ikang yayah, gumanti ta Kryan Kedung maka papatih de Sri Agung Pamadhe, neher inaranan I Gusti Agung Bekung, apan sira tan anuwuhaken wija. Laju sira amupu putra saking Kryan Batulepang, apasadnya Kryan Buringkit, neher sinalinan aran inaranan Anak Agung Di Badung, asrama maring Mimba. Mwah sira amupu putra saking Kryan Kalanganyar, neher inaranan I Gusti Agung Di Madhe, kapwonakan sira makarwa.

Astam ri linanira sang bapa, gumanti I Gusti Agung Di Madhe, pinaka papatih de nira Sri Aji Pamadhe. Pira kunang antajinya, angalih ta sira I Gusti Agung Di Madhe, mara ring bhumi Jimbaran, huwus lama mara ring Kuramas, sira ta aputra tigang siki, hanane I Gusti Agung Putu, I Gusti Istri Ayu Madhe, kang ari apanelah I Gusti Agung Anom. I Gusti Istri Ayu Madhe inalap denira Sang Pandhya Wanasara, ika ta matemahan antakanira Sang Maha Pandhya.

I Gusti Agung Putu, anarmaken I Gusti Agung Cawu, teher akadtwan ring Kuramas, kunang I Gusti Agung Anom, hanane awesma ring Phalwadesa, I Gusti Ayu Madhe, pegating santana, apan sira tumut satya ring patunwaning sang Pandhita. Henengakena carita sakareng.

Tucapa mangke I Gusti Agung Anom, I Gusti Agung Madhe Agung panelah nira waneh, ri huwusnira pratista jumenenging Phalwadesa, tan sah kris kaprabhon Ki Panglipur kinatik nira, maka pangraksa nikang rat mwah duhung Ki Baru Pasawahan, kaliliran Pangeran Kaphal nguni, tang doh tang kadga Ki Pancar Utah, kang ginamel ring Pangeran Buringkit ring Usana. Mangke prasama pinupul, de nira I Gusti Agung Madhe Agung, tekaning bhajra Ki Brahmara, pasungira Pandita Wanasara, sang huwus amor ing Acintya mwang bhajra Ki Kembang Lengong, tekaning Siwopakarana nira Pangeran Kaphal ring kuna. Ika prasama ginamel de nira I Gusti Agung Madhe Agung, prasama ararem subhakti sawadweng Kaphal mwang Buringkit. Wetning widagdanira ring sastropapati mwang rajaniti, tan ginggang de nira angrakseng rat. Ika marmaning werdhi asih ikang bala kabeh ri de nira tan cancala ring wuwus. Kunang sang pinaka ghara putrinira Kryan Bebengan sang anama Ni Gusti Luh Bengkel.

Yan pirang warsa lawas nira akuren, ri huwus nira wareg nikang wisaya, mangkin sampun pwa sira ri meh lalung dewasa, anghing sira tan anuwuhaken wija. Ika mangde puteking wredhayanira, ling nireng hati. Aparan sih gunangku, huwus atuha tan asuta, sapa ta wenang kumalilira ring kawulangku kabeh. Mene ri huwus ku mulih ring paramasunya. Mangke tanana len locitanira, kewala mangasraya ri sahananing Parhyangan, mangkana angen-angenira.

Yanapa kunang kala, ri kalaning we rahayu, ngkana sira lumekasa mangasraya ring Parhyangan pareng Dayita nira, sari-sari ya sira angheningaken citta, aneges karsaning suksma. Yan pirang lek lawas nira mangkana, uga durung hana sih ning Hyang, sayan putek ring wredhaya nira, mangen-angen ri mandha bhagyanira.

Yanapa kunang kala, kalaning madhyeng latri, jumujug pwa sira ri sthananira Bhatareng Purasada, tan sah papareng lawan Dayita nira, irika ta sira ajapa angheningaken citta, angregep Sanghyang Weda. Ri huwus tasak samadhi nira, tinarima pamintanira de nira Hyang Andharu, saha antiga cumarorot sakeng akasa tumiba ring ajengira, weruh pwa sira I Gusti Agung Madhe Agung mwah atambeh sih nireng priya, hana sih nira Hyang.

Ri meh bang-bang wetan, laju pwa sira pamantuka, pareng swaminira, tan titanen dina latri, ameteng pwa swaminira, atyanta ri sukha citta nira I Gusti Agung Madhe Agung, mwah atambeh sih nira apriya, inuluran sakarepnira. Ri geneping panumaya wetu ta lare jalu sanunggal, dahating listuhayu paripurna, inguluran sakarepnira, neher sinungan jajuluk, inaranan I Gusti Agung Putu, dahat kinasihan dening ramebu, sapamintanira tinekan.

Ri kalanira I Gusti Agung Putu sedeng rumaja putra, tininggal mantuk ring nirbhana de nira sang bapa, wus puput bhinasmi saprakaranira sang muliheng kadewatan.

Ri mangke andiri I Gusti Agung Putu, anggantyani sang bapa, nghing tan weruh ring catur nayopaya, kewala jenek anamtami tamah, tan pangidep ri pawarah ing len, kewala sira anut ri sukhanira mwah tan menget ri raraning bhretya makadi manca, ika ta matangnyan rundah ikang nagara, prasama ambalik.

Maka manggalaning patungkas sira I Gusti Ngurah Batutumpeng, Selapenek aranira wanehan, sang asrama ring Kekeran. Kunang I Gusti Ngurah Batutumpeng ming sikinira saking pradhana. Ri weruh sira I Gusti Agung Putu, dadi angembros pwa sira, arep angadu kasuran, neher lumampah saha wadwa sahananing kari bhakti, apti angrabhasa I Gusti Ngurah Batutumpeng.

Tandwa perang ri lering desa Kekeran, atyanta rame nikang perang, amuk-inamuk, akweh tang mati mwang kanin, ri kakwehan lawan, kiniderin dening ripu, dadya karesres wadwanira I Gusti Agung Putu. Sesaning pejah neher tumungkul, sok sira ndewek tan hana gingsir, liniput pwa sira dening ripu, hana amatang, hana ambedil, linindesan watu, tan wilangen sanjata tumempuh ri angganira. Dadi murca, angarempong pwa sira ring lemah, padha anengguh wus pejah.

Kunang Si Panglipur, tan katon dening ripu, ika matangnyan tar inalap, kewala tinilar mantuking wesma. Tan asuwe dateng ta Ki Kadwa saking Kaphal, paksa anglawad sira I Gusti Agung Putu, sadatengeng palagan, winaswas sira I Gusti Agung Putu, katon pwa sira kari ahuripa. Laju inalapaken ronning liligundi, rinurubaken ri angganira. Dadya ta ateguh angganira I Gusti Agung Putu, neher anglilirana, nghing tan kawasa molah, laju ta sira angucap :” Ai kita Kadwa, atyanta sih ta tuminjo ing ku, anghing hana wekasku ri kita, mon sira tuhu siha, iki kekesan duhungku ri umahta, mene yan tan tanganku ananggapi Si Panglipur, aja ta sira paweha ring sarupaning wong, aminta iking keris”, mangkana ling nira I Gusti Agung Putu, aseret amegat-megat, tinangisan dening Ki Kadwa, sinambi angucap, umiring sapakoning tuhan nira.Tumuli tinanggap Ki Panglipur, sinimpen ring wesmanira.

Tan warnanen pwa kesahe I Kadwa, dadi hana pwa wong asung weruha ring I Gusti Ngurah Batutumpeng, angaturana yan I Gusti Agung Putu kari uripa. Ling I Gusti Ngurah Kekeran :”Haja sira amatyani apan huwus kaprajaya ngarannya, abecik aturakna maring Tabanan, lamakane kinekes ngkana”, mangkana ujar nira I Gusti Ngurah Batutumpeng. Ika marmane I Gusti Agung Putu inater dening wadweng Kekeran mareng Linggasana, huwus katur ring I Gusti Ngurah Tabanan, henengakna sakareng.

Mangke tucapa I Gusti Gde Babalang, sanganjuru maring Wretmaradesa, asewaka ring I Gusti Ngurah Tabanan, jumujug ring pangastryan, kahadang ta I Gusti Ngurah Tabanan pinareking para tanda. Sadateng I Gusti Gde Babalang, ararem pranata saha sembah. Ling I Gusti Ngurah Tabanan : “Lah ta sira marene apaparek lawan aku, anuhun pwa I Gusti Gde Babalang”. Tan titanen kang ginosti de nira, ri huwus lama I Gusti Babalang amareka, dadi katon I Gusti Agung Putu adudwan lungguh, laju tinanya de I Gusti Gde Babalang. Ling I Gusti Ngurah Tabanan : “Lah iku I Gusti Agung Putu ngaranira, sang angwengkwing Kaphal, nghing huwus kandaping ranangga, aperang lawan I Gusti Ngurah Batutumpeng, hinaturaken marangke”.

Kunang I Gusti Gde Babalang tan sah anglereking tinghal, ri sira I Gusti Agung Putu, katon ta de nira paripurna listuhayu, dadi hana cittanira I Gusti Gde Babalang, asih ring I Gusti Agung Putu. Laju ta sira umatura ring sira I Gusti Ngurah Tabanan, anuhun I Gusti Agung Putu, praya ginawa mareng Marga. Ling ira I Gusti Ngurah Tabanan : “Apa gunanta angawa mareng Wratmaradesa, apan ika saksat anaking mrega hiningunta, mene yan huwus dewasa, tandwa sira dinemaknya”.

Umatur mwah I Gusti Gde Babalang : “Aparan sih calaning tumulunga sang sedeng manastapa, mene yan hana sihing Hyang i ri ya, sayogyana amalesa sih ri sang angasihi”, mangkana pwa atur I Gusti Gde Babalang.

Sinunganta sapaminta nira de I Gusti Ngurah Tabanan, laju pwa I Gusti Agung Putu winwat ring Wratmaradesa, dahat kinasihan de I Gusti Gde Babalang. Mangkana hingan ikang katha.

Yan pirang lek lawas nira I Gusti Agung Putu haneng desa Marga, asalin pwa cittanira, mangke halusing buddhi, angasor sarira, mwah anut sapakon ira I Gusti Gde Babalang. Ika marmaning sayan matambeh sihe sang anjuru ring Marga, mwah dahating lulut I Gusti Agung Putu ring anten ira sang amengkweng Marga, kang anama I Gusti Celuk, tan pasah sira rahineng kulem.

Tucapa mwah I Gusti Agung Putu, tan pegat sira umangen-angen ring wredhaya, didine siddha amalesa wirang, ring I Gusti Ngurah Kekeran. Dadi wetu cittanira kaya tinuduh dening Hyang, amintara sakeng Wratmara desa, kalaning latri, sumusuping suket nikang alas, umungsi ri agraning gunung Mangu.

Tan warnanen lampahireng hawan. Mangke datengeng pucaking gunung, laju sira mangarcana ring Hyang ning parwata, angheningaken citta, tinuptup ikang pancendriya. Ri huwus niratmaka suksma, dadya tumurun Hyang Parwata, anantwa I Gusti Agung Putu, ling Ida Bhatara : “Lahya wetwaken jihwagranta”. Tan piwal pwa sira I Gusti Agung Putu, neher rinajah tang jihwagra”. Mwah ling Hyang Parwata :”Lahya helengakna panonta mangetan”. Anuhun pwa I Gusti Agung Putu. Neher tinanyan, aparan katon denta ? Umatur sira :”Apadang katon de patik Bhatara”. Kamenanya kalingan peteng angliput, tan katon para-paran. Lahya manon mangidul, tan wiwal ta I Gusti Agung Putu. Teher tinakwan, aparan katon ? Umatur ta sira :” Apadang katon tekaning samudra kidul”. Lahya delengen mangulwan. Amisinggih sira I Gusti Agung Putu. Ling Bhatara :”Aparan katon denta ?”. Umatur ta sira saha sembah :” Peteng tan panon para-paran”. Kamenanya apadang ring pantaraning tasik. Lahya delengen marep manguttara, amituhu pwa sira I Gusti Agung Putu. Ling nira Bhatara :” Punapa katon denta ?. Umatur pwa sira sahameper anganjali :”Padang sumilak katon den patik Bhatara”. Ling Bhatara mwah :”Sahaneng padang katon denta, ika samuha kita amuktya, wastu tan adwa wuwusku”, mangkana ling nira Bhatara, neher muksa tan pahamengan.

Ri huwus nira mangkana, atyanta tusta swacittanira I Gusti Agung Putu, byakta katon pejah de nira sang amengkweng Kekeran, mangkana pwa angen-angenira. Neher amwit saking agraning parwata Mangu.

Tan kawarneng hawan, prapta sira ring Wratmaradesa, dadya sampun sayan aweweh sih nira sang amengkweng Marga, saha antenira, tekaning bhretya nira kabeh. Mangkana pwa I Gusti Agung Putu, maweweh malilang susilanira.

Tan ucapan rahineng kulem, kahadang pwa sira I Gusti Agung Putu, apapangguh lawan sang amengkweng Marga, irika sira I Gusti Agung Putu, aminta amangun greha, ambabad wana sakiduling Marga. Inaturan pwa sira. Mwah sinungan wadwa papilihan rwang atus, makadi I Gusti Celuk tan pasah salakunira. Ya ika ambabad ikang wana ngadaksina, kanggek pwa I Gusti Agung Putu, mapan katon tang semut tan winilang kwehnya, ring sor mwang luhur. Kageseng dening agni tang dumilah, yatika gumarang bina bheda tumpahing kalaning beseh katempuh dening mretyu, samangkana paraning sato ika.

Dadya tambis-tambis sira I Gusti Agung Putu manastapa, rasa-rasa tan tuhu yukti wakyan Hyang Parwata, mapan makweh ikang wadwa pejah pinangan dening semut. Sighra pwa sira angarad sira Hyang Giri Parwati, hana sabda mantara swara awang-awang : “Ih kita nanak, haywa kita nyapa kadi aku, tuhu kita tan eling ring kadatwan, lwir samayanta ing Giri Parwata, ikang mijil ring Pangelengan, duk kita anemu teja apaneleng, geni wilis katon denta, duk kita amawas ing Jambhu Dwipa, iki angemit lan anyengker kadatwanta, umenget ikang wit iki; tan hana len ingsun alingga ri Airsanya lingganing Hyang Lingga Petak Hyang Manik Kumawang, samangkana kita nanak. Teja iki lungguha maring siwa dwaranta, menget ikang dangu katekeng kula wang sanak kadangta, mapan lingga iki patemwan Bhuwana Agung lawan Bhuwana Alit. Haywa wera pingitakena”.

Irika I Gusti Agung Putu mengeting angga, tur aruntuh atur, salamin mahurip katekeng dlaha, kaparisudha dening Jangan Sapa; jangan ingaraning daginging selanggi, sapa ingaraning jatu pamarisudha.

Irika pwa I Gusti Agung Putu lan wadwa, garjita amangun Lingganing Hyang Bhatara ing Bukit Sangkur, anemu Anggara Kliwon sasih Kesanga. Ri huwus hana lingga Hyang Bhatara Bukit Sangkur, atwang pwa sira I Gusti Celuk. Ya ta angemit lingga Hyang Bhatara Bukit Sangkur, ya ika juga katangun lingga cihna kadigjayan, kasidhyan mwang patunggalan I Gusti Agung Putu lawan I Gusti Celuk. Sira anemu hayu kasih-kinasihan. Ikang lingga Hyang Bukit Sangkur ingaranan Pura Pucak Luhur Bantas. Pura ingaranan Lingga, Pucak ingaranan Tungtung, Luhur ingaranan suci, Bantas ingaranan Wit. Henengakna.

Tan warnanen pamadbad nira, huwus paripurna, inaranan desa ika Bala-Hayu, mwah sira angwangun Puri ngkana, huwus puput pinahayu saprakaranya.

Yan sampun akudang warsa angenter ikang Balahayu, anyujur ka nairitining We Penet, kahabih dening sira I Gusti Celuk mwang I Gusti Gde Babalang saka Wratmararajya. Nagara mwang kang jana kertha lan landuh, wadwa adura desa akweh anungkul. Dadya ta sira I Gusti Agung Putu anangun yadnya irika, sahananing yadnya kaparisudha dening Jangan Sapa, mawit ika hana ikang panunggalan, hana lingga juga panunggalan.

Kacrita sira I Gusti Agung Putu, sampun sidha alungguh rajadiraja. Ikang Balahayurajya Bali Pulina apah ro ring We Penet. Anghing hana juga kerang cittanira, apan hana sira Ki Pasek Badak mwang sira Arya Kaba-Kaba, ndatan sidha nungkul lawan sira, wadwa lan jana karusak denya.

Dadya ta ri rahina Wrespati Pahing Prangbakat, dateng I Gusti Ngurah Tangeb, umarek lawan rajadiraja ing Balahayu. Ri huwus jumujug maring kadatwan. Umatura sira I Gusti Tangeb :”Singgih ratu Gusti Agung lingganing parwata, yaning tuhu sih lawan mami, bhipraya sidha papareng angawe winaya, lamakane sidha angrejek sira Ki Pasek Badak mwang sira Arya Kaba-Kaba”, samangkana atur sira I Gusti Tangeb.

Tan warnanen lampah sira I Gusti Agung, aninggal Balahayu, jumujug maring Bekak, angawe Ganter, kesah saking Bekak ngadaksina, angawe kadatwan. Apan ri sapejah ira Ki Pasek Badak mwang panungkul sira Arya Kaba-Kaba, kadigjayan sira I Gusti Agung Putu tan pahingan, wong dura desa dateng aminta urip. Ikang kadatwan Menghapurarajya kasuarang Mengwi, mapan mawit kadigjayan ira I Gusti Agung Putu mangweng, juga anangun Parhyangan Taman Ayu kasuarang Taman Ayun. Sira I Gusti Agung Putu kagentos bhiseka anama I Gusti Agung Madhe Agung.

Saparititah I Gusti Agung Madhe Agung Mengwi, angenter mwang anangun yadnya duk ikang dangu, tan wanya lupa maring Balahayu. Ya ta kadatwan Balahayu mwang Jangan Sapa, pamarisudha yadnya. Samangkana ling ira Bhagawan Bala Hayu Rajya.

Mwang hana bhisaman ira I Gusti Agung Putu sang apanelah I Gusti Agung Madhe Agung, tiba ring I Gusti Babalang mwang I Gusti Celuk, sapratisantananira katekeng dlaha, tan wenang lupa apasanakan ring satreh ira sang karo, yan hana amurug, wastu tan anemu yowana, tan amanggih kaprabhon. Mangkana I Gusti Babalang mwang I Gusti Celuk, abhisama ring sira I Gusti Agung Putu, satrehira tekeng wekas ing wekas, tan wenang lali bhakti ring saturunan ira I Gusti Agung Putu, yanana amurug, wastu tan amangguh yowana, andadi wong candala papa, mangkana ubhayan ira sang katrini, kengetakna.

Samangkana ucaping Hyang Saraswati mwang Kawiswara kaiket saking Para Arya Tattwa, moghi anemu hayu, amarisudha ngecap hayu, las tuntas astu hayu, Om sukham bhawantu, purnam bhawantu, ksama swamam ya namo swaha. Subal.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s