Aksara Bali lan Saraswati

OM Suastiastu

Saniscara Umanis wuku Watugunung, wantah puja walin Ida Sanghyang Aji Saraswati, kaloktah kawastanin Rarahinan Saraswati. Taler kabaos piodalan Sanghyang Aksara. Ri kala puniki umat Hindu ngawentenang pangaci ring Ida Sanghyang Widhi, sane mabiseka Sanghyang Aji Saraswati. Pinaka linggih utawi stanan ida wantah ring Aksara.

012614_0825_BabadTegehk1.jpg

Aksara mawit saking basa Sanskerta, mapiteges napi-napi sane maraga langgeng, sane maraga langgeng punika nenten wenten sios wantah Ida Sanghyang Widhi. Ring Bali aksara taler mateges sastra. Kruna sastra yening polih anuswara dados nyastra, mateges ajah-ajahan, tutur maka miwah satwa. Punika duaning para sujanane maosang, sane ngranjing ring sajeroning sastra, inggih punika : Weda, Agama, Wariga, Itihasa, Babad miwah Tantri. Anak nyastra wantah anake sane wikan makueh madruwe pangaweruh.

Ring tepengan puniki atur uningayang titiang parindikan pigunan aksara Baline. Sane pinaka aksara sane kaunggahang ring sajeroning cakepan utawi lontar. Aksara Baline punika kapisinggihanga pisan olih umat Hindune pamekas ring Bali. Indike puniki wenten tutur sane munggah ring pustaka Siwagamane, sakadi ring sor :

Ri kala jagate kantun aro-ara, tan jenek alungguh, tan uning ring tata-titi, anggah-ungguhing basa, irika Ida Sanghyang Iswara tedun, numtumang para janane mangda uning maparilaksana sane becik, tur seneng malajah. Ida Sanghyang Iswara, ngandikayang ring Bhagawan Wiswakarma, mangda makarya salu panjang, bale dawa, pinaka genah pacang mapaurukan. Duke punika suwe para janane tan prasida ngresepang indik papelajahan, punika duaning Ida raris mapikayun mangdane nunas ajah-ajahan ring Dewi Saraswati. Ida Dewi Saraswati mapaica bisama, santukan Sanghyang Pangaweruh malingga ring tungtunging lidah, patut sang sane pacang ngawiwitin malajah, patut karajah rihin tungtunging lidahnyane, manawi sangkaning punika, wenten upacara mawinten. Taler mangdane layahe nenten kekeh, patut ri wawu mijile, kadagingin madu. Ri sampun para janane uning ring aksara, basa tur nyuratang (aksara-bhasa-sanghita), patut madruwe genah panyiwian Kamimitan utawi Kamulan. Punika duaning sang sane embas sesampunne mayusa abulan pitung dina, nunas panyasapan ring sanggah Kamulan, mangdane nenten tulah mauruk mabasa, tur sesampunne makupak wawu dados malajahin aksara lontar.

Kimpunah nilakantasca, janojanam mahasranih, Saraswati namaskretwa, widhi wahyastu pramidham.

Waneh pawarah Bhatara Nilakanta, rikang wwang susila sadhu budhi, kinonira satya bhakti ri Sanghyang Saraswati, dumeh sira sthiti sarananing kabeh gumawayang kabhyudayan, widhi sakala sira, wenang sira maweh naya locitta, yangde weruhing halahayu doning wwang wruheng lor kidul, apan sira angga pradhana mahaywa bhuwana, yaya sira ibuning sarat, sinanggah bhatara Jagatpati sira, brahma widhi juga sira, wenang anyakra bhuwana kabeh, ling bhatara Siwa mangkana nguni.

Inggih aksara Baline punika, kawentenanne manut pigunanipun, tur kaperang dados 3 soroh, luire : Wre Sastra, Swalalita miwah Modre. Wre Sastra, wenten plekutus aksara wianjananipun, akehipun : ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, ba, ga, ma, nga , pa, ja, ya nya. Aksara suaranipun 6, luire : a, I, u, e, o, e.

Santukan jagate ngancan-ngancan limbak, makeh wong duranegarane rauh, pamekas saking jagat India, makta aksara Pallawa, punika raris ngawewehin Aksara Bali, dados 47. “Warnastu sapta caturyah, Swarascami catur dasah, Wyanjanakan tringtringsat, Wargastu pancawingsatih“. Akeh aksarane 47; aksara swara 14, wyanjana 33, warga wantah 5. Punika sami kabaos aksara Swalalita.

Ring tutur kadiatmikan ring Bali wenten aksara Modre, sane dasarnya Swalalita, madaging bisah miwah anuswara. Modrene puniki kabaos aksara rahasia, tur ngranjing aksara suci. Makadi: aksara Panten, aksara Lokanata, aksara Wijaksara. Aksara Modre pamekas Wijaksara kabaos aksara suci kangge nyasa Ida Sang Hyang Widhi. Makadi OM, ANG, AH, ANG, UNG, MANG, SA, BA, TA, A, I, NA, MA, SI, WA, YA.

Ring Bhuwana Alit, taler kanyasayang antuk aksara, makadi:

 • OM    = siwa dwara
 • ANG    = netra tengen
 • AH    = netra kiwa
 • ANG     = rarik kiwa
 • UNG     = rarik tengen
 • MANG     = selaning rarik
 • SA     = papusuh
 • BA     = hati
 • TA     = ungsilan
 • A     = nyali
 • I     = bungkahing hati
 • NA     = peparu
 • MA     = waduk wreda
 • SI     = limpa
 • WA     = ineban
 • YA    = tungtunging hati

Kadadosang aksara/sastrane punika wantah mapiguna pisan ring sajeroning kauripan. Punika duwaning napi-napi pamargin agamane patut malarapan antuk aksara/sastra. Yening nenten asapunika pamargin agamane sinah tuna lewih.

Inggih asapunika atur piuning titiang, dumogi wenten pikenohnyane.

OM Santih Santih Santih OM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s