Babad Batudawa

OM Awighnamastu Nama Siddham

Pangaksamaning hulun de Bhatara Hyang Mami, singgih ta sira Hyang Bhatara Pasupati, alungguh pwa sira ring sunyataya, jumeneng ri Giri Jambhu Dwipa, tabe-tabe pwanghulun ri olih de Bhatara Hyang kabeh, sang ginelar OM-kara ratna mantram hredayam suci nirlayam yogiswaranam, sira sang anugraha, hana wak kapurwa sang wus lepas, luputakna ring tulah pamidhi de Hyang Mami, mwang wigrahaning mala papa pataka, tan katamanana upadrawa de Hyang Mami, wastu wastu wastu paripurna, anemwaken hayu, katekeng kula sagotra mwang santana, namostu jagathitaya.

012614_0825_BabadTegehk1.jpg

Hana wakning purwakala, hana maya sakti tar parhyangan, krura kara asyung dangastra alungid, tiksna angamah-amah, kadi trapning danawa, lobha moha murkha, de sastra pramadeng ahayu, cinacad sarwa tattweng atita, ya ta wisirna, binuru huta kantep, ring puput nikang kasmala, umantuk tayeng swarga sabha, pira ta kunang kalanira mwah ta sira tinuduh de Hyang anjanma, sinung nugraha suksma ardhanareswari pwa sira, ri wekasan matangnya sinuksma, ring tata kalapa, pinuter dening pedang, huwus pinalinira binresihan de sang pratapaning Tohlangkir, tinuduh de Hyang Pasupati, malinggih ring Balirajya, maka panguluning nagantun, aganti puja stawa ri stulanira, jumeneng ratu ring Balirajya, bhiniseka Sri Aji Masula Masuli, teher winiwaha pwa sira ring sang ari, tan lingen prakretan ikang sanagara, sawijil ira nguni, pira ta kunang kalanira amukti, aganti puja stawa, ganta-gumanti, genep pwa ya ri yoganta, padha muksa sira teka ring antaralaya, nahan ikang tattwa ring usana.

Apica, rinincinira paduka Bhatara Hyang Pasupati maring Giri Mahameru. Ndya kunang kasihana tumoning bhumi Bali lawan Selaparang, duk Hyang kumalencong, luwir jong, satata marayegan Bali mwang Selaparang, nimitaning hana gunung ring Bali, hana gunung catur, ngaran, gunung Lokapala, ring wetan gunung Lempuyang, ngaran; ring kidul gunung Andakasa, ngaran; ring kulwan gunung Watukaru, ngaran; sama mwang gunung Bratan, kunang ring lor gunung Mangu, ngaran, parek lan Giri Tulukbiyu, ya ta matangnyan hingan de Hyang Haribhawana, sada kala ginggung tang bhumi Bali, matangnyan Hyang Pasupati umupak parswanikang giri Mahameru, tinurunaken mareng Balirajya tekeng Selaparang, Ki Badawangnala kinwan maka bungkahing wukir mwang Sang Naga Basukih, maka bandhanikang giri, Sang Naga Taksaka umiberaken giri, tangeh yan kathakna.

Kalanyan, diwe,wre.,ka., pretitinya jati, kresnapancadasi, sudhira bhumi, sirsa wulan, isakyam,00, ika nimittaning eka tang bhumi Bali, rah 0, tenggek 0 nahan ikang carita.

Arawas-rawasing kala, prapta pwa yusanikang rat, ri sadintenya, siwa kawyawara, utamaning Tolu, candrasira, titi suklapaksa, arjuna witangsu, rudhira parwata, sirsa dewesakyam, sunya pandita, warsaning jagadya, bruwang hudan madres, sindung riyut, madulur klepug, saha kilat tatit, genter pater, lindu tang andha bhuwana, lan lawasnya hudan i wekasan, makeplug giri Hyang Tohlangkir, umijil tang salodaka, mangkana katatwanya nguni.

Pira ta kunang ikang kala, prapta sadintenya, siwa kuye, wara prangbakat, sasadhara retu, suklapaksa, pancadriya bhumi, 15, purnama, titi ngaran, swanita pawaka, rah 3, mastake witangsi, tenggek 1, wesakyam, gnibhudara, tegesnya 310, warsaning rat, mangkana mwah makeplug parwateng Tohlangkir, umijil Bhatara Putrajaya, tumut Bhatari Dewi Dhanuh, aparhyangan maring Ulundhanu, ngaran Tampurhyang, kunang Bhatara Putrajaya aparhyangan maring Basukih, maka panguluning Gelgel.

Pinasihanira tumut Bhatara Brahma, abhiseka Hyang Genijaya, aparhyangan maring Gunung Lempuyang, mangka katatwannya ring kuna. Nihan iki rengen pidarthanya, nguni duking adan Bhatara Tiga, tumiba maring Balirajya, pangutus Bhatara Jagatkarana, ling Bhatara :”Kamung anakku Hyang Tiga, Mahadewa, Dewi Dhanuh, Genijaya, mangke nora waneh anakku, tumurun wonten ring Bali, maka lingganing bhumi, apan tistis asamun tang Pulina Bali, maka panembahing rat kabeh, katekeng jemah”, mangka wakya Bhatara Kasuhun, angastungkara Bhatara Tiga :”Sajna Hyang Mami, dudu saking anwal ajna Bhatara, ndya dumehnya, apan kari rare nanak Bhatara, tuhu tan weruhing marga”. Ling Bhatara :”Anakku Hyang Tiga, aja walang hati, hulun anugraha anakku, apan kita anak manira, nihan anugrahangku, tarimakna aja cawuh”. Angastungkara Bhatara Tiga Sakti, adulur pangalpika, apan wus sinimpening tattwajnana, tangeh yan warnanen. Wus winastwa Bhatara Tiga, sinuksma ring tata kalapa, nyuh gading, hawan soring arnawa, cet dateng maring Parhyangan Basukih, ya hetunyan akahyangan maring Basukih, nahan wijilira Bhatara ring Usana.

Kunang sira Bhatara Dewi Dhanu, tumuli aparhyangan maring Ulundhanu, maka nguni Tampur Hyang, sira Bhatara Hyang Genijaya, maring gunung Lempuyang akahyangan, mangkana katatwanya.

Hana pwa ya wuwusen mwah, sutanira Sanghyang Pasupati, tinurunaken wontening Bali, maka sinembahakening praja, mangiring Bhatara Putrajaya, abhiseka Bhatara Tumuwuh, aparhyangan maring Giri Watukaru, ngaran; mwah Bhatara Hyang Manik Kumawang, aparhyangan maring Giri Bratan, ngaran; mwah apuspata Hyang Manik Galang, aparhyangan maring Pejeng, ngaran; mwah Bhatara Hyang Tugu, aparhyangan maring Giri Andakasa, sama ayoga samadhi, tan popama marenes parhyangan ira Bhatara sowang-sowang, mangka pidarthanya Bhatara mareng Kahyangan Bali, haywa predo, wus sinurat dera Dwijendra Wawu Dateng, duking Samprangan.

Hana mwah wuwus Sanghyang Parameswara, ri tanayanira para watek dewata samudhaya, maka mukhya sira Sanghyang Genijayasakti, lingira :”Aum ranak mami i kita hyang prasama, rengwakena wuwus mami ri kita makabehan, adhan sira turuna mareng banwa bangsul, kumemit ikang bangsul, maneher kita dewata lumanggeng, rumaksa kang rat, wenang pinilih ikang gunung makasthana swang-swang ginawe kahyangan, huwus hana gunung-gunung sahidering banwa Bangsul, piniyogaken mami ing dangu, mwang ginawan mami sangko Jambhu Dwipa nguni, mami nenahaken mareng Bangsul, Sanghyang Mahameru pangarannya, pukah madhyanya atut pucaknya, daksun baweng Bangsul, sapraptanirang Bangsul maha akweh pukah-pukahnya, arimbaga wungkal agung alit, manuli tiba mareng bhumi, saha unggwanya matemahan geger-geger mwang pagunungan, wreddhi mareng Bangsul, ana mangkana anakku dewata kita kabeh, hana katemu denta gunung Agung, tinengeran giriraja mareng airsanya, ya ta gunung mas mapucak manik, adasar ratna komala winten, akrikil mirah, apasir podhi, ya tika agranira Sanghyang Mahameru nguni, ingsun ginawa mareng Bangsul nguni, ingsun parah tiganen, kang sabhagi gunung Batur, maka dapur candi Hyang Agni, soring prethiwi witala, ikang sabhagi ri sornya, sun dadyakena gunung Rinjani, ikang pucak ira dadi Hyang Tohlangkir, ngaran gunung Agung, ikang pukahnya mangdadi pagunungan mwang geger sasor ikang gunung Agung ika, ndya ta lwirnya saka purwa amilangi kaweruhakena pangarannya, gunung Tasahi (Tapsahi), kulonya gunung Pangelengan, gunung Mangu, gunung Silanjana, kulonya gunung Bratan, kulonya gunung Watukaru, kulonya mwah gunung Nagaloka, kulonya mwah gunung Polaki, mangidul mangetan saking rika hana gunung Pucak Sangkur, Bukitrangda, Teratebang, mangetana mwah hana Bukit Padangdawa, mwah ikang pasisi kidul, hana gunung Andakasa mwang Uluwatu, terus mangetana mareng ghneya desanira, hana gunung Byaha mwang Byasmuntig, ikang mareng purwa hana gunung Lempuyang, mangalora sakerika hana gunung Sraya, samangkana pasamodhayaning acala sumipa mareng Bangsul, ndan makweh kang geger kang mareng madhya, tan ucapa ika kabeh, wenang maka unggwaning Dharma Kahyangan para dewata kita makabehan”.

Hana mwah linging Dewa Purana, ri huwus umetu ikang niladahana, tan kaluput dening ketuging linuh, ngardi ikang bhumi anyungsang, kawuwuhin hudan madres katiba mareng prethiwi, laminya kalih candra wusana, blabur ageng tan papegatan, dadi ta Sanghyang Rudrapati asru masabda ri sang pamedek: lah kita rengenakena para wateking dewata sadaya, iki pawarahning hulun lumarapan antuk sastra Aji Lokanatha, apan kita huwus sphatika weruh apan dibya caksu ika ngaran, tucapa haneng Bangsul wali pulina sighra tumedun ri mangke tattwa ingaranan Dewa Purana, ika pinaka sarana ri tingkahing para dewata, tumedun tinuting titahing Hyanging Pasupati, kasaksenana dening Sanghyang Siwaditya, anaburaken ikang amretha ring jagat Windhumaya nulya andadi Lingga pinaka tedunging jagat, ika pancering Bali Pulina, maka wekasan Hyang Gunung Alas, ngaran Hyang Kancing Gumi. Huwus lama ikang jagat Bangsul tan kajamah mwang kacemerin dening sarupaning janma manusa, suwung sepa sepi asepah samun tan hana ikang ngawengku Wali Pulina. Mangkana kawuwusania duking mangkana ring Bangsul huwus samya mangdadi wana, wetning tan hana manusa ring Bangsul.

Apica, pira lawas ikang kala, prapta sadintenya, siwa kuye, julungmrik, sasadhara, marga utara, badrawada, titi pratipada sukla, pawana bhudara, swanita, naga bhumi, sirsa janma, naga ulan, witangsu, hudani jagadhita, payoganira Hyang Genijaya, papareng Hyang Bhatara Mahadewa, mwah ginggung ikang bhuwana, makeplug Hyang Giri Tohlangkir, awetu blabur geni, ya hetunyan hana inaranan Lwah Mbahgeni, tinemwaken mangke.

Kunang mwah payoganira Hyang Genijaya, umijil saking pancabhayu astawa, tumuli mijil putra 5 siki, laki-laki listuhayu paripurna, kunang sawijilira, sama akalasa rwaning gedang kahikik, kang panwa apuspata sira Sang Brahmana Pandita, kang pamadhe abhiseka Mpu Mahameru, mwah kang wuruju apasajna sira Mpu Gana, kunang sanging wekas, apuspata sira Mpu Kuturan, mwah sang ari akakasih sira Mpu Bharadah. Pinih alit, wiku sangkan lare sama angambekaken kaparamarthan, telas umantuking Mahameru, anangunaken samadhi dharaka, tangeh yan ucapakena, heneng ikang katha sakareng, apan huwus langgeng ikang yoga.

Wasitakna mwah mwah payoganira Bhatara Hyang Mahadewa, i parswaning Giri Tohlangkir, umijil putra saking rwa bhineda 2 siki, jalwistri, kang abhiseka Bhatara Gana, arinira stri akakasih Bhatari Manik Geni, tan pengan pari purna ring ahayu, kumon de Bhatara umantuking Giri Mahameru, ayoga samadhi, angisti Hyang Paramesti Adi Guru, pira ta kunang warsan ikang loka, wus putus yasanira maring Giri Sumeru, irika Bhatari Hyang Manik Geni, ingalap rabi de sang apanelah Sang Brahmana Pandita, ri sampuning atemu tangan, Sang Brahmana Pandita lawan Bhatari Manik Geni, neher ginanti kang puspata, mangko apuspata Mpu Genijaya, ngaran, memper bhiseka Bhatara Kasuhun, mangka katatwanya ring Usana.

Walinin kang katha mwah Hyang Gunung Alas, ngaran Hyang Kancing Gumi, maka lingganing Lingga Pasupati, rinuruban dening lata,wreksa agung alit mwah ksiti kadi angganing bhudura ngaran geger. Dadi ta hana wang karaman akarya padukuhan, ambabad ikang alas, katon bhudura kinulilingan dening kupa, ikang wreksa rinabas dening wang padukuhan, kang ksiti bhudura sinasahaken mider bhawana, dadi kagyat kapanggih hana watu, mageng aluhur, rinuruh bungkahnya tan kapanggih, hana panca dasa depa luhurnya, ika inaranan Sela Mangadeg ikang pradesa inaranan Batudawa.

Irika wang padukuhan agaga pasawahan mwang panegalan, mwang tan lipya aniwi ngkana kadi ojaring Bhatara Adnya Cakra, kalawan Kaki mwang Nini Kusumajati. Kadiangganing patemwaning akasa lawan prethiwi, patemwaning Purusa lawan Pradhana. Ri sampun lami lampahing Sanghyang Kala Tiga amurti ngentering jagat rahina kasidhaning wengi, anemu gelang kalawan panca wara lan sapta wara, tur malih ngawindhu, rawuh ngenem sasih. Hana sipta, pinaka payogan ira Sanghyang Wisnu Narayana, Brahma mwang Iswara, manut kecaping sastra utama. Mangkana pidarthanya ring Dewa Purana, Giri Wana Hyaning Gunung Alas. Subal.

Purana iki huwus linikhita, kahayum kapasupati dening sang huwus diksita, ring rahina Buda Umanis wara Prangbakat, Panglong 13, warsaning loka rasa roro lenging tunggal, rah 6, tenggek 2, kalaning Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Mapadudusan Agung.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s