Purana Pura Ulunswi

OM Awighnamastu namo sidham.

Nihan kaweruhakna pinaka witning hulun, tabe-tabe tar keneng hulun kacakrabhawa de hyang mami. Hana watu ireng pernahnya ring wetaning Wwe Unda, atyanta ring paripurnanya, kadi lembu aturu kakinaran prabhaweng Hyang Aditya. Kunang ri kalaning we rahayu, ring amretamasa juga rakwa belah ikang watu, gumenter ikang prethiwi tala, dahat ketug lindu, hudan madres saha kilatnya, tan pantara nikang andharu, umidering dhik widhik, wekasan wetu ikang rare, rwang siki saking watu ika, laki-laki paripurna wadananya.

Lontar

Kunang kramanya, mangke wetu, mangke matuha pwa sira kalih, padha pekik rupanira tan patandingan. Romanya demdem awilis, hinganing wangkong panjangnya, akuning socanya, papatehan pwa sira, padha awastra hijo, asabuk ta sira liman petak, atateken, dadi ta sira angawa babiring agung. Hana ta wakya karengo dening loka, ih kita wwang sujanma, rwang siki jalu-jalu, mijil sangka ring watu, hinarananta ya Dalem dening loka, apan ksatriya kula kawangsanya, putusing mottama, nanghing tan kawenang maka rwang siki jumenenging ratu, amuter ring Balirajya.

Mangkana ikang wakya karengo, merang pwa cittanira Sang Dalem Alitan, mintar pwa sira sah saking Gelgel, tan sah tatekenira ginawa malarat, kang angawa babiring agung.

Kalungha-lungha laku nira, kaharep nira angungsi ring sirsa sela parwata, anut ring pasisi ring samudra, anirang-nirang laku nira maring neriti laku nira, teka pwa sira maring jajahan alas ring Luhur Uluwatu, amangguh pwa sira pering makweh. Hana ta pering petung satunggal, agung apanjang abener, alwa samusti ring Sanghyang Akasa, kapuhan pwa cittanira Sang Dalem ring kaparipurnaning sang petung, Sanghyang Angin rumaksa i ya, dadya pinastonan sang pering ika de nirang Dalem, kinon ira mangde ameteng ikang pering petung, amijilaken anak istri listuhayu, sinusonan dening kidang ring alas. Wak bhajra Sang Dalem, apan saksat wakyan bhatara, dadya ameteng powa ikang petung pering pramangke. Agelis manak pwa stri listuhayu, sinusonanta ya ikang rare denbing kidang ring alas.

Ikang pering petung ika, ri huwusnya manak sawiji, moktah ta ya. Kunang tattwaning pering petung, janmaning widyadhari kena sapa; mwang enggal ikang rare, sayan aluhur pwa sira, atyanta listuhayu ring tata warna nira, saksat Sanghyang Ratih ngawatara, Sanghyang hyang-hyangning arnawa suci minda manusa. Kena kamasara pwa sira Sang Dalem, hinalap ira pramangke pwa ikang stri pinaka swaminira, atyanta ri sih ri manah ira makuren, hana ta pramodana nirang Dalem ring stri nira, yan manaka sira lawaning hulun, tar wenang mangan iwak kidang mwah magalar pering, apan sira metu saking pering, sinusonan sira dening kidang, tekeng santana prati santana nira kawekas.

Samangkana pasamodanan sira Dalem ring strinira, anuli pwa sira angwangun pakubonan, akebon-kebonan, anandur sarwa phala gantung mwang phala bungkah, malih angwangun udyanan, yan kurang sarwa kumuda, pabyanan sarwa sari, tatamanan sirang Dalem. Wekasan ameteng pwa strinira Dalem, tan ucapan sukhanirang Dalem, anglila-lila sirang Dalem, lungha maring udyanan ira, sarwi angawas-awas warnaning sarwa puspita, sasampun liwar ning dawuh tri, strinirang Dalem, sampun wus cumadhang, tumuli sra masoda rayunan sirang Dalem, ri wus puput mangkana, dadya hana ta wong lanang dhateng anunggal, mahireng pamuluning awak nira, abang mawelu socanya, geng aluhur padha-padha pangadeg ira, tan andap tan aluhur, awerut-werutan rambut nira ikel, mwang wok beris, mawyang kumis ira, anuli ta sira jumujug marek tang soda rayunan ida Sang Dalem, saha atanya ring stri nira Sang Dalem.

“Duh sang stri sang apa adruwe rayunan iku?”, mojar stinira Dalem : “Singgih swamining hulun kang adruwe soda rayunan punika”, ta sira sang wawu dhateng angungkabi soda rayunan, kagyat stri nirang Dalem, sarwi umujar : “Haywa ta sira angungkabi soda rayunan, tan yukti ulah mangkana, swamin manira durung rawuh”. Mintar pwa ya sang wawu rawuh, masusupan ring alas ring tepining pakubonan.

Mangke dhateng pwa sirang Dalem, weruh pwa sira yan rayunan sira pedek, olih inungkaban. Mojar pwa sira ring strinira : “Duh sira yayi, sang apa wawu angungkabi soda rayunaning hulun ?”. Sumahur pwa sang stri : “Singgih Sang Dalem, hana ta wong lanang wawu dhateng marangke, angungkabi soda rayunan Dalem, manira tan weruh ring aranne”. Anuli krodha pwa sira Sang Dalem, anolih ira sodaan ira, teher sira matakwan mwah ring sapalakunya janma ika”, tan sah amawa tateken ira, kang angawawa babiring agung, agelis pwa kacunduk janma ika ring tepining pakubonan ira, anuli tinumbak pwa ika de nira sang Dalem olih i babiring agung, kena dada nira sang wawu dhateng, nanghing teguh timbul, tan tetes ring sara wara. Winalesan Sang Dalem, saha sinuduk jajanira dening keris, awasta Ki Jala Katenggeng, teguh tunggeng dada nira Sang Dalem, tan kahanan kanin, asuwe pwa sira aperang silih tuwek, silih dandha, padha-padha kaprawiranira, dadi kangelan pwa sira sang rwang siki maperang.

Matakwan pwa sira Sang Dalem ring musuh ira : “Ih wwang paran ta sira langghana mamapag prabhawaning hulun, saking ndi sangkanta, sang apa aranta ?”. Sumahur Sang Wawudhateng : “Rengwaken wuwusing hulun ri kita, i nghulun hinaran Dalem Selem Bedhahulu, kajatyaning hulun wangsa ksatriya Dalem, kawijilaning hulun, mijil sakeng banyu”. Gumanti ta nghulun dateng atakwan ring sira : ” Kita saking ndi pawijilanta, sang apa aranta, lah warahakena duga-duga ?”.

Sumahur pwa sira Sang Dalem : “Duh ta sira Sang Dalem Selem Bedhahulu, mangke pirengwakena wuwus mami ri kita, i nghulun ngaran Dalem Putih Jimbaran, kawijilaning hulun wetu sakeng watu, ksatriya Dalem wangsaning hulun”. Ri wawu samangkana, mwah sumahur pwa sira Dalem Selem Bedhahulu : “Dah Ah Ah Ih Ih yan mangkana, asanak pwa kita kalawan ingsun, apan sira wijil saking watu, ingsun mijil saking toya”. Sumahur ta sira Sang Dalem Putih Jimbaran : “Yan tuhu mangkana kaya wuwusta, asanak pwa kita lawan ingsun, garjita pwa sira mangke sumeper ring pakubonan ingsun”, anuli sira atuntunan tangan, umarengkana, lumaris ta ngranjing ring pakubonan, jumujug sira pernahing soda rayunan ira nguni, tumuli sira pareng alungguh, sama anadah, atyanta padha sukha nira kalih.

Ri huwus nira manadah, mojar pwa sira Dalem Selem Bedhahulu : ” Duh sira yayi Dalem Putih Jimbaran, kapwa karyanta ring pakubonan ri ngkene, kakanta mangke mamwit ring sira, pamantuka mareng Bedhahulu “, tumuli mintar pwa sira Dalem Bedhahulu, tan ucapen sireng hawan.

Kunang sang pinaka witning hulun, sira maparab Dalem Putih Jimbaran, tan kathakena sira ring pakubonan. Kunang strinira ameteng huwus liwar ring walung lek, mijil pwa ikang rare jalu-jalu, paripurna warnanira,, ingaranan ta sira Dalem Petak Jingga, sayan gelis pwa sira aluhur Dalem Petak Jingga, akweh pwa ikang wwang ring pakubonan, padha kapilulut tresna lawan asih ring sirang Dalem Petak Jingga, apan akweh kawigunanira, pradnyan ring sastra naya wit. Sabran dina sira sukha ababuru, apapikat.

Kunang sira Dalem Putih Jimbaran, wus kascarya sira ri kadibyaning anak ira, hana ta karep ira, lungha maring bhumi Jawa, mawara-warah ta sira ring anak atmajanira. ” Duh sira anak mami Dalem Petak Jingga, sira rama nira mangke lungha maring Solo, bhumi Jawa, sira ta bapa karyaning kene, angwangun greha ring bhumi Jimbaran, sira pinaka kuwu desi, yogya pinitantuning wwang wangsa mami Jimbaran, tekaning wwang ring alas, muwang ring pakubonan, mwah yan sira wus asantana, sapratisantanan manira, terus tumut tekaning wekasing wekas, tar wenang amangan iwak kidang, muwah tar wenang magalar pering”. “Iti hana mwah tateken rama nira awasta babiring agung, mwah papekek kastha petak, iki pinaka prasasti, haywa hima-hima sira, ika ta kinemitaken tekaning kawekas-wekas, haywa ta bapa tan prayatna, kunang yan hana santana pratisantanann manira, umurug wakya ni ramanta, wastu, Jah tasmat, mogha-mogha amangguhaken sapapaning brahmatya, bhrunaha, bhruhati, den kadi upadrawanira Sanghyang Hari Candani, tar keneng sinupat dening sang trini Siwa Budha Bhujangga”, mangkana don de mami ring sira, mwah santana pratisantana mami, terus tekaning wekas-kawekas, tar amangan iwak kidang, tar wenang magalar pering, muwah dena kukuh sira angemit papetek ingsun kang petak, makadi babiring agung, apan ika pinaka ilikhita, sinungsung de nira pinaka prasasti kaliliran.

Mwah ta bapa yan hana wwang lena sakeng santanan pratisantana mami, angukuhi pinaka kuwu desi ring bhumi Jimbaran, saka wangsane janma ika, jah tasmat, mogha-mogha tan amangguhakena rahayu. Mangkana samodana nira Dalem Putih Jimbaran, karengwa dening sawwonging Jimbaran, katekeng wwang pakubonan ring alas, padha mawedi ikang wwang, padha rep matakut ring sirang Dalem Petak Jingga.

Anuli pwa sira Dalem Petak Jingga angwangun greha ring Jimbaran, atyanta tekapira purnaning rajyanira, apan sira pinaka kuwu desi, sakarep ira tan hana wwang wanya angalang-alangi, sa ujar nira Sang Dalem Putra.

Kawuwusan sira Dalem Putih Jimbaran, lumaris ta sira lungha maring Jawa bhumi Solo, henengakena ikang katha.

Kunang wuwusen ta muwah sira Dalem Petak Jingga, apan sira pinisinggih dening wwanging Jimbaran, angwangun ta ya sthanan bhatara, meru tumpang 11 (sawelas), ingaranan ta ya Hulunswi. Hana pwa ya santananira I Gusti Ngurah Tegehkori, sumawita ring Dalem Petak Jingga, sira ta kinenira amangku palinggih ira bhatara ring Hulunswi. Muwah ta sira Dalem Petak Jingga, angwangun Kahyangan Pangulun Setra, hana ta santanan ira I Gusti Ngurah Celuk, ring desa Tabanan, sira ta sumawita ring Dalem Petak Jingga, sira ta kinonira amangku palungguhira bhatara ring Pangulun Setra, muwah ta sira Dalem Petak Jingga angwangun sthanan ira bhatara Meru Tumpang 3 (tiga), saha Paibonan, hinaranan ta ya Pura Dukuh. Hana ta sira Pasek saking Kusamba, kasyasih aninggal desa nira, angungsi ring bhumi Jimbaran, sumawita ring Dalem Petak Jingga, sira ta kinonira umangku palinggih ira bhatara ring Pura Dukuh.

Kunang mangke wuwusen unggwanira maperang nguni, Sang Dalem Putih Jimbaran lawan sira Dalem Selem Bedhahulu, mangke ika ingaranan Alas Kali, apan irika unggwanira mayudha, angadakang kali, samangkana katatwanya dangu.

Mangke tucapaken wwonging Jimbaran, prasama sukha rena idhep ira kabeh, muwah ikang wwonging alas, katekaning pakubonan, sandirinira Dalem Petak Jingga, sang pinaka kuwu desi ring Jimbaran, wletik ikang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku.

Waluyakena ikang katha, pinaka witning hulun, sira sang aparab Dalem Putih Jimbaran, sarawuhira saking Jawa Bhumi Solo, tinulak ta sira de raka nira de Dalem Solo, kinonira maluy haneng Bali, apan sira kawijilaning Bali, waluy ta sira muwah maring Bali, atateken pwa sira Pering Jati, dumunung pwa sira maring alas, kiduling Kuta, pinralina nira ta awaknira, wenang ta sira satma lawan bhatara, apan sira huwus maraga dewa. Kunang sapalinggih ira ingkana, hingaranan ta ya Purasadha, sinungsung pwa sira dening santana pratisantananira, padha angaturanan sthana ring palungguh bhatara ring Purasadha, apan sira Dalem Putih Jimbaran, prasidha wwitning hulun rumaga bhatara, alungguh ring Purasadha.

Mangkana pwa sira, sang pinaka kawitaning hulun, huwus linikhita munggwing prasasti.

Iki surat piagem, kinemit pinaka gagaduhan prasasti dede sasentananira sira dalem Putih Jimbaran, tabe tabe tang hulun tar keneng cakrabhawa de bhatara. Subal.

Lontar pinaka babon iki padruweyan sira Mangku Nyoman Kusuma, saking pradesa Banjar Tampuagan, Karangasem, katedun olih Sira Anwam Kerthadana, saking Uttaraning Wreksa, jagat Menghapura, Bandhana nagara, ri saka warsa netra roro lawanging manusa. Kirang langkung titiang nunas gung pangampura.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s