Sapuh Leger – Bacakan Bebantenan

Ngadegang Sanggar Tutuan 1 (asiki), bebantennya :

 1. Munggah suci asoroh, genep salanlaning suci.
 2. Ring sornya bebangkit asoroh, genep salanlaning bebangkit, masesalah artha 4.500/8.500 keteng.
 3. Carunya ring sor Sanggah Tutuan : sata manca warna, ingolah manut urip, walulangnya layang-layang, seganya manut urip manca desa.


Panebasan sang aweton luir ipun : (macacar ring arepan kelire).

 1. Ngadegang laapan mabucu 3 (telu), munggah banten, suci asoroh, maulam bebek mabetutu, sesalah artha 1.700 keteng.
 2. Sesayut Sungsang Sumbal, iki ngaranya : tumpeng abungkul maulam ayam kekalih ngapit tumpenge, tingkahnya ngapit, tendas ayame munggah asiki, tedun asiki, kacang komak sami mawadah tamas.
 3. Tadah Kala, ngaranya : nasi polpolan mabucu telu, mataled don tunjung, sirah nasine mabucu telu masirat getih bawi maurab barak lawan putih, raka-raka, sami bantenne punika dados awadah, tangkeb antuk kain poleng sukla.
 4. Sesayut Sapuh Leger, ngarannya : tumpeng abungkul matusuk carang bingin, maulam ayam pinanggang, majaja tabagan, biyu galahan (ijasan).
 5. Sesayut Lara Malaradan, ngarannya : Nasi kuning mawadah takir, maulam balung, taluh madadar, sami dados adulang.
 6. Daksina panebusan bhaya, luirnya : daksina sarwa kutus (beras kutus catu, taluh kutus bungkul, kelapa kutus bungkul, jinah kutus tali keteng, sedah ageleng, jambe arance, nasi warna limang warna, inum-inuman arak berem, srebad, matancebin busung limang katih, bantenne punika mawadah sok.
 7. Ring sor laapan bucu telune : banten tumpeng putih limang bungkul, iwaknya sata putih, ingolah panggang winangun urip.

Pakeling :

Bebantenan punika sami, sawusanne katatab olih sang atawuran paweton, bantenne pacang kaluwarang ring parempatan agung, tan wenang kawaliang ka jeroning karang sang katawuran, tan wenang sang katawuran , malamak, bantennya munggah banten tetumpukkan, canang sari,.


Bebantenan wayange ring tengah rangki :

Suci asoroh, genep saruntutaning suci, iwaknya bebek mabetutu, pulagembal, sekar taman, pajegan, canang pangkonan, daksina sarwa patpat, Martha pis bolong 500 keteng , peras panyeneng, rayunan putih kuning, tipat kelanan, segehan agung, pabersihan muah canang sari.

Gadebong wayange mangda ngatut pusuh.


Eteh-eteh Makarya Tirtha Panglukatan Sapuh Leger :

 1. Payuk anyar/Sangku Sudhamala (kalilit baong payuke antuk benang Bali, madaging jinah bolong 11 keteng), matatakan beras malekeh antuk benang atukel, madaging jinah bolong 225 keteng.
 2. Sekar 11 warna, dui-duian 11 macem, beras kuning, samsam antuk don temen, padma busung, sekar tunjung akatih, sami punika dados adulang.
 3. Bebantenannya, daksina gede, suci asoroh genep, daksina alit 1, lis, jerimpen, pangambeyan, canang gantal, canang sari, burat wangi, panyeneng, segehan gede, paketisan, tetabuhan, isuh-isuh, dupa. (Bantenne puniki anggen panglungsuran panglukatan Sapuh Leger).
 4. Bantenne kanggen sawusan ngaringgit.


Eteh-eteh Sang Awetonan :

 1. Yan lanang : ritatkala natab, patut : mawastra sudhamala, matatakan pari asehet. Madedamping prabot akarya lanang.
 2. Yan istri : mawastra sudhamala, matatakan pari asehet, madedamping prabot akarya anak istri.


Eteh-eteh ring Dalang miwah I Juru Gender :

 1. Dalang : magelang jinah bolong 225 keteng, magantung antuk benang Bali.
 2. Bedog, gadebong, blencong, kagantungin sowang-sowang 225 keteng, ngapit kelir kiwa tengen 225 keteng.
 3. I Juru Gender maka patpat, sami magelang jinah bolong 225 keteng sinunggal.
 4. Dalang, Juru Gender, kalih I Pangancang sami (7 diri), sami polih destar, kampuh petak amatra.


Inggih sakadi punika parindikan sajeroning anglukat wang wetu salah weton ring wuku ringgit, sane munggah ring bebantenan Panyapu Legeran, sane munggah ring Kala Purana. Lontare puniki kadruwe olih Ida Nyoman Sugatha, saking Abang, Karangasem, katedun olih Sira Anwam Kerthadana, saking Uttaraning Wreksa, jagat Menghapura, Bandhananagara.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s