Kawentenan Sira Arya Wang Bang Pinatih ring Jagat Badung Manut Pustaka Raja

OM Awighnamastu namo siddham.

Ida Mpu Bharadah ring jagat Daha, maputra sawiji sira Mpu Bahula, Mpu Bahula maputra Mpu Tantular lan Mpu Candra. Mpu Tantular maputra catur : Mpu Panawasikan, Mpu Smaranatha, Mpu Sidhimantra lan Mpu Kepakisan.

122913_1214_SlokaRajaPu1.jpg

Mpu Sidhimantra maputra Sira Manik Angkeran. Sira Manik Angkeran, marabi trini : Jro Istri Dukuh Balatung, maputra Sang Bang Banyak Wide; widyadhari Kendran, ngembasang Ida Tulusdewa, saking putran Pasek Wayabhya, ngawentenang Ida Bang Kajakawuh, wenten taler embas putra saking rabi siosan ngawentenang sira Agra Manikan.

Sang Banyak Wide lunga ka Janggala, pacang ngruruh ida Kakyang, nanging ida sampun lebar, raris kapanggih ring Ida Mpu Sedah, iriki kadamaputra olih sira Mpu Sedah, magentos agem-ageman, saking pecak Budha raris ninutin Siwa.

Sira Banyak Wide matemu tangan ring I Gusti Ayu Pinatih putrin Sira Arya Buleteng, puniki sane ngawentenang Sira Arya Wang Bang Pinatih.

Bhisama sira Mpu Sedah, ring Sira Arya Wang Bang : Aum kita Sang Bang sampunang lali, dewa wantah wit Brahmana, mangkin i dewa mangdadi Arya, manggeh Arya Pinatih, ne ada patitip wayah : kris sanunggal ajajuluk Ki Brahmana mwang Siwopakarana, pustaka Weda, ento patut sungsung i dewa, pinaka pustaka sinanggeh Kawitan.

Saking patemon punika, ngembasang Ida Bang Bagus Pinatih – Ida Bagus Pinatih, mari kita Ida Bagus, mangdadi Sira Arya Wang Bang, puniki piteket sira Wang Bang Banyak Wide.

Kacrita sane mangkin wenten putra sane maparab Sira Arya Wang Pinatih Kejot, ngawentenang Sira Arya Wang Pinatih Resi lan semeton sios bibi Sira Arya Wang Bija. Ida puniki sane lunga ka Bali malinggih ring Kerthalangu, jagat Badung (sane mangkin). Sira Arya Wang Bija, maputra catur diri : I Gusti Putu Pahang, I Gusti Made Tamuku, I Gusti Nyoman Jampahi lan I Gusti Ketut Blongkoran. Henengakna ikang katha.

Sira Arya Wang Bang Pinatih Resi, marabi ring Ida Ayu Punyawati, ngawentenang Kyayi Anglurah Agung Mantra lan Kyayi Anglurah Madhe Sakti.

Kyayi Anglurah Agung Mantra, akweh madruwe rabi, saking santanan Dukuh Suladri (IGusti Ngurah Tembahu, I Gusti Ngurah Kapandeyan lan I Gusti Ayu Tembahu). Mebu saking Arya Patandakan ( I Gusti Ngurah Gde, I G N Bedulu, I GN Ngenjung, I GN Batan, I GN Abyanangka, I GN Mranggi, I GN Celuk, I GN Arakapi).

Sapunika talaer Kyayi Anglurah Made Sakti, taler akweh madruwe rabi, saking warih Arya Kenceng, warih Arya Patandakan, warih Ni Brit, warih Maliling.

Kacrita kesahe saking Kerthalangu, nyujur jagat Sanur (daksineng pasara), Ki Bali Hamed, ngemit Pura Dalem Paninjowan, Pura Dalem Bangun Sakti kakardi olih Sira Arya Pinatih. Ida Padanda ngardi Pura Dalem Kadewatan, Pura Pusering Tasik Batur, Pura Kentel Gumi ring Padanggalak.

Gelising carita sampun rawuh ring jagat Tulikup, apasah sira sareng kalih, kang raka ngungsi nganginang lan sang ari ngungsi ngawuhang. Iriki raris kabagi ikang piagem ; keris Ki Brahmana, watang Ki Baru Gudug, rawuhing bala sabagi, kambil olih K A Agung Mantra; lan kang ari KA Made amawa Siwopakarana, Pustaka Weda, Pustaka Raja, rawuh bala sabagi.

Kacerita sane mangkin I Gusti Made Pinatih, ngungsi Janggalabija, angwangun andewasraya, ring tengahing wana lata, ring areping Lata Mahaghora, polih paswecan, saking iriki mabiseka I Gusti Ngurah Made Bun Sakti.

Patemon I Gusti Agung Madhe Agung/Cokorda Nyoman Munggu ring Jro Maliling, ngembasang I Gusti Gde Maliling, kapaica jagat Jimbaran, Kuta Mimba, Padangluwah, Tibubeneng, kita manggeh mawangsa Wang Bang Pinatih treh Bun.

Kesah para putrane saking Bun, wenten ka Darmasabha, Sahibang. I G Putu Bija ring Banjar Batas (Sibang), I G. Made Bija ring Tingas, I Gusti Anom Lengar ke Moncos, I Gusti Anom Bija ke Bongan, sane saking Bongan, ke Kaba-kaba nerus ka Munggu.

Sawatara ring warsa 1801 Masehi, mintar saking Desa Bun angungsi jagat Taensiat Badung, saha putra rabi lan rencang, recange kagenahang ring Br. Bun lan Br. Ambengan. Saking Taensiat hana ngungsi Karangasem (IGN Padang), ka Buleleng (IGN Teja), ka Sigaran, ka Glogor Carik – Bukit Pacatu, Ungasan, mawali ka Seseh, wenten ka Dawan I N. Demung, ka Jagat Timbul Sukawati. Putrane sane pinih duhur I G N Putu Bija jenek ring Taensiat mabiseka I Gusti Ngurah Pamecutan. Para putra siosan I Gusti Ngurah Mawang apuri ring Negari, I Gusti Ngurah Tangeb kaarsa olih Cok. Oka Putra, kagenahang ring Negari Pangrebongan (Klungkung). I Gusti Ngurah Angkrah ring Banjar Tunon.

I Gusti Ngurah Angkrah, ring Banjar Tunon, maputra I Gusti Ngurah Madhe (prami), kang ari sios bibi I G.N.Desa, pinguntat I Gusti N. Ketut Gambrong. Duanning pangendan ikang jagat atungkas Ubud kalawan Negara, saking Banjar Tunon kesah, ka Negari, Kutri, Abasan, Singapadu, Celuk, Kesiman, Batubulan, Bet Ngandang, Sesetan, Perean (Leba), Adeng, Sembung, Balangan, Ayunan lan jenek ring Denkayu Banjar Tunon, amawa pajenengan Pangastulan marupa daksina, raris ring warsa 1856 angwangun Pura Gede Bun sane wenten iriki (Banjar Denkayu Dlodan, Werdhi Bhuwana, Mengwi, Badung).

Wastan palinggih : Ratu Dalem Nusa, Ratu Ngurah Sakti, Dalem Sakenan, Dalem Gelgel, Gunung Agung, Gunung Lempuyang, Ulundanu, Pucak Mundi, Ratu Geria Sakti Manuaba, Ratu Mas Pamanahan, Ratu Manik Mas, Ratu Mantrining Anom, Ratu Taman, Ratu Kawitan, Ratu Bancingah, sane mangkin kasungsung sareng 30, saking iriki wenten taler saking dura Denkayu lan panyiwi sane siosan.

Inggih asapunika aturang titiang, wantah bantang-bantangipun, saking iriki para semeton mapikayun, ngruruh palelintih, angge negepang Pustaka Rajane kabenjang pungkuran. Manawi wenten sane kasingsal, mangdane para semeton sane negepang, mangdane sayan-sayan paripurna.

OM Ksamaswamam.

OM Santih Santih Santih OM.

Sumber : I Nyoman Sukada, Br. Denkayu Delodan, Mengwi – Badung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s