Babad Munang

OM AWIGHNAMASTU

Pranamya sira sadewam, bhukti mukti hitartaya, prawaksyam tattwa wijneyah, ksatriya kulawangsa tattwaya, kalingnnya sidha sembah ninghulun, ri pada nira bhatara, sira sang manganugraha bhukti mwang mukti, sidha saprayojana, tan pamangguha wighna, kamenaning hulun umujarakna iking katha, ksatriya kulawangsa. Mwah pangaksamaning hulun ri pada bhatara hyang mami, sang ginelar Om-kara Mantra, wastu paripurna mami manemwakena ayu dirghayusa, katekeng kulagotra santana, sidha saprayojana, tan pamangguhang wighna, hulun umujarakna iking katha, anambat-nambat pasajnanira sang huwus lepas.


Wiwaksitan nguni, ri kadwastanikang Dalem Bedamukha, ing Balirajya, de sang andiri Wilwatikta, Sri Aji Kalagemet, pasajnanira, makahetu wicitranira Kriyan Patih Gajah Mada, anglepasakna upaya sandhi aji suksma kajanardanan mwang dening saktinira Arya Damar, sang adiryeng muktyeng Palembang, kawekas hana sira Danghyang Kresna Kapakisan pasajnanira, pandita paramartha, huwus limpad sakeng sunyata, kanggeh cudamanya de nirang Mada, hana tanayanira 4 diri, kakung katrini, stri sawiji, ya ta tinur de nira Mada, anyakradala, sang matuha andiryeng Blambangan, sang ari sumendi ring Pasuruhan, sanak sira stri ring Sumbawa, kanghing wekas sira andiryeng Balirajya, Sri Maharaja Kresna Kapakisan, pasajnanira, inarpanan dening Rakryan Mada, sang raja kadatwan mwang bhusana kadipatyan, sregep tan hana kurang, siniwi dening para arya, lwirnya : Arya Kenceng, Arya Kanuruhan, Arya Wang Bang, Arya Dalancang, Arya Kutawaringin, katah yan ucapang, padha wreddhi santana sira, kunang sira Sri Aji Kalagemet, wekasan lina pwa sira, keneng sandhi upaya dera Mada, apan sira lupa ring yasa kawiryan, sari-sari anantama panca wisaya, amet rabining arabi, nir uninga ring rat, salinira ginantyan tekapira Sri Aji Hayam Wuruk.

Waluy punang katha, tucapa sira Arya Kenceng , apan sira juga manggala pinaka patih de Sri Aji Bali, wenang amratingkah sapunggawa kabeh, wineh ta sira unggwan haneng Pucangan, ngaran Bwahan, panagara Tabanan, ingkana ta sira amangun graha, mwah wineh ta sira wadwa wong sinaringan kabeh, yaning pindha 60.000 diri, yan pira lawasnira andiri haneng Pucangan, wreddhi putra sira, pasamuhaning aranira : 1. I Dewa Raka, ngaran Sri Magadha Prabhu; 2. I Dewa Madhe, ngaran Sri Magadha Natha; 3. Kyayi Tegeh, ngaran Kyayi Tegehkori, angalih unggwan maring Badung; 4. I Gusti Ayu Tegehkori aswami ring Kyayi Asak, haneng Kaphal.

Kunang sira I Dewa Madhe, kang sinanggeh Sri Magadha Natha, mwah Sirarya Ngurah Tabanan pasajnanira waneh, hana tanayanira 7 diri, pratyekaning aranira :1. I Gusti Madhe Kaler, sira nurunaken Subamya mwang Pamregan; 2. I Gusti Nyoman Dawuh; 3. I Gusti Ketut Dangin Pangkung, sira anurunaken Pragusti Lodrurung, Kasimpar mwang Srampingan; 4. Sirarya Ngura Langwan, Sirarya Ngurah Tabanan aranira waneh, apan akadatwan haneng Linggasana, ngaran Tabanan; 5. I Gusti Nengah Sampingboni, sira anurunaken Pragusti Samping; 6. I Gusti Batan Ancak, amangun graha haneng Nambangan, ri wekasan mwah sira atilar sakeng Nambangan, amangun graha haneng Pandak, panagara Tabanan, sira anurunaken Pragusti Batan Ancak mwang Angligan; 7. kanghing wekas anama I Gusti Ketut Lebah.

Mangke kawarna Sirarya Ngurah Langwan, hana tanayanira 4 diri : 1. Sirarya Ngurah Tabanan, sira sinanggeh Bhatara Makules, amangun asrama haneng Bontingguh; 2. I Gusti Lod carik; 3. I Gusti Dangin Pasar, wetning sira awesma wetaning pasar Linggasana, wekasan abhiseka I Gusti Rsi Suna Sakti; 4. kang pamungsu anama I Gusti Dangin Margi, anurunaken watek Pragusti Dangin.

Mangke waluy punang katha, kawuwus I Gusti Wetaning Pasar, I Gusti Suna Sakti, panenggahira waneh, apan sira huwus diniksa brata sangaskara, prajneng sastra wahyadyatmika, siddhi ajnana, dana punya, matanyan byuh sisyanira, ri wekasan sira atilar kadatwan, angliha maring Pucuk, ingkana sira amangun graha mwah yan pira lawasnira haneng Pucuk mwah sira atilar sakeng rika, angalih mareng madhyaning lwah wetan, ingkana hana walulangning lwah, lwa arata, irika sira akarya wesma, ingaranan Hyang Soka, jenek ta sirengkana, saha anak rabinira, paran marmanira kesah saking wetaning pasar Linggasana, wetning sira dinalih prasangga, de nira andiryeng Tabanan, maka hetuning sira angaturaken bhoga ri sadakala tengah dalu, nguni duk sira amangun karya Manusa Yajna nrisasihin, ya ta amangun salah arsa sira sang andiryeng Tabanan, tinundung sakeng wesmanira, angalih mareng Hyang Soka.

Gumanti kawuwusan sira Pasek Tangguntiti sisya denira I Gusti Rsi Suna Sakti, ri hananing subha dewasa, Ki Pasek bhipraya angwangun karya athiwa thiwa, tan hana kapangguh pingrwa sira pareka, ri wesmanira sang pinaka pawitran, aptyanira nora waneh, lamakane sira I Gusti Rsi Suna Sakti wikwaning yajnanira, maweh tirtha dalan apadang ri laluhur nira sang sinangaskara, nghing tan katemu sira sang Resi, apan kahadang mahas ring pasir wukir, atirtha ghocara, ya ta matangnyan manastapa cittanira Ki Pasek, mangen-angen ri tan mulusing karyanira, ri tan hananing sang pinaka wikwaning karya nira. Wetning padewasaning karya huwus maparek, ya ta matangnyan sira Ki Pasek, dinulur dening sasanakira, mahas ring pasir wukir angulati kahananira sira sang Resi, dadi ta saking sihing Hyang ri sira, kapanggih sira sang inulatan, alinggih haneng pagagan, atyanta sukha twas nira Ki Pasek laju sira umatur, awarah ri marmanira prapti, tuhu sira awarah-warah, sumahur sira I Gusti Rsi Suna Sakti, lingnira : ” OM kamung Pasek, haywa kita salah arsa ri kami, apan kami mangke sedeng atirthayatra, tan sidha nghulun anyisyani naya paminta, maluya mantuk mareng grahanta, kewalya mangke nghulun maweh ri kita, tirtha dalan apadang, maka pangruwat malaning laluhurta”, mangkana ling nira, tumuluy sira amet tirtha ring kepwaning kruwak, tan doh sakeng unggwanira, ikung tirtha winadahan dyun, wus pinuja krama, neher tinarimaken ring Ki Pasek, sukha cittanira Ki Pasek anarima, laju ta sira amwit mantuk, titanen Ki Pasek ring hawan, apan dahat anghel, wetning huwus tigang dina sira kesah saking wesmanira, dadi araryan ta sira soring wunut bulu, kunang ikang tirtha inenah ira ring carang wunut wulu, tan doh luhurira araryan, kala sira araryan akweh wetuning angen-angenira dwapara, kadya tan anggeh ring uttamaning tirtha ika, apan sangkaning tirtha ri pakipwaning kebo, kagyat ta sira yan manon ikang tirtha tiba maring lemah, matemahan geni murub, angeseng witning wunut, kascaryan twas nira mulat, ring uttamaning tirtha ika, mangke manastapa cittanira, apan tan pasesa ikang tirtha, telas matemahan geni, ya ta marmanira agya mintar sakeng irika, ngungsi ri kahanan sang Resi mwah, sapraptanira, pinanggih sira sang Resi tan molah sakeng unggwanira nguni, laju Ki Pasek umatur nuhun kaluputan, neher awarah ri mulaning tirtha ika tibeng lemah, matemahan geni, angeseng witning wunut, huwus sira umatur, sumahur I Gusti Suna Sakti, ling nira : “Huwus kacita tekapku, ri marmaning ikung tirtha tibeng ksiti, niyatanya hana cittanta tan anggeh ring kottamaning ikang tirtha, apan nghulun amet nguni ring lubuk ing kebo, aja kita larang ambek, mangke hana pawehku mwah, wastu kaluhuranta sang sinangaskara sidha ruwat malanya dening tirtha iki, anghing hana piteketku ring kita, iki tirtha raksanen de pahenak, dening jnana pageh ekatana, yan tan mangkana tan sidha don, mangkana huwus nira sang Rsi, neher sira Ki Pasek paweh tirtha, atyanta garjita ambekira, angelung angga katelangkup anembah, tumuluy amwit mantuk, tan titanen ring hawan, huwus prapteng ring umahnya, padha girang sanak rabi miwah potra-potrakanya anungsung, ri reh praptanira sidha amakta tirtha dalan apadang, tan ucapan ramya nikang karyanira Ki Pasek, sidha swastha, dening kottamaning tirthanira.

Mangke wuwusen anakira I Gusti Rsi Suna Sakti kang pamungsu anama Kryan Munang, karananing inaranan Munang, ri reh hana kawyajnananira I Gusti Rsi Suna Sakti, tirthane matemahan geni, amasmi wunut wulu. Kunang sira Kryan Munang angalih unggwan mareng Nambangan, amrakwan ring I Gusti Tegehkori. Hana anakira Kryan Munang 8 diri, pratyekaning aranira :

 1. I Gusti Munang, kadi namaning sang yayah, I Gusti Putu Tegeh ngaranira waneh.
 2. I Gusti Madhe Munang.
 3. I Gusti Nyoman Purwa
 4. I Gusti Ketut Tilar, I Gusti Ketut Namlang aranira waneh.
 5. Ni Gusti Putu Lungguh.
 6. I Gusti Madhe Kulon
 7. I Gusti Nyoman Pascima.
 8. I Gusti Alit Babrasan.

Ki Gusti Ketut Namlang, umiring sira I Gusti Agung Di Madhe, kula wangsaja Sira Arya Kresna Kapakisan, mrekawan ri Pangeran Kaphal, nihan tattwanira nguni.

Titanen I Gusti Agung Di Madhe, mandabhagya ta sira, wetning sor pawidangan sira ring I Gusti Kaler, ya ta marmanira mahyun amrekawan ring I Gusti Tegehkori, sang andiryeng Nambangan. Sira I Gusti Tegehkori tan arep anampi, inaturan sira mrakawan ring Pangeran Kaphal, mwah inaturan prasanakira sanunggal, anak de Kryan Munang, sang anama I Gusti Ketut Namlang, ya ta marmanira sira I Gusti Agung Di Madhe, mintar sakeng Nambangan, dinulur dening putranira katrini, mwang I Gusti Ketut Namlang, sukha nayanira Pangeran Kaphal anarima, huwus asubhaya sira amrekawan ring Pangeran Kaphal, sakeng pangataging kali sanghara, wetu acengilan Pangeran Kaphal lawan Pangeran Buringkit, maka hetu anakira Pangeran Buringkit stri listuhayu paripurna, inamet de Pangeran Kaphal, tinemwaken ring wajinya, ya ta matemahan susramenglaga, mangke Pangeran Buringkit marasa kawesan yan atanding lawan I Gusti Agung Di Madhe, ika marmaning Pangeran Buringkit, amintasraya ring I Gusti Kaler, awesma ring Jimbaran, neher ubhaya hita adum bhukti, suka I Gusti Kaler nampenin, enjing ryangkatnira saka ri Jimbaran, jumujug mareng paperangan, kacunduk ring I Gusti Agung Di Madhe, dadya rame patangkep perang, sang karo, katitihan payudhan sira I Gusti Agung Di Madhe, wetning lumawana keris kaliliran Ki Panglipur, ika marmaning sira I Gusti Agung Di Madhe, anghel ring payudhan, anyujur mareng Wana Rangkan, dinulur dening atmajanira 3 diri, tan doh I Gusti Ketut Namlang, dadi tan katemu rinuruh de I Gusti Kaler, tucapa sapih paperangira Pangeran Kaphal lawan Pangeran Buringkit, sama pejahing ranangga, wekasan sira I Gusti Kaler, angalih kadatwan mareng Buringkit, ngawisesa Kaphal Buringkit.

Titanen I Gusti Agung Di Madhe, huwus alawas pwa sira haneng Wana Rangkan, adan ataki-taki akarya wesma, wetning agung ing swakarya, ika marmaning I Gusti Ketut Namlang, ingutus anilib teka mareng bhumi Jimbaran, Bwalu mwang Serangan, aminta sraya praya kinon amabad alas agawe kuwu, akweh kang bala sumanggup ri pamintane I Gusti Ketut Namlang, maluy subhakti kumawula, ring sira I Gusti Agung Di Madhe, kadi nguni. Tucapa mangke sagrehan ikang bala, amabad ikang wana, dadi hana katon geni murub angarab-arab, ri telenging alas lwir cayaning kanaka.

Ri reh mangkana, dadya agya kinon ambabad benering caya ika, tandwa anemu pwa sira Parhyangan, laju pinahayu Parhyangan ika inaranan Parhyangan Mas Ceti, mwah neher pwa sira akarya desa mwang wesma, pakuwoning bala ingaranan desa Kuramas, irika sira I Gusti Agung Di Madhe dina latri hana ring Parhyangan Mas Ceti, tan len de nira andewasraya, ri kasidhaning anjaya satru, dadi hana ta sih nira Hyang-Hyanging Dalem Tawangalum, ri sira I Gusti Agung Di Madhe, manugraha duhung sanunggal, maka prabawang kukus mwang agni, neher tang kadga inaranan I Bintang Kukus.

Gumanti kawuwusan I Gusti Kaler sang ngawisesa Kaphal lan Buringkit, salah arsa ambekira ri sira I Gusti Agung Di Madhe, apan sira dinalih angulung-ulung wadwanira maring Jimbaran, Bwalu mwang Serangan, akweh waluy sumawita ri I Gusti Agung Di Madhe mwah, mangko I Gusti Kaler bhipraya angendoni perang, aptya angrejek sira I Gusti Agung Di Madhe.

Titanen hana wletik ikang wretta, teka ring I Gusti Agung Di Madhe, snadha anganti tekaning ripu.Enjing prapta I Gusti Kaler saha sanjata anglurug mareng Kuramas, tan ucapan rame ikang laga, silih arok, silih tujah, silih watang, dadya ta sor paperang balanira I Gusti Agung Di Madhe, wetning kakwehan lawan. Irika I Gusti Agung Di Madhe krodha dadagen sahasa kinunus sira Ki Bintang Kukus, tuhu kadi namanira, angob ring pabratan, tang kukus ambubu, peteng tan panon rat, teka gumigil sabalanira I Gusti Kaler, irika sira I Gusti Kaler, muringang panon ira, mawedi ri kawisesaning sira I Gusti Agung Di Madhe, tan wenang lawanan.

Wireh mangkana mundur ta sira I Gusti Kaler sakeng pabratan, bonglot atinggal bala, dadya kinepung dening ripu kabeh, tan ucapan ring hawan, rinutburi, neher pinejahan ring Pangkung Pegat, mwang keris kaliliran inamet, de nira I Gusti Agung Di Madhe, ri huwus paratranira I Gusti Kaler, maluya I Gusti Agung Di Madhe mareng Kaphal, ngawisesa Kaphal mwang Buringkit, dinulur dening anakira, kang apasajna I Gusti Agung Anom, tan doh iniring olih I Gusti Ketut Namlang.

Kunang atmajanira I Gusti Agung Di Madhe kang abhiseka sira I Gusti Agung Putu mwang sira I Gusti Agung Ayu Made, manggeh haneng Kuramas. Mangke wuwusan I Gusti Agung Di Madhe, huwus lumahing acintya, sira I Gusti Agung Anom amukti sukha, angantyani kawitanira, hana atmajanira asiki laki-laki, apasajna I Gusti Agung Putu Agung, kunang I Gusti Ketut Namlang asuta rwang siki jalwistri wetu saking stri Serangan, anakira I Gusti Ketut Namlang stri, anama Ni Gusti Putu Alangkajeng, Ni Gusti Putu Munang aranira waneh mwang kang laki anama I Gusti Made Kadwa, I Gusti Madhe Serangan aranira waneh, pinaka tunggul, bhaktinira sakeng nguni tumut saparan lampahira, amanggih sukha duhkha mwah halahayu.

Titanen ri kala I Gusti Agung Putu Agung sedeng rumaja putra, tininggal mantuking nirbhana de nira sang bapa. Ri mangke andiri sira I Gusti Agung Putu Agung angantyani, nghing sira tan weruh ring catur nayopaya, kewala sira jenek anamtami tamah, tan hidep ring pawarahing len, kewala sira bwat ri sukhanira, mwah tan umenget ri raraning bretyanira, makadi manca, ika matangnyan rundah ikang nagara, prasama ambalik, maka manggalaning atungkas, sira I Gusti Ngurah Batu Tumpeng, sang asrama mareng Kekeran, ri weruh sira I Gusti Agung Putu Agung, dadi ngembros pwa sira, arep angadu kasuran, neher sira lumampah saha wadwa sahananing kari bhakti, aptya angrejek I Gusti Ngurah Batu Tumpeng, tandwa perang, ri loring desa Kekeran, atyanta rame nikang prang, akeh kang mati mwang kanin. Ri kakwehaning lawan, sesaning pejah sawadwanira I Gusti Agung Putu Agung, neher tumungkula, sok sira ndewek tan hana gingsira, liniput sira dening ripu, hana amatang, ambedil, linindesan watu, tan wilangan sanjata tumempuh ri angganira, dadi murca sira angrempong maring lemah, padha anengguh sira huwus pejah, kunang I Panglipur tan katon dening ripu, ika matangnyan tar inalap, kewala tinilar mantukeng wesma, dadya ta sepi ri madhyaning pabratan, ri kala mangkana, prapta I Gusti Made Kadwa anglawada, wetning rumasa bhaktinya magusti, tan ngetang durga westi, tandwa katemu pwa sira I Gusti Agung Putu Agung, anglumah haneng ksiti, tan molah kadya huwus angemasi hantu, irika I Gusti Madhe Kadwa nangis asekel, wetning sih twasira amulat, ri kasyasihning tuhanira, laju inalapaken roning liligundi, rinurubaken ring angganira I Gusti Agung Putu Agung, dadya teduh angganira, sakeng sihning Hyang wekasan urdaning sira I Gusti Agung Putu Agung, tonira I Gusti Madhe Kadwa nangis asekel ri samipanira, tumuli sira awasana amegat-megat metunya, uduh prapta kita Kadwa lawanku, tuhu parikedeh sih tanghulun. Mene teki ta kadganku iki, kekesanta denta pahenak, didine tan hana katawan dening ripu, kunang ring dlaha aja kita maweh kadga iki ring wong lyan, yan sampun ryaku, mangkana lingira I Gusti Agung Putu Agung, neher tang kadga tinarima de nira I Gusti Madhe Kadwa, kinonta sira agya mantuka, didine tan kacihnan dening ripu, anuhun pwa I Gusti Madhe Kadwa, laju mantukeng wesmanira, tulusakena punang katha mwah. Ryulih I Gusti Madhe Kadwa, dadi prapta wadwanira I Gusti Ngurah Batu Tumpeng, anawan sira I Gusti Agung Putu Agung, neher sira winuwat mareng Linggasana, bhipraya katur ring sang anindyeng nagara Tabanan, sakeng pakon I Gusti Ngurah Batu Tumpeng, lamakane kinekes ringkana.

Mangke tucapa sira I Gusti Gde Babalang, anganjuru ring Wratmara nagara, asewaka ri sira I Gusti Ngurah Tabanan, jumujug ring pangastryan, kahadang sira I Gusti Ngurah Tabanan, pinarekaning para tanda. Sadateng I Gusti Gde Babalang amareka, tandwa katon denira I Gusti Agung Putu Agung, adudwan lungguh, laju tinanyan de nira I Gusti Gde Babalang, lingira I Gusti Ngurah Tabanan, lah iku I Gusti Agung Putu Agung ngaranira, sang ngawengku ring Kaphal, nghing huwus kandaping ranangga, aperang lawan I Gusti Ngurah Batu Tumpeng, inaturaken marangke.

Dadi hana cittanira I Gusti Gde Babalang, asih ri sira I Gusti Agung Putu Agung, laju sira umatura ri sira I Gusti Ngurah Tabanan, anuhun sira I Gusti Agung Putu Agung, bhipraya ginawa mareng desa Marga. Lingira I Gusti Ngurah Tabanan, kita Gde Marga, apa gunanta amawa mareng Marga, apan iku saksat anaking mrega iningunta, mene yan huwus dewasa, tan wurung kita dinemaknya.

Umatur mwah I Gusti Gde Babalang, aparan sih calaning tumulunga sang sedeng manastapa, mene yan hana sihning Hyang ring sira, sayogyanya amalesa sih ri sang angasihi, mangkana pwa atur ira sang amengkweng Wratmara desa, sinungan sapamintanira de nira I Gusti Ngurah Tabanan. Laju sira I Gusti Agung Putu Agung winwat mareng Wratmara nagara, dahat kinasihan de nira I Gusti Gde Babalang, nitya ta inaturan rinasa, tekaning japa puja mwang yoga samadhi, ri huwus lama sira I Gusti Agung Putu Agung hana ing Marga, asalinan pwa cittanira, alusing buddhi, angasor sarira mwah anut ri sapakonira I Gusti Gde Babalang, ika marmanira sayan atambeh sihira sang anjurweng Marga mwah antenira I Gusti Babalang anama I Gusti Celuk, dahating lulut ri sira I Gusti Agung Putu Agung, tan pasah sira sang karo, rahineng kulem. Kunang pwa sira I Gusti Agung Putu Agung, tan pegat sihira umangen-angen ri citta, didine sidha amalesa prang mwang wirang ring Ki Ngurah Kekeran, dadi wetu cittanira kaya tinuduh dening Hyang, sumusup ring suket nikang alas, umungsi ry agraning parwata Mangu, tan len de nira andewasraya, wetning tepeting jnana, olih sira nugraha kawiryawan, de nira Hyangning Gunung Mangu.

Titanen sira I Gusti Agung Putu Agung, ri wus polih kertha waranugraha, mangke laju sira angalih unggwan haneng Balahayu, hiniring dening I Gusti Celuk mwang wadwa papilihan 200 diri, ri huwus nira pratistha ring Balahayu, sinelir malih kang kawula petang puluh kwehnya, ginawe truna, sami kumis, prasama sureng rana, sapaksa kabeh, apan titahing Hyang, dadi wak bhajra sira I Gusti Agung Putu Agung, tan hana wiwal ri sapakonira, alawas-lawasira I Gusti Agung Putu Agung mareng Balahayu, akweh para Anglurah angaturaken awaknya, sumiwi pwa sira.

Mangke menget pwa sira I Gusti Agung Putu Agung ring keris kawitanira, kang wineh Ki Gusti Madhe Kadwa maring Kaphal, mangke kinonira I Gusti Tangeb aminta keris ika, nghing tan paweh de Gusti Madhe Kadwa, tulak I Gusti Tangeb, tan angawa duhung, dadya salah arsa sira I Gusti Agung Putu Agung, mahyun angrejek I Gusti Madhe Kadwa, apan kacitta tan manggeh bhaktinira kadi nguni, laju sira adandan bala, saha sanjata, nuli lumaku bhipraya angrejek I Gusti Madhe Kadwa, prapteng kuloning We Sungi, tandwa prapta I Gusti Madhe Kadwa, amundut kerise Ki Panglipur, jumujug umarek ring I Gusti Agung Putu Agung, tan hana wang weruha, ri salakunira I Gusti Madhe Kadwa, prasama kimpasan ring marga, sadatengira neher anembah, katur tang kadga, kagyat sira I Gusti Agung Putu Agung, neher awacana : “Angapa marmanira kita tan paweh ring Ki Tangeb, aminta kerisku ?”.

Umatur ira I Gusti Madhe Kadwa : “Sajna sang Kasuhun, apan umenget kang kawula rahadyan sanghulun, ri panamaya nguni, yan nora hasta sang Kasuhun ananggaping keris, nora kawula weha”. Mangkana ature I Gusti Madhe Kadwa, dadya kanggek sira I Gusti Agung Putu Agung, nepak pupu, duh umenget ring panumaya dangu, lingira : “Ah pageh kita Kadwa kadi namanta, mangke witaninghulun lawan kita, hana ubhaya hita, padha tan yogya megat bhakti sih, katekeng dlaha, kalinganya hulun sapratisantana tan wenang lupa ri kita, mangkana juga kita sapratisantananta, juga tan wenang lupa ring hulun, mwah hana panugrahangku ri kita kalaning patinta mwang saprisantananta katekeng dlaha, wenang angrangsuk bhusana ksatriya, kadi bhusanangku”, mangkana lingira I Gusti Agung Putu Agung, sinembah dening I Gusti Madhe Kadwa, cupwanenira haneng hredaya, mahening sajnanira I Gusti Agung Putu Agung ika, tan ucapan lawas nira I Gusti Agung Putu Agung, awesma ring Balahayu, laju sira angalih unggwan haneng Kaleran Bekak Mangwi, neher asalinan bhiseka apasajna sira Cokorda Ngurah Madhe Agung, Cokorda Sakti Blambangan wanehira, ri reh sira angawisesa bhumi Jambrana mwang Blambangan. Kunang sira I Gusti Madhe Kadwa kinon sira agawe umah maparek, ingaranan Jeroan Munang, sanak sira stri kang anama I Gusti Putu Alangkajeng, ingamet makastri de nira Cokorda Ngurah Madhe Agung, neher anerehaken atmaja 3 diri, kang panuha apasajna sira I Gusti Agung Madhe Alangkajeng, kang manengah abhiseka I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, kang pamungsu apasajna sira I Gusti Agung Istri Alangkajeng, inamet stri de Brahmana sakeng Taman Intaran, anerehaken atmaja 1 (adiri) apasajna Ida Padanda Madhe Alangkajeng ri huwusira apodgala, ri wekasan lina pwa sira Cokorda Sakti Blambangan, strinira kang anama I Gusti Putu Alangkajeng, parama satya alabuh geni, neher kinaryanang sthana marupa Tugu, ngaran Ibu, ya ta sinungsung de sapratisantananira I Gusti Kadwa.

Mangke tucapa I Gusti Madhe Kadwa, hana sutanira 4 diri, pratyekaning aranira :

 1. Ni Gusti Putu Munang, manggeh mareng Jeroan Munang.
 2. I Gusti Madhe Jayeng, akarya wesma mareng Alangkajeng.
 3. I Gusti Ketut Nurida, dhatu pwa sira wetning kari jajaka pejah, sapih aperang lawan I Gusti Ngurah Ayunan.
 4. I Gusti Putu Serangan, angalih Jeroan ingaranan jeroan Serangan.

Tucapa mangke I Gusti Putu Serangan huwus lami asrama ring Jeroan Serangan, hana sutanira 2 diri, pratyekaning aranira :

 1. I Gusti Putu Tagtag, angalih wesma mareng desa Bindu, punpunan Menghapura.
 2. I Gusti Madhe Mintar, manggeh hana ring Jeroan Serangan.

Wuwusen I Gusti Madhe Mintar, hana sutanira 3 diri, pratyekaning aranira :

 1. I Gusti Putu Kukuh, manggeh mareng Jeroan Serangan
 2. I Gusti Madhe Munang, angalih wesma mareng Sedang, punpunan Menghapura.Wekasan sira I Gusti Madhe Munang, asalin aran I Gusti Made Cepuk.
 3. I Gusti Nyoman Serangan, angalih wesma mareng Buduk, punpunan Menghapura.

Mangkana kang mungguh ring Babad Munang athawa Pamancangah Munang.

Puput kasalin ring Buda Wage Kalawu, tanggal Masehi 27 September 1995, olih kang apanelah Sira Anwam Kerthadana, sakeng Uttaraning Wreksa, wewidangan Menghapura.

Babon kadruwe olih I Nyoman Sukada, saking Banjar Denkayu Delodan, Desa Werdhi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s