Purana Pura Puseh Kangin

Om Awighnamastu Nama Sidham.

Pangaksamaning hulun de Bhatara Hyang mami, singgih ta sira Hyang Bhatara Pasupati, alungguh pwa sira ring sunyataya, jumeneng ring giri Jambhudwipa, tabe-tabe pwang hulun ri olih Bhatara Hyang kabeh, sang ginelar OM- kara ratna mantra hredaya suci nirmalam, yogiswaranam sira sang anugraha, hana wak kapurwa sang huwus lepas, luputakna ring tulah pamidhi de Hyang mami, mwang wigrahaning mala papa pataka, tan katamanana upadrawa de Hyang mami, wastu wastu wastu paripurna, anemwaken hayu, katekeng kula gotra mwang santana, namostu jagadhitaya.

012614_0825_BabadTegehk1.jpg

Iki kandhaning Parhyangan. Hana waking purwakala, hana maya sakti tar Parhyangan, krura kara asyung dangastra lungid, tiksna angamah-amah, kadi trapning dhanawa, lobha moha murkha, de sastra pramadeng hayu, cinacad sarwa tattweng atita, ya ta wisirna binuru huta kantep, ring puput nikang kasmala, umantuk mareng swarga sabha, pira ta kunang kala nira mwah ta sira tinuduh dening Hyang anjadma, sinung nugraha suksma ardhanareswari pwa sira, ri wekasan matangnyan sinuksma ring tata kalapa, pinuter dening pedang, wus pinalinira binresihan, de sang pratapeng Tohlangkir, tinuduh de Hyang Pasupati, malinggih ring Balirajya, maka panguluning nagantun, aganti puja stawa ring sthulanira, jumeneng ratu ring Balirajya abhiseka Sri Aji Masula Masuli, teher winiwaha pwa sira ri sang ari, tan lingen prakertan ikang sanagara, sawijil ira nguni, pira ta kunang kala nira amukti, aganti puja stawa ganta-gumanti, genep pwa ya ri yoganta, padha muksa sira teka ring antaralaya, nahan ikang tattwa ring Usana.

Apiccha rinincinira Paduka Bhatara Hyang Pasupati maring giri Mahameru. Ndya kunang kasihana tumoning bhumi Bali lawan Selaparang, duk Hyang Kumalencong, lwirnya satata marayegan Bali mwang Selaparang ri nguni, nimittaning hanane gunung ring Bali, hana gunung catur, ngaran, Gunung Catur Lokapala, ring wetan gunung Lempuyang, ring Kidul gunung Andakasa, ring Kulwan gunung Watukaru, sama lawan gunung Bratan, kunang ring Lor gunung Mangu, parek lawan giri Tulukbiyu, ya matangnya ingan de Hyang Haribhawana. Sadakala ginggung tang bhumi Bali, matangnyan Hyang Pasupati umupak parswanikang giri Mahameru, tinurunaken mareng Balirajya tekeng Selaparang, Ki Badawangnala kinwan mawa bungkahing wukir mwang Sang Naga Basukih, maka bandhanikang giri, Sang Naga Taksaka umiberaken giri, tangeh yan kathakna.

Samangkana anakku dewata, kita kabeh hana katemu denta gunung Agung, ika tinengeran giriraja, mareng airsanya, ya ta gunung mas mapucak manik, adasar ratna komala winten, akrikil mirah, apasir podi, ya tika ngaranya Hyang Mahameru, nguni ingsun anggawa mareng Bangsul, ingsun parah tiganen, kang sabhagi dadi gunung Tampud, maka dapur candi Hyang Agni, mareng prethiwitala, ikang sabhagi ri sornya, ingsun dadyakna gunung Rinjani, ikang pucaknya dadi Hyang Tohlangkir, ngaran gunung Agung, ikang pucuk dadi pagunungan mwang geger, sasor ikang gunung Agung ika, saka purwa amilangi, kaweruhakna pangaranya, gunung Tapsahi, kulonya gunung Pangelengan, gunung Mangu, kulonya gunung Silanjana, kulonya gunung Bratan, kulonya gunung Watukaru, kulonya pagunungan Nagaloka, kulonya hana gunung Pulaki, mangidul wetan sangkeng rika hana gunung Pucak Sangkur, Bukit Rangda, Trate Bang, mangetanya hana mwah Pucak Padangdawa, mwah ring pasisir kidul hana gunung Andakasa mwah Uluwatu, terus mangetan mareng ghneya hana gunung Byaha mwah Biyas Muntig, mareng purwa hana gunung Lempuyang, mangalor hana gunung Sraya, samangkana pasamudayaning acala sumipa mareng Bangsul, ndan makweh kari geger kang mareng madhya, tan ucapakna. Ika ta kabeh wenang maka unggwaning Dharma Kahyangan para dewa kita makabehan.

Pira ta kunang ikang kala, prapta sadintenya siwa kuye, wara prangbakat, sasadhara retu, suklapaksa, pancendriya bhumi, 15, purnama, titi ngaran swanita pawaka, rah 3, mastake witangsi, tenggek 1, isakyam gni bhudara, warsa nikang rat, mangkana mwah makeplug parwateng Tohlangkir, umijil Bhatara Putrajaya, tumut Bhatari Dewi Dhanuh, aparhyangan mareng Ulundhanu ngaran Tampurhyang, kunang Bhatara Putranjaya, aparhyangan mareng Basukih, maka panguluning Gelgel. Pinasihanira tumut Bhatara Brahma, abhiseka Hyang Gnijaya, aparhyangan mareng gunung Lempuyang, mangka katatwanya ring kuna.

Nihan iki rengen pidhartanya, nguni duking adan Bhatara Tiga, tumiba mareng Balirajya, pangutus Bhatara Jagatkarana, ling Bhatara : “Kamung anakku Hyang Tiga, Mahadewa, Dewi Dhanuh, Gnijaya, mangke nora waneh anakku, tumurun wonten ring Bali, maka lingganing bhumi, apan tistis asamun tang Pulina Bali, maka panembahing rat kabeh, katekeng jemah “, mangka wakya Bhatara Kasuhun. Angastungkara Bhatara Tiga :”Sajna Hyang Mami, dudu saking anwal ajna Bhatara, ndya dumehnya, apan kari rare nanak Bhatara, tuhu tan weruhing marga”. Ling Bhatara :”Anakku Hyang Tiga, aja walang hati, hulun anugraha anakku, apan kita anak manira, nihan anugrahangku, tarimanakna aja cawuh”. Angastungkara Bhatara Tiga Sakti, adulur pangalpika, apan huwus sinimpening tattwajnana, tangeh yan warnanen. Wus winastwa Bhatara Tiga, sinuksma ring tata kalapa, nyuh gading, hawan soring arnawa, cet dateng ring samipaning samudra kidul, anuli rumasuk ring welahing sila, metu pwa sira mareng Batur. Ika marmanya Bhatara Mahadewa Putranjaya, aparhyangan mareng Basukih, Bhatara Gnijaya aparhyangan ring giri Lempuyang, kunang sira Bhatari Dewi Dhanu, tumuli aparhyangan mareng Ulundhanu, maka nguni Tampurhyang, nahan wijil ira Bhatara ring Usana.

Hana pwa ya wuwusen mwah, sutanira Sanghyang Pasupati, tinurunaken wontening Bali, maka sinembahakening praja, mangiring Bhatara Putranjaya, abhiseka Bhatara Tumuwuh, aparhyangan mareng Giri Watukaru, ngaran; mwah Bhatara Hyang Manik Kumawang, aparhyangan mareng Giri Bratan, ngaran; mwah apuspata Hyang Manik Galang, aparhyangan mareng Pejeng, ngaran; mwah Bhatara Hyang Tugu, aparhyangan mareng Giri Andakasa, sama ayoga samadhi, tanpopama marenes parhyanganira Bhatara sowang-sowang, mangka pidhartanya Bhatara mareng Kahyangan Bali haywa predo, wus sinurat dera Dwijendra Wawurawuh, duking Samprangan.

Hana mwah ikang Dewata Nawa Sanggha, tumurun mareng Balidwipa mwang aparhyangan, makadinya, ring purwa gunung Lempuyang, parhyangannira Hyang Iswara, ring daksina gunung Andakasa, parhyanganira Hyang Brahma, ring pascima gunung Watukaru, parhyanganira Hyang Mahadewa, ring uttara gunung Batur, parhyanganira Hyang Wisnu, ring ghneya Goalawah, parhyanganira Hyang Mahesora, ring Nairiti bukit Uluwatu, parhyanganira Hyang Rudra, ring wayabya gunung Mangu, gunung Pangelengan, parhyanganira Hyang Sangkara, ring Airsanya gunung Agung, gunung Tohlangkir, parhyanganira Hyang Sambhu mwang ring madhya hana Pusering Jagat, parhyanganira Hyang Siwa. Mangkana kramanya ring Padma Bhuwana, mawit saking panglukuning Dasaksara. Hana mwah kang sinengguh Tri Kahyangan, Desa, Puseh mwang Dalem, pinaka pralinggan Hyang Tri Murti mwang Bhatara Akasa, Bhatari Prethiwi, Bhatara Jagatnata. Lwir ikang Sad Kahyangan ring Balidwipa, Besakih, Lempuyang, Andakasa, Uluwatu, Watukaru mwang Batur.

Lahya kita manusa kabeh haywa kita tan menget ri kami, kami mulaning sariranta kabeh, kami Sanghyang Gurureka, angreka sahisining rat kabeh, kami sinanggah Bhatara Hyang Widhi, Dewa Hyang Kawitanta kabeh, kami panunggalaning Sanghyang Siwa Uma Kala, kami masarira Sanghyang Brahma Wisnu Iswara, mengeta kita kabeh, mangke wenang kita samuha, magawe sanggar kawitanta rong tiga, apan mabheda-bheda pawitaning wwang, padha wijiling Panca Siwa, Sad Paramartha teke kami, kami utpeti sthiti linanta. Maka hetu bhaktinta ring kawitan, mwah yan kita tan bhakti sthiti ring kawitan, Sanghyang Kala pinaka tadahane kita, nda tan urung pwa kita amanggih bhaya agung, haywa kita wismreti.

Awakyam purwa bhadrante, wiplatomakhyatam bhawah, samagatah dewa bharyam guru dewa wiparyam. Tan ucapen tikang dewata sanggha, lepasakna kawastwanikang katha, patemu-temu nirang dewata sanggha, padhanggeng harep ri paswaminira sowang-sowang, ndan sira Bhatara Guru gumanti warnanen. Tryambaka tasyapewaca. Sambhodananira Bhatara Guru, ri sang Asta Dewata kabeh mwang Catur Loka Pala, dewa gandharwa, kinara mahoraga mwang daitya dhanawa, yaksa raksasa, tan kari anak ira Bhagawan Kasyapa kabeh mwang wekanira Bhagawan Pulaha, Sang Banaspati, Sang Pisaca, Sang Dengen, Sang Bhuta Kubandha Putana, tekeng Bogala-Bogali, ala-ala, anja-anja, sighran dateng sang inajnan sira kabeh, padha pranata ri sukunira Bhatara Jagatpati, manembah mucap caranarenu, ling Bhatara Guru, kinon tekang dewata kabeh, den padha snaha, mangkateng mahagiri amupak sikharaning Meru, pinundut mareng Jawadwipa, maka titindih wukir, apan menggang-menggung pwekang Jawadwipa, lwir bhanawa munggweng tasik, yan tan wonten Sanghyang Mahameru, pinaka lingganing bhuwana, ya ta dumeh nirangangutus para dewata kabeh, umajar ikang jagat ring Jawadwipa, gawe Sanghyang mahulun dangu, mangkana ling Bhatara Guru. Padha sahur manuk sang inajnan kabeh, prasamawot sekar, mamwit mangkateng Mahameru, pira kunang antajinya, ikang dewasura, anggawa pucaking Mahagiri mareng Jawadwipa, malawas pwekang dewasura, mangarjana mandhala, sampun mapageh lwir ikang Jawamandhala.

Ndah waluyakna ikang katha, waneh ling ira Sri Jagatguru, ri sang para dewata, lawan widyadhara-widyadhari, padha kinon tumurun mareng bhumi Jawa, mangajar-ajar ikang manusa, ikang ginawe Sanghyang Widhi nguni, maka manggala, Bhatara Brahma Wisnu Iswara Mahadewa, apan akweh tang manusa ginawe de Sanghyang Widhi nguni, manak-gumanak, katekan maputu mabuyut, sangkayan wreddhi kamaning janma manusa, dumehnya tan paumah, tan padodot, tan pakupik, tan paken, tan pasampur-sampur, tan pabasahan, tan pakendhit, tan pajambul, tan pagunting, prasama wudha-wudha, yanya angucap, tan hana kinaweruhan ujarnya, rondon pinangannya, lama mangkana gati nikang manusa ring Usana.

Waluyakna ikang katha mwah, ikang ratu ring Pulina Bali kang karihinan, hana kang sinenggah ratu mawisesa, angawisesa ikang jagat. Titanen ri Saka Apuy Sunya Eka Bhumi, hana dhalem i Balidwipa mandhala, tos Waisnawa abhiseka Sri Aji Jaya Pangus Arkhajalancana, Arkaja, ngaran tos arkha; arkha, ngaran Suryawangsa; Suryawangsa, ngaran Hariwangsa; Hariwangsa, ngaran Waisnawa, ya ta Waisnawa ngarannya. Sri Aji Jayapangus angadeg dhalem i Balidwipa, saha rajapatni dwaya, makadi Paduka Parameswari Indujaketana mwah paduka Sri Mahadewi Sasangkajacihna, sabhawaning kadi sira prabhu cakrawarti rajadiraja, sekarjya raja laksmi, pinaka ta patraning bhuwana satungkeb Balidwipa mandhala. Sira ta prasidha angemban bhuwana salwaning Balirajya, apan dibya guna sira, sulaksana anwam apekik, prajna ring rehning Rajaniti mwang Ajigama, tan sah kinantyan de strinira karwa mwang para patih, mantrinira, para subhaga widagdeng naya suksma, wicaksaneng niti, prawira widagdeng jurit, saha prasidha angretani bhuwana Bali Pulina, samangkana katattwanira nguni. Wekasan ri sapandirinira Sri Aji Jaya Pangus Arkhajalancana, saha raja patni dwaya, makadi sira paduka Sri Parameswari Indujaketana mwah Sri Paduka Mahadewi Sasangkajacihna, sira sang Rsi Siwa mwang Sogata wus amangun Parhyangan Widhi, ingaranan Candi Dasa, ri saka kala Wahni Sasih Angalih, Phalgunamasa, tithi pancami, suklapaksa, tungleh, wage, wrehaspati waraning Julungpujut, irika dewasanira Sri Maharaja Aji Jaya Pangus Arkhajalancana mur amungsi Wisnuloka. Awu puspa sariranira minusti ri patapan Dharma Anyar, ngka hana Pura Panti ingemban dening Dangacarya Jiwajaya. Arawas-rawas pwang kala, salinan sira Sri Maharaja Aji Jayapangus Arkhajalancana, sembur ikang bhuwana, apan tan hana pajenengan amutering Bali dwipa mandhala.

Ri wus pamantuking Sri Aji Jayapangus ring Wisnuloka, hana kang gumanti ratwa, mangaran Sira Arjaya Deng Jayaketana.

Walyanikang katha, sira ta Sri Aji Jaya Pangus awija, ngaran Arjaya Deng Jayaketana. Wus anwam wijanira, Sri Aji Jayapangus ngungsi kanirwanan ikang puspa sariranira dhinarmeng mareng Dharma Anyar. Apan mangkana sighra sira Arjaya Deng Jayaketana, ingadegaken ratwa ing Bali, inabhiseka Sri Maharaja Arjaya Deng Ketana. Wus genep yusanira sira ta awiwaha, wekasan awija rwang siki jalu-jalu, ikang jyesta, ngaran Ekajayalancana mwah kang anten, ngaran Adikuntiketana. Apan huwus titah Hyang Widdhi, Sri Maharaja Deng Jayaketana moksa pwa sira, mulih ka Wisnubhuwana.

Apan mangkana, sira wijanira kang atuha angadegaken ratu, inabhiseka paduka Sri Maharaja Ekajayalancana, inemban de ibunira paduka Tara Sri Maharaja Sri Arjaya Deng Jayaketana, pangadeg abhisekanira ri Saka Bhuja Apit Ekaning Prabhu.

Mwah ri Saka Sad Srenggi Eka Bhumi, muksa Sri Paduka Sri Maharaja Aji Ekajayaketana. Apan mangkana sighra antenira Sang Adikuntiketana, ingadegaken ratu nyakrawarting Bali dwipa mandhala, inabhiseka sira Bhatara Guru Sri Adikuntiketana. Sira agawe asrama mwah parhyangan ring Pulina Bali, makadi ri wates pangiduling karani Bangli, sira agawe parhyangan Sumaniha, inuparengga dening arca Makaradewi, ika kawuwus patirthanira Bhatara Guru Sri Adikuntiketana mwah parameswarinira, ri kidulnya hana gowa, ngaran Gowa Mraku, pinaka patapanira Dhalem Bhatara Guru. Yan pira lawasnira Dhalem Bhatara Guru anyeneng ratwa ring Bali, awija sira karwa kembar buncing. Suta kang jalu, ngaran Sang Dhana Dirajaketana, mwah kang stri, ngaran Sang Dhana Dewiketu. Ri wus moksa sira Bhatara Guru Adikuntiketana, ikang puspa sariranira dhinarmeng i Candi Manik mandhaleng Hyang Putih i Srokodan.

Apan huwus tutug dewasanira sang aputra buncing ika, tumuli kang karwa wiwahakena, ngaran binuncingaken, saha ingadegaken ratu nyakrawarti ing Bali, inabhiseka Bhatara Parameswara Sri Wirama Nama Siwaya Sri Dhana Dirajakancana, kalih raja strinira Paduka Bhatari Sri Dhana Dewiketu. Mwah kang rwa iki inucapaken Maheswara-Maheswari, ngaran Mahasora Mahasori, mwah inucapaken Dewang Nusantara Mahasula Mahasuli, ngaran Masula Masuli. Ika linumbrahaken ring Bali mwang Nusantara, hanane ratu Masula Masuli, kateka tekeng mangke. Tar lingan pwa krethanikang bhuwana, sapandirin Sri Aji Masula Masuli, apan sira dibya guna widya, wicaksana sulaksana, tar kapingging sarwa tattwa, sudhira mwah widagdeng prang.

Mangke ucapen sira Dhalem Masula Masuli ri wesmanira haneng Pejeng, duk ika Dhalem manawuhin Papatih Prapanca para Mantri mwah sira Mpu Gnijaya, Mpu Semeru, Mpu Ghana, Mpu Kuturan mwang Parabekel Bali, pareng tataning Bandesa Wayah, matemahan ebek kang Pejeng, sakuloning lwah Pakerisan wetaning lwah Patanu. Duk ika hana wacanan Sri Bhupala, mangda magawe Parhyangan Tirtha Empul, sthanan Bhatara Hyang Indra, wenang Tepasana. Hyang Parhyangan Mangening, sthanan Bhatara Hyang Suci Nirmala, wenang Maha Prasada Agung, kasukat olih Mpu Rajakreta, apapalihan makadya wetning asta kosala kosali. Duk ika sukha paraning wang Bali kabeh, anggawe kahyangan-kahyangan panembahan jagat kabeh, karajegin olih Sri Masula Masuli, mwah panjake samuha sukha, angaturaken sarwa wastu, maka piranti anangun ikang parhyangan.

Hana kang arca Ghana, wenang pangempon jagat, hana arca Buddha, hana arca Indra, sarwaning bhatara hana arcanira, sarwaning Rsi, sarwaning widyadhara-widyadhari, hana arcanya, sahananing bhuta mwang dengen mwah sarwa sato, buron suku pat, suku ro, hana arcanya, karana hana surating arca dadhari kalanya lepas, matemahan ebek parhyangan Sri Aji amutering rat, kahyun ta bhatara kabeh mayoga ri punang arca, pasasembahaning Sri Aji Dhalem Buncing, ri pamadegan Hyang Siwa Buddha, teka wenang pasasembahan i wwang Bali kabeh. Sira Mpu Kuturan inaranan sira Mpu Rajakreta, mahyun ta angawe parhyangan kabeh, sane kagawa wit sangkhyaning Wilatikta, inunggahakna ring Bali kabeh.

Yan pirang warsa sira atemu tangan, hana wijanira, ngaran sira Adidewalancana, genep pwa ri yoganta padha muksa sira teka ri antralaya, mangkana katattwanira. Apan mangkana, sighra sutanira ingadegaken ratu, inabhiseka Paduka Bhatari Parameswari Sri Hyangning Hyang Adidewalancana, sira jumeneng ratwa ring Bali i Saka Helar Asta Bhumi Prabhu.

Ginopitan ta sapandirinira Sri Paduka Sri Hyangning Hyang Adidewalancana, makacatreng Balidwipa mandhala, atyanta sutrepti ikang rat, tar kahanan durbhiksa mwang durniti, apan Sri Maharaja widagdeng guna widya, wicaksana, tar kapinggingan ring sarwa tattwa wahyadyatmika mwang sasananira saksat Hari Murti, nityasa sira angawe landuh mwang sukhaning rat.

Wekasan yan pirang warsa wadwanira anemu kretta, mangke pwa teka ta pangataging kali, dadi wiparita ikanang twas sira Paduka Sri Hyangning Hyang Adidewalancana.

Ri Saka kala Thanu Wiyat Angalih Arkha, sira prabhu Kretanagara, motus pwa wadwanira anekani ikang Bali pulina, sang kotus, makadi : para patih mwang bahudandha, Ki Kbo Bungalan, Ki Kbo Anabrang, Ki Lembu Peteng, Ki Jaran Waha, iniring de prajurit sregep dening sanjata, harep angrewek sang maka catraning bhumi Bali.

Tar titanen lampahira mareng hnu, tumuli tiba maring sakraman kramaning Balipulina, saksana ebek tang wadwa Bali, rug desa-desa ring Bali. Nda tandwa kawenang ratunya makadi sira Sri Paduka Bhatara Parameswara Sri Hyangning Hyang Adidewalancana, kahanyang de wadwanira Prabhu Kretanagara, winaweng Singhasari, sakrama, nengakna, sira tinawan.

Apan tinawan ika makacatreng Balipulina, asepi kang jagat Bali, dadi ta wwang Singhasari ngawengku kang panagara Bali, makadi sira Kryan Demung Sasabungalan, ingadegaken ratwa ring Bali.

Wekasan apan sira Demung Sasabungalan, wus wreddha, tumuli atmajanira ingadegaken ratwa haneng Bali, inabhiseka Ki Kbo Parud. Yan akudang warsa Ki Kbo Parud angenca ring Bali, mawastu kretta ikanang desa para desa mwang wadwanira. Para Arya mwang para Bhujangganira dateng mareng Bali saha amawa pustaka tata titi agama, susastra, sima dresta mwang tattwa saprakara.

Ri wekasan ri Saka Winaya Catur Bhuja Candra, Paduka Bhatara Guru ingadegaken ratwa ring Bali, de sang Prabhu Jayanagara, sang jumeneng natha ing Majapahit. Yan pirang warsa lawasnira anyeneng ratwa ing Bali, wekasan ri Saka Sunya Pandhawa Karo Tunggal, sira paduka Sri Maharaja Bhatara Guru muksa. Matangnyan atmajanira sang apanelah Sri Tarunajaya ingadegaken ratwa, sang abhiseka Sri Walajaya Krethaningrat, ingemban de ibunira Sri Tara Bhatara Guru.

Wekasing wekas ri Saka Dwara Pancaning Caksu Bhumi, Sri Walajaya Krethaningrat muksa. Apan mangkana sighra Sri Astasura, ingadegaken ratu nyakrawarti, inabhiseka Sri Asta Sura Ratna Bhumi Banten, sira ta pinaka ari de sang wus paratra.

Kunang ri pamadeganira Paduka Sri Asta Sura Ratna Bhumi Banten ring Balidwipa mandhala, atyanta tustaning rat, dening kasubhaganira ri kawiryan mwang kawibhawannira, sidha wakya mwah tar hyun sira kaparibhawa dening ratwa-ratwa Nusantara, nguniweh ratwaning Majapahit.

Ndan arawas-rawas ri Saka Pandhawa Sad Srenggi Diwangkara, karengo ujar-ujar sira, wus kateka mareng ratwa Majapahit, makadi Sri Maharaja Ratu Putri Tribhuwana. Apan mangkana sira Sang Ratu Tribhuwana, angutus Kryan Mapatih Gajah Mada mwah Arya Adityawarman anekani Balidwipa. Tar titanen paprangira prajurit Jawa mwah Bali, tumuli res kawes para Aryeng Balipulina, Ki Kbo Taruna wus bhrasta ring Telaga Urung, sangkaning wicitranira Kryan Mada. Mwah Kryan Pasung Grigis, mahapatih Bedahulu, pinanjara haneng Tengkulak. Wekasan Sri Maharaja Asta Sura Ratna Bhumi Banten, twasira sinaputan dening lara prihatin, lwir tan manon rat idhepira, meh kantu pwa sira, wekasan mur angungsi antralaya. Mwah sthananira haneng Bedahulu rug, tar keneng winangun malih, nghing pasucyanira hana kateka tekeng mangke, ngaran Kahyangan Arjuna Matapa.

Mwah walinin kang katha ri sapamadegan sira Sri Asta Sura Ratna Bhumi Banten, angambel ikang Rajaniti, angulih-ulih sutreptining nagara, sira adruwe prapatih andel-andel, kang angemit desa pradesa, makadi : Ki Pasung Grigis, mapatih ring Tengkulak; Ki Kbo Iwa, patih asthana ring Blahbatuh; Ki Patih Ulung, ring Bata Anyar, Ki Kala Gemet, maka Tumenggung ri Bata Anyar; Ki Girikmaha, alinggih ring Den Bukit; Ki Tunjung Tulus, ring Tianyar; Ki Tunjung Biru, ring Tenganan; Ki Bwahan, ring Bwahan Kintamani; Ki Tambyak, ring Jimbaran; Ki Kopang, ring Sraya; Ki Walung Singkal, ring Taro; Kyayi Agung Pamacekan, maka Demung.

Hana mwah para manca, patih mwang para mantri, kang angabih sira Sri Asta Sura Ratna Bhumi Banten, makadinya : Kyayi I Gusti Agung Pasek Gelgel, amanca bhumi ring Nusa Panida, Takmung, alingga ring Gelgel; sira sang manca bhumi ring Bangli I Gusti Pasek Prateka; amanca bhumi ring pascimaning Bukit Penyu lan wetaning pradesa Bajing, I Gusti Pangeran Tohjiwa, alingga ring pradesa Tohjiwa /Kejiwa; amanca bhumi ring desa Mas, sira Kyayi Pangeran Bandesa Manik Mas; Ki Pasek Kubakal, amanca bhumi ring Kubakal; Ki Pasek Dangka, amanca bhumi ring Banjarangkan, Selisihan lan Taro; I Gusti Pasek Padhang Subadra, maka pangempon Pura Silayukti; Wira Sang Kulputih, Mangku Sang Kulputih lan Dukuh Sorga, maka jan banggul ring Besakih; Kyayi I Gusti Agung Smaranatha lan I Gusti Pasek Panataran, maka pangempon Pura Gelgel; Kyayi Pasek Kubayan, pangempon Pura Watukaru, Pura Panulisan Songan, malinggih ring Wangaya, hana juga ring Taro, mwah ring desa pradesa wanehan.

Ri sampun alah kang panagara Bali dening Majapahit, ri Saka kala Panca Rasa Netra Tunggal, kala irika jagat Balipulina kaenter olih Kyayi I Gusti Agung Pasek Gelgel, kaabih olih Ki Patih Ulung, Ki Arya Pamacekan lan Ki Arya Kapasekan, nghing wwang Baliaga, tan hana angangken ri swalaksananira Kyayi I Gusti Agung Pasek Gelgel lan para pangabihnya. Ika matangnyan sira Ki Patih Ulung, saha kulawarganya, amarek ring sang angawisesa Majapahit, kala ika Kryan Mada pareng amedek ring sang prabhu. Henengakna.

Waluyakna ikang katha ring Wilwatikta, hana pwa sira Dhanghyang Kapakisan pwa sajnanira, pandita paramartha sira, kewala gumegwa ri kabhujangganira, tistis sang brahmana wangsaja sira manunggal, sira kanggeh cudamani nira Mapatih Gajah Mada. Hana putranira sanunggal wijiling watumekar, apasajnasira Mpu Soma Kapakisan, sira molih anyuryasewana olih amung stri ring udyana, yeka kanggeh stri de nira. Maputra catur diri, jalu-jalu katiga, stri sanunggal. Maka catur diri tinuhur de ra Mada, narapwan padha anyakradala, ika matangnyan sinanggeh parameswara wija. Sira ta pinih luhur mandiryeng Brangbangan, sirang ari acatreng Pasuruhan, kunang sang pawestri, sumendi mareng Sumbhawa, mwah sang pinih wekas, maka surakseng Balipulina, abhiseka sira Sri Aji Dhalem Cili Kresna Kapakisan, saha luwihing kasusilan mwang Aji Rajaniti. Byakta Narayana Wisnwatmaka sakala ring bhuwana, sira jumenenging rajya Samprangan, hiniring de para arya, sampun juga sinungan lemah duk pantaraning i Saka warsaning loka Hasta Patala Karo Tunggal. Tan sah tandamantri kabeh kang wus tinata de nira Mapatih Gajah Mada, lwirnya : Arya Kapakisan, Arya Kutawaringin, pinaka adimantri, sinungan lemah ring Tangkas; Arya Kenceng sinungan lemah ring Tabanan; Arya Belog, ngaran Arya Pudhak, agraha ring desa Kaba-Kaba. Arya Dalancang anganca ring pradesa Kaphal; Arya Buleteng ring Pinatih; Kryan Punta anganca tang jagat Mambal; Jrodeh ring Tamukti; Kryan Tumenggung agreha ring Patemon; sira Arya Sentong sinungan lemah ring Pacung; Kryan Demung Wang Bang Pinatih Kadiri, sinungan lemah ring Krethalangu, wetaning We Ayung, tumampek ring muksahira Sri Bali nguni, wengkoning alas Burwan Aji pategaling magalak. Mangke Wang Bang witing Lasem, sinungan lemah ring Sukahet; Wang Bang Mataram, sakama-kama ungguhnira; mwah sira Arya Cengkong Bang, ring Jembrana agreha; Arya Pamacekan ring Bondalem; Arya Madhura dudu patih Madhura, ring kiduling Krethalangu unggwanira. Arya Gajahpara mwang Arya Getas, anganca ta ya ring desa Toya Anyar; Arya Mangori mwang Arya Pangalasan, Arya Benculuk, padha angungsi linggih. Tan lempas juga wesya tigang sanak Si Tan Kober, Si Tan Kawur lan Si Tan Mundur, padha-padha sampun angruruh nggon sowang-sowang. Samangkana lwir nikang para Arya tumurun mareng Balipulina, humiring Sri Aji Dhalem Cili Kresna Kapakisan maka catreng Bangsul. Henengakna.

Aryam mahawiryam, majamulyam wiryam suram, malyandem palajer asiman, Sentong Aryam witta suksmam.

Waluyakna mwah ikang katha, ri sapandiri nira sira Arya Sentong, ring pradesa Pacung, apasajna Kyayi Ngurah Pacung, aputra kakung apasajna Sira Arya Putu, wibuhing pariwara, saloring phalwa gambhira, sawetaning Kali Panahan, sakuloning Kali Wos, tekeng wukir mwang wana, ya ta kapunpunan de nira, alama pwekang kala, hana pratikulanira, kakung roro, Kyayi Ngurah Ayunan, Kyayi Ngurah Tamu. Kyayi Ngurah Ayunan angalih maring Perian, teher angawe wesma; Kyayi Ngurah Tamu tan hana wija, pejah Ngurah Tamu, saraja druwene ring Pacung, makadi keris mwang watang, sami winwat ring Perian, de nira Kyayi Ngurah Ayunan, hana wadwanira giniring dene Kyayi Ngurah Pupuan, Kyayi Ngurah Ayunan teher awesma ring Perian, apasajna Kyayi Ngurah Pacung, alama pwekang kala, pasilihning Bhanukula, hana pratikulanira apasajna Kyayi Ngurah Pacung Sakti, aswami makapadmi ngaranira I Gusti Luh Pacekan, asunu pwa sira jalu asiji, anama sira Kyayi Ngurah Batanduren, teher apasajna I Gusti Ngurah Pacung. Sangkaning pangendaning Hyang, matilar pwa sira angungsi jagat Sebali, atemu rimang ri putrining Dukuh Sebali, kesah pwa ingkana angungsi pradesa Payangan, anarmaken putra Kyayi Ngurah Pacung Payangan, witadesa pwa sira angungsi jagat Bangli, atemu tangan lawan putrine Ki Dukuh Bunga, ika matangnyan hana desa Kembangsari, wekasing wekas anangun yoga samadhi, hana panugrahan Hyang Kawitan, wita desa saking Kembangsari, angungsi genah ring loring Munduk Gede, sumimpang ri grehaning Pandita Manuaba warih Batulumbang, tur jenek ngkana, sang pandita dahating parama sukha.

Hana ta pangning carita, ri wus alah ikang Balipulina dening Majapahit, hana ta putranira Sang Natheng Bali karihinan, anama sira Kyayi Madayana, Maraja Mandhawa, ngaran; atilar saking payuddhan, angungsi kamoksan, anangun yoga samadhi ri wana madurgama, kang mangaran Padhang Jerat. Irika anangun pangasraman mwang kahyangan, hiniring dening wadwa saselikan. Sira Kyayi Madayana, Maraja Mandhawa ngaran, weruh ring tutur kaparamarthan, angulik sastra mottama, para wadwa satinut, angardi uparengganing payogan Bhatara. Ikang Pangastulan ginawe sira, ika mangaran Kahyangan Pusering Bhuwana, Pusering Jagat, ngaran. Maka panyawangan lan pangastawan Hyang, ring kaluhuran sira nguni.

Sira Kyayi Pacung Sakti, huwus lama jenek ring pagrehan sang Pandita, dadi hana hyun sira, atilar mwah angungsi linggih Kawitan ring Perian, tan alama mintar tur jenek ring Punging Puspa, Carangsari, ngaran.

Ri kalaning dewasa hayu, hana pamucuking krama sira Ki Bandhesa, Ki Pangeran Tangkas, Ki Gaduh, Ki Bandesa Gelgel, Ki Ngukuhin mwang Pasek Bulihan, amedek ring Kyayi Ngurah Pacung Sakti, genah yuddhane karihinan huwus rusak, lan uparengga bhrasta, ika matangnyan winangun mwah maka panyungsungan jagat. Kala irika sira Pamekel Talugtug nalatarang maka sami kahanan Kahyangan ika lan Sang Pandita, hana pamujan leluhur sira kang mur ring pangasraman Manuaba nguni. Ika nimitanya ikang Kahyangan winangun kahayum dening wadwa bala makabehan, inaranan Kahyangan Puseh Kangin. Apa marmane mangaran Kahyangan Puseh Kangin; kahyangan, ngaran linggih Hyang, Hyang Widdhi, Bhatara-Bhatari sakuwubing jagat; Puseh, ngaran Puser, wit, nabhi; Kangin, ikang dwara palinggih uttama, mareping purwa, kangin. Kahyangan maka pusering jagat, genah ngastawa Sanghyang Widdhi, pamekas Sad Kahyangan lan linggih sang maraga Purohita, maka pusering jagat, pusering kahuripan.

Sira sang amurweng ring Punging Puspa huwus jenek pwa sira ngkana, ri warsaning loka Gunaning Karna Rasa Tunggal. Huwus alama sira angenter ikang jagat ganti-gumanti, ri sampun limang puluhing warsa, wawu jejer ikang linggih, ika matangnyan angwangun mwang angayum ikang Kahyangan Pusering Bhuwana, pantaraning warsa Gunaning Rsi Retuning Bhuwana.

Ri sampun jenek linggih ring, Punging Puspa, Carangsari, ngaran, raris ngupadi karahayuan jagat, agawe Tata Pagrehan, Pomahan uthawi Palemahan, Tata Pasubakan mwang Tata Parhyangan. Tata Pagrehan, sira katampa dening pamekel-pamekel inucap ring ajeng, agawe Babanjaran. Ring Pasubakan akarya pasawahan, sangkaning mubar, mabak alas bengkel, pasubakan ika mangaran Subak Babakan Bengkel lan akarya empelan mangaran Buka Tuha. Sangkaning polih panugrahan ring Ida Bhatara Hulun Dhanu Bratan, maka panguluning Pasubakan, akarya Pangastulan Pura Arantaja. Ring Tata Parhyangan, agawe Kahyangan Tiga Puseh, Desa mwang Dalem Sangut, Pura Puseh Beng, Pura Dalem Puri, Pura Dalem Babalangan.

Sira sang amengku ikang rat ring Punging Puspa, ngaran Carangsari, sira abhiseka I Gusti Ngurah Pacung Gede Oka Amangku Bhumi. Karembha dening para pamekel-pamekel Puri, makadi : Pamekel Talugtug, Pamekel Anggungan, Pamekel Jempeng, Ngurah Babalang, Mekel Sangut, Mekel Beng mwah pamekel-pamekel kadi arep. Ri sampun jenek linggih, kretha ikang desa, dadi kapendak Ida Pandita maka Purohitaning Puri, sakeng jagat Samuan, kapica linggih ri pareking Puri. Kahyangan-kahyangan desa karaksa dening Wong Desa, hana juga kakemit dening pamaksan manut dudonan, mangke jagat Punging Puspa, Carangsari, akweh babanjarannya 7 Banjar, makadi : Banjar Pamijian, Banjar Senapahan, Banjar Sangut, Banjar Talugtug, Banjar Badauh, Banjar Beng, Banjar Mekarsari. Mangkana pratyekaning kahanan ikang wawidangan pradesa Punging Puspa, Carangsari, ngaran.

Iki Purana Kahyangan Puseh Kangin Pusering Jagat, huwus puput kahayum lan kapasupati dening sira Pandita maka Purohitaning Puri, ring rahina Anggara Kliwon, waraning Medhangsya, warsaning loka Panca Agni Dwaraning Bhumi.

Subal

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s