Purana Pura Guwa Watu Pageh

OM Awighnamastu nama sidham

Iki dharmayatranira Dang Hyang Nirartha, ring Bali Pulina ring bhumi Lombok, katekeng putra potrakanira. Apica. Ri telas pwa sangghyanikang dwapara yuga ri wekasan gumanti kang kali yuga bhumi, kunang Sri Maharaja Bhuminatha, Sri Harsa Wijaya, wiyoga pwa sira saking Daha nagara, angalih kadatwanmaring Wilwatikta, ngaran Mawospahit, ri kana sira Sri Bhuminatha madeg ratu cakra warting rat, pira kunang tadeg mwang lawasnira siniwing ring atita, ya langoning ramya nikang bhumi Wilwatikta, winuwus ring para loka, sapandiri nira Sri Maharaja Bhuminatha, wastu hana pangendanikang sanghara yuganing bhumi, amogha jemur ring Yawa dwipa kapasukan dening agama Islam, kalingannya agama nikang wang ring Yawa dwipa, tan bheda pradhana purusa agamanya, yadyapi buddhi winayanya tunggal juga, kunang bhedaning kramanya, sabda, sasana, kirti widhi widhana, ya tika tan tut kramanya, kang mangde tukar.

Lontar

Pamujaning hulun ri Sang Sinuhun ri jong sira Danghyang Dwijendra, Bhatara Sakti Wawurawuh ngaranira waneh. OM ksantawya ta sang hulun tan kawratang sapa tulah, mangastawa Danghyang mangke, Danghyang Dwijendra sinuhun, nugraha tattwa kawruh, tattwagama Hindu Bali, weda mantra tembang kidung, solah bhawa tatacara, lawan panca yajna kabeh, dewa yajneka makadi, gumawe treptining kahyun, raharja jiwatman ingong, mogha Danghyang tulus asung, mangasraya ri sang hulun, siddhekang don, swanagara trepti winong.

Ri huwus mangkana alah Yawa dwipa dening agama Islam, apan gumanti ikang dwapara yuga bhumi, de nikang kali sanghara yuga, wekasan mijil Sanghyang arupa kala, asoca tunggal, wakyanya angajaraken sabdanya suwung-suwung, wastu asing rumengwa sabda mangkana atemahan pejah,yan teher ingkana niyata enti ikang wang ring Wilwatikta, dening pamrating bhumi sanghara. Matangnyan Sri Maharaja ring Wilwatikta, telas angalih maring Pasuruhan, hanane ring Blambangan, nguniweh ring Balirajya, tekeng Kawitan, paryagemira kabeh, henengakna ikang katha ring Wilwatikta. Titanen pwa sira Danghyang Nirartha, ari de Danghyang Angsoka, sutanira de Danghyang Smaranatha, sang maka purohita ring Wilwatikta, nguni sedeng ramyaning nagara Wilwatikta, mwah Danghyang Nirartha sedengnya jajaka, sira angamet stri maring Daha, anak sang Swambha, kang ingaran Danghyang Panawaran, watek Bregu wamsa pwa sira, haneng griya Mas Daha, hana putra nira Danghyang Dwijendra kalih siki, saking patni stri Mas, kang panuha makanama Ida Ayu Swabhawa, Hyangning Salaga panelah nira waneh, paripurna ring hayu, pati brata pwa sira, weruhing tattwa suksma. Kang panghulu Ida Kulwan Daha, Wiragasandhi ngaran ira waneh.

Walwyaken ikang katha, ri alah ikang Yawa dwipa, dening agama Islam, sira Danghyang Nirartha wiyoga pwa sira, saking Daha nagara, tumut angalih maring Pasuruhan sanggrahanira, wusirengkana, angalap pwa sira stri, prenah sanak amisan putri de danghyang Pandawasikan, ngaran stri Pasuruhan, Dyah Sangghawati bhisekanira waneh,, wekasan hana wija petang siki laki-laki, lwir pasamodayaning namanira sadurung angamet diksa, kang jyesta mangaran Ida Wayahan Lor, Nuhaba tengeranira waneh, kang pamade ngaran Ida Made Ler, kang pamaruju Ida Nyoman Wetan, Ida Pasuruhan ngaranira waneh, tumut pamungsu, ngaran Ida Ketut Kulwan Pasuruhan, wekasan ta sira Danghyang Nirartha kesah umungsi ring Brangbangan, ingkana sira atemu tangan mwah, ring arinira Sri Aji Juru natheng Brangbangan, inaranan sira Patni Kaniten, atyanta koneng-oneng surupanira mwang gunawan, tuwi sira sang pinaka jampyaning wulangun, wangsa kula dalem, kula-kulaning brahma wangsa pwa sira, prenah puyut de Danghyang Kresna Kapakisan, ring Wilwatikta, kumpi de nirang Sri Soma Kapakisan, putu de Sri Brangbangan kapratama, suta de Sri Brangbangan kaping rwa, uthawi sanak ari de Sri Brangbangan katiga, kalinganya kumpi ring mingsiki prenahira Danghyang Nirartha ri sira Sang Patni Kaniten, hana suta nira danghyang Nirartha mijil saking Patni Kaniten, laki-stri tigang wiji, sadurung sira sinangaskara, kang jyesta ngaran Ida Ayu Nir Swabhawa, Ida ayu Istri Rai tengeranira waneh, sulaksana, prajnan, weruhing tattwa suksma, kang pamade abhiseka Ida Made Telaga, Ida Ender tengeranira waneh, huwus kajanapriya sira, prajnan sakti, wruh mangaji, akweh pangawinira, kunang arinira kang waruju ngaran Ida Nyoman Keniten.

Yan pirang warsa lingganira Danghyang Nirartha haneng Brangbangan, wekasan bendu pwa sira Sri Dalem Juru, sinengguh ira Sang Mpu Danghyang apasang guna, dening aringetira merik, kaya ermawa, asing sumandingira tumut merik tan papagandhan, wenten arin Dalem Juru stri, wulangun ring sang Pandya, ya karana sang wiku atilar, arep dumatenging Balirajya, saha putranira kabeh, tumut ta sang Patni kaniten, umentasing Sagara Rupek. Titanen lampahira sang Pandya, atapakan waluh pahit, kelening sang majaya, hasta pada pinaka dayung mwang kamodinya, donya sapratisantananira dlaha, tan wenang ananem waluh pahit, mangkana pinanstu de nira Mpu Danghyang, pahawananira ring madhyaning samudra, kunang arinira munggahing jukung beser, asengseng rwaning waluh pahit, pareng saputranira kabeh, winwat dening wang majaya, sumuyug larinya tinempuhing mandha maruta mirir, tedun ring Kapurancak, kakisiking Bali Kulon, ringkana kapanggih tang rare angon, tinanyanira kang anghwan, ikang rare anghwan anuduhi sira mangetan, lumaku sang Wawurawuh umanjing ring alas, kapanggih tang wre angadang ring hawan, lumaku rumuhun asabda groh-groh, tumuli munggah ring taru, luwir anuduhing hawan, angucap Mpu Dwijendra ring wre, kamung wre, wastu sapratisantanangku dlaha tan wenang angiwehi wre, mangkana bhisama sang Rsi, terus mangetan lampahira, amanggih ta sira naga mageng umangang kiwiknya ghora rupa, tumuli sang Rsi umanjing ring tutuk nikang naga, sapraptanireng jro wetengning naga, kapanggih talaga esi tunjung tiga warna, kang wetan putih, kang kidul abang, kang lor ireng, dinahut ikang tunjung sinumpingaken, tunjung abang sinekaraken ring karna tengen, tunjung ireng sinekaraken ring karna kiwa, tunjung putih inagemira ring tangan, anuli sira mijil sakeng telenging naga, saha weda mantra ayu wredhi tekeng sapta wredhi astu, dadi hilang ikang bhujaga, bang hireng ta warnanira sang Mpu Dwijendra, katon de patninira mwang putranira kabeh, mwah asalin warna sang Dwija, ksana rupanira kadi mas, matakwan ring strinira, istri Ketut, sinahuraken ikang putra telas malayu, padha adudwan paranira, irika danghyang Dwijendra angruruh putranira, kinumpulaken muwah, dadi ta hilang putranira sawiji kang matuha, dadya ta Bhatara Nirartha, lumampah muwah ngulati putranira kang hilang sawiji, tan wiwaksan, tininghalan putranira haneng suket, kadi mawenes rupanira, tumuli tinanyan de sang Nirartha, ling nira, nini anakningsun, apa marmaning malayu engdoh, muwah paran dumeh ta matakuta, warah kami denta dewa, tan asuwe umatur ranak sira, paseng ranak ingandika pangempwan, margane nanak ta malayu ring doh, reh warnanta winulatan kabina rupa, tan sah angeresresi cittaning hulun, sawetuniran pangempwan sakeng tutuk nikang bhujaga, sakedap hireng, sakedap rakta, pakatonaning sarira wayawanta, mangkana tinon de anakta pukulun, angling sang putri muwah, duh Mpu Danghyang, hulun ndaweg aminta waranugraha ri pada dwayanta pangempwan, mangke hulun mahyun kasunyatan, marmanya tan katon de nikang parajana, mangdadya hulun amor ring Hyang niskala, ika warahen hulun duga-duga, nimitaning hulun wruha, ri pasuk wetuning dadi. Sumahur bhatara Dwijendra, ling nira : Enaking hulun nini, haywa manangsaya, rengo warah mami mangke, saksana winarah sang pinaka putra ri rahasyaning tattwa kabhujangganira, ri huwusnira winarah de sang yayah, antarlina tan pajamuga sang putri hana ring madhyanikang pasraman, ngaran Dalem Mlanting, sampun asarira niskala, sira sinanggah bhatara Mlanting, maka dewati ingkana, kunang ri kalanira sang dwija asung nugraha ri putri nira, dadi karengo pawisik Danghyang Dwijendra ring Ki Tambwatikalung, wastu supat papanya, saksana marupa janma wadhu, manembah ri suku sang dwija, apan kadadyaning janma papa, anuli inaranan Ni Brit, neher mariwara ring sang dwija, mangkana kottamaning panugrahanira Danghyang Dwijendra, ring putranira sang maparab Ida Ayu Swabhawa, tan keneng tuha pati, irika umatur strinira Sang Istri Patni Kaniten, de nira tan wenang lumaku, ling sang dwija, ingke kita antening hulun jumeneng ring desa Mlanting, apan henti malaning putrinta Ni Swabhawa, pinaka dewataning wong Mlanting, mangke ta kakanta mralinaken wong Mlanting, digelis kadawuhan wong desa ika, sawatara janmanya kutus tali, kinen angemit putrinira mwang patninira Padanda Istri Ketut, winastu nira wong desa ika, tan kurang sarwa mulya mwang pangan kinum, dadinya tan katon desa ika, dening sasamaning janma, misinggih kang wong kabeh, pinralinakenira kang para desa ika, de Danghyang Dwijendra, matangnyan tan katon desa ika katekeng mangke, rengwakena malih de sang seneng myarsayang, mwang sang amaca, kalinganya haywa sang tri jana cawuh nimitaning Dalem Mlanting, i mulanya dangu, bhumi mangaran Pohlaki, ndan ri wekasan sira Danghyang Nirartha, mralina bhumi hana, marmaning katon alas dening wang kabeh katekeng mangke, mangkana pidhartanya, sang menget ing awak nemwa kaswasthaning sarira, apan ikang tanu kadi angganing lembu, sira ta umangwanaken, henegakna kang haneng Mlanting.

Tucapa lumakunira Danghyang Dwijendra raju mangetan, tekeng putranira kabeh, dateng ring Gadhingwani, kala wonging Gadhingwani katiban gering grubug, akweh punang wang anembah aminta tamba ring sang Resi, kinonta amawa sibuh esi toya, nuli winehan ganten de sang dwija, saksana waras i wong desa kabeh, ika donya kapwa bhakti sawonging Gadhingwani, padha angaturaken phala mula mwang pasajinira, irika i bandesa Gadhingwani anuhun pada abresih ring sira Danghyang Dwijendra, wusnyan diniksan, hana panugrahanira nunggwakning Kidung Sebun Bangkung, kunang hana wijanira Ki Bandesa stri hayu, Ni Jro Patapan, katur ring Sang Dwijendra, pinaka paguruyaga, juru saji nira sang dwija, sareng Ni Brit pariwaranira, wus tinanggapan de sang Resi, kinarya pawongan. Yan pira kunang laminira Danghyang malingga ring Wanitegeh, tandwa kalumbrah ikang wretta maring desa Mas, maring sanake Ki Bandesa Gadhingwani mwang sanaknya maring pradesa Mundeh bhumi Kaba-Kaba, henengakna sanghing Gadhingwani.

Tucapa Ki Pangeran Mas, apotusan anuhur sira Danghyang Dwijendra marawentening desa Wanitegeh, wawengkon Gadhingwani, dadi iccha sira, bhipraya lungha maring Mas, yan apa kunang ikang kala, lumampah pwa Danghyang saking Wanitegeh, andurung lampahira. Titanen sadateng ira maring desa Mundeh, ingandeg ta sira ingkana ring Ki Bandesa ring desa ika, arepta anuhun pada nira ri sang Pandhya, tathapinya tan arsa sira sang Pandhya, apan sedenging ring hawan puin mapinunas, nghing apan gengning bhaktinikang I Bandesa, amarikedeh sumungsunge sira, dadya hana panugrahanira, duk araryan ingkana, sat pinaka lingga sinungsung ira ring dlaha, ri wus mangkana paramasukha ta Ki Bandesa Mundeh, saksana pinahayu pangadeganira, tur dinadyaken Pura, ikang Pura sinung aran Pura Resi, towin Griya Kawitan Resi, ling ning waneh, tan kacariteng Mundeh, tucapa sang Pandita anyujur mangalor wetan lakunira, ring hawan katemu punang lwah ring samipaning nadi kulwan hana wulakan, wenya atyanta mahetis mahapawitra, ring pinggirnya rinenggan dening sarwa kusuma manedeng sari, mangambwaken gandha sumar amerik angasepi hirung, turah-turahnya tuhu mangarasmin, angasoraken langoning sasih kapat, dadya ta kandeg sira salila, sarwi manglaraken yoga samadhi, dinuluran pujastuti mwang japa mantra uttama, kunang unggwaning ayoga teher ingaranan Tamansari, Pura Wulakan namanira waneh, mwah sahitering Pura ika, sinung haran Manghapura, yadyapi Mangharajya, tan asowe sira hanerika, karenga pwa dening Ki Bandesa turunane Ki Patih Wulung, yan sira sang Pandita hanangkaneng Mangharajya, sighra-sighra pwa ya amedek ingkana, anuhur sang Pandhya, dadinya sumimpang ring Purasada ring desa Kaphal, tur amidartaken yanya amawa ilikhita pasunghira Rakryan Mada nguni, inutus amahayu parhyangan kang ring Bali, mangke ameneri swakarya pujawali ring Purasada haneng Kaphal, ri samangkana atur Ki Bandesa, tan titanen ring hawan, saksana dateng ring Kaphal, tumuluy sang Resi umanjing ring jroning Parhyangan, tur alungguh ring pahyasan ring hulon, ling sang Resi ring Ki Bandesa, kaki Arya, syapa dumiksani swakarya pujawalining bhatara ring parhyangan mangke. Umatur sang Arya, singgih pakulun, tan lyan sira Mpu Guto tuhur mami ring gunung Agung, dumiksani swakarya iki. Ling sang Dwija : Kaki Arya ingsun maka carakane Ki Guto, sinangguh ta sang Dwija sira, mangke I Sengguhu harani sira, Jro Gde basane kawenangannya, sasaring gandharwa purwanya nguni, kawenangannya salwiring caru alit mwang mahaywaning tegal mwang sawah, pacarwaning dawuhan, samangkana kawenangannya, ling sang Dwija mangkana, henengakna ikang katha.

Tandwa rawuh kawulanya saking gunung Agung manuhur I Guto, marambat dening gayot, saha tedung angrawit, gelis umanjing ring dalemning Pura, irika kapanggih Danghyang Dwijendra, tandwa makidupuh Ki Guto manangkil ring sang Dwija, umatur mangaksama, silanya yan salah. Ujar sang Pandya : Ih Guto, mangke haywa mangkana mwah, amuta-mutaning jagat kita yan mangkana, manira angampunana salah silanya. Duh kaki Arya kaweruhakna mangke kaki, manira mangutus I Guto, dumatengeng Balirajya, tumatasakna palungguh Sri Aji Waturenggong, masuwe tan mawali malih ing Jawa, mangke urungakna Ki Guto amuja wali parhyangan dewa. Kawenangannya ring pacarwan mwah kalaning tileming kasangha, anangluk mrana, awaliksumpah ring gaga sawah, ngurungakna wang andesti, aneluh anarangjana, mangkana kawenangannya rawuhing dlaha. Yan anggonen sira amahayu parhyangan dewa, sanghar ikang rat denya, mangkana ling sang Dwija. Manembah kaki Arya mwang Ki Guto, anikel panembahira, tumuluy Danghyang Dwijendra andiksani swakaryane ring Purasada, Ki Guto kinon amuja ring pacarwan, henengakna punang katha sakareng.

Huwusing akarya, lungha ta sang Resi mangidul, dateng ring desa Tuban, padha pranamya angaturaken sembah, sahananing bhumi ring daksina, wawengkon Badung, sinungsung sang Dwija dening wong Bandesa Tuban, padha pranamya angaturaken pasuguh ring sang Dwija, akweh kawenang salwiring iwak sagara ri sadateng Danghyang Dwijendra, asing inucap becik katur ring sang Dwija, sukha sang Resi amukti mwang sutanira kabeh, ri huwus iran abhojana, kari sesaning iwak ika asiwak wus winastu de sang Resi, binuncal maring sagara mwah mahurip, hinaranan iwak tampak, apan asiwak awaknya, muwah yan hana wang akarya hayu, wenang ika tang iwak tampak dadya ulam suci, ika karananya hana ulam tampak katekaning mangke, kapuhan kang wong Tuban amangguh kawyadnyanan sang pandita, mwah hana pangajar sang Resi ring Tuban, kinon makarya bubu tan pabaneh, donya akweh polih iwak, mangkana pawarah sang Resi, doning hana bubu katekaning mangke.

Sawatara sapta dinten sira sang Dwija hana ring Tuban, sinungsung de nira Arya Kenceng uthawi Kyayi Tegehkori, tinuhur mantukeng nagara Badung saha putra nira sadaya, lungha ta sang Resi, datengeng Bwagan, dadi hana mbah ageng, araryan sira Danghyang Dwijendra ring Pura di Batan Nyuh, akweh wang dateng sakeng wetaning kali mahawan wotgantung, prasama nembah matur ring sang Dwija : aminta pangalahing toya, apan umahnya kaparaning blabar, hana karunyanira sang Resi ri wang kalaran, winehan lajer mrajah Sanghyang Kelar, kinon tungguhakna maring mwaraning toya, saksana ajerih alulunan ikang toya, larinya mangulon amegat marga, kapuhan kang wong kabeh ri kasidyadnyanan sang pandita, akweh tang sopacarana katur ring sang Resi, tan warnanen lampahira, dateng sang Pandya ring Purine Sang Arya Tegehkori ring Badung, pira kunang suwenya ring Badung, kancit dateng Ki Pangeran Mas, anungsung sang wawurawuh, dumatengeng Mas, anuli Danghyang Dwijendra lungha sira maring Mas, tur ginawe Griya maring Mas, jenek ta sang Pandya amolahing Mas, hana putrinira Ki Pangeran Mas, atyanta ring hayu, katur ring sang Dwija, pinaka ghara de sang Resi, putrine Ki Pangeran Mas asanak amisan ring putrine Ki Gadhingwani saking wadhu, ikang pinaka pariwara de sang Resi, pareng Ni Brit, pareng mangke pinaka pariwarane putrine Pangeran Mas, sang asadnya Sang Hayu Mas Ginitir, Dyah Hema ngaranya waneh, pira kunang ikang kala sang Pangeran Mas, sampun adiksa de Danghyang Dwijendra, huwus weruh ring tattwa jnana sandhi, ri wekasan maputra sang Istri Hayu Mas de Danghyang Dwijendra, apuspata Ida Putu Kidul, tan tunggal haranira waneh.

Muwah putranira sakeng Pasuruhan, makebu weka Danghyang Pandawasikan, ngaran Ida Putu Lor, muwah putra saking arinira Dalem Juru ring Brangbangan, ngaran Ida Putu Wetan Brangbangan, dudu Ida Wetan Pasuruhan. Muwah putranira saking putrin Danghyang Pandawaran, saking Daha, anama Ida Putu Kulon Daha, dudu Ida Kulon Pasuruhan, lininggihakna ring desa Kumenuh.

Wus mangkana caritakna Pan Gleng, pahulunan de Pangeran Mas, angaturaken pusuh pisang batu, hasil tatanduranya Pan Gleng, hatur uning ring sang Dwija, wacanan sang Dwija, pusuh biyu iki madaging danta mas, mogha-mogha Pan Gleng sugih saterehanmu, mangkana ling sang Dwija, henengakna ika sakareng.

Tucapa sang Dwija amancing ring Taman, atapakan rwaning tunjung, luhuring toya, akweh polih mina, umantuk sang Pandya, asuci sira raris amuja, wus amuja, inaturan bhojana, sampun huwus anadah bhojana, anyarik sang putra kabeh, Lor, Wetan, Kidul, Kulwan, ling sang pandita : Anakku kita kabeh, kita wenang saling cuntakain katekeng sapratisantananmu dlaha, padha wenang amet pinet muwah asing luhuran wenang pinaka pangpadhyayan, wenang surup sinurupan, prade wekasan yan lali sira asanak, mogha surud pamuktyanta, sinalih tunggal, mangkana Danghyang Dwijendra awacana ring swaputra kabeh, anembah sang catur sanak, sukha sang Dwija, apan sahimper kaweruhanira sang putra kabeh, henengakna sakareng.

Mwah Danghyang Dwijendra anjamah pariwaranira Sang Istri Ayu Mas, putrinira Ki Bandesa Gadhingwani, aputra pwa sira laki sawiji, ingaranan pwa sira Ida Wayahan Sangsi uthawi Ida Patapan ngaranira waneh. Mwah pawonganira kang haran Ni Brit, katon anguyuh de Sang Resi, teled tikang prethiwi sahasta denya, kadi cucuring pancuran de nira, mwah jinamah de Sang Dwija, aputra sawiji laki, aparab Ida Wayahan Tamesi, uthawi Ida Bindhu ngaranira waneh, yan apa ikang kala, lungha pwa sira Danghyang Dwijendra asuci laksana, wawu munggah ring rwaning tunjung dadi kelem sukunira sapinggel, sedeng amancing, katon ikang kakul wit surudanira kang kahabalangaken nguni ahurip, raris atirthagamana, walingnira surud kasaktyaning anaknira kalih, mantuk sira sakeng beji, raris amuja muwah kadi ring lagi, sampun huwus kapuja, inaturan bhojana, inutus putranira abhojana maka nem diri, atunggalan wadah, ri wus padha angagem kepelan dadi aperang tang prangkatan, hanantiba angatik, hanan kantep ring dulang, sawiji kasor kawalesan, katon de Danghyang Dwijendra, kinon malih asodha, kalih diri masanehan, kasanehan anaknira kalih, linungguhakna ring dagan, Ida Wayahan Sangsi mwang Ida Wayahan Bindhu.

Kunang anakira petang siki, pareng sanake Ida Putu Kumenuh, uthawi Ida Kulwan Deha; Ida Putu Nuaba, uthawi Ida Putu Lor; Ida Madhe Talaga uthawi Ida Madhe Wetan Brangbangan; Ida Putu Mas uthawi Ida Putu Kidul. Ndan padha asih amangan anakira kapat, apan huwus pinalah kang putra kalih. Huwusing amangan klang para putra, sira Danghyang Dwijendra mawuwus ring wijanira kabeh : Uduh anaking hulun Putu Sangsi mwah Putu Tamesi, yan kalaning mati mwang ahurip, sahanakira I Tamesi mwang I Sangsi, wenang silih alap, silih sembah. Yan ring anak ingsun Ida Putu Kulwan Deha, Ida Putu Lor Manuaba, Ida Putu Wetan Kaniten mwang Ida Putu Kidul Mas, haja angalapaken rabi ring putranya sang patang siki, mwang aharep sinembah tan wenang, yan kita Putu Sangsi mwang Putu Bindhu, wenang angaturaken sembah mwah angaturaken putri mwang anuhun pada wenang, nihan donya Putu Sangsi mwang Putu Bindhu, sapratisantananta tan wenang angalap sakula wangsa nira sang catur diri, apan ibunta maka pawongan Pangeran Mas, mangkana kengetakna awakta bapa, wekas yan hana miwal bhisamaning hulun, agung papanya, magawe sanghar ikang rat, surud kasidhyan, surud kawangsan, mangkana bhisamanira Danghyang Dwijendra.

Kalumbrah pwa sang pandita maring Gelgel, yan hanan wiku sakti kadi wiku Lohgawe, matangnyan sira apotusan Kyayi Panulisan Dawuh Baleagung, anuhur sang Resi, tan kacariteng hawan, anglinggihin kuda putih, sok wajanya mahireng, sapraptanira ring Mas, tumuli turun sira sakeng undakan, apan Ki Bandesa ring wedal, aparek sang apalinggih oyeng cangapit, saprapti I Gusti Dawuh Baleagung, kasambhrama de Ki Bandesa Mas, Ki Gusti Bawurawuh, lah malinggiheng babaturan, lingnya : Lah Kyayi, neher sira alungguh mareking sang wawurawuh, awuwus Ki Gusti Panyarikan, akweh pwa pawuwusira, wekasan mwah majar pwa sira : Singgih sang Dwija, kang apa pagelar ikang nagara krama. Ling Sang Pandhya : Yaning sastra mingkene, yening sas mingkene. Malih ta sira atanya : punapa ta pagelaring dharmayudha. Ling sang Pandhya : Yaning sastra mingkene, yaning sas mingkene. Meneng Kyayi Panyarikan, sarwi nira anginang, huwus binuncal pwekang sepah, mwah sira atanya ; ri Sang Dwija : Punapa lekasaning acumbwana krama. Lahya yaning sastra mingkene, yaning sas mingkene. Meneng Kyayi Dawuh lingsyanira anginang, huwus binwang kang sepah, malih atakon : Singgih punapa gelaring maha sradha. Ling Sang Pandita : Lah hana, yaning sastra mingkene, yaning sas mingkene. Meneng Kyayi Dawuh, lingsyanira anginang mwah, huwus binwang tang sepah, malih atakon : Singgih pakulun, punapa gelaring panca sradha. Ling Sang Pandhya : Lah hana, yaning sastra mingkene, yaning sas mingkene. Humeneng kapenetan Kyayi Panyarikan, dadi tumurun sira alinggih, ring soring babaturan, dening sira kapenetan, humeneng ta sira.

Mojar Sang Pandhya : Angapa kita humeneng, Kyayi tan patakwan mwah, akedik kang kawedar, akweh kang kari. Sumahur Kyayi Panyarikan : Punapa ta kang sagara jatyanipun, pira kwehing wawadah masa juga tan kebeka. Lahya, yaning sastra mingkene, yaning sas mingkene.

Huwus mangkana caritanenta sira ring paparanten, irika Kyayi Dawuh, anuhun pada abresih ring Mas. Kunang ajna sang prabhu, denya teka sadinaning enjing atulak, angateraken sang Pandhya, dadya ta sira kasep. Kunang ri bang bang wetan Sanghyang Aruna ring enjing lumampah sira atulaka, saha angateraken sira Sang Pandhya. Tan warnan ring hawan, dateng ta sireng Gelgel, sang Natha tan wenten ring Purian, apan liwar sampun lungheng Padhang, lumaris sira kalih maring Padhang, huwus prapteng Padhang, sendu pwa sira natheng Waturenggong. Ling Sri Aji : Duh malah tuha pwa kita Panyarikan, angliwari samaya pwa kita, kaya dede solahing wang atuha, He kita Panyarikan, dunungenta Sang Wawurawuh ring Parhyangan pangasthananira Mpu Kuturan nguni, henengakna sira. Tucapa ring jawi pepek kang punggawa mwang tanda mantri, sadya prasama mantuk ring pasanggrahan, tan ucapan ring panghriwuwu Sang Wawurawuh, de Sri Aji, genep tang sarwa sad rasa, marek pwa aji angayapi Sang Wawurawuh. Ling sang Natha : Singgih Pangeran wawudateng. Singgih kaki Arya, manira wawudateng, ndah kaki Arya manawa sira kabaribinan, maring Ki Nanak Kyayi Panulisan, anghing aja mangkana, apan Sanghyang Dharma tan keneng teda, sukha pwa ya Dalem anghapi, malila budhinira Sri Aji kadi sinapwan. Ling Sang Pandhya mwah, angapa kaki Arya anjala, anjaring mwang aburu-buru. Ling Sri Aji : Singgih manda bhagya manira Pangeran, nora olih iwak. Ling Sang Pandhya : Lah kaki Arya, lakonana mwah, anglekasana jaring lawan jala, agelis tinuduh wateking tuha rawa, sighra pinasang pwekang jaring lawan jala, akweh tang iwak kalap. Mwang saklwiring tuha buru, kweh molih buron, apan inucur prapta de Sang Dwija, sukha pwa hyun Dalem, kapwa mantuk mareng Pasanggrahan. Sang Dwija mwah alungguh ring sthana nira nguni, ring Parhyanganira Mpu Kuturan, tan ucapan ring ratri, ring enjangnya mantuk pwa Dalem mareng Gelgel, sang para punggawa lan tandamantri kabeh, kapwa umiring maring untat sang prabhu, sang Brahmana akaron lawan Dalem, kapwa munggwing padhati, Kyayi Panulisan anggayut, keringing punggawa mwang tandamantri kabeh, prapta pwa ring We Unda, angebek tikang bhangawan, kandeg punang padhati, ujar Sang Pandhya : Angapa kaki Arya kandeging bhangawan ? Ling Dalem : Angebek tikang bhangawan, tan wenang linakwan. Ling Sang Pandhya : Kaki Arya tan weruh sira ring gelar Aswa Siksaning We. Ling Sang Natha : Neher sira atanya ring Sang Pandhya; saksana inugrahan, wus mangkana, ingayatang pecut, tungtungnya metu ageni, bungkahnya netu amertha, dadya ta ingarep ikang aswa anungkaping we, leb sukunya sapaglangan, gawok kang wong tuminghal. Tan ucapan ring hawan, dateng sireng Gelgel, sang Pandita dinunungaken ring Katyagan, mottama pangariwuwu Dalem. Irika umatur Dalem ring Danghyang Dwijendra, yeki Si Pangeran Dawuh, angruhuni anuhun pada, ri pada sang Dwija, apan sampun karuhunan de Pangeran Dawuh, angapa ta kalinganika. Ling Danghyang Dwijendra : tan hana Sanghyang Aji kacandakan ngaranya, lwir kadi toya inucuraken, dadi sereng amwit sira Aji Waturenggong tan harep adiksa, henengakna rumuhun.

Tucapa Ki Gusti Dawuh Baleagung, nitir pwa sira marek i Dang Guru, ndan Ki Gusti Dawuh, angaturaken anak ira stri ring Dang Guru, tinarimakenira ring putranira Ida Ler de Dang Guru, rwa wijanira laki-laki, makasadnya Ida Wayahan Burwan mwah Ida Ktut Burwan. Yan pirang warsa lungguh nira Danghyang Nirartha haneng Balirajya, asrameng Mas, rwa sthana nira tekeng Swecapura Gelgel, kunang ring purnama tilem, dateng pwa sira Danghyang tumameng Dalem, pinuja pwa sira Dalem, de Sang Mahadwija, saha arghya camana, sidhi pwa Dalem ring kasuklaning kamahajnanira sang pandita, sumurup ri sira, lumra prabhawanira, asarira pwa Sanghyang Hari i sira, anghing hemanta sira durung abresih, apan durung paripurna hyun ira, karuhun de Kyayi Dawuh Baleagung, henengakna sakareng.

Titanen sira Danghyang Angsoka bhisekanira, raka de Danghyang Nirartha, sira akarya pangripta Smarancana, kinirimakna ing Bali, winales de sang Ari dening gira Sara Kusuma, dadi weruh pwa Dalem, mangkana pwa tattwanya, awasana kinon anuhur sira de Dalem, hyunira aguru, tan arsa pwa sira, ling Danghyang Angsoka : hana pwa arin ingsun ringkana, liwat kawyajnanira lawan ingsun, sedeng maka cudamaniyanira, mangkana ling Danghyang Angsoka. Nda tan wasitanen Danghyang Angsoka, amogha turun ta bhatara Hyang Mahadewa ring gunung Agung, iniring de Sanghyang Bodha dateng mahawan hyun ring Gelgel, mojar Bhatara : Anaku sira Aji Waturenggong, yan tan tulus anakku anuhun pada ri sira danghyang Dwijendra, apan tan hana brahmana kadi sira mwah, tan hurung harohara ikang jagat, salwiranya urung, mrana sumrambah, gering makweh, satru wreddhi, nora kreta ikang jagat denta. Dadi ta mamingsinggih sira Aji Waturenggong, kadi wacana nira Bhatara Mahadewa ring gunung Agung. Salungha bhatara age Danghyang Dwijendra amiseka Sri Aji Waturenggong, dewasanya anuhun pada ring purnamaning sasih kapat, puput anuhun pada sira Aji Waturenggong ring Danghyang Dwijendra, tan ucapan lwir bhoga upabhoga mwang sarwa suci katur ring sang Dwija, sahisining sagara gunung, tan kawarnan ring pasuguhira, hana pawarah Sang Adi Guru ring nanak ira, ring tattwa kottamaning kraton, ri kalaning amuja, haja mangambel genta, langghyana pwa ngaranira, anglimpadi bhatara hala dahat. Ri sampun puputing karya, masalin panji sira Aji Waturenggong, wibhuh ikang jagat, kewala hana sira Aji Karahengan sakeng Sasak, sering-sering angendon yudha ring sira Aji Waturenggong, ring tepining jaladhi, dadi umatur sira Aji Waturenggong, ring Danghyang Dwijendra, yan hana katekanan satru, tur sering ngalilihang partiwanira, apan dahat saktinira Sri Aji Karahengan, tur sira weruh amaya-maya mwang anglayang. Sumahur sira Danghyang Dwijendra : Bapa mangke maweh jimat ring sira nanak Waturenggong, ruruhakena cawet putih sawiji, tan ucapan gelis katur mwang kasindet mingmang tatiga, raju pinuja de Sang Dwija, de weda masredah, wenang panganggening aprang, masredah ngaran mantra.

Yan pirang dinten dateng sira Aji Karahengan, mangasihaken ring Aji Waturenggong. Caritanen ri lunghanira Danghyang Dwijendra mareng Sasak, anglinggihi jukung alayar, sampun dateng ring Sasak, lumaris mareng pasabhanira sira Aji Karahengan, tumuli manjing ring Puranira, kapanggih sira Aji Karahengan, raris tumurun sira angaturi sira Danghyang Dwijendra, kapwa teher alungguh, mawacana sira Danghyang Dwijendra ri sira Aji Karahengan, hyunira angasihaken Sri Aji Waturenggong, ring sira Aji Karahengan, tur aminta putrinira sira Aji Karahengan, pinaka swaminira Sri Aji Waturenggong.

Atur sira Sri Aji Karahengan, amindahaken ikang anak, saha wacana : Sang Maharesi, abecika mawali mantuka, apan tan polih kadi pangharsa Sang Maharesi, nuli ta mijil Danghyang Dwijendra sakeng Puranira, teher anapa : mogha-mogha Ki Krahengan surud kasaktyanmu, wastu bhrasta pamuktyanmu, wus sira amastu lumaris lungha mareng pasisir, tumuli munggahing jukung, gelis amabah layar, umungsi ring Bali. Tan kocapan dateng sireng Gelgel umanjing ring lungguhira Sri Aji Waturenggong, manembah sang prabhu, wus malinggih, umatur sang Prabhu ring Sang Maharesi, polih anglamar ring sira Aji Krahengan, ling Sang Dwija : tan olih manira, sinurung bapanta mantuka, irika ramanta angwastoni Ki Krahengan, surud pamuktyanira, hurung angdadi ksatriya kula.

Yan pirang dina pwangganya, tucapa sira Danghyang Nirartha, amwit ta ring Dalem, mahyun anglawada ring Balirajya, tan warnanen ring hawan, tandwa dateng ring, kakisiking Bali kulwan, angidul kulon lampahira anuhut pasisir andarat, sapatulaknira, alintang ring Jambrana, dadi ta hana wwang kapanggih, haneng pinggiring Ratnangkara, laju sira atakwan ri sang wara dwija, lingnya : Singgih sang Pandhya paran lampah sang Maharesi, haywa sira agegisun lumaku, hanengke abecika araryana sakareng, mangke hulun umatura, yeki hana pangastulan pwanghulun haneng widya, tan sipi-sipi maha saktinika, kunang yan hana wang lumaku hanengke, yan tan abhakti ring pangastulan pinakanghulun, tanwun pejah sinarap dening mong, singgih lah lumampaha sang pandita anganjali ring pangastulaning hulun, didine rahayu lampah sang Mahamuni. Ling sang Pandhya : yan mangkana linaganta, lah aterakna hulun, didine dateng ri pangabaktyaneng kita. Nuli inater ta sang Pandhya, ri dateng sirengkana, tumuli alungguh, raris amusti, angranasika, pengpeng yoganira, tandwa rubuh gedong ika, mulih jenar kadi sinapwan, katinghal pwa de wang ika, dadi ta anangis mangaksama, angasih-asih ri pada sang mahamuni, lingnya : singgih sang Mahamuni, nghulun dahat mangaksama, ampunen tan tut gatining hulun, mwah hulun aminta nugraha ri jeng mahamuni, tulusakna sanmatanta asih sang Maharesi, pahayu juga pangastulaning hulun, didine kari kadi kuna mwah, hana siniwi dening hulun.

Ling sang Pandhya : lah mangkana karepta, hulun anugraha kita, neher sira angastrenin, dadya ta umadeg kadi dangu, anuli anguryaken kesa inunggwan ingkana, neher mojar sira, lahya kita, yeki kesangkwi siniwi denta, wus mangkana dadi paramasukha wang irika, aneda atur nembah, ya ta matangnyan Pura ika sinungsung, ngaran Rambutsiwi, teher katekeng mangke.

Mangke tucapa Danghyang Nirartha mwah, sighra lungha sira amintar sakerikang Parhyangan, sarowang tumut. Kunang sira Danghyang tan sah ngawa sakamatan ri tembinging samudra kapwa ngde para arsa, lengeng alep nikang ri sakalwiraning winulatan, parantyaning tengah kadi gunung rata, lewih pawitra sudha nirmala katon saka lwirnya, dadya hana hyun sang Pandhya anggawe Parhyangan irika, wastu hana wang anjala iwak, ing tepi ika, yekanung winarahakenira de sang Yatindra, kinonira sawonging desa ika anggawe Parhyangan ring agraning parangan, lewih pawitranya, inaranan Parhyangan Pakendungan, haneng tengahing lod unggwanya, ring wengkuning bhumi Tabanan.

Tucapen sira Danghyang mwah, lampahira haneng ratnangkara, kidul ngetan lakunira andarat, tandwa hana kahuryan de nira haneng kidul kulwan amenjot, bukit Badung ika, dadi sira lumampah ri lurunikang samudra, tan pantara lakunira dateng ta sirengkana, kahurya de nira, angalor angulwan angidul, angetan, supita nira ri sana de nira mwang ninditanika ingkana, anggopita sira anggawe Parhyangan hanengkana, saksana putus pinahayu pwa de nira, ikang Parhyangan inaranan Uluwatu, tandoh sakerika hana pasramanira mwah, ngaran Pura Bukit Gong.

Kunang wekasan lumaku pwa sira mwah, angetan lampahira sah sakerika, tan titaning hawan dateng pwa sira ring Guha Watu Pageh , ri kana sira anggawe Parhyangan ngaran Pura Guha Watu Pageh, kateka tekeng mangke; sangkerika raju pwa sira umungsi ring Bwalu, jumujug ri tembinging samudra, kidul wetaning Bwalu, hana menjot, ri kana sira araryan, tur tinancebaken catranira ngkana, saksana hana metu banyu sumirat, sakeng patanceban ikang payung, ika pinaka pasocanira, pinariwreta pwekang sindhu, dening wang, ngkana unggwaning amreta, teher inaranan Pura Bukit Payung, kateka tekeng mangke.

Sah sangkerika nulya sira anguttara haneng pasisir, tan adoh sangkerika, hana ta giliwatu ri tengah ikang abdi kalih siki, Nusa Duwaning Loka, ingkana ta sira araryan, tandwa pangawinira Anyang Nirartha, mwah ri huwus putusing pangawinira sang Pandhya, angalor pwa sira, tan ucapeng hawan prapta sira ring Serangan, i teping Serangan ring wayabhyanya, maha sukha hyunira ngkana, anon ri karasmyaning samudra, neher sira Danghyang araryan irika, angaryaken parhyangan ring tengah ikang abdi, tan sipi mahalep ikang Pura, sinung aran Sakenan, winuwuhan hayunikang sagara, dening hayu nikang Pura, tistis we nikang samudra, tan hana calanya matra, tuhun paramasukha hyun nirengkana, akweh kunang yan kathakna.

Waluyakna ikang katha, ri kahanan ikang Guha Watu Pageh ri dungusing kidul ikang Nusa Wangsul, akweh rangdu wreksa ingkana kadyangganing kesaning wang angure, asri tan papadhan, ika matangnyan akweh wang angulati kadyatmikan. Dungusing kidul, paramarthanya dungus maka ngaran hirung uthawi agra mwang ungasan, kidul ngaran daksina. Guha Watu Pageh ri dungusing kidul nusa Wangsul, tegesnya Guha Watu Pageh ring Pradesa Ungasan.

Hana carita mwah ri sapamadegan ira Cokorde Pamecutan, ri Saka Warsa Netra Asti Rasa Bhumi ( netra = 2; asti = asta = 8; rasa = 6; bhumi = 1), lungha lumampah ri kakisiking kidul jagat Bandhana Nagara, apan kawisesa de nira, ingkana pwa sira ri tengahing wana, kaliput dening kasrian ikang rangdu wreksa, ri kalaning kartika masa, agawe lulut ikang kayun, irika pwa mangasraya, ayoga samadhi, ri sampun polih pituduhning Hyang. Apan sira sang Nrepa Pamecutan, huwus sidhaning yasa ring Guha Watu Pageh, dadi ta sira aweh kang wang panuha pradesa Ungasan, angemit angraksa, angempon ikang Pura Guha Watu Pageh, manggeh makadi Pamangku lan sapratisantananya, kateka-tekeng wekas, makaduluran catu, ri kalaning pangaci-aci ring Pangastulan ika. Samangkana katatwanya nguni, maka pangeling-eling ri pangasthananira Danghyang mwang Hyang-Hyangning Tawang.

Hana pwa kang sinanggeh pratikulawangsaja Pamangku haneng Pradesa Ungasan, kang hana ri lepihan Kulawarga Punduh Mangku pangemong Pura Guha Batu Pageh, makadi sira : Pan Rudet, Pan Rawig, Pan Renit, Pan Ringit, Pan Receg, Pan Rémbiak, Pan Gemuk, Pan Gari lan Pan Samprug. Pan Rudet hana wijanya limang (5), makadi : I Rudet, I Rentug, I Rentung, I Togog lan I Kentong. Pan Rawig hana wijanya limang diri (5), makadi : I Riweg, I Rista lan hana wijanya mwah. Pan Renit, hana wijanya kalih (2) diri. Pan Ringit, mawija Pan Kirig. Pan Receg, hana wijanya limang (5) diri, makadi : I Receg, I Konol, I Rinia, I Mir, I Mer. Pan Rémbiak, awija I Rémbiak. Pan Gemuk, awija nem (6) diri, makadi : I Gemuk lan hana mwah. Pan Gari, awija limang (5) diri, makadi : I Gari, I Rimug, I Rumeg, I Nabra lan hana waneh. Pan Samprug, awija tigang (3) diri, makadi : I Repiug, lan hana waneh.

Iki Dharmayatra Danghyang Dwijendra, mwang kahanan Dang Kahyangan hana ring jagat Bangsul. Puput kahayum mwang kapasupati, pinaka piagem pangeling-eling ri sapratisantanannya Pamangku Pura Guha Watu Pageh. Henengakna ikang katha……………………………….

OM Ksamaswamam.

Subal.


Terjemahan (KLIK DI SINI)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s