Kawentenan Pura Gede Bun ring Banjar Leba – Perean Kangin

OM Swastiastu,

Mungguing kawentenan Pura Gede Bun, sinah tan prasida pacang maparang sane pastika. Duaning Pura inucap sampun wenten saking karihinan pisan tur katami rawuh mangkin. Ring wewengan puniki, mangdane wenten anggen gegambelan, angge sarana bakti, majeng ring Ida Sanghyang Parama Kawi makamiwah tejan-tejanida. Sane mangkin uningayang titiang pinaka gegalihan parindikan Kawentenan Pura Gede Bun, sane magenah ring Banjar Leba, Desa Perean Kangin, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Indike punika, sane munggah ring Pustaka Raja Purana Arya Wang Bang Pinatih, sane sampun malinggih ring Pura Gede Bun, makadi :

Karya ring Pura Gde Bun - Leba

Karya ring Pura Gde Bun – Leba


OM Awighnamastu nama sidham.

Pangaksamaning hulun de Bhatara Hyang mami, singgih ta sira Hyang Bhatara Pasupati, alungguh pwa sira ring sunyataya, jumeneng ring giri Jambhudwipa, tabe-tabe pwang hulun ri olih Bhatara Hyang kabeh, sang ginelar OM-kara ratna mantra hredaya suci nirmalam, yogiswaranam, sira sang anugraha, hana wak kapurwa sang huwus lepas, luputakna ring tulah pamidhi de Hyang mami, mwang wigrahaning mala papa pataka, tan katamanana upadrawa de Hyang mami, wastu wastu wastu paripurna, anemwaken hayu, katekeng kulagotra mwang santana, namostu jagathitaya.

Ratu Sanghyang Widhi, dumogi titiang nenten polih kapiambeng, tur mangda sida sane kaapti.

Titiang nunas ampura pisan majeng ring Ratu Bhatara Hyang Sasuhunan, pinih ajeng Ratu Bhatara Sanghyang Pasupati, sane malingga ring jagat niskala, ring Jambhudwipa, titiang nunas geng pangampura, mantuka ring Ratu Bhatara Hyang sareng sami, Ratu maraga Om-kara, maraga mantra sane mautama, maraga yogi agung, Ratu sane mapaica panugrahan, wenten carita lami, sang sane sampun amor, mangdane nenten titiang tulah, luput sakeng papa mala pataka, mangdane polih karahayuan, rawuhing ring kulawarga sami, maka miwah pratisantana, sapunika taler jagate mangda rahayu.

……………………………………… Kacerita Ida Mpu Bharadah ring jagat Daha, maputra sawiji sira Mpu Bahula, Mpu Bahula maputra sira Mpu Tantular, lan Mpu Candra. Ida Mpu Tantular maputra catur diri, makadi : Mpu Panawasikan, Mpu Smaranatha, Mpu Siddhimantra lan Mpu Kepakisan, kang sinengguh Catur Pandita.

……………………………………… Mpu Siddhimantra, maputra sira Manik Angkeran. Sira Manik Angkeran marabi trini : Jro Istri Dukuh Belatung, maputra Sang Bang Banyak Wide; widyadhari Kendran, ngembasang Ida Tulusdewa; saking putran Pasek Wayabya, ngawentenang Ida Bang Kajakawuh, wenten taler sane embas saking rabi siosan, sane ngawentenang Sira Agra Manikan.

……………………………………… Sang Banyak Wide lungha ka Janggala, pacang ngruruh ida Kakyang, nanging ida sampun lebar, raris kapanggih ring Ida Mpu Sedah, iriki ida kadama putra olih Mpu Sedah, magentos agem-ageman, saking pecak Budhapaksa raris ninutin Siwapaksa.

……………………………………… Sira Banyak Wide matemu tangan ring I Gusti Ayu Pinatih, putrinida Sira Arya Buleteng, saking puniki ngawentenang Sira Arya Wang Bang Pinatih.

……………………………………… Bhisama sira Mpu Sedah, ring sira Arya Wang Bang Pinatih : Aum kita Sang Bang sampunang lali, dewa wantah wit Brahmana, mangkin i dewa mangdadi Arya, manggeh Arya Pinatih, ne ada patitip wayah; kris sanunggal ajejuluk Ki Brahmana mwang Siwopakarana, Pustaka Weda, ento patut sungsung i dewa, pinaka Pustaka sinanggeh Kawitan.

……………………………………… Saking patemon punika, ngembasang Ida Bang Bagus Pinatih – Ida Bagus Pinatih, mari kita Ida Bagus, mangdadi Sira Arya Wang Bang, punika piteket sira Wang Bang Banyak Wide.

……………………………………… Kacerita sane mangkin, wenten putra sane maparab Sira Arya Wang Bang Pinatih Kejot, sane ngawentenang Sira Arya Wang Bang Pinatih Resi lan semeton sios bibi Sira Arya Wang Bang Bija. Ida puniki sane lunga ka Bali, kapaica linggih olih Dalem ring jagat Kerthalangu, jagat Badung (sane mangkin). Sira Arya Wang Bang Bija, maputra catur diri : I Gusti Putu Pahang, I Gusti Made Temuku, I Gusti Nyoman Jempahi lan I Gusti Ktut Blongkoran. Henengakena ikang katha.

……………………………………… Sira Arya wang Bang Pinatih Resi, marabi Ida Ayu Punyawati, ngamijilang Kiyayi Anglurah Agung Mantra lan Kiyayi Anglurah Made Sakti.

Kiyayi Anglurah Agung Mantra, akweh madruwe rabi, saking santanan Dukuh Suladri, ngembasang : I Gusti Ngurah Tembahu, I Gusti Ngurah Kapandeyan lan I Gusti Ayu Tembahu.

Mebu saking Arya Patandakan, maputra : I Gusti Ngurah Gede, I Gusti Ngurah Bedulu, I Gusti Ngurah Ngenjung, I Gusti Ngurah Batan, I Gusti Ngurah Abiannangka, I Gusti Ngurah Mranggi, I Gusti Ngurah Celuk, I Gusti Ngurah Arakapi.

……………………………………… Sapunika taler Kiyayi Anglurah Made Sakti, taler akweh madruwe rabi, saking warih Arya Kenceng, warih Arya Patandakan, warih Ni Brit, warih Ni Maliling.

……………………………………… Sangkaning wenten wiwilan Kiyayi Agung Anglurah Mantra sareng sang matuha Sira Dukuh Pahang, kakenen bhisama mangdane ida kekaonang antuk semut. Mawiwit saking punika raris kesah saking Kerthalangu, nyujur jagat Sanur (daksineng pasara), kala irika mapanggih ring Ida Padanda Gede Wayahan Bandesa lan Ida Padanda Gde Wayahan Abian, warih Keniten, kala irika ngawentenang ubhaya samaya. Pura Dalem Bangun Sakti, kakardi olih Sira Arya Pinatih; Ida Padanda kalih ngardi Pura Dalem Kadewatan, Pura Pusering Tasik Batur, Pura Kentel Gumi, sami ring wewidangan Padanggalak. Pangabih ida Ki Bali Hamed, ngemit Pura Dalem Paninjoan.

……………………………………… Gelising cerita kesahe sampun rawuh ring jagat Tulikup, apasah ida sareng kalih, kang raka ngungsi nganginang lan sang ari ngungsi ngawuhang. Iriki raris piageme kabagi : keris Ki Brahmana, rawuhing bala sabagi, kambil olih Kiyayi Agung Anglurah Mantra; lan kang ari Kiyayi Anglurah Made Sakti amawa Siwopakarana, Pustaka Weda lan Pustaka Raja, rauh bala sabagi.

……………………………………… Kacerita sane mangkin I Gusti Made Pinatih kabhiseka Kiyayi Anglurah Made Sakti, ngungsi Janggala Bija, angwangun andewasraya, ring tengahing wana lata, ring areping lata mahaghora, polih pasuecan, saking iriki mabhiseka I Gusti Ngurah Made Bun Sakti.

……………………………………… Wenten patemon I Gusti Agung Madhe/Cokorda Agung Nyoman Munggu, ri sampun sering nemuang karasmin ri Ni Jro Maliling, saking patemon punika ngembasang I Gusti Gde Maliling, kapaica jagat Jimbaran, Kuta Mimba, Padangluwah, Tibubeneng, kita manggeh mawangsa Wang Bang Pinatih treh Bun.

……………………………………… Kesah para putrane saking Bun, wenten ka Darmasaba, Sahibang, I Gusti Putu Bija ring Banjar Bantas, I Gusti Made Bija ring Tingas, I Gusti Anom Lengar ring Moncos, I Gusti Anom Bija ke Bongan, sane saking Bongan ka Kaba-Kaba nerus ka Munggu.

……………………………………… Sawatara ring warsa 1801 Masehi, mintar saking Desa Bun angungsi jagat Tainsiat Badung, saha putra rabi lan rencang, rencange kagenahang ring Banjar Bun lan Banjar Ambengan. Saking Tainsiat, hana ngungsi ka Karangasem, I Gusti Ngurah Padang, malinggih ring Padangkerta, ka Buleleng I Gusti Ngurah Teja saha baladiwarga, magenah ring Tejakula, ka Sigaran, ka Glogor Carik, Bukit Palaban, Ungasan, mawali ka Seseh, wenten ka Dawan, I Gusti Demung kajagat Timbul, ngaran Sukawati. Putrane sane pinih duhur I Gusti Ngurah Putu Bija, jenek ring Tainsiat mabiseka I Gusti Ngurah Pamecutan. Para putra sane siosan I Gusti Ngurah Mawang apuri ring Negari, raris mintar nyujur lan jenek ring Puri Pinatih, I Gusti Ngurah Tangeb, malinggih ring Negari Pangrebongan (Klungkung), I Gusti Ngurah Angkrah ring Banjar Tunon. Ri kala panumadegan I Gusti Ngurah Angkrah ring Banjar Tunon, angawangun Pangastulan, mangaran Pura Gede Bun.

……………………………………… I Gusti Ngurah Angkrah ring Banjar Tunon, maputra 3 diri : mebu prami ngembasang I Gusti Ngurah Made, kang ari sios bibi I Gusti Ngurah Desa, pinguntat I Gusti Ngurah Ktut Gambrong. Duaning pangendan ikang jagat atungkas Ubud kalawan Negara, saking Banjar Tunon kesah, ka Negari, Kutri, Abasan, Singapadu, Celuk, Kesiman, Batubulan, Sukawati, Betngandang, Sesetan, Perean (Leba), Adeng, Sembung, Balangan, Ayunan lan jenek ring Denkayu Banjar Tunon, amawa Pajenengan Pangastulan marupa daksina, raris ring warsa 1856 Masehi, angwangun Pura Gede Bun sane wenten ring Banjar Denkayu (Delodan) – Werdhi Bhuana – Mengwi – Badung.

……………………………………… Wastan Palinggih : Ratu Dalem Nusa, Ratu Ngurah Sakti, Dalem Sakenan, Dalem Gelgel, Gunung Agung, Ulundanu, Pucak Mundi, Ratu Geria Sakti Manuaba, Ratu Mas Pamanahan, Ratu Manik Mas, Ratu Mantrining Anom, Ratu Taman, Ratu Kawitan (linggih Purana), Ratu Bancingah, sane mangkin kasungsung sareng 30, mawit saking Banjar Denkayu Delodan lan panyiwi saking dura Banjar.

……………………………………… Ri kanjekan kantun ring Banjar Leba, wewidangan Perean, polih ngawangun Pura, olih ida I Gusti Ngurah Ketut Gambrong, saha baladiwarga, taler mawasta Pura Gede Bun, sane kasungsung olih Warga Pinatih Bun, makadi : warih saking I Wayan Kenak, I Ketut Reta, I Ketut Kantin, I Ketut Kantun dan Pan Asin. Ring Pura Gede Bun Banjar Leba, makadi : Ratu Dalem Dasar Bhuwana Gelgel, Ratu Gunung Agung, Ratu Geria Sakti Manuaba, Ratu Mas Pamanahan, Ratu Manik Mas, Ratu Mantrining Anom, Ratu Taman lan Ratu Bencingah.

Inggih asapunika prasida antuk titiang nuturang, wantang bantang-bantangipun, saking iriki para semeton mapikayun, ngruruh palelintih, angge negepang Pustaka Rajane, kabenjang pungkuran. Manawi wenten sane kasingsal, mangdane para semeton sane negepang, mangdane sayan-sayan paripurna. OM Ksamaswamam.


OM Santih Santih Santih OM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s