Babad Tegehkori

OM Awighnamastu namo sidham

Nihan Prasasti Kyayi Madhe Tegeh maring Desa Sading, wawengkon jagat Badung, kula wangsanira sira Nararya Pucangan, anak-anaking Bathara Arya Kenceng.

OM Pasupati rajate putrah. Pangaksamaning hulun ri paduka hyang mami, sang ginelaring OM-kara mantra hredaya nama swaha, sunya loka adilokeswara, sinugraha pwang hulun, amajaraken kapurwanira sang sidha surupa, maring kalepasan, OM Bhur Bhwah Swah, mogha tan kawighnan ring pangriptan ri lekasaning sanghyang purana tattwa, jatining tan kumanglanggya umiketing tattweng usana, manggala maka pateketing kula gotra santana, siddhirastu paripurna, luputa mami ring tulah pamidhi, maka wigrahaning mala papa pataka, sidha tan katamanana upadrawa, de bhatara hyang mami, amretyaksaken atita nagata wartamana, mwang suksma atisuksma, garwadhi, aweha nugraha ya wastu paripurna, dirghayusa tekaning kula gotra santana prati santana. Mogha pwang hulun tan katamana upadrawa de bhatara hyang mami, wastu paripurna, ananggap pwa hayu, atutaken sakula gotrangku namostu jagadhita ya.

Iti pwa mangke wuwusen maka panganjur ikang katha, jayati jayamapnoti, sarwaya prapti sudhayam, dawed bhawam kaste swaryah, namostu siwa dewatah. Bhatara Giri Jagatnatha, sira pawakning sari adnyana, sarwa sidha sidha sakahyun, mwang kapangguh tang jaya tekapnira, apan wredhi kastewaryanira, sira sinangguh dewa dewata. Twam dewa bhuwana kartah, sarwa sidhi mahatmanam, eka pwa tapaswadam, namaskaro krama smretih. Kalinganya sira wiwitaning sarwa jagat, pawakning sidhi, pasariraning sang yogiswara, paraning namaskara sang sidha tattwa, sira sarining wahyadhyatmika, puputing ganal lawan alit, uriping hayu, jiwaning samasta janma makabehan, mangkana kawyawaknira, sira utungganing sarwa dewata kabeh, Bhatara sangkara aranira waneh, sira pwa panwarining hulun, renuning pada pangkajanira, mogha sih pwa sira ring wiguna, manugraha ring nirwighnaning sarira, mwah tan kasariking upatha, sidha mredhyakenang katha, usana tattwa sang pinaka kulawangsa ring hulun. Maka don langgenganing amukti ring praja. Usana tattwa wijneyah, purbha kula widhitakah, prawaktya raja puranam, niro wastu katham bhawet.

Nguni ring asitkala, kaparining wet, wangsanira sang sidha wasawasayitwa ring nagara Badung, maka nguni sang para Arya ring Tabanan samangke. byakta telas kertha de dinaning Widhi Wasa, nahan hetunira wehana pakwaning bhuwana, apanerus wininhaga sudha sudha karmanya nguni. Purana tantra udyatah, rajatam taskatamparah, kyatah landwasning anante, bhawakti raksanam bhawet. sang sidha karuhun kumalilirang kadatwan ring Palembang, ri anak ira sira Arya Damar, anak panawing de Sri Maharaja Bhrawijaya, bhatara nyakrawarti ring Majapahit, sira ta kinon tumindakakenang praja ring Palembang, aneher pwa wredhi santananira. Kunang duk ira tumekeng mandala Baliaga, tinengeran pwa sira Bhatara Arya Kenceng, hana ta sutanira neher tamolahing Bali pura, tinengeran sira Bhatara Arya Yasan, sira dinukan de sang Natha, olih angrujita wangsa Dalem, wekasan anglangut Bhatara Arya Yasan mareng Wilwatikta, atyanta pwa kasihira, byatita pwa sira salina nira, hana ta anak ira aparinama sira Arya Wagus Alit, tananinumbara de sang Natha, ri wekasan hana ta gagak, pari bancana ri talahang Sri Maharaja. Dadi ta menget pwa Naradhipa, ri Arya Wagus Alit, sira ta konon umatyanang gagak, ri telas ira umatyanang gagak, walwi ta sira andiri ring Tambangan muwah, inaranan ta sira Dewa Hyang Anulup ngaranira waneh. Kunang yan pira antajiya, manak ta sira laki, paripurna wayawa, ya ta kesah saking Nagari Badung, tamolahing Nagari Pucangan, inabhiseka pwa sira Bhatara Pucangan, salinanira Bhatareng Pucangan, hana ta anakira gumanti, tinengeran Bhatara Arya Notorwandhira, i wekasan wredhi santana pwa sira, hana ring Kubontingguh, tinengeran Sang Arya ring Kubontingguh, arinira sira tambayaning amangun kadatwan ring Tabanan. tinengeran sira Arya Wangun Graha ring Tabanan. Ikang karyeng Pucangan hana juga. Kunang sang haneng Kubontingguh, maputri stri sawiji, aneher winehakening sang haneng Pucangan. Salinanira Arya Kubontingguh, sira Arya Wangun Graha ring Tabanan, tinuha tuha salwaning rajya Tabanan, katekeng Pucangan, Kubontingguh, prasama kahreh de nira, ri wekasan manak ta sira, laki-laki walung siki, yatika pinalih, sakawan inenahaken ring nagari Badung, ikang atuha anama Nararya Bandhana, arinira katiga, lwirnya : Kyayi Nengah Samping Boni, Kyayi Nyoman Batanancak, Kyayi Ketut Lebah. Kunang ring alama-lama ikang para Arya sakawan ring Tabanan, mangkin ageng kastewaryanira, ikang atuha anama Nararya Lurah Tabanan, ikang ari katiga, lwirnya : Kyayi Madhyottara, Kyayi Nyoman Pascima, Kyayi Ketut Wetaning Pangkung, padha wredhi santanan ira. Ya ta hetunyan akweh ikang para santana Tabanan, henengakna pwa gatinira. Kunang ikang para Arta katiga ring Nagara Badung, ikang waruju sira Kyayi Ketut Lebah, marabi pwa sira, ring alama-lama manak ta sira stri stri kalih siki, ya ta hetunya pegatang santananira, nora hana anggantyaning sira muwah, ikang raka kalih watara wawu saturunan, malwi pwa sira mareng Tabanan muwah, henengakna pwa sira.

Walwyakena ikang katha, Sri Nararya Bandhana, mangke sira wuwusen, salinanira, hana pwa sutanira lakistri, ikang stri tinengeran Ratu Ayu Pamedekan, kalap olih anakira Sri Nararya Anglurah Tabanan, aparinama Sri Nararya Winalwanan, arabi sanak amisan pwa gatinira, kanung ikang lanang tinengeran Sang Arya Anglurah Papak, prawira weruh ring winayaka, lama pwa sira amuktyaing pura, pejah pwa sira, ginantyaning dening sutanira kalih, atengeran Kyayi Tegeh, Kyayi Bebed. Kyayi Tegeh sira anggantyani sira bapa, kunang Kyayi Bebed sira sering andewasraya, amerih kadigjayanira, lumampah ta sira ring ratri kala, kalungang-lungang, dateng ta sira ring agraning Bratan giri, ikang prasidha sthananing Kahyangan ring Batukaru panguloning Bali. Janita dewa sampannah. sedeng dharaka amaradana sira, maka wantening budhi niskala, kagyat mijil bhatara sanginisti, neher manuduh sira mara andewasraya ring Baturagra, ikang prasidha sthana Bhatari Danu, saking Jambhudwipa, ri kana juga pinatih bhuwaneswara, sira pakening Bali pura. Irika pwa sangkaning kawibhawan kapangguh, mangkana ling Bhatara, manuhu pwa sira Kyayi Arya Bebed, ping sewu rambehaning sembah nira, musap carenu bhatara, telas mangkana antarlina bhatara, hilang ring pangadeganira. Mulih pwa sira Kyayi Arya Bebed, saha heninging budhinira. Byatita dateng pwa sira ring wesmanira. Lungha pwekang kala, irika ya yanteka dewasa rahayu, lumampah pwa sira Kyayi Arya Bebed, nutaken kadi pawarah bhatara nguni, lumaris ta sira musireng Baturagra, hiniring dening bhretyanira, hinaranan Kyandala, wit martya Tambyak, adoh pwa larinira kalungha-lungha, tan pahingan gengning kanana pinaranira, mwang jroning jurangnya, lwaning suketynya, trebis pringga atyanta durgama, katancit dateng pwa sira ring Panarajon. Kusalo sthanamapnuyet. Amangguh ta sira Parhyangan maha pawitra, tumama sira Kyayi Arya Bebed tinaha kahyanganing Baturagra, mangarcana ta sira sakabwatan, amatitis angranasika, ameneng ring heningning budhi, kagyat mijil Bhatara sang maka sthana ring Kahyangan, teher mojar ling nira : Ai kaki Arya wruh aku iki ri prayojananta, aku iki sang inistin twasta, aku iki Kasuhuning Panarajon, yan kedeh budhinta, mara ring Baturagra, nihan aku duluranta mareki pada Bhatari, mangkana ling nira, mangastungkara pwa Kyayi Arya Bebed, teher dumulur ring larinira mareng Baturagra, dateng ring parana ngumastawa sapranamya, tadantara mijil Bhatari, ling nira : Kamung Arya Bebed wus katon denku saprayojananta, swastyastu sidha sapinalakunta; mangkana ling Bhatari, manembah Kyayi Arya Bebed, aneher kinon de Bhatari sumangungi padukanira mareng telenging danu ring Baturagra, tar wihang pwa sira sang kinon, teka pwa sira ring telenging narmada tan karem sukunira sapaglangan, kadi de nira abhumicara, dateng ring tiraning danuh, mojar Bhatari mwah , ling nira : snighnante sokta bandhanah, sarwa sukha mahiyate, prawaksya dhiratah bhawet, kakarsananm widhitayet. Ai kamung Arya Bebed, nihan marganing wibhawanta apateguh denta, apan maka sadhanang dhira dharaka budhinta, kumwa kalingannya, ikang martyapada ring bandhana, anugrahangkwi ri kita mangke, kita ratu samantajana, ring praja bandhana, kapangguh pwa ng wibhawa denta, mangka ling Bhatara.

Wekasan antarlina bhatari, muksa amoring tan hana, suksma ring pangadeganira, ri huwus sira sinembah, inusap caranarenu nira padanira, de ni Kyayi Bebed, telas enak kretawara sira Kyayi Arya Bebed, mulih ta sira niscaya, lumampah ta sira ri tambing ikang parwata, kunang irikang pitung tabeh, tumuli Sanghyang Sasalancana, amelad prana panawakning cucurnya, tan sah ring wimbaning sasangka, iwa mangkana Kyayi Arya Bebed, lumaku mamet tuhan, mabayangan ri para-paran, atyanta kasyasih ira, kadi winelad manahning tumon sira.

Huwus ri kawulaning tabeh muni, mijil pwa sanghyang Aditya, tumampak ri agraning ratnagiri, sumeno tatinghalanireng jagat, lumampah pwa sira Kyayi Arya Bebed. Kalawun-lawun manuti sengkaning wana giri,m dinulur deni caraka nira, Kyandagala, henengakna suwenira haneng hawan.

Tadanantara dateng pwa sira ri wesmanira. Byatita ikang kala, yan pira antajinira, irika ta ya kapangguh pwa kawijayan de nira, kasub ing rat kaprawiranira, mwah pragiwaka ring widhayaka, sira malahaknang grama ring Sumerta, mwah akweh wadwa kaprajaya de nira, ri denyan akweh padhati balanira, sadhananira anjayeng satru. Ri telas niran bhupalaka ring Bandhanapura, makin ageng kaprabhawanira, sira ta maprang lumageng Kyayi Madhe Sanggaran, bhupalaka ring Karangasem, atyanta masuwe de nira maprang silih ukih, tan hana soring rana, wekasan sapih padha kari mantukeng pura. Ogan ikang bhretya angemasin paratra. Kunang Kyayi Arya Bebed tan pakanin nihan angganira, matemahan wiket tan pawilangan, ika ta do nira tinengeran Jambe Pule. Kunang ring alama-lama, mastri ta sira katiga, sawiji anakira Kyayi Arya Pucangan, anama Kyayi Rara Pucangan,kalih stri saking Grama Tumbakbayuh, katiga anakira Kyayi Panataran, witing Bebandem, sama aputra.

Kunang ikang putra agraja, mebu saking Tumbakbayuh, asrama sira ring Glogor, ingaranan Kyayi Anglurah Glogor, sang prasidha maka kula wangsa sapara Aryeng Glogor, kunang ikang putra wet wangsa Pucangan, inaranan Kyayi Anglurah Jambemerik, wineh sthana ring Alang Badung, sira saprasidha kula wangsa sapara Arya Jro Kuta, makadi Ksatrya Puri.

Kunang ikang putra mebu wangsa Panataran, tinengeran Kyayi Macan Gading, teher amolahing Pamecutan, karibhaying pwa sira tinilar dening ibu, inemban de ne Kyayi Wasitanjung Gunung, nguniweh Kyandala angariwuwu i rare nira. Wijayet dharata bhujah, sarwa rupa manoharah. Tiga anakira stri listuhayu, koneng-oneng rupanya, kadi panedengning kusuma sancaya pakatonaning ahayu. Byatita punang kala, malaki pwa sira kabeh, putri nira Kyayi Jambe Pule, hana sunwaning Kyayi Agung Badeng, awangsa Kyayi Agung raksang nagara Kaphal, mwah kalap dening Ksatrya Kesiman, makadi kalap de Sri Maharaja sang pinakadi ratu ring Pulina bali, sira amredyakna sapara ksatriya Klungkung helem.

Gumanti I Gusti Tegeh, jumeneng Kyayi Tegehkori panenggahira, pinariwretta de sang ari, wiweka sang ari Kyayi Nyoman Tegeh, Kyayi Pucangan panelahanira waneh, awor dharana tis tinrapaken, henti sukha nikang parajana, atuhan ring Kyayi Pucangan, ring alama-lama, wekasan hana putrane matuha, Kyayi Anglurah Jambemerik, ingalap ring Kyayi Tegehkori, rumasa dening kagengan pamemete, tur hana sumanggup Lurah Agung, yan sabhayane Kyayi Tegehkori, Anglurah Agung sukha nandingin, temahan anwal subhaya sayan kalesan sihe Kyayi Tegehkori amantu ring putrane Kyayi Nyoman Tegeh.

Dening larase kadi sahika, atemahan pinegatan tali Kyayi Pucangan. Kyayi Tegehkori binancana dening Widhi, doning samangkana, Kyayi Tegehkori amiwal swaraning agama, tur akeh metu ujar parajana, ya ta hetu Kyayi Pucangan amalik amangun pancaka bubulu mareping Kyayi Tegehkori, akeh rencange Kyayi Tegehkori, kena kagiring, aneher aminta sraya ring Mengwi, sanggup kewala atulung, dadiya sahasa kinepang sakiduling pancaka de nira Kyayi Jambe Putra, apayapan wetning pragalbha nira Kyayi Tegehkori, makadi sira ramanira, nda tan kewran sira pinrihinirup, sinatabaning bedil, atyanta ramening prang, akweh wang papati mwang kanin.

Yan pirantaranya, aneher gati nikang prang, i wekasan alah ta jajahan patanen, ikang tumut atwang ri Kyayi Tegehkori. Ndan Kyayi Madhe Tegeh, nguniweh Kyayi Samping, menggang-menggung palungguhira, matahen pwa sira ring luputing sadhyanira, rinasa denira pangendaning Widhi juga, ikang yogya kumalilirang kadatwan, tan lyan Kyayi Nyoman Tegeh, sinungan de Bhatari. Nghing hana prasanakira Sira Arya Tegehkori, apan tan tinut ri salampah ikah yayah, dadi ta mintar saking Tegal Agung, wewidangan Pamecutan, ngungsi jagat Tatasan, sinayut dening warga Brahmaraja, kaheman pwa sira ngkana. Huwus alama pwa sira ngkana dadi angamet putrinira sira Mpu Brahmaraja ngaran Pande Karsana. Apan sira kasingsal saking pagrehan, meh-mehan pacang kakepung dening satru, dadi ta mintar saking Tatasan, ngungsi pradesa gunung kaja, ngaran Bukit Asah. Ngkana pwa sira jenek, teher astiti dredha bhakti ring Kawitan, akarya panyiwian pasimpangan Kawitan, ngaran Pajenengan.

Gelising kuciwa paprange Kyayi Tegehkori, kandugi malaradan atinggal desa ring Mengwi, sareng arine, mwah putra-putri samuha, anaknya kang stri atyanta koneng-onengning hayunya, kadi puspa sancaya pakatonanira, ika inamet dening Anglurah Agung, pira kunang antaraning swenya, maputra stri mapesengan Kyayi Ayu Bongan, hinayap de nira Arya Ngurah Pamecutan Kaler Kawan.

Waluyakna ikang katha, Kyayi Gde Tegeh, saha putra potraka, angalih ring Tegaltamu, anggawa keris kaliliran, I Gusti Madhe Tegeh, anggawa rontal Piagem, kasiwi ring Sading Mengwi, sangka ring Perang angalih ring Kaphal, irika para santanane anangun Parhyangan Pamrajan Pamahyun.

Pira kunang lawas ikang kala, hana mangalih kapradesa Bongan, neher tar marya haro-hara pwekang rat, apan wang atisayeng katungka budhi, angubungi dusta aptya ambalik ring Gustine, sumadhya ring sirnaning nagara. Irika Kyayi Tegaltamu, mabayangan amerih unggwan, manastapa pwa sira, sanaknya prasama dukha citta, kunang maka panglipuri geng nira, menget ri pejah kawitanira nguni, Ki Gusti Munang ingadu ring sasanake olih I Dewa Bekung, duk I Gustti Pande rinusak. Doning hana sasumbung parwasari, Tabanansari, tegesnya, bonga, ngaran santen. Laju ring Cemagi, angungsi ring Malas, raris kesah ka Batubelig, asantana I Gusti Gde Taman, I Gusti Madhe Siman. Sang ari padha anuwuhaken santana pratisantana katekeng mangke.

Nihan waneh kottaraning santana wangsa Arya Kenceng, pangning carita, mijil sakeng Usana tattwa nira sang andiri ring rajya Tabanan, ikang lyan sangke Sri Nararya Kalih Tabanan Badung. Kunang sutanira Sri Nararya Wangun Graha ring Tabanan, kang atengeran Kyayi Nengah Samping Boni, turun 2, Kyayi Putu Samping, Kyayi Titih, Kyayi Airsanya, Kyayi Tengah, Kyayi Den Ayung. Kunang Kyayi Putu Samping, tekeng putra potraka, teher tinengeran Samping. Ndan Ki Gusti Ketut Lebah, maputra stri kalih siki. Kyayi Madyottara, sira awangsa sapara Arya Subhamya; Kyayi Nyoman Pascima, sira amredhyakenang wangsa Jambe ring Tabanan, Kyayi Ketut Wetaning Pangkung, amredhyakenang I Gusti Gde Lod Rurung.

Tan titanen tikang para santana Arya Kenceng, kang amintar adoh ring dura desa, hana ring Banyucampah, Pasanten, Panyaringan, malih ring Den Bukit, hana miskin, henengakna. Yadyapi miskin, kewala manggeh ring carmanya tan panten pwa gatinya, apan tan hana prayascitaning panten.

ANG ring nabhi; ring Siwadwara, pangret. AH ring nabhi, ANG ring Siwadwara, Panglaris, yan kalaning ageseng, mangde kadirghayusan, tan sangsara phalanya, Iki Sanghyang Rwabhineda Kalepasan

Puput kapasupati mwang kahayum, ring rahina Saniscara Umanis, waraning jagat Sila Parwata, Isaka warsa Bhudarani sandhyawela carana pandita, 1927

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s