Kawentenan Desa Adat Denkayu

Maosang parindikan kawentenan Desa Adat Denkayu, kasinahanne tadah sukil pisan, sakewanten kruna Denkayu punika sampun wenten munggah ring sajeroning prasasti tembaga (Tambra Prasasti), sane wawu kapanggih sasih Kesanga (Maret), warsa 1964, kawastanin Prasasti Dayan Kayu, sane mangkin prasastine punika magenah ring Pura Dalem Majapahit, ring Banjar Gambang, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

012614_0825_BabadTegehk1.jpg

Prasastine punika kasurat ring lempengan tembaga, ngangge aksara Bali Kuno lan basanipun taler Basa Bali Kuno. Wenten kabaos asapuniki :

” …tka ring magha mahadiwasa, ring kartikantara purwabhyasa kalayaran salwirannya, ateher karaman i dayankayu, tkapira rakryan rajaputra raja putri, tan pintana pirak …”

(Ring sasih kepitu dewasa becik lan sasih kapat sekadi sane sampun-sampun, parindikan palayaran, karaman dayankayu, kapica cihna tulis, maka cihna pikolih panumbas, olih rakryan pangeran, putra putrin sang raja, tan kakenen pajak marupa pirak).

Dayan Kayu, yening manut sesuratan Jawa Kuno, dayan dados kawacen den. Dayan dados dajan, kaja, kadya, teges gunung, genah sane kasengguh suci, sane mangkin sampun kaloktah kaja “arah gunung“, ring Bali Selatan mateges kaler (utara). Bandingang ring kruna Den Pasar, Den Jalan, Den Bukit, Den Tiis, Den Carik.

Nanging sane sampun kalumrah sane sampun kalumrah ring pambiaran, wenten carita sane munggah ring Babad Brahmana Kemenuh :

Kacarita ri sampun jagat Ki Panji Sakti ring Den Bukit, kakuasa olih Mengwi, kala irika ida sang amurweng Kawyapura Ida Cokorda Madhe Agung, nunas Bhagawanta ring Ki Panji, raris katurang warih Ida Padanda Wiraga Sandhi, tereh Kemenuh, sane mapepasih Ida Padanda Sakti Wayan Bukian, kairing olih para panjak, kalinggihang ring Jenggala Kekeran. Ring Jenggala Kekeran, ngawentenang putra catur diri, tur madiksa mapulang rah, makadi; Ida Padanda Wayan Kekeran, Padanda Madhe Kekeran, Ida Padanda Nyoman Kekeran lan Padanda Ktut Kekeran. Suening asue ida malinggih ring Kekeran, dados wenten pikayunan Ida Cokorda Agung Sakti (Blambangan), pacang ngalinggihang Bhagawanta Puri ring huluning Puri. Punika mawinan Ida Padanda Wayan Kekeran kalinggayang genah ring hulu Puri, kawastanin Smi Arum, sane mangkin kabaos Geria Ageng, tur wewidangan desa punika kawastanin Dahenkayu. Jagate ring Dahenkayu sampun wenten sane malinggih irika, sameton Bhujangga, nanging sapangrawuh Ida Padanda, panjake katur sami, punika taler panjak-panjak sane wenten ring Kekeran, akeh sane ngiringang, taler sangkaning katitah olih sang ngawisesa jagat.

Kirang langkung ring warsa 1856, wenten rawuh saking jagat Leba, kesahe saking Banjar Tunon, saking irika wenten kabaos Dajan Kayu Banjar Tunon, sane mangkin Banjar Denkayu Delodan.

Kadadosan sane mangkin Desa Adat Denkayu, wantah mawiwit saking 2 Banjar : Banjar Denkayu Baleran lan Banjar Denkayu Delodan. Manut pangeling-eling ring Desa Adat Denkayu, sane kamanggehang dados Kelihan Desa, inggih punika : Kapertama saking sameton Bhujangga, kaping kalih I Gusti Ngurah Putu Gadhung, kaping tiga Ida Bagus Murdha, kaping papat, Ida Bagus Arnawa, kaping lima Ida Bagus Gede Santhica, kaping nenem Ida Bagus Bawa, kaping pitu I Nyoman Suka, kaping kutus Ida Bagus Ketut Jelantik lan Kaping Sia I Nyoman Sukada.

Ri kala punumadegan Kelihan Desa Ida Bagus Gede Santhica, raris makarya nyasa simbul, marupa ali-ali. Simbul ali-aline punika, kanirgamayang mamata mirah bolong, sane maka bebaktan Ida Padanda Sakti Wawurawuh, punika mangge ring sajeroning stempel, matetujon pangiket karama Desa Adat Denkayu, madasar pikayunan sane suci.

Cutetipun :

Desa Adat Denkayu sane mangkin, wastannya sampun wenten saking karihinan manut babahan sane ring ajeng. Manut prasasti sawatara abad 14, sampun wenten kruna Dayan Kayu, ngalantur Dahen (Don) Kayu, pamekas sane kalumrah ring pambiaran Desa Adat Denkayu.

Asapunika atur piuning titiang kirang langkung ampurayang, dumogi kabenjang pungkuran kategepang malih mangda dados paripurna.

Advertisements

One thought on “Kawentenan Desa Adat Denkayu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s