Babad Bendesa Manik Mas

OM Awighnamastu nmo siddham. OM pranamyam bhaskara dewam, bhukti mukti warapradam, sarwa loka itartwaya, samtusti pratisantanam. OM anugraha manoharam, dewi data nugrahakam, arcanam pujyantu dewam, namah sarwa nugrahakam. Ndah pasang tabe kang hulun, ring padan irang Danghyang, sang amredhyaken santana ring hulun, tan hana keneng tulah carik, luputa ring hila-hila upadrawa. OM Awighnamastu namo siddham, pangaksamaning hulun, ring sang trayo dasa saksi, makadi bintang tranggana, mangke nghulun cumaritakna, sakula gotrane I Gede Bendesa Mas, asrama sira ring Jambrana Banjar Wani Tegeh, wit saking Jawi Majalangu, hana santananya masrama ring Pujungan, mawasta I Gede Tobya, hana ring Bratan, mawasta I Gede Jagra, kertha wara nugraha antuk Ida Ayu Swabhawa, sane malingga ring Pulaki, kasungsung antuk wang Sumedang, tur sampun wruh ring dasa sirna sira, sagrahanya sane ring Pujungan, sane ring Bratan, kaya brahmana muniwara, tur wreddhi santana sira, sinenganing mantra utama wyaktinya, ngaran Canting Mas, Siwer Mas, lwir Weda Sulambanggeni, Pasupati Rancana ika kabeh, wenang ingangge olih Ki Bandesa Mas, tekaning pratisantananya kabeh, tumiba-tiba ring Baliaga, panugrahanira Bhatara ring Pulaki, makadi ida Danghyang Dwijendra, kapuja irika, wastu sira angamong Wreastra iki, sapratisantananya I Gede Bendesa Mas, amanggih suka saparanya kabeh, amanggih rahayu, tan keneng raja bhaya, siddhi wreddhi sira, tur wreddhi pomah-omah sira, tan hana kataman wigraha sira, yan hana sakulawangsane I Gede Bandesa Mas, weruh ring sastra, weruh ring pratingkahnya, yan hana sira tan eling ring Kawitan mwah tandruh ring sastra kayeki : , wastu kita kabeh, sawangsane I Gede Bandesa Mas, tan hana amanggih rahayu, saparane sisu kita mahabhara mwang katibanin wighna, tan pegat amanggih gering sira, rug pakurenanya kabeh, tungkas masanak, mangkana pamastunira, mangkana pawarah-warah ira ring sira Mpu Mas.

011914_1138_BabadMunang1.jpg

Mangke kacarita Danghyang Dwijendra lungha ka Gelgel, kahiring olih Ki Gede Bandesa Mas, pedek ring Ida Dalem, tan kacarita pamarganida Danghyang Dwijendra. Kacrita Ida Ayu Swabhawa, makolem ring Jambrana Banjar Wani Tegeh, jumah Ki Gede Bandesa Mas, wireh suwe Ida Ayu kapatinggal ida ring ajinida, irika ida eput ring kahyun, kahiring antuk santananira I Gede Bandesa Mas, duk kasinengkalen ida irika. Raris ida ngawastanin gumine irika saloring Pura Rambutsiwi, wenten jadman ipun sami akutus tali kapralina ika kabeh, ida ngagungin irika, maraga ida paramasunya, dadi Bhatara jumeneng ring Pulaki, kasungsung antuk wong tan katon, kapralina ika, kawastanin wong Sumedang. Sawireh kabwatan subhaktin I Gede Bandesa Mas, ring ida Ida Ayu Swabhawa, tur nunas icayang mangde sampun ugi padurusan pidukane, mangda nyantos ugi gumanti Ida Padanda rawuh saking Gelgel, Ida Ayu tan arsa, kewalya wenten kapisuka panugrahan sastra utama, kayeki : , gelarin pati urip, ngaran Canting Mas mwang Siwer Mas, luwih parikramanya, sakadi deling-delingan sastra ika, lwirnya wastu ascaryan angemong sastra iki, saterehan I Gede Bandesa Mas, yadyan sakulawangsa, sapratisantananya kawekas, jhah tasmat, amangguh kang rahayu, sukha tan kataman gering, teluh trangjana, sakwehing wighna purna denya, ring sastra kadi harep, kaparisudha dening kawisesan, Sanghyang Sastra iki, anemu mantra dahating luwih parikramanya, lwirnya : hana ngaran Wreastra ika dadi wasita, hana mudra ika dadi kamoksan, hana Swalalita dadi mantra urip mangkana kramanya, matangnyan dwadasa kwehnya, kawiting sastra kalugrahaning antuk Ida Ayu Swabhawa :

Samangkana pamastunya, henengakna Ida Ayu Swabhawa.

Caritakena santanane I Gede Bandesa Mas, mangke nghulun cumaritakena, kawiting mwah kawijilane I Gede Bandesa Mas, karena tumiba-tiba ring Baliaga, hana santananya katekeng sanaknya, Mas Sepuh, Mas Wilis, Mas Mega, hana ring bhumi Maharaja Mangu, sira sinunda amuter ring Blambangan, hana ta sanak sira, ring bhumi Jawa, sira ta gumantyaning, Si Tan Kober, sampun magenah ring desa Mas, Si Tan Kawur ring desa Gobleg, Si Tan Mundur ring desa Gadhing Wani, wangsa Wang Bang pwa ika, satriya Pasuruhan tumurun ring Baliaga, sira ta Mas Ireng, Mas Warna, kari ring natar Jawa.

Mangke kathanan ring Swecalinggapura, ring sira Dalem amutering Bali Madya, mijil ring Palimanan abhusana kadaton, kajanardana ring Sri Kapakisan, mapratista maparikrama rupet mungguing nguni sapalakeping kadingkaran, asungklit keris, hana bahan mwalan lian danta harep Mpu Mas, ebek dening nawa ratnadi, kelihan Mas ring wungkur, sira Sri Aji Kresna kapakisan, pepek punggawa manca tekeng para juru kinabehan mwah para Mpu, Danghyang Siwa Buddha Bhujangga, agunem-gunem pwa sira, maprati lwirnya kang ghinosana, dangu hana dutanira, Sri Kresna Kapakisan, lumurug ikang natar Jawa, sira Aji Pasuruhan, tur sampun lumampah duta nira, lumaris ring natar Jawa, sira sang kinarep ring Bali Madya, sira Arya Kutawaringin, sira Arya Manguri, sira Arya Dalancang, sira Arya Budha, makadi pangarep sira Arya Pinatih, sira Arya Ularan, hana maka walyannya sira Pangeran Gede Bandesa Mas, makadi sira Pangeran Pasek Gelgel, ikang dangu-dangu, ikang tri manggala yuddha, sira Aji Kresna Kapakisan, linakwaken ikang Baliaga, sira ta prajuriting Majalangu, tan wihang pwa sira tinangkil Sri Kresna Kapakisan ring Swecalinggarsapura, dadya ta prapta pwa sira Patih Ularan, makadi Pangeran Karwa, I Gede Bandesa, I Gede Pasek Gelgel, hiniring dening prajurit kabeh, huwusnya umalakwaken sira ring Pasuruhan, tekening bhuminya prawasa, huwus kokih de nira, makweh wadwanira mati mwah sawangin Pasuruhan, padha mangemasin pati, anandang jurit, tan ketung yuddhanira kadi larwa-larwa tumibeng geni patinya kahampwang atep sangsiptanya makweh sarwa ayahan katur ring Sri Aji Bali Sri Kresna Kapakisan, saraja mulya yogya kabeh, katur ring Sri Aji Bali, prasama kaciryan kaya sira kabeh, tuminghalin sang prapta sira Rakryan Ularan mwah Pangeran Gede Bandesa Mas, makadi Pangeran Gede Pasek Gelgel, raju umatur sira Rakryan Ularan, makadi sira Pangeran Gede Bandesa Mas : Singgih pakulun Sri Aji, huwus siddha sajna Sri Aji den Patik Aji, prawasa swanagara Pasuruhan Dewa-Dewa Aji, makadi raka Aji huwus kapeking de kawula Sri Aji weting Aji prawasa nagara Pasuruhan, siddha kaprajaya Dewa-Dewa Aji sira Aji Pasuruhan, dadya ta matur sira Pangeran Gede Bandesa Mas, singgih pakulun Sri Aji Bali, huwus kokih gopuran I Raka Aji ring Pasuruhan, hana pucaking gopura, manik pucaknya jayanya kosika, inuparengga dening mas ajur, huwus siddha inalap de Patik Aji, cihnaning pandrajaya.

Pura Raka Sri Aji ring Pasuruhan, mangkana aturane sira Pangeran Ularan, tumut Pangeran Bandesa Mas, meneng pwa sira Sri Aji Kresna Kapakisan, kadi kagunturan giri citane Sri Aji Bali, mirengakna saturane sang prapta, dumilah ikang netranira, kadi ageni sedeng ujwala, kumetug guntur brahmantyanira, raju tumurun sira sakeng jalu palimanan, meneng juga sira, teher umantuka pwa sira ring wetaning rajya dhani, tumuli anguneb lawangan, hana wakyanira ring jinemrum.

Tinemu kita Rakryan Ularan, hana pratijna ri kita, mukanmu mangke kita tan wenang umarek ri jongku, dosanta agung ring ku, mariwasa ri kakangku Sri Aji Pasuruhan, hana pawehku ri kita wadwa satak, sawah tegal winih satak, kewala matilar pwa kita mangke, hulun asung bhumi ri kita, mangdadi nathaning haneng Patemon, haywa kita panangkilan ring hulun, mangkana tuturne Sri Aji Bali tiba ring Rakryan Ularan.

Mwah kita Pangeran Gede Bandesa Mas, hana pratijnanku ri kita, don jaya pucaking gopura kancana manik ika, mangke sapratisantananta kawekas, makadi kita mangke wastu kita anama I Pangeran Gede Bandesa Manik Mas, mangke katekeng mangko, mwah hana panugrahangku ri kita, wadwa satus, sesukat satus mwah sakulagotranta wekas, tan keneng pinanjungan, makadi kita mangke urip mwah pati, mwah pangirid gung dosa buwat pati tinundung, madya ikang dosa pwa sinampura, mangkana juga panugrahangku ring kita, katekeng santananya wekas, Pasek Gelgel tunggal panugrahan sira Sri Aji Kresna Kapakisan ring I Gede Pasek.

Teka wenang katemwa ri sakulagotrane I Gede Bandesa Manik Mas, wekasan sira agawe umah ring Swecalinggapura, ngaran ring Jro Kuta loring Puri Agung, wenang angancana wong rong atus, sira ta I Pangeran Gede Bandesa Manik Mas, maka paraning desane ring Gelgel, kinon de Sri Aji Bali, dibya wreddhi santananira sumantang mantra mantra kabeh sapraya sira ring parajuru kabeh, kang kinarep de Sri Aji : I Gusti Agung, I Gusti Jelantik, I Gusti Natih, I Gusti Dawuh, I Gusti Lanang Jungutan, I Gusti Tapalare, I Gusti Kaler, I Gusti Lot, I Gusti Pangiasan, I Gusti Salotan, ya ta kwehning para aryane ring Gelgel, mwah watek Pangeran kabeh, lwirnya : I Pangeran Pasek Gelgel, I Gede Bandesa Manik Mas, I Gede Dangka, I Gede Dawuh, I Gede Gaduh, I Gede Tangkas Agung Durian, I Gede Kebayan, I Gede Pameregan, I Gede Abian Tubuh, mwah hana Pangeran saking kapradana Sri Aji Kresna Kapakisan, sami keni ring sakocaping arep, yogya silih alap silih sembah saking panugrahan sira Sri Aji Bali, lwirnya para sujanma : I Gede Bala Pulasari, I Gede Bandem, I Gede Salahin, I Gede Kamoning, I Gede Suruh, mangkana kwehing wangsa Pangeran, yogya para yogya, mapauman ring Kahyangan Bali, ring Dasar Bhuwana ring Gelgel, maka para wong bhumi kabeh.

Mwah cumaritakna santanane I Pangeran Pasek Gelgel, manak sira kutus diri : kang panuha Pangeran Gelgel, Pangeran Abiantubuh, Pangeran Selat, Pangeran Sebetan, Pangeran Dangan, Pangeran Batur, Pangeran Anyaran, Pasek ika kabeh. Ika hana pasembahan Bali Mula, mulanya ring Bali, Pasek Kedisan, Pasek Sukawana, Pasek Taro, Pasek Celagi, pabelasan saking Kayu Selem, padha ring Bali Madya.

Mwah cumarita I Gede Bandesa Gelgel, santananira roro, kang panuha Bandesa Gelgel, kang pamadhe I Gede Bandesa Manikan, padha manak pwa sira, Pangeran Gelgel manak pwa sira tigang diri : I Gede Batantubuh, I Gede Selat, I Gede Samping, mangkana kadadennya.

Pangeran Manikan manak pwa sira roro, I Gede Manik Mas, I Gede Pasar Badung, sinunda padha ring Gelgel, maka uger-uger nagara sira, gumanti mangke ikang ghosana, ghinosana mangke cumritayang sagotrane I Gede Bandesa Manik Mas, kawit ika nguni, sadawege kalugrahin sira, antuk Ida Danghyang Dwijendra, wenang sira sawangsane I Gede Bandesa Manik Mas, ngangge wekasing sastra mautama wyaktinya, wenang rumaksa uripnya wekas, yadian sukha kalawan duhkha, yogya sira angangge dharma susila, wiku wantah dadinta, angawaken weda suksmadhyatmika, maka dadi tapa brata, mwah yoga samadhi, kautama pranayama masarira, sira mautama, araning aji panugrahan Ida Padanda Sakti Wawurawuh, makadi Ida Danghyang Dwijendra, ring pratisantanan I Pangeran Gede Bandesa Manik Mas, lwirnya : Weda Sulambanggeni, Pasupati Rancana, tekaning Canting Mas, Siwer Mas, makadinya Aji Wekasing Pati, yogya kita mangraksa ya sakala lawan niskala, olih sakulagotrane I Gede Bandesa Manik Mas, ri wekasan katekeng mangke, mwah hana panugrahan Ida Padanda Sakti Wawurawuh, sadawege I Pangeran Manik Mas, dibya pwa sira dharma silayukti mwah kasidhyanya pranawa sira, sakwehing para sujanma ring Bali Madya, padha nyuwita ayu sakala lawan niskala, ring sira pangeran I Gede Bandesa Manik Mas, weruh ring aksara suksma. .

Mangkana denya dewakula sira astiti bhakti niskala lawan sakala, kayeki sariranta kaweruhanta. Bhukti sang amuter Bali ring Ida Padanda Sakti Wawurawuh makadi Ida Danghyang Dwijendra. Irika ta sira I Pangeran Gede Bandesa Manik Mas, ngaturang pianak ring ida Padanda Sakti Wawurawuh, tur kambil kangge rabi, tur maputra Ida Bhatara Bukcabe, putranida Bhatara Bukcabe tatiga : sane pinih duhur jumeneng ring desa Mas, maparab Ida Kacangpawos, sane madenan jumeneng ring Abiansemal, malinggih ring Geria Tegeh, kahiring antuk I Arya Dawuh, maparab Ida Bukian, sane nyomanan lungha ka Padhang Jerak, kahiring antuk panjak petang dasa diri, di tanah Beluangan, sah saking Beluangan jumeneng ring tanah Sanur Geria Delod Peken, kahiring antuk Arya Pacung, maparab Ida Kidul, karananing hana wasita Brahmana Mas, bibine pianak I Gede Bandesa Manik Mas, wekasan katekeng mangke, raris ida Padanda mapratijna tur ida makarya Pura panembahan Ida Sang Brahmana, irika ring desa Mas, aran Pura Pule, pinggir purwa, mwah pangastawanida sane mapesengan Bukcabe, wekasannya malih pratisantanan sira I Gede Bandesa Manik Mas, malih anggawe Pura ring desa Mas, ngaran Pura Bukcabe, yogya kasembah olih sang brahmana kabeh, teka ne wenang siniwi olih pratisantanane I Pangeran Gede Bandesa Manik Mas, mwah yan hana satrehanne I Pangeran Gede Bandesa Manik Mas, sane lali tan nyungsung sira ring Taman Pule kalih ring Pura Bukcabe, wastu ya kabeh, sagotrane I Gede Bandesa Manik Mas, yan tan manutaken sahika, wastu kita tan dadi janma, tan hana manggih rahayu, mangkana pamastunira, lungsur gagunan, cendek tuwuh, salah karma sisu denya, tan pegat atukar pakurenan, lempas asanak, tan pegat manggih kawighenan, mangkana treh I Gede Bandesa Manik Mas, kateka tekeng pratisantana kawekas, haywa lupa ring Pura ika. Panugrahan Ida Padanda Sakti Wawurawuh, sakerti bhuwana mwang parwata kabeh.

Mangkana panugrahan sira Padanda Sakti Wawurawuh ring Pangeran Gede Bandesa Manik Mas, mwah hana panugrahan ira mwah, ri kalaning patinta, wenang kita angangge bade, lwirnya : matumpang pitu, magunung pitu, matrilaksana, munggah palih, warna sangha, makarang liman, mabhoma mekar makampid, mapadau, mapring, rurub kajang mautama, mahulon Cintya Reka, genep sopakaraning dibya kajang salaka, tekeng patra kemul, kaya upakaraning kapatinta, sawarna mantra madikara yogya kita ngangge pratekanya Nyawa Wedhana, mwang Pangentas, nista madhya mottama, buat mottama agung artha kutus tali (8000), madhya buat agung artha petang tali (4000), nista buat agung artha siu pitung atus (1700), nistaning nista buat gung artha siu satus (1100), mangkana pwa sira yogyanta.

Yeki manusa yajnanta genahnya, mayajna wenang ngangge ancak saji, yan masangih wenang ngangge bale gadhing, ancak taman pulagembal, ngangge gender wayang, mapadamelan wenang, yan kita weruh kadi iki ngaran kita I Pangeran Gede Bandesa Manik Mas, yan kita tan weruha ngaran kita Bali bisulara peteng denta rug pakurenannya, tan hana manggih rahayu, salwirnya tungkas, tan manut sasana, mangkana treh I Pangeran Gede Bandesa Manik Mas, haywa lupa sawareng sukamu dening panugrahanida Padanda sakti Wawurawuh, sane malingga malinggih ring Pura Taman Pule.

Hana ikang katha mwah, ri salampah sira Danghyang witadesa saking Wani Tegeh, anyujur jagat Mundeh, ingkana hana kahyangan katekeng mangke, mangaran Pura Resi, maka sthana Danghyang Dwijendra kawekas. Malih lungha pwa sira ring airsanya desa, ring pradesa Menghapura, anangun yasa, agawe tetamanan, mangaran Wulakan, Pura Tamansari ngarannya waneh. Tan caritanen lampah ira mwah.

Carita mangke sira Mpu Mas ring Gadhing Wani, apan asuwe sapatinggal sira Danghyang, dadi ta hana pikamkam angetut lampah sira, tan kathancana rawuh ring pradesa tampeking Mundeh, apan keruh pwa sira, jenek ta sira ngkana, saha wadwa sapanjeran. Genah ika maka patinget kawangun pangastulan, manut wit sira, kacihnayang antuk Genta, pinaka bukti genah suci, angastawa landuhing bhuwana, mangaran Pura Gadhing Wani, kateka tekeng mangke, mangkana katattwanya ring Usana.

Terjemahan Babad Bendesa Manik Mas

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s