Babad Bendesa Mas

OM AWIGHNAMASTU NAMO SIDDHAM. OM pranamyam bhaskaram dewam, bhukti mukti warapradam, sarwa loka itartwaya, samtusti prati santanam. OM anugraha manoharam, dewi dhata nugrahakam, arcanam pujiantu dewam, namah sarwa nugrahakam. Ndah pasangtabay kang hulun, ring padanirang Danghyang, sang amredhyaken santana ring hulun, tan hana keneng tulah carik, luputa ring ila-ila upadrawa. Pangaksamaning hulun, ri Sang Trayodasasaksi, makadi bintang tranggana, mangke nghulun cumaritakena, sakulagotrane I Gede Bandesa Mas, asrama sira ring Banjar Wani Tegeh, sakuwubing Jamberana, wit saking Jawi Majalangu, hana mangasrama ring Pujungan, hana ring Bratan.

Mangke walinin ikang katha, hana ring asitkala, wuwusen sira Mpu Kamareka, wus wayah pwa tuwuh anakira Sang Jaya Kayu Ireng, akuren lawan sanak Ni Kayu Ireng, wawu saturunan, kunang sira Sang Jaya Ireng, tumuli sira apodgala, kaya sang bapa, apan mulaning Bhujangga Bali, piwekas bhatara nguni, tinapak de sang yayah, teher ginanti kang puspata, mangke anama Mpu Gnijaya Mahireng, mangkana kacaritanya.

Ri wekasan sira Mpu Kamareka, mwah ta ya masuta 3 diri, laki-laki paripurna, inaranan Sang Made Calagi, Sang Nyoman Tarunyan, Sang Ketut Kayu Selem, ri wekasan prasama sira padha mujanggahin, tinapak de sang bapa, huwusing apodgala, Sang Kayu Calagi, inaranan pwa sira Sang Mpu Kaywan, kang wuruju inaranan Mpu Nyoman Tarunyan, kang pinih untat inaranan pwa Mpu Badengan, tan katha punang wadhu, ya ta prasama angulah prakerti karma.

Kunang pwa sira Mpu Kaywan, sah saking Gwasong, ayoga mareng Panarajon, awesma mareng Balingkang, mwah waneh sira Mpu Nyoman Tarunyan, angalih sira unggwan, ayoga ri jenging Giri Tulukbiyu, ngaran Belong, witting mangkana hana desa mangaran Trunyan, ya marmanya asalin pungkusan, ingaranan sira Mpu Tarunyan.

Kunang sira Mpu Gnijaya Mahireng, papareng lawan Mpu Badengan pinih alit, kari pwa sira ayoga maring Gwasong, umiring sang yayah, ri wekasan ingaranan Desa Songan, mangkana pidarthanya nguni, ling Sang Dwijendra Sakti Wawu Dateng, ring Sri Aji Gelgel, kula asrameng Samplangan, ngaran Tugu.

Wantuna mwah punang carita, babahaning sutanira Sang Catur Bhujangga, hanane sutanira Sang Mpu Jaya Mahireng, jalu-jalu 3 diri, kang panuha Sang Aruhulu, mahari Sang Kayu Selem mwah Sang Wreksa Ireng, mwah istri sawiji ingaranan Ni Kayu Selem

Kunang mwah sutane sang Mpu Panarajon, jalu sawiji, stri 4 diri, pratekaning aran, kang jalu inaranan Sang Panarajon, memper kadi sang bapa, mwah kang stri-stri, ngaran Ni Ayu Nguli, Ni Ayu Ireng, Ni Ayu Kinti, Ni Ayu Kaywan. Mwah putrane sira Mpu Tarunyan, petang diri, laki sanunggal, stri 3 diri, pratyekaning aran, kang kakung inaranan Sang Tarunyan, memper nama kaya sang bapa, kunang namaning sang stri, Ni Ayu Dani, Ni Ayu Tarunya, Ni Ayu Taruni, maka wekane sang Mpu Tarunyan.

Kunang mwah putrane Sang Mpu Badengan, jalu-jalu 2 diri, pratyekaning aran Ki Kayu Calagi, Ki Kayu Taruna, maka sutane sang Catur Sanak, ngaran, wawu 2 turunan, ngaran aprenah amisan.

Pira ta kunang kalanya, prasama padha mengpeng jajaka, tumuli angalap silih alap lawan misan, sira ta Sang Taruhulu, ngalap rabi kang ngaran Ni Ayu Kayu Ireng, wekane sang Mpu Panarajon. Kunang mwah sang ingaranan Sang Kayu Selem, angalap rabi kang ingaranan Ni Ayu Tarunya, wekanira Mpu Tarunyan. Kunang mwah sang apanelah Sang Wreksa Ireng, angalap rabi 2 diri, amadu sanak, kang ingaranan Ni Ayu Nguli, Ni Ayu Kinti, wekan Sang Mpu Panarajon. Kunang mwah sutane Mpu Kaywan, maring Panarajon, kang apanelah Sang Panarajon, angalap rabi, sang inaranan Ni Ayu Taruni, wekane Sang Mpu Tarunyan. Kunang mwah sang inaranan Sang Tarunyan, sutan Mpu Tarunyan, angalap rabi, wekan Mpu Jaya Ireng, kang inaranan Ni Kayu Selem. Mwah wekane Mpu Badengan, kang ingaran Ki Kayu Calagi, angalap Ni Ayu Kayu Dani, wekan Mpu Tarunyan. Kunang inaranan Sang Taruna, sita ta angalap Ni Ayu Kaywan, putrane Sang Mpu Panarajon, mangkana samodayanya alap silih alap, lawan mimisan, tan kathakena ramyaning pakurenanira padha soang-soang, apan padha tinujuang kapti, ataker rarasing karasikan, pira ta lawasira atemu tangan, padha awreddhi pwa sira kweh santana, tan ipal-ipal, mangkana kacaritanya.

Wuwusen sang maka cudamani, sira Mpu Kamareka, sampun wreddhi santana, sayan wreddha pwa sira, anghanaken bhisama ri para pratisantanira makabehan : “Anakku Kayu Ireng, rengwakena pawarah ramanta mangke, wekas yan hana metu pratisantananta, warah juga ring titi gegaduhan, lawan kengetakena aguru sisya lawan sapratisantanira Bhatara Mpu Gnijaya, sang siddha sinangguh Sanak Pitu, prasidha misan amingrwa, nguni hana ling bhatara Abra Sinuhun lawan bapanta, tan sinungkem alap silih alap mwah silih sembah, nanghing yan kita tekeng pratisantananta, teka wenang anembaha, nguniweh malapan, apan kita aprenah kasisya, aja langghana, kunang yan sama pratisantana, kayogya silih sembah, silih alap, mangka sasananing dadi manusa, kunang mwah wekas ri tekaning kapatyanta, aja angeseng sawa, ndya matangnya, apan bhatara tan hyun ring letuh, ngaran pingit, apan parek ring parhyangan Pura ring Panarajon, Pura Tegeh, Pura Ulundanu mwang Batur, didinya tan kararaban dening kukusing sawa, apan mulaning Bali, tan kayogyanana gineseng, pendem juga ya, nghing wenang kaprateka, ngaran mabyatanem, mangka kengetakna, haja angliwaring kena sodanira Bhatara Abra Sinuhun”.

“Anakku mwang putungku sadaya, rengwakena ujar mami mangke, nihan wayahta, agya ninggali kita sadaya, muliheng Suralaya, apan huwus genep tuwuh ramanta, mareng madhya loka, prapteng purnamaning kartika, kunang yan huwus ta aku wibhukti, kita prasama, didinyan agya amangunaken Kahyangan, angadegaken Sanghyang Tri Purusa, maka mukha Sanghyang Suci Nirmala, kunang pwa tang hulun dumarana ginawayaken Babaturan, kunang kita sadaya, yan wus puput tang Parhyangan, didinya kita tumuluy nangunaken karya, mlaspas, ananapuh, ngaran Ngenteg Linggih, wayahta juga pahayukena mareng Babaturan, nihan iki, katatwanya Sanghyang Dwipala, mwah pangasthanan Bhatara Hyang Suci, abhiseka Sanghyang Taya”.

“Kunang sang sinengguh Sanghyang Tri Purusa, sira Bhatara Brahma, Wisnu, Iswara, mwah pangasthananira Bhatara Sanghyang Ibu Prethiwi atemu lawan Bhatara Hyang Aklasa, ya ta ingaranan Paibon, anghing hulun wenang ginawayaken rumuhun, amujaken Pitra ngarannya, mangka kengetakna, mwah yang wus puput denta mahayu Kahyangan, wekasan haja lupa, mahayu prakertining yadnya, pinula-pali, siniwinta, katekeng pratisantananta, wekasing dlaha, terus tumus katekeng wartamana jugha, mwang gami, poma kita sadaya, wara-warah pratisantananta, saunggwannya wekas, ring dik dasa desa, doh aparek, didinya dateng uga angaturana wali, kunang walinira kalaning Tileming Kadasa, haja ngimpasin, kunang yan hana santananta tan anindihaken titi gegaduhan, ya dudu santana, angutang sasana, ngaran, mogha-mogha ya umingsor, kena sodaningsun, sugih gawe kurang pangan, salampah lakunya, tan amangguhaken rahayu, mentik-mentik punggel, mangka kengetakna sadaya”.

Hana mwah pangning katha, ri sadateng ikang maharesi sakeng Jawa Dwipa, makadinya, sira Mpu Kanaka, alingga sthana sira ring tiraning Tampurhyang, akweh munggwing wong Bali Pulina asurudayu ring pada pangkajasira. Heneng ikang bhuwana tan hana pacengilan, landuh ikang jagat, sutrepti ikang desa pradesa, sangkaning pratidnyanira. Ngkana pwa sira kumamitra ri sanak Mpu Kamareka, asih-kumasih, mapan sira tosing brahmana Jawa. Hana punangkala, rehning sira huwus lami haneng Balipulina, dadi ta sira katitah umantuka mareng Jawi, mapan huwus asepi pangasramanira, apan tininggal dening para resi. Dadi ta mawali pwa sira umantuk ring Jawamandala, sira Mpu Kanaka huwus hana putra 3 diri, lanang-lanang, pratyekanya sira sira kang panuha Arya Kutawanira, kang ari Pangeran Wana Keling, kang pamuruju Pangeran Kayumas, apapasih Pangeran Kanaka, kadi namaning kawitanira. Dadi ta sira Mpu Kanaka lan kang putra mangaran Pangeran Wana Keling, mawalik ka Jawi, sira sang katinggal ring Bali, iningu lan inupapira dening sira Mpu Kaywan. Hana bhisamanira Mpu Kanaka ri anakira makarwa, makadi : wekasning wekas kita anakning hulun tan malupa ri kadadenta, menget juga ri tusning kabrahmananta lan tan lupa ring anama Mas.

Ri sampun sira jejaka ri kahanane ring Mpu Kaywan, dadi ta sira Arya Kuta Wanira angamet Ayu Kalapawangsa, manak Kyayi Klapodayana, mwang strinira wit Jepara, amijilaken Kyayi Prambhu lan Kyayi Candi.

Pangeran Kayumas, hana wijanira sanunggal, anama Pangeran Mas. Sira Pangeran Mas atemu tangan lawan Ni Luh Manik, hana wijanira 3 diri, lanang 2 diri lan stri sanunggal, Kyayi Manik Mas, asthana ring Desa Mas, manggeh Bandesa Mas. Kang ari Kyayi Gadhing Gde Tegeh, mangaran Ki Gunyep, alingga ring Gadhingwani bhumi Jembrana. Kang panguntat stri mangaran Luh Kayu Mas, inamet dening anak Bandesa Gelgel, mangaran Bandesa Wangsa, juga ngawerdhyaken Bandesa Mas.

Kunang Kyayi Bandesa Gelgel, mawija Pangeran Bandesa Manik Mas lan Pangeran Gelgel. Pangeran Bandesa Manik Mas, mawija Ki Bandesa Mas, Ni Luh Madhe Manikan, Ni Ayu Manik Jenar, inamet dening Danghyang Nirartha maka paguruyagan. Ki Bandesa Mas, hana putranira anama Kyayi Bandesa Mas, alingga ring Selat lan Kyayi Pangeran Badung, alingga ring Badung, maka rwa makweh ngawerdhi kang para putra, agenah ring desa-desa, mendesanin. Kunang Kyayi Bandesa Mas Selat, hana wijanira : Kyayi Bandesa Mas Tejakula, Kyayi Bandesa Mas Banjar, Kyayi Bandesa Mas Munduk, Kyayi Bandesa Mas Sukasada, Kyayi Bandesa Mas Watusigar, Kyayi Bandesa Mas Jagaraga, Kyayi Bandesa Mas Kubu Tambahan, Kyayi Bandesa Mas Sangsit, Kyayi Bandesa Mas Ketewel, Kyayi Bandesa Mas Manggis, Kyayi Bandesa Mas Tamblang, Kyayi Bandesa Mas Sukawati, Kyayi Bandesa Mas Tabanan, Kyayi Bandesa Mas Gowang, Kyayi Bandesa Mas Mengwi, Kyayi Bandesa Mas Watubulan, Kyayi Bandesa Mas Sibang, Kyayi Bandesa Mas Kaba-Kaba, Kyayi Bandesa Mas Mambal, Kyayi Bandesa Mas Banjar Tunon, Kyayi Bandesa Mas Peliatan, Kyayi Bandesa Mas Seraya lan hana juga ring desa paradesa. Mwang Kyayi Bandesa Mas Badung, hana putranira, Kyayi Bandesa Tengkulak, Kyayi Bandesa Titih, Kyayi Bandesa Apuhan, Kyayi Bandesa Tista, Kyayi Bandesa Toya Anyar, Kyayi Bandesa Buleleng lan hana mwah ring sagenah-genah.

Telas ikang katha samangkana, yan pira pinten kuneng lawasira, sang prabhu molahing Samprangan, dateng pwa panamaya, katekan pwa sang prabhu, mulih pwa sireng sunya antralaya, andiri pwa anakira tatiga, laki-laki pwa sira, I Dewa Samprangan, ile pwa sira, I Dewa Tarukan, buduh-buduhan pwa sira, I Dewa Ktut Botoh, mangulesir pwa sira. Sira I Dewa Ktut sinawiteng olih Ki Bandesa, makadi Kyayi Ngurah Abyantubuh, angaturaken Dalem ring desa Pandak, ika matangnyan I Dewa Ktut makawasitanikang Balirajya. pepek para mantrinira makabehan, makadi Kyayi Pasek Gelgel, mwah Ki Bandesa mwang sakwehning sanak sira samuddhaya, nahan langgeng pwa adegira sang natha, Sri Maharaja Dalem Ktut, andiri ring Gelgel, apan sira pangurdha tan kena pinarek, sthiti pageh ta sira Dalem Ktut, widagdha sira apekik, apan Hyangning Tohlangkir angawatara subadha sira marikeng Asata Brata, makadi tang Rajaniti, anung ikang sandhinugraha sasana, makadi Lokika Rajagama, maran werdhi kang bhuwana pramodita, rep dyem salwir ikang Balirajya, kateka-tekeng paran-paran, kunang pwekang duratmaka tan hana wani lumanggana, apan sang prabhu rumegepaken Nitiraja Sasana. Samangkana ri tata kramanika cinindyeng lepihan.

Tandwa wali ikang katha, maran gati nikang rumengwa katha, sane mangkin sampun prasidha rata jagate kagambel olih Ida Dalem ring Gelgel, makadi rahayu pisan, wreddhi salwiring tinandur, murah sarwa tinuku, wireh katristisan antuk kadharman Ida Dalem, kapingkalih negtegang pujawali pangastitine ring Besakih tekaning Parhyangan sami, kahiring antuk para arya sami, makadi Kyayi Pasek Gelgel, sareng okan dane Kyayi Bandesa Mas mwah sameton dane sami, tan mari kasayangang pisan antuk ida Dalem, sami padha kaicen among-amongan, awanan dane kapisara antuk ida Dalem, dening sapara arya punika padha kaicen ngamong kawibhawan, awinan dane Kyayi Pasek Gelgel lan Kyayi Bandesa, saha sametondane , mawosin puri kuta, lan sira kapasara ngambelang saraja druwen Dalem.

Pangning carita satereh Ki Bandesa, sane maparab Ki Bandesa Wangsa, mawerdhi kang santana lan angamong kagunan. Hana sapratisantananya ri desa para desa, mangdadi panguluning desa, kadi panugrahan sira Padanda Sakti Wawurawuh. Sabangsane Ki Bandesa, satereh Ki Bandesa Mas, wenang ngangge wekasing sastra mottama, maka rumaksa uripnya wekasan, sakala niskala, yogya sira angangge dharma susila, wiku ta makadadin, angarepaken weda suksmadyatmika, mwang tapa brata mwang yoga samadhi, kang uttama prathama yasa nira, araning aji panugrahan Ida Padanda Dwijendra, ri sapratisantanane Ki Bandesa Mas, lwirnya : Weda Sulambanggeni, Pasupati Rancana, Canting Mas, Siwer Mas, makadinya aji wekasing pati, yogya kita mawa sakala niskala, satereh Ki Bandesa Mas, wenang katama rawuhing wekas. Mwah hana panugrahan Ida Padanda Wawurawuh, sadawege Bandesa Mas, ri kala sira kanugraha, makadi werdaning desane ring Mas, dibya pwa sira, dharma sira yukti, mwah siddhyadnyana sira, akweh para sujanma ring Bali madhya, padha nyawita wahya niskala ring sira Pangeran Mas, Dewa Kusala sira, astiti upapati, bhakti ring sang mamutering Bali mwah Ida Padanda Wawurawuh, tur Ki Bandesa angaturi pianake ring Ida Padanda Wawurawuh, nuli kambil, kangge rabi, tur maputra adiri, laki-laki, Ida Bhatara Bukcabe. Ida Bhatara Bukcabe ngawentenang putra 3 diri, sane pinih duhur jumeneng ring Desa Mas, maparab Ida Kacangpawos, sane madenan, jumeneng ri Abiansemal, malinggih ring Geria Tegeh, kairing antuk I Arya Dawuh, maparab Ida Bukian, sane Nyomanan lungha ka Padhang Jerak, kahiring antuk panjak 40 diri ring Tanah Beluangan, sah saking Beluangan, jumenek ring tanah Sanur, geria Delod Peken, kahiring antuk I Arya Pacung, maparab Ida Kidul, karananing hana wasita Brahmana Mas, raris ida Paranda mapratidnya, tur makarya Pura Panembahan Ida Sang Brahmana, irika ring Mas, ngaran, Pura Pule, pinggir purwa mwang pangaskaran anakida mapesengan Ida Bukcabe, wekasan pratisantanane I Pangeran Mas, malih ngawe Pura, ika ring Desa Mas, ngaran Pura Bukcabe, yogya kasembah olih Brahmana kabeh lan kasiwi olih pratisantanan Ki Bandesa Mas, yan tan tepet kaya lingning prasasti iki, jhah tasmat, tan amanggih sadhya rahayu, lungsur sukha mwang kagunan, cendek tuwuh, salah krama, sisu, sampe asanak, tan surud kawighnan, mangkana sosote I Bandesa Mas, ri pratisantananya wekas, haywa lupa pwa kita kabeh, sawarah ingsuneng kamu. Panugrahan Ida Padanda Dwijendra ring I Bandesa Mas, ri tatkalaning pati, wenang kita, lwirnya yogya kita matrilaksana, magunung pitu, munggah palih sawarnane, sancak taman warna sangha, makarang liman, mabhoma mahelar, mahulon citya rekha, genep saupakaraning salu dibya, makajang, makalasa, mapatrang, mapering mabale salunglung, saha tarpananing mantri madikara, yogya kita ngangge hasti, nista madhya uttama, uttama panebasanya 80.000, nista 16.000, nistaning nista 8.000, mangkana kramanya.

Hana pratisantana de Ki Bandesa Mas, luwihing kagunan, weruh ring tata kramaning sastragama, pradnyan weruhing nitikrama, makadi : Asta Kosala, ngaran undagi; weruh ring aji silpasastra, ngaran sangging, weruhing Brahma Wisesa, ngaran Pande, punika sane kelingang antuk pratisantananya, ika gagaduhannya, matangnyan hana panugrahan sira Ida I Dewa Agung Anom sang jumeneng ri Sukawati, inaranan pwa sira Pangeran Wasan, mangkana katattwannya nguni. Sakeng Sukawati, hana mintar ring desa Peliatan, Gowang, Apuhan, Celuk, Den Bukit, Mengwi, Watuwulan, Kaba-Kaba, Mambal, Banjar Tunon, Peliatan, Tengkulak,Tista, mwah kadi munggah ring ajeng.

Iki Babad Bandesa Mas saha warganya, duk angayum Purane ring Dasar Bhuwana Gelgel, paican I Dewa Agung Madhe, ring para pratisantanan Ki Bandesa Mas, ika saking ngawit.

Babad babon puniki padrebyan Pan Sukra, saking Banjar Pregae, desa mwah distrik Mengwi, kasurat olih I Wayan Gobyah, pecak mantri guru ring Distrik Mengwi. Puput kasurat ring Redite Umanis wara Warigadyan, panglong 1, sasih Kapitu, rah 6, tenggek 5, Isaka warsaning loka 1856.

Subal.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s