Kawentenan Pura Batubolong

Mungguing kawentenan Pura Batubolong, sinah tan prasida pacang maparang sane pastika. Duaning Pura inucap sampun wenten saking karihinan pisan tur katami rawuh mangkin. Ring wewengan puniki, mangdane wenten anggen gegambelan, angge sarana bakti, majeng ring Ida Sanghyang Parama Kawi makamiwah tejan-tejanida. Sane mangkin uningayang titiang pinaka gegalihan parindikan Pura Batubolong, sane munggah ring pustaka Baline.

Lontar


OM Awighnamastu nama sidham.

Pangaksamaning hulun de Bhatara Hyang mami, singgih ta sira Hyang Bhatara Pasupati, alungguh pwa sira ring sunyataya, jumeneng ring giri Jambhudwipa, tabe-tabe pwang hulun ri olih Bhatara Hyang kabeh, sang ginelar OM-kara ratna mantra hredaya suci nirmalam, yogiswaranam, sira sang anugraha, hana wak kapurwa sang huwus lepas, luputakna ring tulah pamidhi de Hyang mami, mwang wigrahaning mala papa pataka, tan katamanana upadrawa de Hyang mami, wastu wastu wastu paripurna, anemwaken hayu, katekeng kulagotra mwang santana, namostu jagathitaya.

Ratu Sanghyang Widhi, dumogi titiang nenten polih kapiambeng, tur mangda sida sane kapti.

Titiang nunas ampura pisan majeng ring Ratu Bhatara Hyang Sasuhunan, pinih ajeng Ratu Bhatara Sanghyang Pasupati, sane malingga ring jagat niskala, ring Jambhudwipa, titiang nunas geng pangampura, mantuka ring Ratu Bhatara Hyang sareng sami, Ratu maraga Om-kara, maraga mantra sane mautama, maraga yogi agung, Ratu sane mapaica panugrahan, wenten carita lami, sang sane sampun amor, mangdane nenten titiang tulah, luput sakeng papa mala pataka, mangdane polih karahayuan, rawuhing ring kulawarga sami, maka miwah pratisantana, sapunika taler jagate mangda rahayu.


……………………………………… Rinincinira paduka Bhatara Hyang Pasupati maring giri Mahameru. Ndya kunang kasihana tumoning bhumi Bali lawan Selaparang, duk Hyang Kumalencong, lwirnya satata marayegan Bali mwang Selaparang ri nguni, nimittaning hanane gunung ring Bali, hana gunung catur, ngaran gunung Catur Loka Pala, ring wetan gunung Lempuyang, ring Kidul gunung Andakasa, ring kulwan gunung Watukaru, sama lawan gunung Bratan, kunang ring lor gunung Mangu, parek lawan giri Tulukbiyu, ya matangnya hingan de Hyang Haribhawana. Sadakala ginggung tang bhumi Bali, matangnyan Hyang Pasupati, umupak parswanikang giri Mahameru, tinurunaken mareng Balirajya tekeng Selaparang, Ki Badawangnala kinwan maka bungkahing wukir mwang Sang Naga Basukih, maka bandhanikang giri, sang Naga Taksaka umiberaken, tangeh yan kathakna.

Kacaritayang Ida Bhatara Hyang Pasupati, sane malingga ring giri Mahameru. Ida rumasa sayang pisan ngantenang jagat Bali lan Selaparang, ri kala Hyang Kumalencong, makadi setata genjong Bali lan Selaparang, duke rihin, punika mawinan kawentenan gunung-gunung ring Bali, maka utama gunung sane papat, kabaos gunung Catur Lokapala, makadi : gunung Lempuyang, ring sisi kangin, gunung Andakasa, ring sisi kelod, gunung Watukaru, ring sisi kauh, patuh ring gunung Bratan lan gunung Mangu, ring sisi kaler, tur nampek ring gunung Tulukbiyu, punika duaning degdeg Hyang Haribhawana. Malih genjong jagat Baline, raris Ida Sanghyang Pasupati ngupak gunung Mahamerune, kabakta ka jagat Bali lan Selaparang, Ki Badawangnala lan Sang Naga Basukih, dados dasar gunung, pinaka panegulan gunung, Sang Naga Taksaka, ngeberang gununge, akeh yening caritayang.


Samangkana anakku dewata kita kabeh, hana katemu denta gunung Agung, ika tinengeran giriraja, mareng airsanya, ya ta gunung mas mapucak manik, adasar ratna komala winten, akrikil mirah, apasir podi, ya tika ngaranya Hyang Mahameru, nguni ingsun amawa mareng Bangsul, ingsun paro tiganen, kang sabhagi dadi gunung Tampud, maka dapur candi Hyang Agni, mareng prethiwitala, ikang sabhagi ri sornya, ingsun dadyakna gunung Rinjani, ikang pucaknya dadi gunung Tolangkir, ngaran gunung Agung, ikang pukahnya dadi pagunungan mwah geger, sasor ikang gunung Agung ika, saka purwa amilangi, kaweruhakna pangaranya, gunung Tasahi (Tapsahi), kulonya gunung Pangelengan, gunung Mangu, gunung Silanjana, kulonya gunung Bratan, kulonya gunung Watukaru, kulonya mwah gunung Nagaloka, kulonya mwah gunung Polaki, mangidul mangetan sakerika hana gunung Pucak Sangkur, Bukit Rangda, Teratebang, mangetana mwah hana bukit Padangdawa, mwah ikang pasisi kidul hana gunung Andakasa mwang Uluwatu, terus mangetana mareng ghneya desanira, hana gunung Byaha mwang Byasmuntig, ikang mareng purwa hana gunung Lempuyang, mangalora sakerika hana gunung Sraya, samangkana pasamodayaning acala sumipa mareng, ndan makweh kang geger kang mareng madhya, tan ucapa ika kabeh, wenang maka unggwaning Dharma Kahyangan para dewata kita makabehan.

Asapunika dewa para dewata, sane kapanggih olih i dewa, wentenne Gunung Agung, sane kawastanin Giriraja, magenah kaja kangin, punika waluya gunung mas sane mapucak antuk manik, madasar antuk sesocan sane luih-luih, makrikil mirah, biasnyane sesocan barak, ento makejang saking pucak Gunung Mahameru, aji sane makta ka Bali, dados pah tiga, makadi Gunung Batur, pinaka dapur Hyang Agni, pinaka dasar ring prethiwi, sane ring sornyane kadadosang Gunung Rinjani, puncakne punika dados Gunung Tolangkir utawi Gunung Agung, siosan ring punika wenten gunung-gunung alit lan bukit-bukit, makadi : saking kangin antuk ngawilang, Gunung Tapsahi, Gunung Pangelengan, Gunung Mangu, Gunung Silanjana, Gunung Bratan, Gunung Watukaru, Gunung Nagaloka, Gunung Polaki, Gunung Pucak Sangkur, Bukitrangda, Teratebang, Bukit Padangdawa, sane ring panepi kelod, Gunung Andakasa lan Uluwatu, ngelod nganginang wenten Gunung Byaha lan Byasmuntig, pinih kangin Gunung Lempuyang lan Gunung Sraya, asapunika kawentenan gunung-gunung ring Bali, punika sami pinaka Parhyangan, linggih para Dewata.


Pira ta kunang ikang kala, prapta sadintenya siwa kuye, wara prangbakat, sasadhara retu, suklapaksa, pancendiya bhumi, 15, purnama, titi ngaran swanita pawaka, rah 3, mastake witangsi, tenggek 1, isakyam gni bhudara, warsa nikang rat, mangkana mwah makeplug parwateng Tolangkir, umijil Bhatara Putranjaya, tumut Bhatari Dewi Dhanuh, aparhyangan mareng Ulundhanu ngaran Tampurhyang, kunang Bhatara Putranjaya, aparhyangan mareng Basukih, maka panguluning Gelgel. Pinasihanira tumut Bhatara Brahma, abhiseka Hyang Gnijaya, aparhyangan mareng gunung Lempuyang, mangka katatwanya ring kuna.

Yen akudang warsa sampun lintang, nemonin warsa saka 13, gni bhudara, gni = 3; bhudara = 1, miwah ri saka warsa 15, pancendriya bhumi, pancendriya = 5; bhumi = 1, malih makeplug Gunung Agunge, medal Ida Bhatara Putranjaya, kasarengin olih Ida Bhatari Dewi Dhanuh, sane maparhyangan ring Ulundhanu, sane kabaos Tampurhyang, Ida Bhatara Putranjaya, maparhyangan maring Basukih, pinaka panguluning jagat Gelgel. Samaliha sareng Ida Bhatara Brahma, sane mapasih Hyang Gnijaya, maparhyangan mareng Gunung Lempuyang, asapunika katatwanne sane lawas.


Nihan iki rengen pidhartanya, nguni duking adan Bhatara Tiga, tumiba mareng Balirajya, pangutus Bhatara Jagatkarana, ling Bhatara : “Kamung anakku Hyang Tiga, Mahadewa, Dewi Dhanuh, Gnijaya, mangke nora waneh anakku, tumurun wonten ring Bali, maka lingganing bhumi, apan tistis asamun tang pulina Bali, maka panembahing rat kabeh, katekeng jemah”, mangka wakya Bhatara Kasuhun. Angastungkara Bhatara Tiga :”Sajna Hyang mami, dudu saking anwal ajna Bhatara, ndya dumehnya, apan kari rare ranak Bhatara, tuhu tan weruhing marga”. Ling Bhatara :” Anakku Hyang Tiga, aja walang hati, hulun anugraha anakku, apan kita ranak manira, nihan anugrahangku, tarimanakna aja cawuh”. Angastungkara Bhatara Tiga Sakti, adulur pangalpika, apan huwus sinimpening tattwajnana, tangeh yan warnanen. Wus winastwa Bhatara Tiga, sinuksma ring tata kalapa, nyuh gadhing, hawan soring arnawa, cet dateng ring samipaning samudra kidul, anuli rumasuk ring welahing sila, metu pwa sireng Batur. Ika marmanya Bhatara Mahadewa Putranjaya, aparhyangan mareng Basukih, Bhatara Gnijaya, aparhyangan ring giri Lempuyang, kunang sira Bhatari Dewi Dhanuh, maparhyangan ring Ulundhanu, maka nguni Tampurhyang, nahan wijil Bhatara ring Usana.

Inggih puniki iring pirengang daging tatwane, sane rihin ri kala tedun Ida Bhatara Tiga ring Jagat Bali, sangkaning titah Bhatara Jagatkarana, daging titah Ida : “Dewa, Sanghyang Tiga, Mahadewa, Dewi Dhanuh, Gnijaya, sane mangkin nenten wenten sios, dewa, mangdane tedun ka jagat Bali, pinaka sungsungan jagat, duaning kalangkung sepi jagate ring Bali, mangdane i dewa dados panyungsungan jagat sami, rawuh kapungkur wekas”. Asapunika daging titah Bhatara Kasuhun. Raris ngaturang sembah Bhatara Tiga : “Inggih Ratu Sasuhunan, boya ja sangkaning titiang tempal ring pituduh Bhatara, sane ngamawinang, titiang kantun maraga alit, nenten uning ring margi”. Ngandika Ida Bhatara : “Dewa Hyang Tiga, sampunang i dewa sumangdeya, aji mapica panugrahan ring i dewa, duaning i dewa wantah putran Bhatara, ene panugrahan ajine, mangdane katerima, da i dewa tempal”. Raris ngaturang sembah Ida Bhatara Tiga Sakti, maduluran kalpika, duaning ida sampun kadagingin tattwajnana, indike punika, katah pisan yening caritayang. Sesampunne kawastonin Ida Bhatara Tiga, karanjingang ring kalapa danta (nyuh gading), mamargi ring soring samudra, tan dumade sampun rawuh ring pasisi samudra kidul (penepi siring kelod), raris ngranjing ring belahan batu, tan pajamuga medal maring (ranu) Batur. Punika mawinan Ida Bhatara Mahadewa Putranjaya, maparhyangan maring Basukih, Bhatara Gnijaya, maparhangan ring gunung Lempuyang, Ida Bhatari Dewi Dhanuh, maparhyangan ring Ulundhanu Batur, sane kabaos Tampurhyang, sapunika parindikan kawentenan Bhatara Tiga, munggah ring Purana.


Katatwan welahing sila, welah ngaran sigar; sila ngaran watu; watu sigar, arawas-rawas mangdadi watubelah, kaloktah Watubolong, mangke Batubolong. Ri mangke hana mijil tirtha tabah ri telenging sagara, pinaka panglukatan, panglebur sahananing mala papa pataka, tusning Ranu Batur. Ika matangnyan pinaka pasucyan, patirthan Hyang-Hyangning Wukir, sakeng dangu katekeng mangke.

Katatwan welahing sila, welah mateges sigar; sila mateges watu/batu; watusigar, suening asuwe dados Watubelah, kaloktah Watubolong, sane mangkin kalumrah Batubolong. Rawuh mangkin wenten medal tirtha tabah (tawar) ring tengahing samudra, pinaka panglukatan, panglebur sahananing reged maka miwah keletuhan, tirthane punika wantah pamedalan saking Ranu (Danu) Batur. Punika sane ngamawinang dados pasucian (pasiraman) maka miwah Beji , Hyang-Hyangning Wukir, Pura-Pura sane wenten ring gunung-gunung (sekadi sane kacarca ring ajeng), saking rihin rawuh mangkin.


Hana pwa ya wuwusen mwah, sutanira Sanghyang Pasupati, tinurunaken wontening Bali, maka sinembahakening praja, mangiring Putranjaya, abhiseka Bhatara Tumuwuh, aparhyangan mareng giri Watukaru, ngaran. Mwah Bhatara Hyang Manik Kumawang, aparhyangan mareng giri Bratan, ngaran. mwah apuspata Hyang Manik Galang, aparhyangan mareng Pejeng, ngaran. mwah Bhatara Hyang Tugu, aparhyangan mareng giri Andakasa, sama ayoga samadhi, tanpopama marenes parhyanganira Bhatara sowang-sowang, mangka pidhartanya Bhatara mareng Kahyangan Bali, haywa predo, wus sinurat dera Dwijendra Wawurawuh, duking Samprangan.

Wenten puniki carita, putranida Sanghyang Pasupati, sane tedun ring jagat Bali, sane kasembah olih jagate, ngiring ida Bhatara Putranjaya, makadi : Bhatara Tumuwuh, maparhyangan ring Giri Watukaru; Bhatara Hyang Manik Kumawang, maparhyangan ring Giri Bratan; Bhatara Hyang Manik Galang, maparhyangan maring Pejeng miwah Ida Bhatara Hyang Tugu, maparhyangan ring Giri Andakasa, irika pada-pada ngamargiang yoga samadhi, sampun becik linggih Ida Bhatara sami, asapunika kawentenan Bhatara sane malingga ring Kahyangan ring Bali, sampunang pracampah, duaning sampun puput kasurat olih ida Dwijendra Wawurawuh ri kala ring Samprangan.


Ring sajeroning Babad Dalem, wenten kabaos, ring pantaraning warsa 1272 – 1311, panumadegan Sri Hayam Wuruk ring Majalangu, ri kala punika ida ngesengin para ratune ring Nusantara, pingajeng makadi Ida Sri Aji Bali.

Tan caritayang ring sajeroning pamargi, sampun rawuh ring Majapahit, kapendak olih Patih Madhu, sregep saha upakara, rawuhing Kryan Patandakan, Pinatih, Klapodayana, Tan Mundur, Tan Kawur, Tan Kober, Gajahpara miwah para menak sane siosan. Ri sampun puput ring sajeroning panangkilan, tan dumade rawuh para arya, makta bokor mas utama, madaging wastra saparadeg, sami luih-luih, kadulurin antuk kadga (keris) rawuh ring sarungipune, kerise wantah pakaryan Blambangan, malande antuk mas maukir, mapinda Sanghyang Bayu, madaging mirah bang, manik banyu, waluya kenyitan kunang-kunang sane ngulangunin. Wenten piteket Sri Dewanatha Majapahit : “Puniki wastra lan keris, wantah aturan sane nista, nanging kasuksman kayun sane kabuatang, angge negul pasawitran, bakti kalawan tresna”.

Puniki katatwan kerise, pinaka panundung musuh, mawasta Bhujagarajastra, maka cihna panunggalan urip, dumagi labda langgeng angamong rat, prasida kasungsung olih panjak.

Gelising carita, sampun katrima punika sami olih Sri Aji Bali, raris mapamit budal. Ri kala budal ka Bali irika ring Bhangawan Canggu, sakadi kabancana olih Hyang, malecat kerise pican Sri Hayam Wuruk, tiba ring tengahing samudra sane kalangkung dalem, raris kapintonang antuk sarung kerise, mawali keris punika ngranjing ring sarungipun, punika mawinan kaloktah kawastanin Ki Bhagawan Canggu, kasub ring kasakten, kajerihin olih meseh. Sami sang ngantenang angob, tur mangastawa, sakadi polih panugrahan amerta ring tengahing sagara, paicanida Hyang Hari.

Caritayang malih ring panumadegan I Gusti Agung Sakti, mabhiseka Cokorda Sakti Blambangan ring Mengharajya (Mengwi), madeg agung ring pantaraning Sakawarsa “dwaraning sagara wisaya tunggal” 1549 Saka, ida ngambil putran I Gusti Panji Sakti, sane mapesengan I Gusti Ayu Panji. Ri kala panumadegan ida, jagat Badung rawuh ring pasisi kelod kawisesa, sapunika taler Blambangan, duaning ida prabu nyakrawarti, sangkaning panugrahan Hyang-Hyangning Mangu. Ida punika sane ngayum Pangastulan Sakenan, Uluwatu, Ulunswi, Watubolong, Watumejan, Purusada, Dalem Puri, Bukitsari, Panarajon, Bukit Kembar, Bratan, Pucak Mangu,Pucak Entapsai, Pucak Padangdawa, Trate Bang, Pucak Sangkur, akeh malih sane siosan. Ri sampun puput ida ngayum ring Pura Uluwatu, batu-batu punika kadadosang Prasada kaloktah Candi. Prasada punika keni kadurmanggalan lindu agung, matemahan rusak. Candi utawi Prasada punika kagentos olih Ida Cokorda, katangun antuk Meru tumpang tiga. Sane mangkin kaucap stanan Ida Danghyang Dwijendra.

Sesampun puput palinggih ring Uluwatu, raris ida ngayum palinggih linggih Sanghyang Tiga Sakti, Sanghyang Hari miwah jajar kameri, sane wenten ring Pura Batubolong.

Ri kala panumadegan I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, Cokorda Nyoman Munggu bhisekanida, raja kaping trini (III), ida taler ngayum palinggih-palinggih ring Pura-Pura sane wenten ring pajajahanida. Sapunika taler panumadegan I Gusti Agung Madhe Munggu, Cokorda Ngurah Madhe Agung bhisekanida, raja kaping panca (V)

Kacrita I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, atemu lawan Jro Maliling, rabin I Gusti Ngurah Bun, ngawentenang putra I Gusti Gde Maliling. I Gusti Gde Maliling kapica rabi okan dane Bandhesa Tibubeneng, raris mapuri ring Tibubeneng, kaicen wadua Tibubeneng, Padanglwah. Madrebe putra mapesengan I Gusti Gde Mangku. I Gusti Gde Mangku, maputra tetiga lanang-lanang : I Gusti Gde Rai Sempidi, I Gusti Madhe Saren lan I Gusti Nyoman Alit.

I Gusti Nyoman Alit, kesah ka Brawa, masarengan wadua 200 kuren, irika ngardi Pangastulan, pingajeng Pura Kadaton lan Pura Purancak. Ri kala ngwangun Karya Ambhuta Yadnya lan Manawa Ratna, raris I Gusti Gde Mangku, nunas ring Sri Aji Mengwi, I Gusti Agung Madhe Munggu, mangdane ida pinaka Pangrajeg Karya, tur nunas pamuput. Kandikayang olih Sri Aji Mengwi, mangdane nunas ring Ida Dalem, kapaica olih Ida Dalem Rsi Madhura Kayu Manis, wantah pecak Bhujangga Aji. Kala punika wenten piteket Dalem, ring Sri Aji Mengwi, mangdane kagenahang ring Canggu, duaning ring genahe punika, sane rihin satedun Kawitanida saking Jawi, rawuh ring samudra bingung, ring madhyaning samudra, rawuh ring pasisi Batubolong. Sangkaning punika kalumrah wenten Bhatara Batubolong, Bhatara Bhujangga lan Ki Bhangawan Canggu. Mungguing asapunika piteket Ida Dalem majeng ring I Gusti Gde Mangku.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s