Purana Pura Pucak Tedung

Mungguing kawentenan Pura Pucak Tedung, sinah tan prasida pacang maparang sane pastika. Duaning pura inucap sampun wenten saking karihinan pisan tur katami rawuh mangkin. Ring wewengan puniki, mangdane wenten anggen gegambelan, angge sarana bakti, majeng ring Ida Sanghyang Parama Kawi makamiwah tejan-tejanida. Sane mangkin uningayang titiang pinaka gegalihan parindikan Pura Pucak Tedung, sane munggah ring pustaka Raja Purana.

Lontar


OM Awighnamastu nama sidham.

Pangaksamaning hulun de Bhatara Hyang mami, singgih ta sira Hyang Bhatara Pasupati, alungguh pwa sira ring sunyataya, jumeneng ring giri Jambhudwipa, tabe-tabe pwang hulun ri olih Bhatara Hyang kabeh, sang ginelar OM-kara ratna mantra hredaya suci nirmalam, yogiswaranam, sira sang anugraha, hana wak kapurwa sang huwus lepas, luputakna ring tulah pamidhi de Hyang mami, mwang wigrahaning mala papa pataka, tan katamanana upadrawa de Hyang mami, byaktita paripurna anemwaken dirghayusa tekeng satreh sakula gotra santana, apan hulun mupulaken purwakatha cariteng Purana Pura Pucak Tedung, lamakane anemwaken dirghayusaning idhep, namostu jagathitaya.

(Titiang nunas ampura pisan majeng ring Ratu Bhatara Hyang Sasuhunan, pinih ajeng Ratu Bhatara Sanghyang Pasupati, sane malingga ring jagat niskala, ring Jambhudwipa, titiang nunas geng pangampura, mantuka ring Ratu Bhatara Hyang sareng sami, Ratu maraga OM-kara, maraga mantra sane mautama, maraga yogi agung, Ratu sane mapaica panugrahan, wenten carita lami, sang sane sampun amor, mangdane nenten titiang tulah, luput sakeng papa mala pataka, mangdane polih karahayuan, rawuhing ring kulawarga sami, maka miwah pratisantana, duaning titiang nyaritayang Purana Pura Pucak Tedung, dumogi molihang panjang yusa, sapunika taler jagate mangda rahayu).


……………………………………………………………………………………… Ri wekasan rinacah de Hyang Bhatara Pasupati girining Mahameru, matangnyan mangkana dening Bali lawan tekeng Selaparang, apa nimittaning samangkana, tunggal saksana pasah, mangkana pidarthanya unikala.

Nihan giri ring Bali nimittanya nguni, hana giri marepat, rininci de Hyang Bhatara Pasupati, yanya maring wetan hana giri Lempuyang, sireng kidul hana giri Andakasa, maring kulon hana giri Watukaru, maring lor hana giri Mangu Pangelengan. Mangdenya maring bhuwana apan enjong tang bhumi. Ya tika matangnyan Hyang Bhatara Pasupati, ya ta munggel giri Semeru, dening kawelasan anon Bali lan Silaparang, dadya pinunggel agranya, agya turuning Bali tekeng Silaparang. Ya ta sira Sang Badawangnala kinon de Hyang Bhatara Pasupati, makadi dasar kang bhumi. Ya ta Sang Anantabhoga mwang Sang Naga Bhasukih, tumut sira tang Naga Taksaka angiberang mawa ring Bali. Tan kinucapan giri Semeru ika ginawa maring Bali, duk ring dina, Wre., Ka, wara Marakih, pang ping 15, Sasih Karo, tenggek 1, rah 1. Isaka warsaning bhumi 11, nengakna kang katha.

(Kapungkuran karecah olih Hyang Bhatara Pasupati gunung Mahemeru punika, sangkaning jagate Baline lan jagat Selaparang, sane ngamawinan malih atep malih palas, sapunika caritane riin. Punika duaning wenten gunung-gunung ring Bali, wenten gunung patpat (Giri Catur Lokapala), sane kawangun olih Hyang Bhatara Pasupati, inggih punika sane kangin gunung Lempuyang, sane kelod gunung Andakasa, sane kauh gunung Watukaru lan sane kaler gunung Bratan, punika sane kagenahang ring Bali, duaning jagate genjong. Sapunika mawinan Hyang Bhatara Pasupati, munggel gunung Sumerune, sakaning kawelasarsan nyingak Bali lan Selaparang, punika duaning kapunggel muncuknyane kagenahang ring Bali lan ring Selaparang. Sang Badawangnala kapangandikayang olih Hyang Bhatara Pasupati, pinaka dasar jagat.Sang Anantabhoga lan Sang Naga Bhasukih, sareng Sang Naga Taksaka sane ngeberang makta ka Bali. Tan kacaritayang gunung Sumerune punika kabakta ring jagat Bali, duk rahina Wrehaspati Kaliwon, wuku Mrakih, Pananggal ping 15, sasih Karo (Agustus), tenggek (puluhan) 1, rah (satuan) 1. Warsaning jagat Saka 11, menengang caritane).


Hana mwah wuwusen Sanghyang Parameswara, ri tanayanira para watek dewata samuddhaya, maka mukhya sira Sanghyang Gnijaya sakti, ling ira : Aum ranak mami ri kita Hyang prasama, rengwakena wuwus kami ri kita makabehan, ndan sira tumuruna maring banwa Bangsul, maneher dewata lumanggeng, rinaksa kang rat, wenang pinilih kang gunung maka sthana sowang-sowang ginawe Kahyangan, huwus hana gunung-gunung sahidering banwa Bangsul, piniyogaken mami ring dangu, mwang ginawan mami sangkeng Jambhudwipa nguni, mami nemwaken mareng Bangsul Sanghyang Mahameru pangarannya, pukah madhyanya atut pucaknya, daksun baweng Bangsul, maha akweh pukah-pukahnya, arimbaga wungkal agung alit, manuli tibeng mareng bhumi, saha unggwanya matemahan geger-geger mwang pagunungan werdhi mareng Bangsul. Hana mangkana anakku dewata kita kabeh, hana katemu denta gunung Agung, tinengeran giriraja mareng ersanyanya, ya ta gunung mas mapucak manik, adasar ratna komala winten, akrikil mirah, apasir podhi, ya tika agranira Sanghyang Mahameru nguni, ingsun ginawa mareng Bangsul nguni, ingsun para tiganen, kang sabhagi gunung Batur, maka dhapur candi Hyang Agni, soring prethiwi witala. Ikang sabhagi ri sornya sun dadyakena gunung Rinjani. Ikang pucaknya dadi giri Tohlangkir ngaran gunung Agung. Ikang pukahnya mangdadi pagunungan mwang geger sasor ikang gunung Agung ika. Ndya ta lwirnya, saka purwa amilangi, kawruhakena pangarannya gunung Tasahi/Tapsahi, kulonya hana gunung Pangelengan, gunung Mangu, gunung Silanjana, kulonya gunung Bratan, gunung Batukaru mwah gunung Nagaloka, gunung Polaki. Mangidul mangetan sakarika hana gunung Pucak Sangkur, Bukit Rangda, Tarate Bang. Mangetan mwah hana Bukit Padangdawa mwah ikang pasisi kidul hana gunung Andakasa mwang Uluwatu, mangetan maring ghneya desanira, hana gunung Byaha mwang Biyasmuntig, ikang mareng purwa hana gunung Lempuyang mangalori sakarika hana gunung Sraya, samangkana pasamoddhayaning acala, sumipa mareng Bangsul. Ndan makweh kang geger kang mareng madhya, tan ucapa ika kabeh, wenang maka unggwaning Dharma Kahyangan para dewata kita makabehan, nengakna kang katha.

(Inggih sane mangkin caritayang Sanghyang Parameswara, katangkilin olih putra-putranida para dewane maka sami, pingajeng Sanghyang Gnijaya Sakti, pangandikanida : AUM, dewa para Hyang putran aji ajak makejang, pirengang pangandikan ajine, majeng ring i dewa ajak makejang, tedun i dewa maring jagat Bali, ngemit jagat Baline, dumadak i dewa makejang rahayu, ngemit jagat Baline, mangdane i dewa malinggih ring gunung-gunung, maka linggih i dewa nangun Kahyangan, kawentenan gunung-gunung sawewengkon jagat Baline, Aji sane nangun duke i malu, kabakta saking jagat Jambhudwipa, kagenahang ring jagat Bali, Sanghyang Mahameru pesengannyane, embidan bangkiang kalawan puncaknyane, Aji makta ka Bali, maka miwah embid-embidannyane ane gede utawi cenik, ento makejang kagenahang ring jagate, ento sane dadi bukit-bukit lan pagunungan-pagunungan sane wenten ring Bali. Nah aketo dewa ajak makejang, wenten panggih i dewa gunung Agung kabaos Giriraja, kaja kanginnyane wenten gunung mapucak mas manik, madasar antuk mas, sasocan, winten, makrikil antuk mirah, mabias podhi, ento muncuk gunung Mahameru duke malu, Aji sane makta ka gumi Baline, ento mapah tiga, ane abagi gunung Batur, maka linggih Hyang Agni, ring sor patala. Wenten malih abagi betennyane dadi gunung Rinjani, pucaknyane dadi gunung Tohlangkir, taler kabaos gunung Agung. Nah ento embidan-embidannyane dados pagunungan miwah bukit-bukit, sane alitan saking gunung Agung punika. Bacakannyane : sakeng kangin antuk ngawilangin, mangdane kauningin wastannyane, makadi, gunung Tasahi/Tapsahi, dauhnyane gunung Pangelengan, gunung Mangu, gunung Silanjana, dauhnyane gunung Bratan, gunung Batukaru miwah gunung Nagaloka, gunung Polaki. Ngelod kanginan saking punika, wenten gunung Pucak Sangkur, Bukit Rangda, Tarate Bang, nganginang wenten bukit Padangdawa. Malih ane di pasisi kelod wenten gunung Andakasa lan gunung Uluwatu, kelod kangin wenten gunung Byaha lan Biasmuntig, ane kangin wenten gunung Lempuyang, ngalerang sakeng irika wenten gunung Sraya, asapunika kawentenan papupulan gunung sane wenten ring jagat Bali. Akeh malih wenten bukit-bukit ring Bali Tengah, nenten kacaritayang sami, punika sami patut angge genah Dharma Kahyangan para dewatane sami, menengang caritane, puput).


Warnanen ri prapteng aryeng Hindu anyakrawarti ring Bali juwa angwangun ndan anabdab Kahyangan Bhuwana, titanen makadi sira sang mabhiseka Sri Wira Dalem Kesari wangunakna kang Pura Sad Kahyangan, lwirnya : ring Pura Panataran Besakih, ring Pura Bukit Gamongan, ring Pura Watukaru, ring Pura Uluwatu, ring Pura Erjeruk, ring Pura Panataran Pejeng. Mwah yan hana sawonging Bali tan meling angabhakti ring Pura Sad Kahyangan, sinapakna bwat upadrawa mwah asuduk lawan rowang nimitta samuha sidha anunggalaken hyun lawan para senapati, samgat, Dang Acarya, Kubayan mwang para rama, tuha, dulu paraning wong ngawiwit Kahyangan kala uni.

(Kacarita sapangrawuh Arya Hindu sane ngawisesa ring Bali, sane ngawangun lan mapidabdab Kahyangan Jagat, kacaritayang makadi Sri Wira Dalem Kesari, sane prasida ngawangun Pura Sad Kahyangan, makadi : Pura Panataran Besakih, Pura Bukit Gamongan, Pura Watukaru, Pura Uluwatu, Pura Erjeruk, Pura Panataran Pejeng. Yen wenten ida danene ring Bali tan eling lan tan subakti ring Pura Sad Kahyangan, keni pastu lan upadrawa, marebat sareng pasemetonan, sane ngamawinang tan prasida nyikiang pikayunan sareng para Senapati, Samegat, Dang Acarya, Kubayan miwah para panuha-panuha desa, para sesepuh sane prasida sampun ngawangun Kahyangan).


Waluyakna ikang katha, kang mungguh ri pustaka Dharmayatra Danghyang Dwijendra, ri kalaning huwus apodgala sira Pangeran Mas mwang Panyarikan Dawuh Baleagung, sira Danghyang mangdadi purohitaning Dalem Waturenggong, ri sampun sira puput diniksan, dadi ta maluy sira atulak wali ka Pulaki mwah ka Linggarsapura. Ikang hawan ri parswaning tiraning parwata. Katancit pwa ri lampahira dadi hana ikang giri sunya mahapawitra, jenek pwa sira ngkana ayoga samadhi mintasraya ri dewaning wukir. Dadi ta sira tadah sering angliwati genahika, sumimpang pwa sira, ri kalaning dewasa ayu, katinggal ikang catranira, ri pucaking wukir, ri sampun doh lampahira, mawali mwah sira ri genah ika, ngkana hana wang dusun wus wreddha ananapuh, tinanya ikang catranira huwus kasing sal.

(Sane mangkin walinin caritane, sane mungguh ring pustaka Dharmayatra Danghyang Dwijendra, ri kanjekan sampun mapodgala Pangeran Mas lan Panyarikan Dawuh Baleagung, Ida Danghyang Dwijendra kanggeh purohita utawi bhagawanta Dalem Waturenggong, ri sampunne ida puput kadiksain. Sesampunne punika ida Danghyang Dwijendra matulak wali ka Pulaki malih ka Linggarsapura. Mungguing pamarginidane nurut bangkiang ring pinggiring gunung. Ring sajeroning pamargin ida, kapanggih wenten gunung sane sepi dahating suci ngulangunin, mararian ida ring genahe punika, nglaksanayang yoga samadhi, nunas pasuecan ring Hyangning Wukir. Sangkaning punika tadah sering angaliwati genah punika, tur sering simpang irika, ri kanjekan rahina sane becik, katinggal punika catran idane, irika ring muncuk gununge, ri sampunne doh pamargan idane, mawali malih ida ring genahe punika, kala punika kacingak wenten anak lingsir sedeng masapuh-sapuh, anak lingsir punika sane katakenan, mungguing kawentenan catra idane sane katinggal).


Ri sampun kapangguh ikang catra, hana paweweh sira, genah ika inaranan Pucak Tedung. Pucak, ngaran tungtung, maka tungtunging hyun; tedung, ngaran payung, maka pangayom paneduh ikang bhuwana. Huwus lami pwa sira ngkana, katemu lawan wang wreddha ika, asuci laksana pwa sira, ahyas, angranasikha, laju pwa sira anibakaken bhisama : “Ai kita wong wreddha, apan kita subhakti ring hulun, ring dlaha ajakaken sakadang warganta, anangun ikang pangastulan, kadi hanane ring Pulaki. Iki apan kita subhakti, hana ganjaranku lawan kita ikang Genta Pasupati, maka lingganing hulun. Yan kita huwus anangun pangastulan, genah asuci laksana, ngaran Taman Beji, genahing hulun ahyas, inaranan Pucak Sekar Taji, genah ngruruh sekar, ngaran Pucak Sekar mwah hana carakaning hulun marupa wong Pagametan, apan sira bhakti, wehana lungguh inaranan Pucak Pagametan, mwah ri wekasan, genah hulun andewasraya winangunaken Meru Tumpang Trini; maka genah hulun abhojana, ngaran Pucak Sahab lan kidulnya maka sthana Hyang Gangga, udyana maha pawitra, inaranan Pura Pucak Gunung Lebah. Hana pwa maka panyibeh ikang Kahyangan, parhyangan ika, ngaran Pura Gelungkori, Margatiga lan hana Pangubengan, maka sarana ngastawa Hyang ri kalaning hana kawighnan, hudan madres, wrestipata, ngaran. Kita mwang kadang warganta samuha yan hana pejah wenang juga pwa angalumbung nunas tirtha pangentas ring Kahyangan iki, mangkana hana pituduh sira”.

(Sesampun kapanggih tedung idane, wenten paican idane, genahe punika mangda kawastanin kawastanin Pucak Tedung, pucak mateges tungtungning kahyun; tedung mateges payung maka paneduh jagat; ri sampunne sue ida malinggih irika, kapanggih ring anak lingsir, raris ida masucian, mahias, ngulengeng pikayun, tur ida ngamedalang bisama : Paman sang maraga lingsir, duaning paman subakti majenge ring gelah, kapungkur wekas rauhang ring pakulawargan pamanne, mangdane nangun Parhyangan, hane sumaih sekadi ring Pulaki. Sangkaning subaktin pamanne ada pabaang gelah ring paman Genta Pasupati, sumasat anggan gelahe. Di subanne paman pragat ngae Parhyangan, di genah gelahe masucian, mangdane kawastanin Taman Beji, genah gelahe mahias, mangdane kawastanin Pucak Sekar Taji, genah ngruruh sekar, kawastanin Pura Pucak Sekar, nah ento para pangiring-pangiring gelahe, ane marupa wang pagametan (wong tan janten), apan ia subakti, mangdane gaenang palinggih kawastanin Pucak Pagametan, genah gelahe nunas ica andewasraya mangdane kakardinin Meru Tumpang Tiga, genah gelahe marayunan, kakardinin palinggih kawastanin Pucak Sahab, lan pasisi kelod, linggih Hyang Gangga, kawastanin Pura Gunung Lebah. Wenten malih maka panyibeh Kahyangan, makadi : Pura Gelungkori, Margatiga lan Pangubengan maka piranti panyawangan, kalaning wenten sabeh bales, sane kabaos wrestipata. Paman lan saha warga rencang pamanne makejang, yan ada kalabubangan, dadi dini nunas Tirtha Pangentas sangkaning ngalumbung, dini di Kahyanganne ene, asapunika daging bisaman Ida Danghyang Dwijendra).


Ri sampun lawas-lawas dadi ta winangun ikang dharma kahyangan olih kang wang panuha desa ika, dadi ta sayan-sayan landuh ikang wilanggala, perlak mwang uma, ika matangnyan hana desa inaranan Kertha. Kita wong wredha apan sira subhakti ring hulun, kita mangdadi jan banggul samskara ekajati, ngaran Pamangku Gede, sawarih trehta kunang, mwang iki genahta maka sthana ring pradesa Kertha, sangkaning paica sang anitah ring Mengapura. Henengakna ikang katha.

(Sesampunne suening asue raris kawangun palinggih-palinggih ring ajeng, maka Dharma Kahyangan, olih para panua-panua desane irika, sangkaning asapunika sayan-sayan degdeg jagate, ring panegalan mupu, sapunika taler ring parlak (subak tan patoya) lan ring pagagan, sangkaning punika, wewidangan genahe punika kawastanin Kertha. Keto masih paman lingsir terusang subaktine kayang kawekas, mangdadi Pamangku Pura, dados Pamangku Gede, satreh paman kawekas, kapica genah ring pradesa Kertha, sakeng paican sang ngawisesa jagat ring Menghapura. Inggih menengang caritane ajebos).


Tucapa mangke I Gusti Agung Putu tan pegat sira umangen-angen ring citta, didine sidha amalesa wirang, ring Ki Ngurah Batutumpeng, Ki Ngurah Silapenek ngaranira waneh, ika ta inangen-angen sari-sari. Dadi wetu cittanira kaya tinuduh dening Hyang, harep umintara sah saking Wratmaradesa, kalaning ratri rahayu sumusuping suket nikang alas, umungsi ri agranikang parwata Mangu. Tan warnanen lampahireng hawan, mangke dateng ring puncaking gunung, lajwa sira alungguh, mangarcana ri Hyangning parwata, angeningaken cittanira, tinutupira tang pancendriya. Huwus kerthanugraha dadi ta sira mawantun ring Wratmaradesa, maka wekas sira, angdadi ratu mawisesa ring Menghapura ring warsaning loka 1555 Saka, sira angayum mwah ikang sthananing Pucak Mangu. Apan sira huwus angawisesa ikang jagat Den Bukit mwah Blambangan, kabhiseka sira Cokorda Sakti Blambangan. Ri kalaning lungha ka Pucak Mangu dadi ta sira sumimpang ring Pucak Tedung, ika marmane sira angawangun Meru Tumpang 7, maka pangayatan ring gunung Bratan.

(Sane mangkin caritayang ida I Gusti Agung Putu, setata eling ring pikayunan, mangdane prasida ngaonang I Gusti Ngurah Batutumpeng, kabaos taler I Gusti Silapenek, punika sane dados pikayunanida sarahina-rahina. Kadadosan medal pikayunanidane, sekadi sampun titah Ida Hyang Parama Kawi, mapikayun pacang mintar saking pradesa Marga, ri kalaning rahina wengi maka suba dewasa, mamargi ida nyupsup alas bet, ngungsi pucak Gunung Mangu. Tan kacaritayang ring sapamarganidane, sampun rauh ring puncak gunung, digelis ida malinggih, ngastawa Hyanging Parwata, ngeningang pikayun, kasineb panca indryane. Sesampunne polih panugrahan, malih mawali ka pradesa Marga, kapungkuran dados ratu mawisesa ring jagat Menghapura, ri kala warsaning loka 1555 Saka, ida puniki sane mecikang palinggih-palinggih ring Pucak Mangu. Ri sampunne ida ngawisesa jagat Den Bukit lan Blambangan, raris ida kaloktah mabiseka Cokorda Sakti Blambangan. Ri kanjekan ida lunga ka Pucak Mangu, sering ida simpang tangkil ka Pucak Tedung, kala irika ida raris ngawangun Meru Tumpang 7, kangge pangayatan ka Gunung Bratan).


Tucapen ri sampun pinastika sang ajurweng Marga, kinawasa dening natheng Tabanan, tan aswiteng ring Menghapura mwah, ika matangnya sira natheng atmaja Menghapura, padha byapareng kahyun, apan rinasa-raseng umeweh siddhaning prapteng Kahyangan Bratan, ri kalaning hana hyunira anghanaken puja sthaweng Hyang Agraning Gunung Mangu, nguni-nguni kalaning karya dewa yajnengkana, sawetning mangkana, raju ta sira Cokorda Nyoman Mahyun, amangun kahyangan haneng Tinggan, inempon dening paradesa. Ri huwus puput winangun, neher inupakara sopakaraning kahyangan, manut lingning aji, kalaning Isaka 1752, inaranan Kahyangan Panataran Agung Tinggan, maka sthanan Hyang Agraning Parwata Mangu, Hyang Gunung Pangelengan, aranira waneh mwang sthananira bhatara kabeh.

(Kacaritayang malih sesampun sang ngawisesa Marga, kakawasa olih ratu Tabanan, tan kantun makantian ring Menghapura, sangkaning punika putra Menghapura, sami pada kosekan ring pikayun, duaning pacang tadah meweh pacang pedek tangkil ka Kahyangan Bratan, ri kanjekan wenten pikayun idane pacang ngastawa Hyang Agraning Pucak Mangu, napi malih ri kalaning wenten pujawali, duaning asapunika, raris ida Cokorda Nyoman Mahyun, ngawangun Kahyangan ring pradesa Tinggan, sane kaempon olih wewidangan desa irika. Sesampunne puput kawangun, taler kaupakara, manut ngupakara Kahyangan, manut kecap sastra, duk warsa 1752 Saka, sane kawastanin Kahyangan Panataran Agung Tinggan, maka linggih Ida Hyang Agraning Parwata Mangu, taler kabaos Hyang Gunung Pangelengan, sapunika taler linggih panyawangan ida bhatara sami).


Tan asowe antaranya mwah amangun Kahyangan haneng desa Bon, juga rinempon dening paradesa. Huwus puput winangun, inupakara juga manut lingning aji, kalaning Isaka 1754, hinaranan Kahyangan Panataran Bon, sthananira Hyang Pucak Bon, Hyang Pucak Kangin ngaranira waneh. Anghing Kahyangan Panataran Agung Bon, sira sang anjurweng Carangsari kang anama I Gusti Ngurah Gede Pacung, kinen angraksa pareng lan desa kang ngempon ring arep.

(Nenten asue saking pawangunan Kahyangan Panataran Agung Tinggan, malih ngawangun Kahyangan ring Desa Bon, sane kaempon olih paradesa irika. Sesampunne puput kawangun, kaupakara manut kecap sastra, warsa 1754 Saka, sane kawastanin Kahyangan Panataran Bon, maka linggih Hyangning Pucak Bon, taler kawastanin Hyang Pucak Kangin. Sakewanten Kahyangan Panataran Agung Bon, katitenin olih sang angawisesa ring Carangsari, sane mapesengan I Gusti Ngurah Gede Pacung, ida nitenin kasarengin olih paradesa pangempon manut sekadi ring ajeng).


Kunang Panataran Agung Tinggan, manggeh rinaksa de Puri Menghapura katekeng mangke. Mwah Cokorda Nyoman Mahyun, amangun Kahyangan ri agraning gunung Tedung, hinempon dening paradesa, lwirnya : Sulangai, Munduk Damping, Lipah, Sandakan, Angantiga, Batulantang, Kerta lan Petang, mwang sapunpuning pradesa gunung Tedung, huwus puput winangun juga inupakara anut lingning aji, kalaning Isaka 1756. Kinawasaken angraksa ring sira anjurweng Petang, kang nama I Gusti Ngurah Rai Pacung. Dadi tinegepaken ikang palinggih kadyangganing Kahyangan Jagat.

(Parindikan Panataran Agung Tinggan, jejer katitenin olih Puri Menghapura, rauh kamangkin. Malih ida Cokorda Nyoman Mahyun, ngawangun Kahyangan ring puncaking Gunung Tedung, sane kaempon olih desa-desa, makadi : Sulangai, Munduk Damping, Lipah, Sandakan, Angantiga, Batulantang, Kerta lan Petang, sapunika taler kasiwi olih sane wenten ring sawewengkon pagunungan Tedung, sesampun puput kawangun, taler kaupakara manut kecaping sastra, ring warsa 1756 Saka. Sane katitenin olih sang ngawisesa Petang, sane mapesengan I Gusti Ngurah Rai Pacung, tur kategepin antuk palinggih maka Kahyangan Jagat).


Mwah kathakena ri panumadegan sira I Gusti Ngurah Rai Pacung, angwangun juga Panataran ring desa Kertha, saking panugrahan sira sang natheng Menghapura. Ri warsaning loka Isaka 1867, hangayum ikang Meru Tumpang 7, mangdadi tumpang 9, mapan ping rwa kadurmanggalan dening dyutkara, maka miwah ikang palinggih waneh, angayum kereb dening duk. Ri kalaning warsa Isaka 1892, angwangun Bale Kulkul, Pawaregan, ring warsa Isaka 1901, angayum ikang palinggih Meru, mangkana katattwanya.

(Malih caritayang ri kala panumadegan I Gusti Ngurah Rai Pacung, ngawangun Panataran ring desa Kertha, sane taler sangkaning pituduh saking Menghapura, ri kalaning warsa 1867 Saka, taler ngayum Meru Tumpang 7 dados Meru Tumpang 9, duaning pingkalih keni kadurmanggalan makadi angin ngalinus, punika taler palinggih-palinggih sane siosan, ngayun kakereb antuk duk (ijuk). Duk warsa 1892 Saka, ngawangun Bale Kulkul, Pawaregan, warsa 1901 Saka, ngayum palinggih Meru, sapunika kasujatianne).


Pratyekaning palinggih ring Pucak Tedung, makadi : palinggih Catu Meres, Catu Mujung, palinggih Ratu Nyoman Sakti Pangadangan, palinggih Ratu Ngurah Tangkeb Langit, palinggih Meru Tumpang 9, Padmasana, Meru Tumpang 3, Bale Paselang, Bale Panggungan, Bale Pelik, Bale Sekulu, palinggih Apit Lawang, Bale Kulkul lan sapanunggalannyane.

(Pawilangan palinggih sane wenten ring Pura Pucak Tedung, makadi : Palinggih Catu Meres, Catu Mujung, Ratu Nyoman Sakti Pangadangan, Ratu Ngurah Tangkeb Langit, Meru Tumpang 9, Padmasana, Meru Tumpang 3, Bale Paselang, Bale Panggungan, Bale Pelik, Bale Sekulu, Apit Lawang, Bale Kulkul, miwah sane siosan malih.


Ikang Raja Purana iki puput kahayum lan kapasupati olih ida sang maka Yajamana Yadnya Ida Padanda Gede Ngurah Putra Keniten, ring rahina Saniscara Kliwon wara Krulut, nemonin sasih Kapat, pang. 13, yusaning loka rah 4, tenggek 3, windhu 9, yuga 1, Sagaragni lawanging bhuwana, Tridasaguna, Kartikamasa.

(Raja Puranane puniki, puput kabecikang lan kapasupati olih Ida sang maka Yajamana Yadnya Ida Padanda Gede Ngurah Putra Keniten, ring rahina Saniscara Kliwon, wuku Krulut, nemonin sasih Kapat, panglong ping 13, yusan jagat, rah 4, tenggek 3, windhu 9, yuga 1; Sagaragni lawanging bhuwana, Tridasaguna, Kartikamasa).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s