Dharma Wacana – Saraswati

OM Suastiastu

Para manggala, para pamilet sareng sami sane subaktinin titiang.

Inggih, para pamedek sareng sami sane banget sungkemin titiang, manawi ida dane sareng sami sampun pada uning, napike mawinan iraga sareng sami mapupul tur nyakupang tangan rahina mangkin. Nenten sios duaning rahina mangkin “Rarahinan Saraswati“, nemonin Saniscara Umanis Watugunung. Manut sastra Sundarigama pinaka Pujawalin Bhatari Saraswati, maka dewaning pangaweruh. Pangaweruh punika dahating mabuat pisan ring sajeroning kahuripan, pinaka sesuluh ri kala maparilaksana.

Pangaweruhe punika kasujatiannyane wantah rawuhnyane saking anak sios utawi iusan saking jabaning angga. Sapunika taler wantah malarapan antuk pikolih mirengang tur saking nunas pawuruk ring anak seosan. Sayan-sayan sering iraga mirengang, malajah, nunas pawurukan, sinah sayan akeh iraga madrebe pangaweruh.

Malarapan antuk mapagubugan, pasawitran punika taler mawasta malajah, duaning sajeroning mapagubugan punika pinaka panuntun, mirengang tutur-tutur, nyingak parisolah anak seosan, patut pisan uratiang, tur madasar antuk manah rahayu.

Ring sajeroning maparilaksana, sinah wenten sane kasengguh iwang miwah patut. Manawita kaiwangan marupa baos, parilaksana, sane ngawenang anak seosan rumasa pakobet, indike punika kacingak, kauningan olih anak seosan. Sangkaning punika wenten sane mapaica panglemek, pitutur manut kauningannyane.

Nanging sang sane kapiteketin, kapituturin, seringan iwang panampen, mawetu manah duka tur drenggi. Indike punika sami wenten ring sajeroning angga iraga soang-soang. Yening indike punika pinehang, wantah sang sane mapiteket punika sayang ring iraga, mangdane gelis eling, nenten kajorog malaksana sane iwang.

Sapatutnyane iraga nyuksemayang yening wenten sane mapaica piteket, pitutur, ajah-ajah lan sapanunggalan ipun, makawinan mrasidayang mitetang wisayane, tur malaksana satata waspada.

Ring sajeroning narima piteket, pitutur, ajah-ajah punika, patut pisan waspada tur tragya pisan, malarapan antuk “wiweka“, nimbang-nimbang sane patut miwah kaon. Sapunika taler mapiteket, mapitutur ring anak seosan, patut waspada pisan, patut katilikin dumun kawentenan sang sane pacang kapituturin.

Inggih ri galah sane becik puniki, iring titiang, ida dane mirengang satua Tantri Kamandaka, angge pratiwima, makadi ring sor puniki :


Angsa Kurma Sangsarga (Pakantian I Angsa lan I Penyu)

Hana ta ya pas munggwing talaga Kumudawati, ramya ikang talaga, akweh tunjungnya aneka warna, hana sweta, rakta mwang nila pangkaja.

Hana ta angsa lakistri masabha rikang talaga Kumudawati; panangkan ikang we sangka ri talaga Manasasara, kunang ngaran ikang angsa Si Cakrangga ngaran ing angsa lanang, Si Cakranggi ngaran ing angsa wadon. Ya teka sama munggwing talaga Kumudawati. Malawas pwa ya masamitra lawan sang pas, mangaran Si Durbudhi kang lanang, Si Kacapa kang wadon.

Kunang meh lahru masa, sangsayasat wai nikang talaga Kumudawati. Mamwit ikang angsa mangaran Si Cakrangga Si Cakranggi ring mitranya pas mangaran Si Durbudhi mwang Si Kacapa, kunang lingnya :

“Mitra, nghulun mamwit awisata, ahyun ta ya mami saha saking ngke, apan sangsayasat tika mangke wai nikang talaga Kumudawati, tuwi mangharepaken lahru masa. Tan kawasa nghulun yan madoha wai, nimittani nghulun mahyun layata, umungsi talaga Himawan parwata ngkana, ri Manasasara ngaranya. Mahapawitra ika, wainya mahening adalem, tan masat yan lahru masa, ri kana paraning hulun, mitra”.

Mangkana ling nikang angsa. Sumahur ikang pas, lingnya : ” Uduh mitra, lukan pada sinanmatanta ri ngulun, mahyun matinggala kita mangke ri nghulun, mamrih uripta prihawak. Apan pada nghulun lawan kita, tan wenang madoha lawan wai, saparanta mami tumuta ri sukha duhkhanta, makaphala ningwang samitra lawan kita “.

Sumahur ikang angsa : “Aum sang pas, hana kira-kiraning hulun, haneki kayu, sahuten denta, ri tengahnya, mami sumahuta ri tungtungnya sana sini lawan swamining hulun. Kawasa mene dening hulun humiberakena ri kita, haywa ta iwang denta manahut, nguniweh haywa ngucap-ucap. Salwirning katungkulan, mene yan ngwang humiberaken i ri kita, haywa juga hinaruhan denta. Hana atakwana, haywa juga sinahuran, yeki ulahanta, haywa tan pamintuhu wuwus mami. Kunang yan kita tan pamintuhu warah mami, tan sidha kita tekeng dwan, mapuputan pati “.

Mangkana ling nikang angsa. Ya ta sinahut tengah ikang kayu de nikang poas, tungtung ikang kayu mwang bungkahnya, cinucuk de nikang angsa, sana sini sajalwistri, kanan keri.

Moghamer winawa dening angsa, umahasa ring talaga Manasasara, ri ista prayanya. Huwus madoh ulihnyamer, datang pwa ya ri ruhur ikang tegal Wilanggala.

Hana pwa ya sona salakistri, mangheb ri sor ni tahen mangga, mangaran Si Nohan, ikang swana lanang, Si Babyan ikang wadon. Ya ta tumengha ikang swana wadon, umulat ikang angsamer, kalih samanghiber-hiberaken pas, kunang lingnya :

“He, sang bapanyanaking hulun, tinghal ikang wastu asambhawa, ikang pas iniberaken ikang angsa salakibi”.

Sumahur ikang swana lanang :”Asambhawa dahat ling ta ? Ring kapana tang pas kawasa amera de nikang angsa ? Dudu pas ika, tahining kebo aking ika parumahaning kutis, ulih-ulihnya ri putra ning angsa, kalingannya”. Mangkana ling nikang sona laki-laki.

Karengo pwa wuwusning swana dening pas, krodhambeknya kumedut tutuknya denya sinangguh tahining kebo aking, parumahaning kutis. Wahu mangang tutuknya pwa ya ikang pas, huwa tekang kayu sinahutnya, tiba ikang pas ring ksititala, linud ika pinangan dening sregala salakistrinya.

Ikang angsa kari kerangan pwa ya apan tan pinituhu sapawekasnya nguni ring purwaka. Mati ikang pas sasomah, ikang angsa lumaris maring talaga Manasasara.

Kalingannya : ikang warahning mitra, yan abecik, yogya idepen, yekala yan tan pamituhu wuwusing mitranya. Tan parasa yan lagi anahut kayu, tan kawasanyamegeng gelengnya, menga tutuknya. Manemoni bancana dening wuwus nikang sregala, mawekasan tiba pwa ya, minangsa dening sona jalwistri.

Mangkana puharaning tan yatna ring warah maring hayu, tan weruh kalingannya, mangdeya hala, pisaningun ika masiha. Kewala ikang ujaring mitra haywa gya-gya wawarengon.

Mangkana budhi sang prajna. (Cerita dalam Bahasa Indonesia)

Inggih sakadi asapunika tutur-tuturan satwa, sane mabuat pikenohnyane, wantah daging pikayunan sang weruh, mangdane iraga nampenin tutur rahayu, saking semeton sane sayang, sapunika taler sampunang kadropon nampenin tutur sawitra.

Punggelang titiang rawuh iriki.

OM Santih Santih Santih OM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s