Siddhakarya Carita

sidhakarya8

OM AWIGHNAMASTU NAMO SIDDHAM

OM Ksama swamam Mahadewah …………

Hana kang carita nguni, ri panumadegan sira Dalem Waturenggong ring Gelgel, pantaraning warsa kara asta gni tunggal , 1382, kara patala catur loka, 1472, sira agawe karya agung mottama, Eka dasa rudra mwang panangluk mrana, ring Basukih. Kathancana dateng sira brahmana wit Keling, mwang maka don jumujug ring jagat Bangsul, arep kacunduk ri sira Dalem Waturenggong, kang sinanggeh kula tunggal.

Ri samangkana para pangabih Dalem, patih mwang tanda mantri, tan angega kadi ucap sang brahmana Keling, sarwi tinundung mwang kahuman-uman, hana pinupuh dening wit taru. Dadi ta mintar pwa sira saking Basukih, tur angrentehaken ikang upathasapa, mangda kang papayonan mwang wewalungan ri wewidangan jagat Bali karusak dening mrana mwang marana.

Sangkaning upatha ika, tan alama taru tan hana mawwah, wewalungan huwus padem, matangnyan urung kang karya, para pretakjana kalingganin dening gering lumintu. Ika matngnyan sira Dalem lan para prabekel, nunas anugraha ring Basukihan, apa marmaning samangkana. Irika hana panugrahan Hyang, mangda angruruh kang Brahmana huwus tinundung. Sira sang Brahmana mangke hana ring Bandhananagara, ri daksinaning pasara, inundang mawali ring Basukih. Apan sira Brahmana jati saking Keling, wit wangsa tunggal.

Tan carita kang patih, prabekel lan wadwa, huwus umarek ring Bandhananagara, tur huwus puput kang agendurasa, kadi pangandikan Dalem. Sira sang Brahmana inundang ring Dalem, aparek ring Basukih. Ring Basukih sira Dalem ametwaken wacana, kanggeh sang Brahmana maka wangsa tunggal, nghing sira amalikaken ikang jagat dening pangoreg ikang mrana,marana. Irika sang Brahmana wineh bhiseka Dalem Sidhakarya, Brahmana Keling aminta saksi pamituhu, kadi ucap sira Dalem.

Huwus samangkana, angranasika sira, asamadhi angidepaken Hyang Paramartha Siddhi, kang wit taru tan hana mawwah, pramangke mawwah, kang sarwa gandha kusuma, pramangke asekar, wewalungan pramangke swastha, apan kasidhian sang Brahmana, sahananing inucapaken siddha pramangke, ika matangnyan siddhakaryaning Dalem.

Dalem Waturenggong sira ametwaken wacana lan samaya, sira Brahmana wineh bhiseka Dalem Siddhakarya, lan sira Brahmana Siddhakarya angawales, mangda sira Dalem umadegaken kabhujanggan mangdadi Resi ri kawekas, apan tan sidha pasah brahmana lawan ksatriya.

Ri samangkana pawekas sira makarwa, dadi sira sang Brahmana Siddhakarya, angangken sira dewaning mrana, tur jumenek ring Sidhakarya. Sira Dalem Waturenggong maweh bhisama ring wong Bali, yan sira anangun karya mottama, yogya angamet jatu sidhakarya ring Pura Dalem Dalem Sidhakarya, marupa Catur Wija mwang Panca Wreksa, sira wong Bali tan wenang anguman-uman mrana.

Iking carita saking reringkesan lelampahan Topeng Sidhakarya, sane kadruwe olih Guru Soka, ring bebanjaran Munggu, jagat Mengwi. Katedun olih Sira Anwam Kerthadana, wit Uttaraning Wreksa, Menghapura, Bandhananagara. Samapta.


Babon Eka Likhita Desa Adat Siddhakarya

Desa Sidakarya inggih punika desa sane magenah ring wewidangan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, jagat Bali sane taler kabaos Jagat Dalem Sudha. Madasar antuk panuturan para panglingsir tetua desa adat Sidakarya saking riin, asapunika taler panuturan saking sang maraga uning ring dura desa, sane maosang kawentenan desa Sidakarya, kawiatiannyane wantah desa sane dahating lawas utawi wayah, duaning macihna ring desa Sidakarya, tan dados mamiara ubuh-ubuhan, makadi : bangkung, jaran, kambing miwah misa. Cihna sane pinih utama ring desa Sidakarya manut sastra sane munggah ring lontar Suidakarya. Mungguing daging lontar Sidakarya punika katuturang; ring kanjekan sapamadeg Sri Dalem Waturenggong, sawetara warsa 1480 ngantos 1550, sane malinggih ring jagat Gelgel, ri sedek ida nangun yadnya Nangluk Mrana ring Pura Besakih. Ri kalaning punika kabaosang rawuh Ida Brahmana Walaka saking Keling wantah putran Danghyang Kayumanis. Sapangrawuh idane ring jagat Bali, mapikayun jaga ngruruh sameton idane sane mapesengan Sri Dalem Waturenggong, kala punika wenten ring Pura Besakih. Para panjak utawi krama sane sedek ngayah ring Pura Besakih, manggihang saparikramaning sapangrawuh Ida Brahmana Keling punika, maka sami nenten ngega kawentenan ida brahmana, ri antukan kamanah tan manut kadi swabawaning sang Brahmana. Mawinan para pangayah sami kalaning punika sahasa nundung ida brahmana, mangda magingsir saking Besakih. Pakayun Ida Sang Brahmana Keling wantah saking pisarat pisan mangda mangde prasida mapangguh ring sameton idane Dalem Waturenggong. Nanging ri antukan para panjak dahating banget tan suka raris marikosa nundung ida brahmana saking Besakih. Mawastu raris ida magedi raris nguncarang pamastu mangdene jagat Baline kageringan, sahanan tanem tuwuh pala bungkah, pala gantung tan sida urip. Sesampunne raris Ida Sang Brahmana Keling matilar saking Besakih, wiakti jagat Baline katiben gering agung, mahawinan karya Nangluk Mrana sane kawentenan tan prasida kalanturang, ri antukan maka sami pangayah lan panjake keni gering agung. Sangkaning asung waranugraha Ida Sanghyang Widhi, ri kanjekan Ida Dalem Waturenggong ngelarang samadhi, ngamolihang pawisik mangdene Sri Dalem Waturenggong ngarereh Brahmana Keling punika ring jagat Bandananegara, mangde mapangguh ring Sri Dalem Waturenggong, sane sedek wenten ring Besakih. Raris katitahang para patihe mangda ngarereh kawentenan Ida Brahmana Keling ring Bandananegara, pakayunne mangde kacunduk ring Ida Dalem Waturenggong ring Pura Besakih.

Ri sampun prasida kapangguh, irika Sri Dalem Waturenggong nunas pangledangan kayun Brahmana keling, mangde jagat Baline mawali sempurna sekadi jati mula. Taler mangde karya Nangluk Mrana prasida kamargiang mawali nyantos puput rahayu, saha kaduluring antuk panemaya, yaning prasida kadi pinunas panglungsur Sri Dalem Waturenggong inucaping ajeng, Ida Sri Dalem Waturenggong sumanggup jagi ngangkenin Brahmana Keling punika sameton, taler pacang micayang gelar dalem Sidakarya. Selanturnyane, ri sampun miragiang pawecanan Ida Dalem Waturenggong, raris Brahmana Keling ngarsayang pasaksian, sane gumanti nyaksiang kawentenan sahanan saran daging jagat Baline, sane sampun lina, mawali prasida maurip sekadi jati mula. Lamakane yadnya Nangluk Mrana p[unika prasida kalanturang nyantos puput rahajeng utawi Sidakarya. Punika mawinan Dalem Waturenggong manut panamaya mapaica gelar Dalem Sidakarya ring Ida Brahmana Keling, saha ngaruntuhang wacana ring para panjak Baline, mangde saluirpidabdab jaga ngawentenang yadnya sane rahayu, wantah kapatutang nunas tirtha lan jaton karya ring Pura Dalem Sidakarya, genah Ida Brahmana Keling malinggih. Jejaton punika marupa sarana; Catur Bija, bearas, beras barak, ketan, injin lan panca taru; cempaka, sandat, nagasari,, dapdap lan kelapa. Taler ri kalaning ngamargiang upacara yadnya, karya kajangkepin antuk wewalian Topeng Sidakarya mawastu kajantenan puput utawi sidakarya, yadnya sane kaatur.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s